BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ 12 CÁC TỈNH_ LỜI GIẢI CH TIẾT ĐẦY ĐỦ

12 bộ đề thị học sinh giỏi vật lớp 9

12 bộ đề thị học sinh giỏi vật lý lớp 9
... bình đun bếp đun N ĐỀ Câu 1: Một vật thuỷ tinh, treo đĩa cân, cân nhờ số cân đĩa bên Nhúng vật vào nước, lấy laị thăng cho cân, phải đặt lên đĩa treo vật khối lượng 32,6g Nhúng vật vào chất lỏng, ... ( 1,25 điểm) Một vật sáng AB đặt vị trí trước thấu kính hội tụ, cho AB vuông góc với trục thấu kính A nằm trục chính, ta thu ảnh thật lớn gấp lần vật Sau đó, giữ nguyên vị trí vật AB dịch chuyển ... thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm, phải đặt vật AB đâu để thu ảnh A ’B’ lớn gấp lần vật Câu 4: (4 đ) Một thỏi hợp kim chì, kẽm có khối lượng 500g 120 0C thả vào nhiệt lượng kế có khối lượng kg...
 • 16
 • 681
 • 9

tuyển bộ đề thi học sinh giỏi vật 9 có đáp án tham khảo bồi dưỡng học sinh

tuyển bộ đề thi học sinh giỏi vật lý 9 có đáp án tham khảo bồi dưỡng học sinh
... khụng lm trũn s _ Đề thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học: 2008 - 20 09 Môn: Vật Lí - Lớp Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2 điểm) Hai bên lề đờng ... S'A/S'C O'C => KA = h(2d - a)/2d điểm điểm điểm điểm 33 Đề thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học 20 09 2010 Môn: Vật lí Thời gian làm bài: 150 phút đề Câu 1: (6 điểm) (2 điểm) Xe chuyển động đờng tròn ... (AB đờng thẳng qua S vuông góc với mặt phẳng hai gơng) Hớng dẫn chấm Môn: Vật thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học 20 09 2010 Câu Nội dung Gọi vận tốc xe v vận tốc xe 5v Gọi t thời gian tính...
 • 89
 • 508
 • 2

Bộ đề thi học sinh giỏi vật huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Bộ đề thi học sinh giỏi vật lý huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
... cao không khả thi PHÒNG GD&ĐT ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2012-2013 MÔN VẬT LÝ LỚP Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian chép đề) (Học sinh ghi lại đề) Bài (4 điểm) ... ra: N = PHÒNG GD&ĐT ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014 - Môn thi VẬT LÝ - Ngày thi: 19-01-2014 - Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Bài (6 điểm) Cùng ... trên: t = = PHÒNG GD&ĐT … ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2014-2015 - Môn thi VẬT LÝ - Ngày thi: - Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Bài (3.0 điểm) Một người...
 • 26
 • 351
 • 4

bộ đề thi học sinh giỏi vật lớp 9 hay

bộ đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 9 hay
... 0,5đ 0,5đ ĐỀ Đề Thi học sinh giỏi huyện Môn: Vật Lí Năm học 2007 - 2008 Thời gian 90 ph (không kể thời gian giao đề) Phần I (3đ) Chọn câu trả lời câu sau ghi vào giấy làm Câu : Một vật chuyển ... Đó Pg, Pvật, FAg FAvật (hình vẽ) Khi chúng cân Pg + Pvật = FAg + FAvật 2/4đ ⇔ Vgdg + Vvậtdvật = dn(Vchìm gỗ + Vvật) ⇔ VgDg + VvậtDvật = Dn(Vchìm gỗ + Vvật) m vat ⇔VD +m =DV + D D vat g g vật n ... khối gỗ Pg, Pvật FAg Pg + T = FAg ⇔ 10VgDg + T = 10DnVchìm gỗ ⇔ T = 10DnVchìm gỗ - 10VgDg = 2N Thang điểm 1/4đ 1/4đ 1/4đ ĐỀ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học: 2007-2008 Môn: Vật Thời gian:...
 • 15
 • 261
 • 0

50 bộ đề thi học sinh giỏi vật lớp 8

50 bộ đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 8
... III Bµi thi 1 0500 ( 9, 85 0 − 0,001.2700) = 9,625 (Kg) 1 0500 − 2700 0,5 0,5 m2 = m – m1 = 9, 85 0 -9,625 = 0,225 (Kg.) b NÕu H = 95% thay vµo ta cã : 1 0500 ( 9, 85 0 − 0,95.0,001.2700 ) m1 = = 9 ,80 7 (Kg.) ... bất ngờ vật vật chuyển động nhanh dần Vì vật chịu tác dụng lực F2 0 ,50 1,00đ chiều chuyển động vật vật chịu tác dụng lực chuyển động nhanh dần Đổi 50cm3 = 5.10-5 m3 0,25đ Khối lượng vật: m= ... xe ®i tõ B ®Õn thêi ®iĨm 8h lµ : SAD = 32.1 = 32 km VËy kho¶ng c¸ch xe lóc giê lµ : SCD = SAB - SAc - SAD = 180 - 40 - 32 = 1 08 km 12 18cm §ỉi 18 cm = 0, 18 m C©u DÇu 18 cm B A A h H×nh vÏ ?...
 • 58
 • 313
 • 5

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LỚP 9 CỰC CHUẨN

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 9 CỰC CHUẨN
... S'A/S'C O'C => KA = h(2d - a)/2d điểm điểm điểm điểm Đề thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học 20 09 2010 Môn: Vật lí Thời gian làm bài: 150 phút đề Câu 1: (6 điểm) (2 điểm) Xe chuyển động đờng tròn ... K, H tới AB ======================================= Hớng dẫn chấm thi học sinh giỏi cấp trờng Môn: Vật Lí - Lớp 30 30 B THI HC SINH GII VT Lí LP CC CHUN Câu Nội dung Thang điểm - Gọi vận tốc vận ... (AB đờng thẳng qua S vuông góc với mặt phẳng hai gơng) Hớng dẫn chấm Môn: Vật thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học 20 09 2010 Câu Nội dung Gọi vận tốc xe v vận tốc xe 5v Câu Gọi t thời gian...
 • 84
 • 611
 • 2

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT 6 CÓ ĐÁP ÁN

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ 6 CÓ ĐÁP ÁN
... + D 66 4 m m => 8,3 = 7,3 + 11,23 (2) 66 4 m (0,5) 66 4 m1 Th (1) vo (2) => 8,3 = 7,3 + 11,3 (1) 80.7,3.11,3=(11,3-7,3)m1+7,3 .66 4 65 99,2=4m1+4847,2 m1=438(g) (2) M m2 =66 4-m1 =66 4-438=2 26( g) ... 80.7,3.11,3=(11,3-7,3)m1+7,3 .66 4 http://123doc.org/trang-ca-nhan- 165 450-nguyen-van-chuyen.htm 18 0,5 THI HC SINH GII VT L 65 99,2=4m1+4847,2 m1=438(g) M m2 =66 4-m1 =66 4-438=2 26( g) Vy lng m1 thic l 438(g); lng m2 chỡ thic ... +m2 => 66 4=m1 +m2 => m2 =66 4 m1 (1) V=V1 +V2 m m1 m2 => D = D + D 66 4 m m 66 4 m 66 4 m => 8,3 = 7,3 + 11,23 (2) (3) Th (1) vo (2) => 8,3 = 7,3 + 11,3 80.7,3.11,3=(11,3-7,3)m1+7,3 .66 4 65 99,2=4m1+4847,2...
 • 49
 • 12,474
 • 59

50 bộ đề thi Học Sinh Giỏi Vật 8

50 bộ đề thi Học Sinh Giỏi Vật Lý 8
... KRƠNG BUK TRƯỜNG THCS NGUYỄN CƠNG TRỨ ĐỀ THI HSG LỚP – MƠN VẬT LÝ Thời ,8 V2 D1 7gian làm bài: 150 phút = =Năm = 2011 - 2012 D1 V1 = D2 V2 hay học V1 D2 2,6 ( Đề thi gồm trang) Gọi F1 F2 lực đẩy Acsimet ... 0, 18 = dn (0, 18 - h)  80 00 0, 18 = 10000 (0, 18 - h) 1440 = 180 0 - 10000.h => 10000.h = 360 => h = 0,036 (m) = 3,6 ( cm) VËy : §é cao chªnh lƯch cđa mùc chÊt láng ë hai nh¸nh lµ : 3,6 cm §Ị thi3 ... bất ngờ vật vật chuyển 21 động nhanh dần Vì vật chịu tác dụng lực F2 chiều chuyển động vật vật chịu tác dụng lực 1,00đ chuyển động nhanh dần Đổi 50cm3 = 5.10-5 m3 0,25đ Khối lượng vật: m=...
 • 62
 • 669
 • 4

Bộ Đề thi học sinh giỏi vật 8 cấp huyện

Bộ Đề thi học sinh giỏi vật lý 8 cấp huyện
... = 2, 288 .106 (J) Hiu sut ca bp du: H= Q1 686 080 = 0,3 = 30% Qd 2 288 000 0.25 0.25 0.25 UBND HUYN THU NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO THI CHN HC SINH GII MễN: VT Lí Thi gian: 90 phỳt (Khụng k thi gian ... 1,78kg = 1, 78 lớt 100 60 40 24 40 16 7h A C 8h 7h E D Gặp B 0,25 8h Quóng ng xe i t B n thi im 8h l : SAD = 32.1 = 32 km Quóng ng xe i t B n thi im 8h l : SAD = 32.1 = 32 km b/ Gi t l khong thi ... Gp 8h 8h a/ Quóng ng xe i t A n thi im 8h l : SAc = 40.1 = 40 km Quóng ng xe i t B n thi im 8h l : SAD = 32.1 = 32 km Vy khong cỏch xe lỳc gi l : SCD = SAB - SAc - SAD = 180 - 40 - 32 = 1 08 km...
 • 70
 • 476
 • 0

Đề thi học sinh giỏi vật 12

Đề thi học sinh giỏi vật lý 12
... 2 = 100(Rad/s) = LC 1) Vit biu thc Ux theo thi gian t 2) Cho I = 0,5 A Tìm cấu tạo hộp X Bài (3 điểm) Lập phơng án đo điện dung tụ điện ( Nêu...
 • 2
 • 1,407
 • 15

De thi hoc sinh gioi vat ly 12

De thi hoc sinh gioi vat ly 12
... 2 = 100(Rad/s) = LC 1) Vit biu thc Ux theo thi gian t 2) Cho I = 0,5 A Tìm cấu tạo hộp X Bài (3 điểm) Lập phơng án đo điện dung tụ điện ( Nêu...
 • 2
 • 820
 • 11

Đề thi học sinh giỏi vật 12 tỉnh hải dương

Đề thi học sinh giỏi vật lý 12 tỉnh hải dương
... HƯỚNG DẪN CHẤM THI HSG VẬT LÍ 12 - Năm học 2010 -2011 (gồm 02 trang) Bài (2,5đ) a/ Va chạm đàn hồi: mv = mv1 + Mv 2 mv mv1 ... 10 5t − π M 0,25 0,25 K )cm b/ Tại t1 vật M có vận tốc v1, sau Δt = π = 1,25T -1 O x K' 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - vật K (nếu v1 > 0) => tọa độ x2 = cm N - vật N (nếu v1 < 0) => tọa độ x2 = - cm ... đầu rời quĩ đạo tròn D với l => vận tốc vD, có hướng hợp với phương ngang góc 600 Từ D vật M chuyển động vật ném xiên Dễ dàng tính góc COD = 30 * Nếu HS tính kỹ ý c/ thưởng điểm Bài (2,5đ) a/...
 • 3
 • 2,933
 • 48

Đề thi học sinh giỏi vật 12 tỉnh hải dương đề 2

Đề thi học sinh giỏi vật lý 12 tỉnh hải dương đề 2
... f1) = - 12 cm d2 = l - d1’ = 80 cm; d2’ = d2f2/(d2- f2) = 120 cm > A2B2 ảnh thật cách thấu kính L2 khoảng 120 cm * Độ phóng đại: k = d1’d2’/d1d2 = -9/10 < ảnh A2B2 ngược chiều có độ lớn: A2B2 = k ... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG MÔN VẬT LÍ 12 NĂM HỌC 20 11 - 2 0 12 Câu 3,5 đ Điể m Nội dung L1 L2 → → a Sơ đồ tạo ảnh: AB  A1 B1  A2 B2 d1 d1’ d2 d2’ Với l = 68 cm, d1 = 88 - l = 20 cm; d1’ = d1f1/(d1 ... cm Suy ra: 28 < l ≤ 88 (theo đề bài) Động cầu trước va chạm: W1 = mv 12 I 12 + 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 v 2 Do I = mR ω1 = nên: R mv 12 v2 + mR 12 = mv 12 2 10 R Sau va chạm, cầu bật...
 • 4
 • 2,421
 • 25

ĐỀ THI học SINH GIỎI vật 12 TỈNH hải DƯƠNG

ĐỀ THI học SINH GIỎI vật lý 12 TỈNH hải DƯƠNG
... tên: Chữ kí giám thị 1: Số báo danh: Chữ kí giám thị 2: ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ NĂM 2011 Câu 1.(2 điểm) 1) (1 điểm) 0,25đ T 13 Từ đồ thị, ta có: = − = 1(s) ⇒ ... trái cho vật dao động điều hòa Chọn hệ quy chiếu có gốc vị trí cân bằng, chiều dương hướng sang trái, chọn thời điểm ban đầu lúc vật qua vị trí cân lần đầu Viết phương trình li độ góc vật b) Người ... đầu với vật có khối lượng m Lấy g = 10(m/s2), π2 = 10 a) Treo lắc đơn vào giá cố định trường trọng lực Người ta kéo vật khỏi vị trí cân để dây treo lệch góc 0,02rad bên phải, truyền cho vật vận...
 • 7
 • 2,558
 • 34

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề thi học sinh giỏi vật lý 8bộ đề thi học sinh giỏi vật lý 7bộ đề thi học sinh gioi vật lý lớp 10đề thi học sinh giỏi vật lý 12đề thi học sinh giỏi vật lý 12 cấp tỉnhđề thi học sinh giỏi vật lý 12 tỉnh nghệđề thi hoc sinh giỏi vật lý 12các đề thi học sinh giỏi vật lý 12đề thi học sinh giỏi vật lý 12 hà nộiđề thi học sinh giỏi vật lý 12 tỉnh nghệ antuyển tập đề thi học sinh giỏi vật lý 11 các tỉnhđề thi học sinh giỏi vật lý cấp tỉnhđề thi học sinh giỏi vật lý 9đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 6tài liệu đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 8chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây