Thiết kế thi công đường vào trung tâm hành chính huyện đức trọng

Tổ chức thiết kế thi công đường ô tô pptx

Tổ chức thiết kế thi công đường ô tô pptx
... bơm Ô chuyên dụng VC hỗn hợp BTXM công trình cầu Thuận Phước - Đà Nẵng Ô vận chuyển xi măng rời Ô vận chuyển xi măng công trình cảng Chân Mây - Thừa thi n - Huế Ô vận chuyển nhựa đường ... công nghệ dây chuyền công nghệ thi công Tính số lượng ô theo công thức: Q n= q Trong đó: - Q khối lượng vận chuyển ca thi công (M3, tấn, tấn.km) - q suất vận chuyển ô (M3, tấn, tấn.km) Trường ... chuyển 6 Chọn ô vận chuyển: 6.1 Loại ô tô: Cơ sở : loại vật liệu vận chuyển - XM đóng bao, gạch, sắt thép, nhựa đường đóng thùng, gỗ, ván khuôn, cấu kiện: sử dụng ô tải thùng ô tự đổ -...
 • 122
 • 227
 • 0

Luận văn Thạc sỹ - Đề tài Thiết kế - thi công và điều khiển tấm năng lượng quay theo hướng mặt trời để tối ưu lượng quan năng thu được

Luận văn Thạc sỹ - Đề tài Thiết kế - thi công và điều khiển tấm năng lượng quay theo hướng mặt trời để tối ưu lượng quan năng thu được
... nguồn lượng công suất lớn Pin mặt trời điều khiển quay hướng theo mặt trời Với ý tưởng để làm đề tài nghiên cứu luận văn Luận văn trình bày cách thi t kế, thi công điều khiển lượng quay theo hướng ... hướng mặt trời để tối ưu lượng quan thu CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ HỆ MẶT TRỜI VÀ CÔNG THỨC TÍNH TOÁN 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CẦN THI T CHO TÍNH TOÁN Để tính toán vị trí mặt trời chúng em tham khảo công ... lượng từ mặt trời Để công suất lớn khai thác điện từ Pin mặt trời phải đảm bảo góc chiếu từ mặt trời xuống Pin mặt trời phải góc 90 Nhưng biết mặt trời thay đổi theo ngày theo tháng năm Vậy để...
 • 65
 • 402
 • 0

Thuyết minh đồ án thiết kế thi công đường

Thuyết minh đồ án thiết kế thi công đường
... MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ & ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHOA CẦU ĐƯỜNG ĐỒ ÁN XD ĐƯỜNG- PHẦN THUYẾT MINH Công tác xây dựng lán trại Lán trại bao gồm nhà cho công nhân nhà cho ban huy công trường Dự kiến số công nhân cần thi t ... kinh tế Thi t kế điều phối đất Công tác điều phối đất có ý nghĩa lớn, có liên quan mật thi t với việc chọn máy thi công cho đoạn, tiến độ thi công tuyến Vì tổ chức thi công đường cần làm tốt công ... HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ & ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHOA CẦU ĐƯỜNG ĐỒ ÁN XD ĐƯỜNG- PHẦN THUYẾT MINH CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG Giới thi u chung - Điều kiện phục vụ thi công thuận lợi, cấp...
 • 42
 • 568
 • 6

tính toán thiết kế, thi công đường ống dẫn nước ép vỉa đoạn ống bk1-bk5

tính toán thiết kế, thi công đường ống dẫn nước ép vỉa đoạn ống bk1-bk5
... Viện xây dựng ctb đồ án môn học công trình đờng ống- Bể chứa I TNG QUAN V THI CễNG TUYN NG BIN 58 Mc ớch thi cụng ng ng bin 58 -La chn phng ỏn thi cụng thớch hp nht va m bo yờu ... CHA TNH TON THIT K , THI CễNG NG NG DN NC ẫP VA ON NG BK1-BK5 S LIU DU BI Mó Tờn tuyn ng Loi ng ng Chiu dy (m) ng kớnh (mm) ỏp sut Pd (at) BK1-BK5 Nc ộp va 1875 356 310 CHNG I: GII THIU CHUNG ... khai thỏc nú s c phõn thnh hai thi k khai thỏc khỏc ú l: -Thi k khai thỏc s cp l thi k u m ỏp lc ging l ln y sn phm du khớ lờn n ni ch bin -Thi k khai thỏc th cp l thi k m ging khụng cũn ỏp lc...
 • 83
 • 380
 • 0

Thiết kế thi công đường hầm mỏ than Mông Dương với số liệu cho trước

Thiết kế thi công đường hầm mỏ than Mông Dương với số liệu cho trước
... di ng lũ l 1km on lũ thit k o qua cỏt kt di 80m 1.3.3.Quy mụ nhim v ca cụng trỡnh ng lũ c thit k vi mc ớch ti than, thit b mỏy múc Sn lng thụng qua ng lũ l 200000 tn/nm Thi gian tn ti ca ng lũ ... v chng phi sn cú, d tỡm kim, d chuyn n gin, d thi cụng Lũ xuyờn va mc -250 khu ụng c thit k phc v cho cụng tỏc chuyn khong sn, thit b, mỏy múc, thi gian tn ti l 12 nm Vi iu kin a cht cụng trỡnh, ... chun than Vit Nam ( t l va ữ -300m): Tng tr lng ti nguyờn: 23.795,41 ngn tn; 1.3.Gii thiu chung v cụng trỡnh thit k 1.3.1.iu kin a cht, a cht thy khu vc thit k 1.3.1.1.iu kin a cht ỏ ca tng cha than...
 • 128
 • 462
 • 3

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Tìm hiểu công tác thiết kế, thi công đường ống ngầm cà cáp ngầm cho các công trình dầu khí biển

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Tìm hiểu công tác thiết kế, thi công đường ống ngầm cà cáp ngầm cho các công trình dầu khí biển
... c la chn cho mc ng sut cho phộp ti u ln khụng b vt quỏ mc Thit k thi cụng thi cụng ng ng bin , ng cỏp ngm, lp tin thi cụng v d toỏn thi cụng ng ng dn du khớ, ng cỏp ngm 6.1 Thit k thi cụng ... khụng kh thi s c loi ra, cỏc thụng tin cn thit cho vic thit k v xõy lp tip theo s c xỏc nh Kt qu ca vic thit k ý tng cho phộp lờn k hoch phỏt trin v c tớnh s b chi phớ liờn quan Giai on thit k ... t c: + Thit k m bo phự hp yờu cu nhim v thit k; + Cỏc tiờu chun thit k phi nm danh mc ti liu ban hnh; + Tin thit k phự hp; + Thit k phi nm mi liờn quan gia cỏc b phn thit k; Kim tra thit k...
 • 44
 • 261
 • 2

Hướng dẫn thiết kế, thi công và quản lý vận hành đập xà lan di động

Hướng dẫn thiết kế, thi công và quản lý vận hành đập xà lan di động
... ®¸nh ®¾m xµ lan Dù th¶o h−íng dÉn thi t kÕ, thi c«ng vµ qu¶n vËn hµnh xµ lan di ®éng -38- Dù ¸n SXTN Hoµn thi n c«ng nghƯ §Ëp xµ lan di ®éng 1500 Phai thi c«ng vËn chun xµ lan Phai thi c«ng vËn ... thi t kÕ, thi c«ng vµ qu¶n vËn hµnh xµ lan di ®éng -2- Dù ¸n SXTN Hoµn thi n c«ng nghƯ §Ëp xµ lan di ®éng Ch−¬ng 3: Nguyªn thi t kÕ vμ bè trÝ kÕt cÊu ®Ëp xμ lan 3.1 Nguyªn t¾c thi t kÕ: ... bĨ Dù th¶o h−íng dÉn thi t kÕ, thi c«ng vµ qu¶n vËn hµnh xµ lan di ®éng -16- Dù ¸n SXTN Hoµn thi n c«ng nghƯ §Ëp xµ lan di ®éng Ch−¬ng 5: Thi t kÕ phßng thÊm 5.1 Néi dung thi t kÕ phßng thÊm...
 • 83
 • 278
 • 0

Thiết kế thi công cầu dầm liên tục theo phương pháp đúc hẫng cân bằng

Thiết kế thi công cầu dầm liên tục theo phương pháp đúc hẫng cân bằng
... 1.2.Cac tiờu chuõn & nguyờn tc thi t kờ: 1.2.1.Tiờu chuõn thi t kờ: Cõu c thi t kờ theo Tiờu chuõn thi t kờ cõu 22TCN272-05 1.2.2.Nguyờn tc thi t kờ: -Cụng trinh thi t kờ vinh cu, hinh thc ep ... thụng tng lai -Thi gian thi cụng ngn, thuõn li, tinh c gii cao -S dung cụng ngh trờn c s phat huy kha nng sn co cua n vi thi cụng -Tụng gia thnh thi t kờ xõy lp l hp ly 1.2.3.Thụng sụ thi t kờ: Tõn ... Quang Nam 1.1.7.Nng lc va may moc thi cụng hiờn co: Cụng ty trỳng goi thõu thi cụng cụng trinh ny l cụng ty cụ phõn Sụng Hụng co õy u phng tin v thi t bi phuc vu thi cụng, ụi ngu cụng nhõn v k s...
 • 204
 • 381
 • 0

Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng trung tâm hành chính huyện Nam Trà My

Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng trung tâm hành chính huyện Nam Trà My
... Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng trung tâm hành huyện Nam Trà My Đánh giá tình hình thực quy hoạch duyệt: Quy hoạch chung xây dựng mở rộng Đô thị trung tâm hành huyện Nam Trà ... đường Nam Quảng Nam cảnh quan Báo cáo tóm tắt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng TTHC huyện Trang Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng trung tâm hành huyện Nam Trà My ... Điện lực Quảng Nam Báo cáo tóm tắt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng TTHC huyện Trang 11 Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng trung tâm hành huyện Nam Trà My Phần KẾT...
 • 12
 • 340
 • 0

Thiết kế thi công giếng khoan thăm dò khai thác dầu khí БT19 nằm ở phía Đông Bắc của vòm bắc trên mỏ Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long

Thiết kế thi công giếng khoan thăm dò khai thác dầu khí БT19 nằm ở phía Đông Bắc của vòm bắc trên mỏ Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long
... tác khoan 1.3.1 Địa chất giếng khoan Giếng khoan БT19 nằm phía Đơng Bắc vòm Bắc mỏ Bạch Hổ, giếng thăm bổ sung, nhằm đánh giá lại trữ lượng khu vực mỏ, trữ lượng lớn chuyển thành giếng khai ... xây dựng giếng: Nằm lơ – phía Đơng Bắc vòm Bắc mỏ Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long Độ lệch đáy: 1150m Góc phương vị giếng khoan: 161,50 Độ sâu mực nước biển: 45m Đối tượng khoan thăm chính: ... cột dung dịch khoan với đặc tính thích hợp làm cân áp suất đáy Thi t bị đối áp đặc biệt cần thi t giếng khoan thăm dò, giếng khoan cấu tạo mới, giếng khoan sâu,… khoan mở vỉa, gọi dòng sản phẩm,...
 • 95
 • 922
 • 9

Thiết kế khả thithiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt Đồng Mỏ Bản Thí

Thiết kế khả thi và thiết kế thi công chỉ đạo tuyến đường sắt Đồng Mỏ Bản Thí
... nội dung: + Lập dự án khả thi tuyến đờng sắt Đồng Mỏ - Bản Thí + Lập thi t kế thi công đạo tuyến + Chuyên đề :nghiên cứu vẽ thi t kế thi công hầm chui km379+812 tuyến đờng sắt Hà Nội Tp Hồ Chí ... 3phần: Lớp Đờng sắt K48 Trờng ĐHGTVT đồ án tốt nghiệp Sinh Viên: Phạm văn Du -Phần I: Lập dự án khả thi tuyến Đồng Mỏ - Bản Thí -Phần II: Thi t kế thi công đao tuyến Đồng Mỏ - Bản Thí -Phân III: ... sắt vai trò quan trọng khả kết nối phơng thức vận tải, đóng vai trò quan trọng hình thành vận tải đa phơng thức.ý thức đợc điều với nhiệm vụ thi t kế đợc giao ĐATN thi t kế khả thi thi t kế thi...
 • 175
 • 331
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế thi công đườngđồ án thiết kế chiếu sáng đường phố trung tâmtính toán thiết kế thi công đường ống dẫn nước ép vỉa đoạn ống bk1bk5thiết kế thi công đường ô tô lâm nghiệp theo tiêu chí tác động thấpthiết kế thi công tuyến đườngthiết kế thi công chi tiết mặt đườngkiểm tra chất lượng phải căn cứ vào những tài liệu hướng dẫn ghi trong thiết kế thi công những tài liệu đó bao gồmthiết kế thi côngthiết kế thi công mạch tạo chuỗithiết kế thi công cầuthiết kế thi công vận tảitổng kết thiết kế thi công đập bê tông đầm lăn định bìnhmẫu hợp đồng thiết kế thi công xây dựngcông ty thiết kế thi công xây dựngtư vấn thiết kế thi công xây dựngCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học