Hướng dẫn thủ tục đền bù đất đai mới nhất năm 2016

tỉnh an giang, hướng dẫn thủ tục, hành chính tỉnh an giang, quyền sử dụng đất, thủ tục đất đai ppsx

tỉnh an giang, hướng dẫn thủ tục, hành chính tỉnh an giang, quyền sử dụng đất, thủ tục đất đai ppsx
... với đất (Mẫu số 14/HĐTC) 04/2006/TT Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luật Đất đai Đất tranh chấp Luật Đất đai Quyền sử dụng đất ... nhận quyền sử dụng đất (01 01 trang phụ có) Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (01 01 trang phụ có) Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Hoặc Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất tài ... sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án Đề nghị ngăn chặn chuyển dịch quan thi Luật Đất đai hành án Trong thời hạn sử dụng đất Luật Đất đai ...
 • 3
 • 253
 • 1

Hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất
... - 20 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ (không tính 15 ngày công khai, niêm yết GCNQSDĐ) Lệ phí: - Phí thẩm định quyền sử dụng đất: 25.000đ/01 hồ sơ - Lệ phí địa chính: 10.000đ/lần...
 • 2
 • 225
 • 0

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
... địa điểm kinh doanh, quyền nơi kinh doanh xác nhận - Đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường - Địa điểm nộp hồ sơ thời gian cấp giấy phép: Doanh nghiệp hộ thương nhân xin cấp giấy phép kinh doanh 04 ... - Giấy ủy quyền Bộ Thương mại giao cho Sở Thương mại cấp giấy phép kinh doanh (01 bản) - Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh thuốc (01 theo mẫu in sẵn) * (Đối với doanh nghiệp cấp giấy phép kinh ... sơ cấp giấy phép giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc điếu sản xuất nước gồm có: - Bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp pháp, có ghi mặt hàng thuốc (01 bản) - Đơn đề nghị cấp giấy...
 • 3
 • 526
 • 2

Hướng dẫn thủ tục thay đổi nội dụng đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục thay đổi nội dụng đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp
... sửa đổi nội dung điều lệ Hợp tác xã Đăng thay đổi nơi đăng kinh doanh Hợp tác xã: 7.1 Thông báo thay đổi nội dung đăng kinh doanh; 7.2 Quyết định văn biên họp Ban quản trị việc thay đổi ... giải đăng kinh doanh, đăng thuế cấp giấy phép khắc dấu doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp - Văn số 3831/BKH-PTDN ngày 04/06/2007 Bộ Kế hoạch Đầu tư việc đăng kinh doanh ... tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng kinh doanh theo quy định Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 Chính phủ Đăng kinh doanh; - Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Bộ Tài hướng...
 • 5
 • 291
 • 1

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp

Hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp
... việc thực cải cách thủ tục hành thành lập doanh nghiệp: cấp giấy chứng nhận đăng kinh doanh; thủ tục khắc dấu cấp giấy chứng nhận đăng mẫu dấu; cấp mã số thuế Thành phố Hà Nội; Các văn Sở ... Đầu tư, Bộ Tài Bộ Công an hướng dẫn chế phối hợp quan giải đăng kinh doanh, đăng thuế cấp giấy phép khắc dấu doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 4/5 http://www.newvisionlaw.com.vn ... trình tự, thủ tục đăng kinh doanh theo quy định Nghị định số 88/2006/NĐCP ngày 29/08/2006 Chính phủ Đăng kinh doanh; - Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 Bộ Tài hướng dẫn phí lệ...
 • 5
 • 366
 • 3

Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng cổ phần của PNB

Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng cổ phần của PNB
... chứng có thẩm quyền * Đối với loại cổ phiếu chuyển nhượng có điều kiện phải có phê duyệt Hội đồng quản trị TCPH 2.3 Phí chuyển nhượng thuế TNCN: - Phí chuyển nhượng cho giao dịch: 0,15% x số lượng ... sơ chuyển nhượng phát sinh việc cấp sổ cổ đông/ GCNSHCP (kể từ ngày PNS nhận hồ sơ chuyển nhượng, không kể ngày lễ & ngày nghỉ) • Các khu vực khác: 07 ngày (kể từ ngày PNS nhận hồ sơ chuyển nhượng, ... nghỉ) Mất sổ cổ đông/ GCNSHCP: - Cổ đông phải thông báo đến PNS phát Sổ cổ đông/GCNSHCP, PNS không chịu trách nhiệm việc xảy cổ đông không thông báo kịp thời việc Sổ cổ đông/ GCNSHCP Cổ đông gửi...
 • 4
 • 275
 • 0

Thông báo về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên

Thông báo về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho sinh viên
... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ Kính gửi: Phòng lao động-thương binh xã hội Huyện……………………… Họ tên:……………………………………………………………………… Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………… Nơi sinh: ………………………………………………………………………… ... Tỷ lệ sức lao động:……… % Căn vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2010 Chính phủ, làm đơn đề nghị xem xét, giải để cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định chế độ hành ... trợ cấp hàng tháng tổ chức bảo hiểm xã hội cấp; - Thẻ sinh viên, chứng minh thư nhân dân Đề nghị khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp đào tạo quy triển khai cho sinh viên biết thực theo tinh thần thông...
 • 3
 • 3,524
 • 5

Hướng dẫn thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án do ADB tài trợ tại việt nam

Hướng dẫn thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án do ADB tài trợ tại việt nam
... đợc ADB Bộ Kế hoạch Đầu t phối hợp thực để biên soạn Tài liệu hớng dẫn thủ tục chuẩn bị thực dự án ADB tài trợ Việt Nam Tài liệu sách hớng dẫn, đợc lập dựa sở hài hoà thủ tục chuẩn bị thực dự án ... Hớng dẫn thủ tục Chuẩn bị Thực Dự án ADB Việt Nam Thực Việt Nam Thực ADB Manila Công việc phía ADB thực Công việc phía Việt Nam thực HTKT3476-VIE 30 Bảng Hài hoà bớc thực PPTA chuẩn bị dự án vốn ... dẫn thủ tục Chuẩn bị Thực Dự án ADB Việt Nam HTKT số 3476-VIE 17 Chơng II Hài hòa thủ tục ADB Việt Nam trình chuẩn bị dự án Chơng II giới thiệu thủ tục chuẩn bị dự án ADB Việt Nam đ đợc hài hoà,...
 • 106
 • 803
 • 1

Một số thông tin về luật đền đất đai

Một số thông tin về luật đền bù đất đai
... cầu sử dụng đất; Sử dụng đất không mục đích, sử dụng đất hiệu quả; Người sử dụng đất cố ý huỷ hoại đất; Đất giao không đối tượng không thẩm quyền; Đất bị lấn, chiếm trường hợp: a Đất chưa sử ... chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm bị giải ... vốn quyền sử dụng đất quy định trước - Điều 106 Luật Đất đai (sửa đổi) quy định người sử dụng đất có thêm quyền tặng cho quyền sử dụng đất, quyền bồi thường Nhà nước thu hồi đất Để có quyền lợi...
 • 3
 • 275
 • 1

Hướng dẫn thủ tục đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động

Hướng dẫn thủ tục đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động
... Kính đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố) ………………… xem xét giải hưởng chế độ tai nạn lao động (bệnh nghề nghiệp) theo quy định ông (bà) ……………………………… ./ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ... 1- Tên, địa quan, đơn vị quản lý người bị TNLĐ (BNN): ……………… ……………………………………………………………… Số điện thoại: ………………………… 2- Thông tin người bị TNLĐ (BNN): Họ tên ... QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TÊN ĐƠN VỊ: ………………… Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc / V/v: Giải trợ cấp TNLĐ (BNN) ông (bà) , ngày … tháng … năm … Kính gửi:...
 • 2
 • 1,081
 • 3

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
... ngày ưu tiên, thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày muộn Đơn đăng sáng chế có yêu cầu công bố sơm công bố thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận yêu cầu công ... đơn) kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu nộp trước ngày công bố đơn) Cơ quan thực thủ tục hành chính: Cục sở hữu trí tuệ ...
 • 2
 • 434
 • 2

Hướng dẫn thủ tục đổi lại chứng minh tại CA Quận, huyện, thành phố

Hướng dẫn thủ tục đổi lại chứng minh tại CA Quận, huyện, thành phố
... bao gồm tiền ảnh) phường thuộc thành phố + 3.000 đồng/lần cấp đổi CMND (không bao gồm tiền ảnh) xã, thị trấn huyện, thành phố thuộc tỉnh (trừ xã, thị trấn, vùng cao) + Không thu lệ phí trường ... lấy CMND Thời hạn giải quyết: + Tại Công an thành phố: Không 06 ngày làm việc không qua tra cứu không 10 ngày làm việc phải qua tra cứu (kể từ ngày nhận hồ sơ) + Tại Công an huyện đồng bằng: Không ... y tế có thẩm quyền chứng nhận họ bị bệnh không điều khiển lực hành vi Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03-02-1999 Chính phủ Thông tư 04/1999/TTBCA ngày 29-04-1999...
 • 3
 • 700
 • 0

Hướng dẫn thủ tục cấp C/O cho doanh nghiệp lần đầu xin C/O mới nhất 2013

Hướng dẫn thủ tục cấp C/O cho doanh nghiệp lần đầu xin C/O mới nhất 2013
... sản xuất: Đối với DN lần đầu xin C/O hay mặt hàng lần đầu xin C/O phải DN giải trình bước sản xuất thành sản phẩm cuối Bên cạnh đó, tuỳ mặt hàng nước xuất khẩu, cán C/O hướng dẫn DN giải trình theo ... xnk.lapro@gmail.com FB: http://www.facebook.com/XNK.LAPRO Nếu xét thấy cần thiết, Tổ chức cấp C/O yêu cầu Người xuất cung cấp thêm chứng từ liên quan đến sản phẩm xuất như: Packing List: gốc DN Bill of ... Bên cạnh đó, tuỳ mặt hàng nước xuất khẩu, cán C/O hướng dẫn DN giải trình theo mẫu (xem phần "Hướng dẫn giải trình sản phẩm để đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ" tư vấn bước giải trình Các giấy tờ khác:...
 • 2
 • 385
 • 0

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ
... sửa luận văn Thạc sỹ: Trong thời hạn 15 ngày sau ngày họp Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ, học viên có trách nhiệm chỉnh sửa luận văn nội dung ghi “Bảng yêu cầu chỉnh sửa nội dung đề tài luận văn ... nội dung đề tài luận văn Thạc theo yêu cầu Hội đồng chấm luận văn Thạc Sau đó, phải trình cho cán hướng dẫn Chủ tịch Hội đồng để xác nhận thực hoàn chỉnh luận văn theo yêu cầu Hội đồng ... 03 toàn tập nội dung luận văn Thạc (được đóng bìa cứng, chữ nhũ vàng) + 02 dĩa CD (theo mẫu quy định) ghi toàn nội dung luận văn Hồ sơ xin cấp thạc sỹ: - Bảng công chứng văn tốt nghiệp đại học...
 • 3
 • 1,078
 • 2

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP LẠI HỘ CHIẾU BỊ MẤT, HƯ, ĐÃ HẾT HẠN, CÒN THỜI HẠN DƯỚI 30 NGÀY

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP LẠI HỘ CHIẾU BỊ MẤT, HƯ, ĐÃ HẾT HẠN, CÒN THỜI HẠN DƯỚI 30 NGÀY
... c p ngày Cơ quan c p: 12- ã c c p h chi u: ph thông/ công v / ngo i giao (Gi y thông hành) s c p ngày Cơ quan c p có giá tr n 13- Xu t c nh Vi t Nam ngày ... (Dùng cho công dân Vi t Nam ang lưu trú có th i h n có h chi u b m t, b hư, h t h n s d ng ho c th i h n s d ng dư i 30 ngày) Hoa Kỳ - N p nh, c 4cmx6cm, nh ch p m t nhìn th ng, u tr n, không ... th an ninh xã h i, th th c…) lo i, s , ngày c p: 12 Các gi y t n p kèm theo (n u có): - H chi u b m t, b hư, s : Ngày c p / ./ Cơ quan c p có...
 • 8
 • 419
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn thủ tục đăng ký xe máy mớihướng dẫn thủ tục kết nạp đoàn viên mớiluật đất đai mới nhất năm 2011luật đất đai mới nhất năm 2012luật đất đai mới nhất năm 2013hướng dẫn thủ tục mua bán nhà đấthướng dẫn thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đấthướng dẫn thủ tục đại hội công đoàn cơ sởhướng dẫn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đấthướng dẫn thủ tục chuyển quyền sử dụng đấthướng dẫn thủ tục thành lập văn phòng đại diệnhướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơnhướng dẫn thủ tục giải thể văn phòng đại diệnhướng dẫn thủ tụchướng dẫn thủ tụcPHIẾU bài tập TOÁN 4 tuần 5 (10 10)BÀI tập TIẾNG ANH p2Tuần 1. Tổng quan văn học Việt Namtoefl primary step 1Hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập môn lịch sử theo định hướng “ 5 bước, 1 vấn đề”, đáp ứng yêu cầu mới của kỳ thi THPT quốc giaLiên môn rất hay đạt giải huyện dầu gội đầu với môit rường và sức khỏeBài 10. Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... trau dồi vốn từ)Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học chương IIIMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn thi và làm bài thi cho học sinh THPT quốc gia môn lịch sửMột số kinh nghiệm lồng ghép lịch sử địa phương hậu lộc vào dạy học lịch sử ở trường THPT đinh chương dươngNâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp liên môn mục 1 quốc gia văn lang âu lạc (bài 14 lịch sử lớp 10) ở trường THPTBài 8. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sựskkn nâng cao chất lượng môn lịch sử bằng việc sưu tầm và ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử ở trường THPT phần lịch sử thế giới lớp 10skkn phương pháp sử dụng tư liệu hồ CHÍ MINH kết hợp tranh, ảnh, bản đồ lịch sử khi dạy bài 16 lịch sử lớp 10 ( CT chuẩn)Sử dụng hệ thống câu hỏi phát huy tính tính cực và chủ động của học sinh trong giảng dạy phần lịch sử thế giới SGK lịch sử 12Sử dụng phương pháp học theo hợp đồng để dạy chủ đề thanh hóa trong phong trào cần vương nhằm trang bị kiến thức lịch sử địa phương cho học sinh lớp 11 tại tỉnh thanh hóaSử dụng trò chơi ô chữ trong dạy học lịch sử lớp 10 ban cơ bảnBài 11. Câu ghépVận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn vào một số bài dạy phần lịch sử thế giới 12THPT nhằm nâng cao hiểu biết , tạo hứng thú học tập cho học sinhsach GETTING TO YES