Chương 8: Linh kiện MOSFET

Linh kiện điện tử chương 8 linh kiện quang điện tử

Linh kiện điện tử  chương 8 linh kiện quang điện tử
... Linh kiện điện- quang: Biến đổi tín hiệu điện thành ánh sáng – Linh kiện quang -điện: Biến đổi ánh sáng thành tín hiệu điện Linh kiện kết hợp quang -điện, điện- quang: – Các linh kiện hiển thị: Linh ... niệm phân loại linh kiện quang điện tử NHATRANG UNIVERSITY • Khái niệm: Linh kiện quang điện tử linh kiện hoạt động dựa tương tác ánh sáng tín hiệu điện Ánh sáng đề cập đến dải xạ điện từ có bước ... ngẫu hợp quang điện (OPTO): Là cấu kiện sử dụng hiệu ứng quang -điện điện -quang Trong buồng kín có điốt phát quang ghép với linh kiện quang -điện (Điốt quang, transistor quang, triac quang, …) • Khi...
 • 26
 • 127
 • 0

giao trinh linh kien dien tu CHUONG 2 LINH KIỆN THỤ ĐỘNG

giao trinh linh kien dien tu CHUONG 2 LINH KIỆN THỤ ĐỘNG
... = 22 0µF,WV = 25 v C = 10µF,WV = 63v Hình 2. 10 Hình dạng tụ hố 2. 2.6 Cách mắc tụ điện a Mắc nối tiếp C1 C2 + C td + + + + U U Hình 2. 11 Các tụ điện mắc nối tiếp 19 Chương 2: Linh kiện thụ động ... việc, đơn vò volt 22 Chương 2: Linh kiện thụ động Trường hợp ghi 123 K số đầu số có nghóa, số thứ ba số nhân, chữ viết sai số (J = 5%, K = 10%, M = 20 %) 123 K = 120 00pF  10% 2. 2.9 Hiện tượng nạp ... thiên (s) 2. 5.4 Các công thức biến Tỉ lệ điện V2 N2 = V1 N1 Tỉ lệ dòng điện: I2 N1 = I1 N2 Tỉ lệ công suất: P1 = V1 I1 ; Lí tưởng ta có: P1 = P2 V1.I1 = V2 I2 Thực tế: P2 = V2I2 P2 < P P2 100%...
 • 24
 • 333
 • 6

giao trinh linh kien dien tu Chương 6 LINH KIỆN CÓ VÙNG ĐIỆN TRỞ ÂM

giao trinh linh kien dien tu Chương 6 LINH KIỆN CÓ VÙNG ĐIỆN TRỞ ÂM
... tác động điện áp đặt hai cực A1 A2 Ký hiệu: A1 A2 6. 4.2 Đặc tuyến R A1 R + A1 V cc V cc A2 86 + A2 Chương 6: Linh kiện vùng điện trở âm Hình 6. 13 ID VD -VBO VBO Hình 6. 14 Khi A1 điện dương ... d.Dòng điện tỉnh IP: Dòng điện tỉnh Ip dòng điện IE ứng với VE điện đỉnh Vp Dòng Ip thường trò số nhỏ khoảng vài chục A e .Điện thung lũng VV: 78 Chương 6: Linh kiện vùng điện trở âm điện ... t Hình 6. 5 Khi RB1 giảm  IB tăng gần gấp đôi ( mA) nên điện thế: VB2 = VCC - IB R2 = 10 – 2.200  9 ,6 (V) 80 Chương 6: Linh kiện vùng điện trở âm Ở cực B2 xung âm với biên độ 9 ,6 –9,8...
 • 15
 • 344
 • 10

giao trinh linh kien dien tu CHUONG 7 LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TƯ

giao trinh linh kien dien tu CHUONG 7 LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TƯ
... tối điện trở quang có trò số điện trở lớn, chiếu sáng điện trở giảm nhỏ CdS LDR Hình 7. 8 Hình dạng và ký hiệu điện trở quang 93 Chương 7 :Linh kiện quang điện tử Điện trở quang có trò số điện ... transistor quang 7. 4.2 Nguyên lý hoạt động Trong transistor quang có diode quang làm nhiệm vụ cảm biến quang điện transistor làm nhiệm vụ khuếch đại Diode quang sử dụng mối nối P94 Chương 7 :Linh kiện quang ... trăm volt đến hàng ngàn volt 97 Chương 7 :Linh kiện quang điện tử -Bộ ghép quang làm việc với dòng điện chiều hay tín hiệu điện xoay chiều có tần số cao -Điện trở cách điện sơ cấp thứ cấp có trò...
 • 10
 • 984
 • 14

Tài liệu CHƯƠNG V: LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ doc

Tài liệu CHƯƠNG V: LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ doc
... II Điện trở quang (photoresistor) Cấu tạo- ký hiệu- hình dạng:  Quang trở gọi điện trở tùy thuộc ánh sáng LDR (viết tắt Light Dependen Resiztor ) có trị số thay đổi theo độ sáng chiếu vào quang ... che tối quang trở có điện trở lớn , chiếu sáng điện trở giảm nhỏ  Quang trở thường chế tạo từ chất sunfua cadminan nên lấy kí hiệu cds, Selenid Cadmium (CdSe) sunfit chì (Pbs)…trong loại quang ... Ký hiệu hình dạng quang trở Đặc 17-5:  Quang trở trở có trị số điện trở thay đổi khơng tuyến tính theo độ sáng chiếu vào Độ chiếu sáng mạnh điện trở có trị số nhỏ ngược lại  Điện trở bị che tối...
 • 3
 • 595
 • 20

Tài liệu Chương 2: Linh kiện điện tử công suất I docx

Tài liệu Chương 2: Linh kiện điện tử công suất I docx
... đơn giản II.4 CÁC LINH KIỆN CÔNG SUẤT M I: Hình II.4.1 - II.4.3 lấy từ sách Power Electronics … M.H Rashid cho ta nhìn toàn diện lo i linh kiện ĐTCS Nhìn chung, theo cấu tạo chúng thuộc hai họ ... chọn giá trò đònh mức, thi công cần ph i thể kiểm tra nhiệt độ vỏ linh kiện bán dẫn, không vượt 65 70 OC Ở linh kiện công suất gắn mạch in (dòng bé, > v i chục A) ta gặp giá trò cực đ i liên ... nhiệt linh kiện, cung cấp nhà sản xuất, cung cấp trực tiếp hay thông qua công suất đònh mứcΔP (ký hiệu Pdiss t i liệu tiếng Anh), xác đònh nhiệt độ m i n i cho phép θJmax nhiệt độ vỏ giá trò môi...
 • 17
 • 1,052
 • 19

Tài liệu CHƯƠNG 2 LINH KIỆN ĐIỆN TỬ pptx

Tài liệu CHƯƠNG 2 LINH KIỆN ĐIỆN TỬ pptx
... PTIT Chương 22 2. 2 Tụ điện (3) Các ký hiệu tụ điện + Tụ thường N.D.Thiện - PTIT + Tụ điện giải Chương Tụ có điện dung thay đổi (Biến dung) 23 2. 2 Tụ điện (4) 2. 2 .2 Các tham số kỹ thuật tụ điện ... ảnh tụ điện Chương 21 2. 2 Tụ điện (2) 2. 2.1 Định nghĩa, ký hiệu tụ điện -Tụ điện linh kiện dùng để chứa điện tích Một tụ điện lý tưởng có điện tích cực tỉ lệ thuận với hiệu điện đặt theo công ... chung (1) - Cấu kiện điện tử phần tử linh kiện rời rạc, mạch tích hợp (IC)… tạo nên mạch điện tử hệ thống điện tử - Cấu kiện điện tử ứng dụng nhiều lĩnh vực, bật ứng dụng lĩnh vực Điện tử, Viễn thông,...
 • 44
 • 286
 • 4

Chuong 1 Linh kiện điện tử CDA Training

Chuong 1 Linh kiện điện tử CDA Training
... 80 51 Buổi 1: Linh kiện điện tử I Trung tâm CDA Training K82/69 Nguyễn Lương Bằng Điện trở Khái niệm bản: - Điện trở cản trở dòng điện vật dẫn - Một vật dẫn điện tốt điện trở nhỏ, dẫn điện điện ... Hình 1. 3: Điện trở than 1k Hình 1. 2: Ký hiệu Proteus Hình 1. 4: Điện trở sứ Hình 1. 5: Điện trở SMD - Điện trở công suất nhỏ: 0 .12 5W, 0.25W, 0.5W - Điện trở công suất lớn: 1W, 2W, 5W, 10 W… Loại điện ... điều khiển 80 51 Buổi 1: Linh kiện điện tử II Trung tâm CDA Training K82/69 Nguyễn Lương Bằng Tụ điện Tụ điện gì: - Tụ điện linh kiện điện tử sử dụng rộng rãi mạch điện tử, chúng sử dụng mạch lọc...
 • 21
 • 570
 • 0

Chương 2 - Linh kiện điên tử CDA Training

Chương 2 - Linh kiện điên tử CDA Training
... khiển 8051 Buổi 2: Linh kiện điện tử Trung tâm CDA Training K 82/ 69 Nguyễn Lương Bằng III IC: IC gì: - IC (Chip) vi mạch điện tử bao gồm linh kiện bán dẫn (transistor, diode…) linh kiện thụ động ... 2: Linh kiện điện tử Trung tâm CDA Training K 82/ 69 Nguyễn Lương Bằng Hình 2. 5: Hình ảnh thực tế Rơ-le loại cắm đế Hình 2. 6: Đế cắm Rơ-le Nguyên lý hoạt động: Hình 2. 7: Cấu tạo Rơ-le - Bình thường, ... vào - 74 02: Cổng NOR với ngõ vào - 7404: Cổng NOT - 7408: Cổng AND với ngõ vào - 74 32: Cổng OR với ngõ vào - 7447: IC giải mã BCD sang Led đoạn - 74107: JK Flip-Flop - 74175 4013: D Flip-Flop -...
 • 22
 • 842
 • 2

Chương 12: Linh kiện phần mềm, truy xuất Database và kiểm thử phần mềm pdf

Chương 12: Linh kiện phần mềm, truy xuất Database và kiểm thử phần mềm pdf
... System) Ứng dụng nhờ DBMS để truy xuất database dễ dàng Các giao tiếp lập trình truy xuất database Về nguyên tắc, ứng dụng VB (hay viết ngôn ngữ khác) truy xuất database giao tiếp lập trình sau ... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Truy xuất database dùng ADO thông qua ActiveX Control phương pháp truy xuất database trực quan dễ dàng Đa số database Windows Access tạo file database chứa nhiều table, ... đến file database Set adoConnection = Nothing End Sub 12.6 Lập trình truy xuất database dùng ADO Định nghĩa DSN (Data source name) miêu tả file database, có bước này, ứng dụng truy xuất database...
 • 15
 • 179
 • 0

chương 8: Thuyết kiến tạo mảng

chương 8: Thuyết kiến tạo mảng
... Đất thành mảng kiến tạo chính: - Mảng châu Phi gồm toàn châu Phi – mảng lục địa - Mảng Nam Cực gồm toàn châu Nam Cực - mảng lục địa - Mảng Australia gồm toàn Australia - mảng lục địa - Mảng Ấn ... vật- Lớp 02 - Mảng Thái Bình Dương gồm toàn Thái Bình Dương – mảng đại dương Bên cạnh có mảng nhỏ mảng Ả Rập, mảng Caribe, mảng Juan de Fuca, mảng Cocos, mảng Nazca, mảng Philippin mảng Scotia ... dịch chuyển sang bên mảng vào khoảng 50–100 mm/năm Đặng Thị Tuyết 14 Bài thảo luận Địa lí sinh vật- Lớp 02 Các mảng kiến tạo Bản đồ kiến tạo mảng Việc xác định ranh giới mảng giúp người ta phân...
 • 24
 • 193
 • 0

ĐIỆN tử CÔNG SUẤT CHƯƠNG 1 LINH KIỆN điện tử CÔNG SUẤT

ĐIỆN tử CÔNG SUẤT  CHƯƠNG 1 LINH KIỆN điện tử CÔNG SUẤT
... mạch điện phụ + U1 L T1 L T1 T1 C C Ud D0 U1 L Id C D0 Ud Id U Zd D0 Ud Zd L2 T1 + C - U1 Id D0 D1 L L Zd U1 Ud C + - T2 T3 T1 + T2 - C D0 U1 T3 L1 + Id - T4 C T5 U Zd d U1 W2 C D0 + W1 Id U1 Zd ... Zd Ud - + L1 Id T2 Zd Ud T3 - e + Id Zd Ud T1 CU1 Zd Ud T3 D2 D0 g + - L1 + C- D0 D2 T1 - d U1 - T2 c T2 L T2 Zd Ud U1 T3 D2 L2 T1 D0 Id b a + T1 T1 T2 + L2 f L2 T2 L1 + h T1 L1 T1 C T3 Id D0 ... Chơng Linh kiện điện tử công suất Diod công suất Tiristor (SCR) Triac Công tắc tơ tĩnh Tranzitor lỡng cực (BJT) Tranzitor trờng (JET, MOSFET) Tranzitor cực cửa cách li (IGBT) 1. 1 Diod công suất...
 • 79
 • 210
 • 0

CHƯƠNG 1 - LINH KIỆN THỤ ĐỘNG VÀ LINH KIỆN BÁN DẪN, GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Ô TÔ

CHƯƠNG 1 - LINH KIỆN THỤ ĐỘNG VÀ LINH KIỆN BÁN DẪN, GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ Ô TÔ
... … CHƯƠNG 2: LINH KIỆN BÁN DẪN 2 .1 Điốt bán dẫn 2 .1. 1 Chất bán dẫn Chất bán dẫn nguyên liệu để sản xuất loại linh kiện bán dẫn Diode, Transistor, IC mà ta thấy thiết bị điện tử ngày Chất bán ... (RD) 2 10 2 ±2 Cam (OG) 3 10 3 - Vàng (YE) 4 10 4 - Xanh (GN) 5 10 5 ±0,5 Xanh lơ (BL) 6 10 6 ±0,25 Tím (VT) Xám (GY) Trắng (WH) 9 10 7 10 8 10 9 ±0 ,1 - Cách đọc trị số điện trở vòng mầu : ( điện trở ... kì âm dòng điện vào B(+) A (-) , D1 dẫn điện phân cực thuận nạp cho tụ C1 điện áp điện áp đỉnh VDC Tiếp đến bán kì dương dòng điện vào B (-) A(+) Lúc D1 phân cực nghich nên không dẫn điện, D2 phân...
 • 77
 • 374
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu chương 2 linh kiện điện tử pptxtên các linh kiện trong proteus 7 8cách lấy linh kiện trong proteus 7 8các phụ kiện chế tạo phải qua thử bền thử kín và làm sạch theo yêu cầu trong tcvn 6008 1995 nếu tiến hành thử lại thì các bước thử cần thực hiện theo quy định trong chương 8 của tiêu chuẩn nàyphần 8 sự liên thông giữa ký hiệu linh kiện của capture với layoutbước 8 cắt chân linh kiện thừanhập khẩu linh kiệnlinh kiệnlinh kiện điện tửchương 8giáo trình linh kiện điện tửtài liệu linh kiện điện tửtìm hiểu linh kiện điện tửbài giảng linh kiện điện tửlinh kiện điện tử công suấtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học