Chương 9: Linh kiện TRANSISTOR (BJT)

giao trinh linh kien dien tu CHUONG 2 LINH KIỆN THỤ ĐỘNG

giao trinh linh kien dien tu CHUONG 2 LINH KIỆN THỤ ĐỘNG
... = 22 0µF,WV = 25 v C = 10µF,WV = 63v Hình 2. 10 Hình dạng tụ hố 2. 2.6 Cách mắc tụ điện a Mắc nối tiếp C1 C2 + C td + + + + U U Hình 2. 11 Các tụ điện mắc nối tiếp 19 Chương 2: Linh kiện thụ động ... việc, đơn vò volt 22 Chương 2: Linh kiện thụ động Trường hợp ghi 123 K số đầu số có nghóa, số thứ ba số nhân, chữ viết sai số (J = 5%, K = 10%, M = 20 %) 123 K = 120 00pF  10% 2. 2.9 Hiện tượng nạp ... thiên (s) 2. 5.4 Các công thức biến Tỉ lệ điện V2 N2 = V1 N1 Tỉ lệ dòng điện: I2 N1 = I1 N2 Tỉ lệ công suất: P1 = V1 I1 ; Lí tưởng ta có: P1 = P2 V1.I1 = V2 I2 Thực tế: P2 = V2I2 P2 < P P2 100%...
 • 24
 • 321
 • 6

giao trinh linh kien dien tu Chương 6 LINH KIỆN CÓ VÙNG ĐIỆN TRỞ ÂM

giao trinh linh kien dien tu Chương 6 LINH KIỆN CÓ VÙNG ĐIỆN TRỞ ÂM
... tác động điện áp đặt hai cực A1 A2 Ký hiệu: A1 A2 6. 4.2 Đặc tuyến R A1 R + A1 V cc V cc A2 86 + A2 Chương 6: Linh kiện vùng điện trở âm Hình 6. 13 ID VD -VBO VBO Hình 6. 14 Khi A1 điện dương ... d.Dòng điện tỉnh IP: Dòng điện tỉnh Ip dòng điện IE ứng với VE điện đỉnh Vp Dòng Ip thường trò số nhỏ khoảng vài chục A e .Điện thung lũng VV: 78 Chương 6: Linh kiện vùng điện trở âm điện ... t Hình 6. 5 Khi RB1 giảm  IB tăng gần gấp đôi ( mA) nên điện thế: VB2 = VCC - IB R2 = 10 – 2.200  9 ,6 (V) 80 Chương 6: Linh kiện vùng điện trở âm Ở cực B2 xung âm với biên độ 9 ,6 –9,8...
 • 15
 • 333
 • 10

giao trinh linh kien dien tu CHUONG 7 LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TƯ

giao trinh linh kien dien tu CHUONG 7 LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TƯ
... tối điện trở quang có trò số điện trở lớn, chiếu sáng điện trở giảm nhỏ CdS LDR Hình 7. 8 Hình dạng và ký hiệu điện trở quang 93 Chương 7 :Linh kiện quang điện tử Điện trở quang có trò số điện ... transistor quang 7. 4.2 Nguyên lý hoạt động Trong transistor quang có diode quang làm nhiệm vụ cảm biến quang điện transistor làm nhiệm vụ khuếch đại Diode quang sử dụng mối nối P94 Chương 7 :Linh kiện quang ... trăm volt đến hàng ngàn volt 97 Chương 7 :Linh kiện quang điện tử -Bộ ghép quang làm việc với dòng điện chiều hay tín hiệu điện xoay chiều có tần số cao -Điện trở cách điện sơ cấp thứ cấp có trò...
 • 10
 • 973
 • 14

Tài liệu CHƯƠNG V: LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ doc

Tài liệu CHƯƠNG V: LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ doc
... II Điện trở quang (photoresistor) Cấu tạo- ký hiệu- hình dạng:  Quang trở gọi điện trở tùy thuộc ánh sáng LDR (viết tắt Light Dependen Resiztor ) có trị số thay đổi theo độ sáng chiếu vào quang ... che tối quang trở có điện trở lớn , chiếu sáng điện trở giảm nhỏ  Quang trở thường chế tạo từ chất sunfua cadminan nên lấy kí hiệu cds, Selenid Cadmium (CdSe) sunfit chì (Pbs)…trong loại quang ... Ký hiệu hình dạng quang trở Đặc 17-5:  Quang trở trở có trị số điện trở thay đổi khơng tuyến tính theo độ sáng chiếu vào Độ chiếu sáng mạnh điện trở có trị số nhỏ ngược lại  Điện trở bị che tối...
 • 3
 • 581
 • 20

Tài liệu Chương 2: Linh kiện điện tử công suất I docx

Tài liệu Chương 2: Linh kiện điện tử công suất I docx
... đơn giản II.4 CÁC LINH KIỆN CÔNG SUẤT M I: Hình II.4.1 - II.4.3 lấy từ sách Power Electronics … M.H Rashid cho ta nhìn toàn diện lo i linh kiện ĐTCS Nhìn chung, theo cấu tạo chúng thuộc hai họ ... chọn giá trò đònh mức, thi công cần ph i thể kiểm tra nhiệt độ vỏ linh kiện bán dẫn, không vượt 65 70 OC Ở linh kiện công suất gắn mạch in (dòng bé, > v i chục A) ta gặp giá trò cực đ i liên ... nhiệt linh kiện, cung cấp nhà sản xuất, cung cấp trực tiếp hay thông qua công suất đònh mứcΔP (ký hiệu Pdiss t i liệu tiếng Anh), xác đònh nhiệt độ m i n i cho phép θJmax nhiệt độ vỏ giá trò môi...
 • 17
 • 995
 • 19

Tài liệu CHƯƠNG 2 LINH KIỆN ĐIỆN TỬ pptx

Tài liệu CHƯƠNG 2 LINH KIỆN ĐIỆN TỬ pptx
... PTIT Chương 22 2. 2 Tụ điện (3) Các ký hiệu tụ điện + Tụ thường N.D.Thiện - PTIT + Tụ điện giải Chương Tụ có điện dung thay đổi (Biến dung) 23 2. 2 Tụ điện (4) 2. 2 .2 Các tham số kỹ thuật tụ điện ... ảnh tụ điện Chương 21 2. 2 Tụ điện (2) 2. 2.1 Định nghĩa, ký hiệu tụ điện -Tụ điện linh kiện dùng để chứa điện tích Một tụ điện lý tưởng có điện tích cực tỉ lệ thuận với hiệu điện đặt theo công ... chung (1) - Cấu kiện điện tử phần tử linh kiện rời rạc, mạch tích hợp (IC)… tạo nên mạch điện tử hệ thống điện tử - Cấu kiện điện tử ứng dụng nhiều lĩnh vực, bật ứng dụng lĩnh vực Điện tử, Viễn thông,...
 • 44
 • 276
 • 4

Chuong 1 Linh kiện điện tử CDA Training

Chuong 1 Linh kiện điện tử CDA Training
... 80 51 Buổi 1: Linh kiện điện tử I Trung tâm CDA Training K82/69 Nguyễn Lương Bằng Điện trở Khái niệm bản: - Điện trở cản trở dòng điện vật dẫn - Một vật dẫn điện tốt điện trở nhỏ, dẫn điện điện ... Hình 1. 3: Điện trở than 1k Hình 1. 2: Ký hiệu Proteus Hình 1. 4: Điện trở sứ Hình 1. 5: Điện trở SMD - Điện trở công suất nhỏ: 0 .12 5W, 0.25W, 0.5W - Điện trở công suất lớn: 1W, 2W, 5W, 10 W… Loại điện ... điều khiển 80 51 Buổi 1: Linh kiện điện tử II Trung tâm CDA Training K82/69 Nguyễn Lương Bằng Tụ điện Tụ điện gì: - Tụ điện linh kiện điện tử sử dụng rộng rãi mạch điện tử, chúng sử dụng mạch lọc...
 • 21
 • 552
 • 0

Chương 2 - Linh kiện điên tử CDA Training

Chương 2 - Linh kiện điên tử CDA Training
... khiển 8051 Buổi 2: Linh kiện điện tử Trung tâm CDA Training K 82/ 69 Nguyễn Lương Bằng III IC: IC gì: - IC (Chip) vi mạch điện tử bao gồm linh kiện bán dẫn (transistor, diode…) linh kiện thụ động ... 2: Linh kiện điện tử Trung tâm CDA Training K 82/ 69 Nguyễn Lương Bằng Hình 2. 5: Hình ảnh thực tế Rơ-le loại cắm đế Hình 2. 6: Đế cắm Rơ-le Nguyên lý hoạt động: Hình 2. 7: Cấu tạo Rơ-le - Bình thường, ... vào - 74 02: Cổng NOR với ngõ vào - 7404: Cổng NOT - 7408: Cổng AND với ngõ vào - 74 32: Cổng OR với ngõ vào - 7447: IC giải mã BCD sang Led đoạn - 74107: JK Flip-Flop - 74175 4013: D Flip-Flop -...
 • 22
 • 820
 • 2

Chương 12: Linh kiện phần mềm, truy xuất Database và kiểm thử phần mềm pdf

Chương 12: Linh kiện phần mềm, truy xuất Database và kiểm thử phần mềm pdf
... System) Ứng dụng nhờ DBMS để truy xuất database dễ dàng Các giao tiếp lập trình truy xuất database Về nguyên tắc, ứng dụng VB (hay viết ngôn ngữ khác) truy xuất database giao tiếp lập trình sau ... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Truy xuất database dùng ADO thông qua ActiveX Control phương pháp truy xuất database trực quan dễ dàng Đa số database Windows Access tạo file database chứa nhiều table, ... đến file database Set adoConnection = Nothing End Sub 12.6 Lập trình truy xuất database dùng ADO Định nghĩa DSN (Data source name) miêu tả file database, có bước này, ứng dụng truy xuất database...
 • 15
 • 177
 • 0

ĐIỆN tử CÔNG SUẤT CHƯƠNG 1 LINH KIỆN điện tử CÔNG SUẤT

ĐIỆN tử CÔNG SUẤT  CHƯƠNG 1 LINH KIỆN điện tử CÔNG SUẤT
... mạch điện phụ + U1 L T1 L T1 T1 C C Ud D0 U1 L Id C D0 Ud Id U Zd D0 Ud Zd L2 T1 + C - U1 Id D0 D1 L L Zd U1 Ud C + - T2 T3 T1 + T2 - C D0 U1 T3 L1 + Id - T4 C T5 U Zd d U1 W2 C D0 + W1 Id U1 Zd ... Zd Ud - + L1 Id T2 Zd Ud T3 - e + Id Zd Ud T1 CU1 Zd Ud T3 D2 D0 g + - L1 + C- D0 D2 T1 - d U1 - T2 c T2 L T2 Zd Ud U1 T3 D2 L2 T1 D0 Id b a + T1 T1 T2 + L2 f L2 T2 L1 + h T1 L1 T1 C T3 Id D0 ... Chơng Linh kiện điện tử công suất Diod công suất Tiristor (SCR) Triac Công tắc tơ tĩnh Tranzitor lỡng cực (BJT) Tranzitor trờng (JET, MOSFET) Tranzitor cực cửa cách li (IGBT) 1. 1 Diod công suất...
 • 79
 • 193
 • 0

CHƯƠNG 1 - LINH KIỆN THỤ ĐỘNG VÀ LINH KIỆN BÁN DẪN, GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Ô TÔ

CHƯƠNG 1 - LINH KIỆN THỤ ĐỘNG VÀ LINH KIỆN BÁN DẪN, GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Ô TÔ
... … CHƯƠNG 2: LINH KIỆN BÁN DẪN 2 .1 Điốt bán dẫn 2 .1. 1 Chất bán dẫn Chất bán dẫn nguyên liệu để sản xuất loại linh kiện bán dẫn Diode, Transistor, IC mà ta thấy thiết bị điện tử ngày Chất bán ... (RD) 2 10 2 ±2 Cam (OG) 3 10 3 - Vàng (YE) 4 10 4 - Xanh (GN) 5 10 5 ±0,5 Xanh lơ (BL) 6 10 6 ±0,25 Tím (VT) Xám (GY) Trắng (WH) 9 10 7 10 8 10 9 ±0 ,1 - Cách đọc trị số điện trở vòng mầu : ( điện trở ... kì âm dòng điện vào B(+) A (-) , D1 dẫn điện phân cực thuận nạp cho tụ C1 điện áp điện áp đỉnh VDC Tiếp đến bán kì dương dòng điện vào B (-) A(+) Lúc D1 phân cực nghich nên không dẫn điện, D2 phân...
 • 77
 • 342
 • 2

Linh kiện điện tử chương 2 linh kiện điện tử thụ động

Linh kiện điện tử  chương 2 linh kiện điện tử thụ động
... NHATRANG UNIVERSITY Các linh kiện thụ động NHATRANG UNIVERSITY Điện trở • Điện trở (Resistor) linh kiện dùng để ngăn cản dòng điện, trị số điện trở xác định theo định luật Ôm (Ohm) ... (Capacitor): linh kiện dùng để chứa điện tích Một tụ điện lý tưởng tụ điện điện tích hai tụ tỷ lệ với điện áp hai tụ Q: Điện tích hai tụ C: Điện dung tụ điện Q = C.U C U: Điện áp hai tụ Tụ • Hình dạng ... nhiệt điện trở: TCR = R ∆T NHATRANG UNIVERSITY Đọc giá trị điện trở NHATRANG UNIVERSITY NHATRANG UNIVERSITY Một số loại điện trở đặc biệt Tụ điện NHATRANG UNIVERSITY • Tụ điện (Capacitor): linh kiện...
 • 19
 • 112
 • 0

Linh kiện điện tử chương 8 linh kiện quang điện tử

Linh kiện điện tử  chương 8 linh kiện quang điện tử
... Linh kiện điện- quang: Biến đổi tín hiệu điện thành ánh sáng – Linh kiện quang -điện: Biến đổi ánh sáng thành tín hiệu điện Linh kiện kết hợp quang -điện, điện- quang: – Các linh kiện hiển thị: Linh ... niệm phân loại linh kiện quang điện tử NHATRANG UNIVERSITY • Khái niệm: Linh kiện quang điện tử linh kiện hoạt động dựa tương tác ánh sáng tín hiệu điện Ánh sáng đề cập đến dải xạ điện từ có bước ... ngẫu hợp quang điện (OPTO): Là cấu kiện sử dụng hiệu ứng quang -điện điện -quang Trong buồng kín có điốt phát quang ghép với linh kiện quang -điện (Điốt quang, transistor quang, triac quang, …) • Khi...
 • 26
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu chương 2 linh kiện điện tử pptxthư viện linh kiện cho orcad 9 2cách lấy linh kiện trong orcad 9 2thư viện linh kiện orcad 9 2bài giảng kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh chương 9 kiến trúc bài thuyết trình nhằm khái quát chung về bài thuyết trình nguyễn văn chươngđiện trở quang diode quang transistor quang tế bào quang điện và pin mặt trời là những linh kiện bán dẫn nhạy với ánh sáng4 9 giao diện thực hiện lấy linh kiện cách 1tạo linh kiện orcad 9 2nhập khẩu linh kiệnlinh kiệnlinh kiện điện tửgiáo trình linh kiện điện tửtài liệu linh kiện điện tửtìm hiểu linh kiện điện tửbài giảng linh kiện điện tửĐỀ 006 PRO SAT 2017Bài 13. Di truyền liên kếtBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 12. Phân bón hoá họcBài 17. Bài luyện tập 3Bài 7. Gương cầu lồiUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 3. People''''s backgroundUnit 6. CompetitionsUnit 6. CompetitionsPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanUnit 5. Study habitsPPCT KHTN6 2017 2018CHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIATìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG