Thiết kế hệ thống cấp đất cho chậu

Thiết kế hệ thống cấp nước cho thị trấn 50000 dân

Thiết kế hệ thống cấp nước cho thị trấn 50000 dân
... SVTH: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO THỊ TRẤN 50.000 DÂN I LÝ DO VÀ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 1 LÝ DO THIẾT KẾ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ .1 II CÁC SỐ LIỆU THIẾT KẾ ... THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO THỊ TRẤN 50.000 DÂN II CÁC SỐ LIỆU THIẾT KẾ Dân số thò trấn: N = 50.000 dân Các tiêu chất lượng nước sông: STT 01 Chỉ tiêu PH Nước mặt 6,7 TCVN- ... THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO THỊ TRẤN 50.000 DÂN • THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ  Phương án 1: - Nước từ sông bơm lên trạm bơm cấp 1, miệng thu nước lắp đặt song chắn rác để cản lại vật rắn trôi nước...
 • 42
 • 1,250
 • 6

Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước cho cụm dân cư khu đô thị Đại Phú xã Đồng Hòa, huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương với công suất 3200m3/ ngày đêm

Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước cho cụm dân cư khu đô thị Đại Phú xã Đồng Hòa, huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương với công suất 3200m3/ ngày đêm
... khu đô thị Đó lý đề tài Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước cho cụm dân khu đô thị Đại Phú Đồng Hòa, huyện An, Tỉnh Bình Dương với công suất 3200m3/ ngày đêm đời 1.2 MỤC TIÊU CỦA ... Vương Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Cấp Phục Vụ Cụm Dân Khu Đô Thị Đại Phú mở rộng công suất sau này, nguồn nước mặt lựa chọn làm nguồn cung cấp nước cho khu đô thị 4.2 CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC ... Vương Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Cấp Phục Vụ Cụm Dân Khu Đô Thị Đại Phú 2.4.2.1 Độ pH pH số đặc trưng cho nồng ion H+ có dung dịch Thường biểu thị cho tính acid hay tính kiềm nước Tính chất nước...
 • 90
 • 1,047
 • 5

Thiết kế hệ thống cấp nước cho lò hơi cao áp trong nhà máy điện lực Hiệp Phước - Nhà Bè, Q = 800 m3/ngày

Thiết kế hệ thống cấp nước cho lò hơi cao áp trong nhà máy điện lực Hiệp Phước - Nhà Bè, Q = 800 m3/ngày
... việc thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho cao áp nhà máy nhiệt điện Hiệp Phước việc làm cần thiết Đó lý mà đề tài chọn MỤC ĐÍCH Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho nhà máy điện Hiệp Phước ... xử lý nước cấp cho cao áp nhà máy điện lực Hiệp Phước Nhà Bè 7.2 Ý nghĩa kinh tế Tìm giải pháp rẻ tiền, kinh tế cho nhà máy điện lực Hiệp Phước Nhà Bè 7.3 Ý nghĩa xã hội Hệ thống bền thời ... KẾ 3.1.1 Lưu lượng nước cấp cho Yêu cầu nước cấp cho nhà máy điện lực Hiệp Phước 600 m3/ngđ Trong tương lai nhà máy mở rộng thêm sản xuất lượng nước cấp cho tương lai 800m3/ngđ Chọn thời...
 • 90
 • 348
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước cho khu đô thị mới Bình Sơn huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai công suất 25000m3 ngày.đêm

Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước cho khu đô thị mới Bình Sơn huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai công suất 25000m3 ngày.đêm
... nới thị Tam Phước với Đơ thị Bình Sơn và gần sân bay q́c tế Long Thành  Xung quanh Đơ thị Bình Sơn có nhiều khu cơng nghiệp tập trung như: khu cơng nghiệp Long Đức (500 ha), khu ... Đơ thị Bình Sơn và tiểu vùng phía Đơng của hụn Long Thành  Là thị thương mại dịch vụ phục vụ sân bay Long Thành và các khu cơng nghiệp, các nơng trường xung quanh thị Bình Sơn ... hiện trạng khu vực trung tâm xã Bình Sơn và khu vực xung quanh, việc mở rợng phát triển thị Bình Sơn về cả phía của śi Bưng Mơn và khu vực xã Lợc An giáp xã Bình Sơn là tḥn...
 • 111
 • 368
 • 0

Đồ Án Thiết Kế Hệ thống Cấp nước cho thị trấn - Phần 2 potx

Đồ Án Thiết Kế Hệ thống Cấp nước cho thị trấn - Phần 2 potx
... Minh Triết - 42 - SVTH: Nguyễn Nhật Nam Thi THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO THỊ TRẤN 50.000 DÂN 2. 5.1 KÍCH THƯỚC BỂ: 20 2. 5 .2 TÍNH TOÁN MÁNG THU NƯỚC: 21 2. 5.3 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ ... THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO THỊ TRẤN 50.000 DÂN  fl  qn 0,0463   0, 023 2 (m2) 2. vl 1 - Đường kính lỗ chọn dl = 25 mm (quy phạm dl 25 mm) - Số lỗ máng: n   fl 0, 023 2   48 (lỗ) ... Minh Triết - 32 - SVTH: Nguyễn Nhật Nam Thi THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO THỊ TRẤN 50.000 DÂN hd  0 ,22 LS W  0, 22  0,7  14  2, 16 m Trong đó: - Ls: chiều dài lớp sỏi đỡ, Ls = 0,7 m - W: cường...
 • 23
 • 281
 • 1

Đồ Án Thiết Kế Hệ thống Cấp nước cho thị trấn - Phần 1 pot

Đồ Án Thiết Kế Hệ thống Cấp nước cho thị trấn - Phần 1 pot
... -8 - SVTH: Nguyễn Nhật Nam Thi THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO THỊ TRẤN 50.000 DÂN  Q 0 ,19 1, 89  1, 5  1, 3 K1K K   1, 14 vn 0,3  Chọn kích thước mắt lưới là: Bl x Hl = 0,8 m x 1, 4 m 2 .1. 3 ... Triết - 13 - SVTH: Nguyễn Nhật Nam Thi THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO THỊ TRẤN 50.000 DÂN - Chiều dài cạnh bể: 5,56 a 3V 3  1, 41 m 2 - Chiều cao hữu ích bể: 5,56 h  V   2, 81 m hi 1, 412 a - ... Minh Triết -2 - SVTH: Nguyễn Nhật Nam Thi THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO THỊ TRẤN 50.000 DÂN - qtc= 12 0 l/ng.ngđ ( tra bảng 3 .1/ 14 – TCXD 3 3-2 006) Lượng nước dùng cho sinh hoạt: Qsh  qN 12 0  50.000...
 • 20
 • 241
 • 1

thiết kế hệ thống cấp nước cho lò hơi cao áp trong nhà máy điện lực hiệp phước , nhà bè, 800m3ngày

thiết kế hệ thống cấp nước cho lò hơi cao áp trong nhà máy điện lực hiệp phước , nhà bè, 800m3ngày
... NGHIỆP Na+ Ca2+ dương Mg2+ Tổng Ion ClSO42âm HCO3Ion SiO2 Tổng 2,0 5 0,8 0,8 3,6 5 3,3 25 0,5 25 0,0 48 0,0 45 6,8 2 0,3 8 0,3 8 0,0 82 0,0 3 0,0 5 0,1 62 0,0 93 0,0 1 2,9 25 2,9 25 0,4 25 7,2 1,8 9 0,8 0,8 3,4 9 ... THIẾT KẾ 3.1.1 Lưu lượng nước cấp cho Yêu cầu nước cấp cho nhà máy điện lực Hiệp Phước 600 m3/ngđ Trong tương lai nhà máy mở rộng thêm sản xuất lượng nước cấp cho tương lai 800m3/ngđ Chọn ... bể chứa nước nhà máy Sơ đồ cấp nước cho nhà máy điện lực Hiệp Phước mô tả Hình 4.1 Nước Thủy cục Bể chứa nước Bể chứa nước bơm Trạm xử lý nước khử khoáng Bể chứa nước Bể chứa nước khử...
 • 99
 • 295
 • 0

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO TP TAM KỲ QUẢNG NAM

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO TP TAM KỲ QUẢNG NAM
... cấp nước thô cho Thành phố Tuy nhiên dùng để cấp nước thô cho trạm nước cấp cục bộ, công suất nhỏ 3.1.2 Nước mặt: Ở Tp Tam Kỳ vùng phụ cận có nguồn nước mặt lớn là: s.Trường Giang, s .Tam Kỳ Hồ ... năm 1997 có tác dụng điều hòa dòng chảy s .Tam Kỳ Hồ nguồn cung cấp nước cho khu vực đô thò Tam Kỳ, hoạt động thủy lợi tỉnh Quảng Nam Nước ngầm: Tp Tam Kỳ nằm khu vực đất phù sa gồm lớp cát sỏi, ... dụng nước Thành phố Tam Kỳ: Trước Hồ Phú Ninh xây dựng, Tp hoàn toàn dựa vào nguồn khai thác nước ngầm mạch nông Hiện Nhà máy nước Tam Kỳ cấp nước cho khu vực đô thò Đông Tam Kỳ khu du lòch ven...
 • 113
 • 232
 • 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÁP NGẦM CHO MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ THUẬT ĐIỆN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÁP NGẦM CHO MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP
... dùng cáp lõi hệ thống pha, song có vỏ bọc kim loại để tránh tổn thất lớn vỏ cáp bảo vệ cáp tránh va chạm mặt học SVTH: Hồng Tấn Q Trang Chương I: Thiết kế hệ thống cáp ngầm cho mạng điện hạ áp ... việc thiết kế: việc thiết kế hệ thống cáp ngầm thay đường dây khơng cho mạng điện hạ áp trạm cần thiết Với hệ thống mạng điện hạ áp khơng trạm chằng chịt, có nhiều cối va chạm, dễ gây cố chạm mạch, ... thực tế ngành điện lực cần phải nghiên cứu kỹ hệ thống cáp ngầm cho mạng điện hạ v Sự cần thiết phải chuyển đổi hệ thống đường dây khơng sang hệ thống cáp ngầm cho phía hạ trạm biến áp Cơ Khí: Trạm...
 • 89
 • 395
 • 8

đồ án thiết kế hệ thống cấp nước cho thành phố vũng tàu

đồ án thiết kế hệ thống cấp nước cho thành phố vũng tàu
... cng cho kt qu l hm lng Fe rt thp, nm khong 0.04-0.18 mg/l Vi cht lng ny khụng cn phi x lý Fe trc cp nc cho sinh hot v n ung -Hm lng Mn: Cỏc s liu kho sỏt ca mt s n v thi gian t 1995 tr v trc cho ... thỏc, x lý cp cho mc ớch n ung v sinh hot Tuy nhiờn v tr lng nc ngm cú th khụng cp cho giai on lõu di, cú kt lun mt cỏch chớnh xỏc v phng ỏn cp nc ta cn phi tớnh nhu cu dựng nc cho cỏc giai ... tiờu chun nc tm cho cụng nhõn phõn xng núng v phõn xng ngui (l/ng.ng) 6/ Lu lng nc cho sn xut cỏc xớ nghip Q SX XNI = 240 (m /ng) Q SX XNII =120 (m /ng) 7/ Nhu cu s dng nc cho cỏc cụng trỡnh...
 • 254
 • 149
 • 0

Đồ án thiết kế hệ thống cấp nước cho địa bàn thành phố rạch giá quy hoạch đến năm 2030

Đồ án thiết kế hệ thống cấp nước cho địa bàn thành phố rạch giá quy hoạch đến năm 2030
... ta thng cho vo cỏc cht keo t nh phốn nhụm Al2(SO4)3 hay phốn st FeSO4 Khi cho phốn vo nc, quỏ trỡnh thy phõn xy : Al3+ + 3H2O Al(OH)3 + 3H+ Trong phn ng trờn thỡ ion H + hỡnh thnh s lm cho pH ... 2.2 TNH TON CễNG SUT CP NC N NM 2030 Dõn s tớnh toỏn n nm 2030 l 271.666 ngi v lu lng c xỏc nh cho tng b phn dựng nc Rch Giỏ nh: lu lng nc dựng cp cho sinh hot, cho cỏc khu cụng nghip, bnh vin, ... b ho trn phốn Wh = Q ì n ì Pp 10000 ì bn ì Trong ú Q : Lu lng nc x lý (m3/h) n : Thi gian lu nc gia ln hũa tan phốn (n=3) Pp : Liu lng phốn d tớnh cho vo nc (g/m3) bh : Nng dung dch phốn thựng...
 • 52
 • 200
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính toán thiết kế hệ thống cấp nước cho cụm dân cư voi 300 noc nhathiết kế he thong cap nuoc cho khu dan cu binh thuan khanh hoathiet ke he thong cap nuoc cho khu dan cuthiết kế hệ thống nối đất cho trạm biến áp phân xưởng b3thiết kế hệ thống cấp điện cho khu vực đô thịthiết kế hệ thống cấp điện cho khu vực nông thônđồ án cấp thoát nước trong nhà thiết kế hệ thống cấp nước lạnh cấp nước nóng thoát nước bẩn thoát nước mưa cho công trình khách sạn quốc tế ở hà nội docthiết kế hệ thống cấp dầu bôi trơn cho động cơ trên tàu hàng khô 6800 tấnthiết kế hệ thống cấp thoát nước cho công trình trường học 4 tại hải phòngthiết kế hệ thống điều hoà cho nhà điều hành sản xuất xí nghiệp thương mại mặt đất nội bài hà nộithiết kế hệ thống cấp thoát nước cho chung cư festivaltính toán thiết kế hệ thống cấp nước khu công nghiệp lê minh xuân cho phần diện tích mở rộng 200ha kèm bản vẽthiết kế hệ thống cấp nướcthiết kế hệ thống cấp thoát nướcthiết kế hệ thống cấp điệnbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học