KIỂM TRA TÍNH TOÁN BIẾN DẠNG của cấu KIỆN CHỊU uốn BTCT

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "THIẾT LẬP TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN ĐỘ BỀN CỦA CẤU KIỆN CHỊU UỐN XOẮN ĐỒNG THỜI" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 2.03.01-84) , 1985 ABSTRACT: Bài báo đề cập tới việc phân tích làm việc chịu uốn xoắn đồng thời cấu kiện kết cấu bê tông cốt thép thiết lập trình tự tính toán theo sơ đồ làm việc khác chúng ... din khụng gian tớnh t gi ta, ngha l vựng cú tỏc dng mụ men xon ln nht ( v lc ct ln nht) Sau ú, tựy theo biu mụ men un cng nh s thay i tit din v s b trớ ct thộp theo chiu di cu kin xột tip cỏc...
 • 6
 • 285
 • 1

tính toán sự hình thành khe nứt và độ võng của cấu kiện chịu uốn bê tông cốt thép

tính toán sự hình thành khe nứt và độ võng của cấu kiện chịu uốn bê tông cốt thép
... mở rộng khe nứt Ngoài kết cấu tông cốt thép ứng lực trước có việc tính toán khép kín khe nứt Tính toán hình thành khe nứt (không xuất vết nứt) chủ yếu dung cho kết cấu tông cốt thép ứng lực ... THUYẾT VÀ TÍNH TOÁN VỀ KHE NỨT CHO DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO TCVN 356-2005 1.1 Khái niệm chung khe nứt: Đối với kết cấu tông cốt thép nói chung, khe nứt xuất biến dạng ván khuôn, co ngót tông, ... cuốn[ ] Chƣơng :CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÍNH TOÁN VỀ ĐỘ VÕNG CHO DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO TCVN 356-2005 2.1 Đại cƣơng tính toán độ võng: Tính toán độ võng thuộc trạng thái giới hạn thứ hai điều kiện...
 • 75
 • 254
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học Tính toán sự hình thành khe nứt và độ võng của cấu kiện chịu uốn bê tông cốt thép

Báo cáo nghiên cứu khoa học Tính toán sự hình thành khe nứt và độ võng của cấu kiện chịu uốn bê tông cốt thép
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH  BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN SỰ HÌNH THÀNH KHE NỨT VÀ ĐỘ VÕNG CỦA CẤU KIỆN CHỊU UỐN BÊ TÔNG CỐT THÉP Sinh viên thực ... định hình thành khe nứt độ võng kết cấu công trình ảnh hưởng lớn đến bền vững tính thẩm mĩ công trình Đó lý để chọn đề tài Tính toán hình thành khe nứt độ võng cấu kiện chịu uốn tông cốt thép ... mở rộng khe nứt Ngoài kết cấu tông cốt thép ứng lực trước có việc tính toán khép kín khe nứt Tính toán hình thành khe nứt (không xuất vết nứt) chủ yếu dung cho kết cấu tông cốt thép ứng lực...
 • 87
 • 201
 • 0

Báo cáo khoa học: Thuật toán xác định vị trí suy giảm độ cứng chống biến dạng của cầu docx

Báo cáo khoa học: Thuật toán xác định vị trí suy giảm độ cứng chống biến dạng của cầu docx
... cho thấy thuật toán VTHH xác định vị trí suy giảm độ cứng chống biến dạng Đối với [5], vị trí hỏng xác định mức độ hỏng tương đối cao: c-c dd (độ suy giảm theo thứ tự 11,16% 23,40%), mức độ hư hỏng ... trên, mức độ suy giảm độ cứng chống biến dạng khung, EJ, thực theo mức: mức a-a suy giảm 1,56%, mức b-b suy giảm 4,90%, mức c-c suy giảm 11,16% mức d-d suy giảm 23,40% Ứng với mức độ suy giảm EJ, ... lập thuật toán VTHH – xây dựng dựa mức độ biến thiên biến dạng đàn hồi xuất khuyết tật làm suy giảm độ cứng chống biến dạng phần tử Chia hệ thành Ne phần tử kích thích cho hệ dao động Thế biến dạng...
 • 12
 • 264
 • 0

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ ppsx

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ ppsx
... Ghi tên trang thiết bị kiểm tra (3) Ghi số phòng, tầng vị trí đặt thiết bị kiểm tra (4) Người kiểm tra ghi cụ thể kết kiểm tra (hỏng gì, mức độ hỏng ) (5) Người kiểm tra ghi đề xuất ng khắc ... chú: (1) Biên lập trường hợp sau: - Việc sửa chữa đòi hỏi thay linh kiện, phụ tùng có giá trị 01triệu đồng - Phải thuê đơn vị quan để sửa chữa trang thiết bị - Việc sửa chữa trang thiết bị có độ ... Biên lập thành 02 lưu Phòng Quản trị Hà Nội, ngày …… tháng … năm 20… ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN NGƯỜI SỬ DỤNG NGƯỜI KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ...
 • 3
 • 25,760
 • 158

Giáo trình tổng hợp phân tích kỹ thuật thiết kế áo cầu đường dựa vào các tính toán biến dạng phần 1 docx

Giáo trình tổng hợp phân tích kỹ thuật thiết kế áo cầu đường dựa vào các tính toán biến dạng phần 1 docx
... il 1: m Hình 3.8 : C u t o d ng m t ñư ng hay dùng nh t 3.2.2 PHÂN LO I K T C U ÁO ðƯ NG Có cách phân lo i chính: + Phân lo i theo v t li u s d ng + Phân lo i theo phương pháp tính toán + Phân ... b n : K0= π.α R 18 0 6/ C m ñi m trung gian c a ñư ng cong chuy n ti p: Khi có kho ng cách S xs = S ys = S5 S9 + − 40.A 3456A S3 S7 S 11 − + − A 336 A 42240A 10 Công vi c tính toán ph c t p nên ... + Phân lo i theo c p áo ñư ng (ph m vi s d ng) 3.2.2 .1 Phân lo i theo c p áo ñư ng (ph m vi s d ng): Áo ñư ng c p cao ch y u (A1) - (High type pavement) - Là lo i k t c u áo ñư ng ñáp ng yêu c...
 • 10
 • 184
 • 0

Giáo trình tổng hợp phân tích kỹ thuật thiết kế áo cầu đường dựa vào các tính toán biến dạng phần 2 ppt

Giáo trình tổng hợp phân tích kỹ thuật thiết kế áo cầu đường dựa vào các tính toán biến dạng phần 2 ppt
... ng 12 ) Bỏn kớnh ủ ng cong n m (m) Dũng xe < 25 0 ữ 20 0 20 0 ữ 150 < 150 ữ 100 < 100 ữ 70 < 70 ữ 50 < 50 ữ 30 < < 30 ữ 25 25 ữ 15 Xe 0,4 0,6 0,8 1,0 1 ,2 1,4 1,8 2, 2 Xe t i 0,6 0,7 0,9 1 ,2 1,5 2, 0 ... DC Do R r t l n so v i d1,d2 xem g n ủỳng: BC d1 DC = 2R - d1 2R AC l1 l1 = 2Rd ; l = 2Rd S = l1 + l = Rd1 + Rd = R ( d1 + d ) S2 2( d + d ) = R= R S2 2( d + d ) (2- 56) - Tr ng h p v t c ủ ... K= ( i1 - i2)R + di ủ ng tang: + Phõn c : T = R d= (i1 i ) T2 K2 = R 8R (2- 61) (2- 62) (2- 63) Trong ủú : R : bỏn kớnh ủ ng cong ủ ng (m) i1, i2 : ủ d c d c c a ủo n d c liờn ti p 2. 3 .2 TRèNH T...
 • 10
 • 175
 • 0

Giáo trình tổng hợp phân tích kỹ thuật thiết kế áo cầu đường dựa vào các tính toán biến dạng phần 3 pptx

Giáo trình tổng hợp phân tích kỹ thuật thiết kế áo cầu đường dựa vào các tính toán biến dạng phần 3 pptx
... nớc bên phần phân cách w loại c dải phân cách bo bó vỉa trồng cây, thảm cỏ, thu nớc c) không bó vỉa (loại d,e,f) phần phân cách phần phân cách w w loại d dải phân cách phủ mặt ngang kết hợp với ... Th 39 Cụng trỡnh ủ ng ụtụ - B mụn ủ ng ụtụ ủ ng thnh ph D i phõn cỏch : Phần xe chạy Phần xe chạy Phần phân cách Dải phân cách Dải an toàn a) Phân cách đơn giản Dải an toàn phần phân cách ... phòng hộ phần phân cách w loại e Hỡnh : C u t o d i phõn cỏch gi a dải phân cách phủ mặt ngang - hạ thấp thu nớc, trồng thảm cỏ phần phân cách w loại e dải phân cách khoảng đất đờng phần phân cách...
 • 10
 • 155
 • 0

Giáo trình tổng hợp phân tích kỹ thuật thiết kế áo cầu đường dựa vào các tính toán biến dạng phần 4 pptx

Giáo trình tổng hợp phân tích kỹ thuật thiết kế áo cầu đường dựa vào các tính toán biến dạng phần 4 pptx
... sột 3.2 .4 ch t c a n n ủ ng : ch t c a n n ủ ng ủ c quy ủ nh nh sau ( Theo TCVN40 54- 05) B ng 3 .4 : ch t qui ủ nh c a n n ủ ng sõu ch t k tớnh t ủỏy Lo i cụng trỡnh Vtt 40 Vtt < 40 ỏo ủ ... Khụng thớch h p sột nh sột nh , b i >40 40 12ữ17 Thớch h p sột n ng, b i 40 17ữ27 Thớch h p Sột b i Khụng quy ủ ... (mm) Tờn h t Kớch c h t (mm) Cu i 100 40 Cỏt to 2ữ1 S i r t to 40 ữ20 Cỏt v a 1ữ5 S i to 20ữ10 Cỏt nh 0,5ữ0,25 S iv a 10 4 Cỏt r t nh (m n) 0,25ữ0,05 S i 4 2 B i to 0,05ữ0,01 B i nh 0,01ữ0,005...
 • 10
 • 167
 • 1

Giáo trình tổng hợp phân tích kỹ thuật thiết kế áo cầu đường dựa vào các tính toán biến dạng phần 5 pps

Giáo trình tổng hợp phân tích kỹ thuật thiết kế áo cầu đường dựa vào các tính toán biến dạng phần 5 pps
... ta có th v đư c đư ng th ng Kmin hình v 3.18 52 ,5 α =55 ,5 1,7 1/ 30 -5 -(a+20);-(a+10);-a a;(a+10),(a+20) y 1,1 2 ,5 1,0 R 1 ,5 3,0 3 ,5 z Hình 3.18: Các " ðư ng đ ng Kmin'' va ph m vi phát sinh ... như: đ t sét tr m tích ε0>1 ,5 (n u sét), ε0>1 (n u sét) ð m thiên nhiên x p x Wnh: C< 0,1 ÷0.2 Kg/cm2, ϕ = 0÷100 V i than bùn y u ε0=3÷ 15, C=0,01÷0,04 Kg/cm2, tgϕ = 0,03÷0,07 3 .5. 2 Tính tốn n đ nh ... ng xu ng (cm) 30 50 Cho đ n 80 30 30 - 80 ð ch t K ðư ng ðư ng tơ t c p I tơ c p V đ n c p IV c p VI ≥ 0,98 ≥ 0, 95 ≥ 0,98 ≥ 0, 95 ≥ 0, 95 ≥ 0,93 ≥ 0,93 ≥ 0,90 ≥ 0,98 ≥ 0,93 ≥ 0, 95 ≥ 0,90 Chú ý:...
 • 10
 • 172
 • 0

Tính toánkiểm tra tình trạng kỹ thuật của mạng điện hạ áp 380V công ty tha Dương Huy

Tính toán và kiểm tra tình trạng kỹ thuật của mạng điện hạ áp 380V công ty tha Dương Huy
... mạng hạ áp Công ty ta tiến hành kiểm tra theo điều kiện sau Tính toán kiểm tra tình trạng hạ áp, Công ty theo điều kiện dòng điện nung nóng cho phép Tính toán kiểm tra mạng điện hạ áp, Công ty ... hao Điện áp làm việc mạng cho phép làm việc bình thờng Tính toán kiểm tra mạng điện hạ áp Công ty theo điều kiện động có công suất lớn xa khởi động 3.3.1 Tính toán kiểm tra mạng cáp hạ áp Công ty ... 0.65 Chơng3 Kiểm tra tình trạng kỹ thuật mạng điện Hạ áp Công ty than Dơng Huy 3.1 Mạng điện hạ áp mỏ Khe Tam 3.1.1 Các trạm biến áp hạ áp cung cấp cho phụ tải Tại mặt công nghiệp công trờng khai...
 • 64
 • 193
 • 0

Kiểm tra tình trạng hoạt động của Gmail, Hotmail hoặc Yahoo. docx

Kiểm tra tình trạng hoạt động của Gmail, Hotmail hoặc Yahoo. docx
... tin có liên quan tới trạng thái hoạt động Messenger, SkyDrive qua địa chỉ: https://status.live.com/ Với Yahoo Mail: Hiện tại, chưa có dịch vụ thức để kiểm tra tình trạng hoạt động Yahoo, mà thay ... Gmail: Google xây dựng sẵn trang thông báo tình trạng thời Gmail dịch vụ Google Apps, tất bạn cần làm truy cập vào đường dẫn sau: https://www.google.com/appsstatus Với Hotmail: Dịch vụ thông báo ... webmail lưu trữ xảy lúc nào, người sử dụng kiểm tra xác định khoảng thời gian hay không? Đơn giản, phần lớn người dùng “phụ thuộc” nhiều vào dịch vụ Gmail, Hotmail, Yahoo, có cố công việc họ bị ảnh...
 • 5
 • 227
 • 0

Báo cáo " TÍNH TOÁN CỐT THÉP KHÔNG ĐỐI XỨNG CỦA CẤU KIỆN CHỊU NÉN LỆCH TÂM" doc

Báo cáo
... hai trờng hợp lệch tâm nh trạng thái ứng suất cốt thép, dễ dàng xây dựng quy trình tính toán cốt thép không đối xứng cấu kiện chịu nén lệch tâm Kết luận Thiết kế cấu kiện chịu nén lệch tâm theo ... trình tính toán cụ thể cần thiết Các vấn đề trình bày báo nhằm làm sáng tỏ lý thuyết tính toán, giúp ngời kỹ s tiếp cận cách đắn dễ dàng toán tính toán cốt thép không đối xứng cấu kiện chịu nén lệch ... cách từ mép chịu kéo (nén) tiết diện đến trọng tâm cốt thép chịu ' kéo (nén) As As Rb - cờng độ chịu nén tính toán bê tông Rs , Rsc - cờng độ chịu kéo, nén tính toán cốt thép (với nhóm thép CI,...
 • 4
 • 827
 • 8

Các phương pháp kiểm tra tình trạng kỹ thuật của ôtô máy kéo docx

Các phương pháp kiểm tra tình trạng kỹ thuật của ôtô máy kéo docx
... tiêu hao Suất tiêu hao NL riêng: ge + G* 1000 / Ne ( g/ Ph.gi) 2- Các phương pháp kiểm tra công suất động không phanh a)- Phương pháp đơn giản: Động hoạt động, tay ga cực đại,chỉ cho xylanh làm ... N: SVQ rôto máy điện (v/ph) c)- Phanh thủy lực: P.400 ( Mỹ) Ne: đọc đồng hồ (Hp) + Phương pháp tính toán chi phí nhiên liệu: Chi phí nhiên liệu giờ: ... việc, ngắt NL nhánh bơm khác Nếu đc làm việc với xylanh, ổn định, không tắt máy, phút: KL Ne >= 85%N đm b)- Phương pháp Jdanopskis: - Cơ sở: Lấy công ma sát xylanh lại làm tải cho xylanh - Dụng...
 • 4
 • 238
 • 0

Đề kiểm tra môn thể dục K5 của thầy Kiên

Đề kiểm tra môn thể dục K5 của thầy Kiên
... chép + HS: Trang phục gọn gàng, thoải mái tập luyện + Đồng hồ bấm giây Quá trình kiểm tra: 4.1 Nội dung kiểm tra: - Chạy 30m xuất phát cao 4.2 Hình thức kiểm tra: - Từng tốp học sinh kiểm tra điều ... > 7,60 Rút kinh nghiệm sau kiểm tra: - Tuyên dương em thành tích cao - Nhắc nhở em sai, dặn dò tập luyện nhà, g/v bồi dưỡng thêm ( Nếu có đ/k) ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC KHỐI ( Áp dụng cho cho học ... > 7,70 Rút kinh nghiệm sau kiểm tra: - Tuyên dương em thành tích cao - Nhắc nhở em sai, dặn dò tập luyện nhà, g/v bồi dưỡng thêm ( Nếu có đ/k) ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC KHỐI ( Áp dụng cho cho...
 • 6
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chọn chiều dầy bản thành là 10cm a 2cm h0 10 2 8cm thép được tính theo công thức của cấu kiện chòu uốn như trong phần bản sàntính toán theo cường độ cấu kiện chịu cắtđộ võng của cấu kiện chịu uốn không được vượt quá trị số cho phép trong bảng 1kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệubộ thiết kế hệ thống cửa sổ chiếu sáng phi kiểm tra tính toán lại xem hệ thống chiếu sáng đó có đạt được hstn trong phòng theo tiêu chuẩn khôngkiểm tra tính đồng biến nghịch biến của hàm số nhẩm nghiệm nguyên của phương trìnhkiểm tra tình hình hoạt động của máy móc thiết bị trong dây chuyền tình hình cung cấp điện nước và các phương án dự phòng cẩu máy trộn đầmkiểm tra tính toán hóa họcchống biến dạng của cầukiểm tra tính liên thông mạnh của đồ thịkiểm tra tình hình nộp thuế của doanh nghiệpkiểm tra tình trạng nộp thuế của doanh nghiệpcông thức tính độ biến dạng của lò xotính độ biến dạng của lò xokiểm tra tính toàn vẹn dữ liệuĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây