quy chuẩn quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải

Báo cao kết quả nghiên cứu đề tài xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao và tốc độ thấp dải tần 5,8 GHzx

Báo cao kết quả nghiên cứu đề tài xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao và tốc độ thấp dải tần 5,8 GHzx
... khác thiết bị truyền liệu tốc độ cao thiết bị truyền liệu tốc độ thấp dải tần 5,8 GHz TT Các mục Tiêu chuẩn thiết bị truyền Tiêu chuẩn thiết bị truyền liệu tốc độ cao liệu tốc độ thấp dải tần 5,8 ... BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN DỮ LIỆU TỐC ĐỘ CAO VÀ TỐC ĐỘ THẤP DẢI TẦN 5,8 GHz TÊN DỰ THẢO QUY CHUẨN Quy chuẩn kỹ ... (Quy định) Phương pháp đo máy thu sử dụng tin KẾT LUẬN: Việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị truyền dẫn liệu tốc độ cao dải tần 5,8 GHz” Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị truyền...
 • 22
 • 673
 • 0

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa việt nam QCVN 392011BGTVT bộ giao thông vận tải pdf

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa việt nam QCVN 392011BGTVT bộ giao thông vận tải pdf
... NGHĨA VIỆT NAM QCVN 39:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUÂT QUỐC GIẠ VÈ BÁO HIỆU ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA VIỆT NAM National technical regulation on Vietnam Inland Navigation Aids NHÀ XUÁT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI ... Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn đơn vị trực thuộc, tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa thi hành Quy chuẩn ... Cục Đường thủy nội địa Việt Nam quan có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực Quy chuẩn 3.3 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thiết kế lắp đặt Báo hiệu đường thủy nội...
 • 67
 • 186
 • 0

Thiết bị truyền dẫn quang và ứng dụng tại viễn thông quảng xương

Thiết bị truyền dẫn quang và ứng dụng tại viễn thông quảng xương
... với mạng viễn thông Việt nam, em chọn làm đồ án Thiết bị truyền dẫn quang ứng dụng Viễn Thông Quảng Xương ” Đồ án tốt nghiệp bao gồm nội dung sau: Chương I: Tổng quan hệ thống thông tin quang Chương ... thông Quảng Xương 58 Hình 3.5 Sơ đồ truyền dẫn FLX Quảng Xương 60 Hình 3.6 Sơ đồ V- Node Quảng Xương 61 Hình 3.7 Sơ đồ Ring quang sử dụng thiết bị NG-SDH mạng Quảng Xương 62 ... sử dụng thiết bị NG-SDH 55 Hình 3.2 Ring STM 16 sử dụng thiết bị NG-SDH 55 Hình 3.3 STM 16 sử dụng thiết bị NG-SDH 56 Hình 3.4 Sơ đồ mạng chuyển mạch PSTN Viễn thông Quảng...
 • 79
 • 443
 • 0

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giải mã

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giải mã
... Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học cồng nghệ thổm định ban hành theo Thông tư xxx/2012 Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ THU (STB)TRUYỀN ... hiệu truyền hình số mặt đất không hóa FTA theo chuẩn DVB-T/DVB-T2 phải đáp ứng yêu cầu Quy chuẩn quốc gia QCVN xxx: 201x/BTTT Các qui định quy chuẩn quốc gia QCVN xxx: 201x/BTTT bao gồm: • ... 2.4.21 Bộ giải Audio 2.4.21.1 Bộ giải SDTV Audio • • STB phải cung cấp giải hóa âm stereo có khả đáp ứng yêu cầu tối thiểu giải dựa chuẩn MPEG Layer II (“Musicam” theo tiêu chuẩn IOS/IEC...
 • 113
 • 456
 • 0

QCVN 16:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD pdf

QCVN 16:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD pdf
... NAM QCVN 16:2010/BTTTT QUY CHUN K THUT QUC GIA V THIT B TRM GC THễNG TIN DI NG W-CDMA FDD National technical regulation on base stations for W-CDMA FDD H NI - 2010 QCVN 16:2010/BTTTT Mc lc QUY ... trng B Thụng tin v Truyn thụng QCVN 16:2010/BTTTT QUY CHUN K THUT QUC GIA V THIT B TRM GC THễNG TIN DI NG W-CDMA FDD National technical regulation on base stations for W-CDMA FDD QUY NH CHUNG ... chnh Quy chun k thut quc gia ny ỏp dng cho cỏc thit b trm gc ca h thng thụng tin di ng IMT-2000 CDMA tri ph trc tip W-CDMA FDD (UTRA FDD) Loi thit b vụ tuyn ny hot ng ton b hoc mt phn bng tn quy...
 • 45
 • 183
 • 0

QCVN 15:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD pps

QCVN 15:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD pps
... VIỆT NAM QCVN 15:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD National technical regulation on Mobile Stations for W-CDMA FDD HÀ NỘI - 2010 QCVN 15:2010/BTTTT ... theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông QCVN 15:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD ... tuân thủ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ Các thiết bị đầu cuối hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD) phải tuân thủ quy định kỹ thuật Quy chuẩn 30 QCVN 15:2010/BTTTT...
 • 50
 • 113
 • 0

QCVN 14:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG CDMA 2000–1X ppsx

QCVN 14:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG CDMA 2000–1X ppsx
... B Thụng tin v Truyn thụng QCVN 14:2010/BTTTT QCVN 14:2010/BTTTT QUY CHUN K THUT QUC GIA V THIT B TRM GC THễNG TIN DI NG CDMA 2000-1X National technical regulation on Cellular Mobile CDMA 2000-1x ... NAM QCVN 14:2010/BTTTT QUY CHUN K THUT QUC GIA V THIT B TRM GC THễNG TIN DI NG CDMA 20001X National technical regulation on Cellular Mobile CDMA 20001x Base Station Equipment H NI - 2010 QCVN 14:2010/BTTTT ... CDMA (CDMA channel) Mt cỏc kờnh c phỏt gia trm gc v mỏy di ng trờn mt tn s cho trc 1.3.25 Kờnh CDMA ng lờn (reverse CDMA channel) Kờnh CDMA t mỏy in thoi di ng ti trm gc Nhỡn t trm gc, kờnh CDMA...
 • 51
 • 162
 • 0

QCVN 11:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI PHS potx

QCVN 11:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI PHS potx
... Truyn thụng QCVN 11:2010/BTTTT QUY CHUN K THUT QUC GIA V THIT B U CUI PHS National technical regulation on PHS terminal equipment QUY NH CHUNG 1.1 Phm vi iu chnh Quy chun k thut quc gia ny quy nh ... HI CH NGHA VIT NAM QCVN 11:2010/BTTTT QUY CHUN K THUT QUC GIA V THIT B U CUI PHS National technical regulation on PHS terminal equipment H NI - 2010 QCVN 11:2010/BTTTT Mc lc QUY NH CHUNG ... phát mẫu Thiết bị cần thử Bộ giải điều chế QPSK Tải đo (Bộ suy hao) Bộ ghép Bộ phát UW đờng xuống Thiết bị kiểm tra toàn tính hoạt động Thiết bị đo tần số/ thời gian dao động ký kỹ thuật số Bộ...
 • 54
 • 266
 • 0

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD
... Bộ Thông tin Truyền thông QCVN 15:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD National technical regulation on Mobile Stations for W-CDMA FDD QUY ... điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho thiết bị người sử dụng hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD) Loại thiết bị vô tuyến hoạt động toàn ... cổng vỏ thiết bị thông tin vô tuyến thiết bị phụ Đo kiểm áp dụng cho thiết bị thông tin vô tuyến thiết bị phụ Đo kiểm phải thực thiết bị thông tin vô tuyến và/hoặc cấu hình tiêu biểu thiết bị phụ...
 • 49
 • 106
 • 0

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VI BA SỐ SDH ĐIỂM - ĐIỂM DẢI TẦN TỚI 15 GHZ

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VI BA SỐ SDH ĐIỂM - ĐIỂM DẢI TẦN TỚI 15 GHZ
... lý thiết bị viba số SDH điểm - iểm dải tần tới 15 GHz theo Quy chuẩn 5.2 Quy chuẩn áp dụng thay tiêu chuẩn ngành mã số TCN 6 8-2 34 :2006 Thiết bị Viba số SDH điểm - điểm dải tần tới 15 GHz - Yêu ... thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VI BA SỐ SDH ĐIỂM - ĐIỂM DẢI TẦN TỚI 15 GHZ National technical regulation on Point-to-point SDH radio equipments operating in the frequency bands ... to15 GHz QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật thiết yếu phương pháp đo kiểm thiết bị vi ba số SDH điểm- điểm có tốc độ truyền dẫn STM-1 4xSTM1 (STM-4)...
 • 70
 • 167
 • 0

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN CỰ LY NGẮN DẢI TẦN 25 MHz - 1 GHz

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN CỰ LY NGẮN DẢI TẦN 25 MHz - 1 GHz
... Bảng 11 đây: Bảng 11 - Giới hạn phát xạ không mong muốn miền giả Tần số 47 MHz - 74 MHz 87,5 MHz - 11 8 MHz Trạng thái 17 4 MHz - 230 MHz Các tần số lại 10 00 MHz Các tần số 10 00 MHz 470 MHz - 862 MHz ... :2 013 /BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN CỰ LY NGẮN DẢI TẦN 25 MHz - GHz National technical regulation on Short Range Device (SRD )- Radio Equipment to be used in the 25 MHz ... dụng cho thiết bị tuyến cự ly ngắn từ 25 MHz đến GHz Loại thiết bị Băng tần/ tần số Ứng dụng Phát thu 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, Điều khiển mô hình 27 ,14 5 MHz, 27 ,19 5 MHz, 34,995 MHz tới...
 • 62
 • 208
 • 0

DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM

DỰ THẢO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM
... QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM National technical regulation on GSM base stations Tên gọi ký hiệu QCVN Tên gọi dự thảo quy chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị trạm gốc ... đổi thiết bị thông tin trạm gốc thông tin di động GSM lại áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật khác với nhiều yêu cầu, quy định tiêu kỹ thuật khác Mặt khác, trạm gốc thông tin di động P -GSM 900, E -GSM ... vi Quy chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật thiết yếu vô tuyến thiết bị trạm gốc hệ thống thông tin di động GSM hoạt động băng tần quy định Bảng Bảng Băng tần hoạt động thiết bị trạm gốc thông tin di...
 • 33
 • 134
 • 0

QUY CHUẨN kỹ THUẬT QUỐC GIA về THIẾT bị vô TUYẾN điểm đa điểm dải tần dưới 1 GHZ sử DỤNG TRUY NHẬP FDMA

QUY CHUẨN kỹ THUẬT QUỐC GIA về THIẾT bị vô TUYẾN điểm  đa điểm dải tần dưới 1 GHZ sử DỤNG TRUY NHẬP FDMA
... tin v Truyn thụng) Cỏc quy nh k thut c xõy dng trờn c s tiờu chun ETSI EN 3 01 460 -1 V1 .1. 1 (2000 -10 ), ETSI EN 3 01 460-4 V1 .1. 1 (2000 -10 ), ETSI EN 3 01 126-2 -1 V1 .1. 1 (2000 -12 ), ETSI EN 3 01 126-2-2 ... Thụng t s 29/2 011 /TT-BTTTT ngy 26 /10 /2 011 ca B trng B Thụng tin v Truyn thụng QCVN 46: 2 011 /BTTTT QUY CHUN K THUT QUC GIA V THIT B Vễ TUYN IM - A IM DI TN DI GHZ S DNG TRUY NHP FDMA National technical ... di GHz s dng truy nhp FDMA thuc phm vi quy nh iu 1. 1 phi tuõn th cỏc quy nh k thut Quy chun k thut quc gia ny TRCH NHIM CA T CHC, C NHN Cỏc t chc, cỏ nhõn liờn quan cú trỏch nhim thc hin cỏc quy...
 • 27
 • 41
 • 0

Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện

Quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện
... dựng, thẩm định ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, QUY T ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quy t định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kỹ thuật điện sau: - Tập Kiểm ... Quy chuẩn áp dụng cho toàn hệ thống lưới điện quốc gia Việt Nam, bao gồm tất nhà máy điện, trạm điện, mạng lưới điện phần tử nối với lưới điện quốc gia Việt Nam Phạm vi áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật ... năm 2008 QUY T ĐỊNH Về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia kỹ thuật điện _ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định...
 • 79
 • 357
 • 1

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 2 doc

Quy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điện phần 2 doc
... hợp phát có vi phạm không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật Cơ quan có thẩm quy n yêu cầu Chủ sở hữu khắc phục áp dụng biện pháp theo quy định Quy chuẩn kỹ thuật quy định yêu cầu tối thiểu cho công trình ... : 20 09/BCT Phần II TRẠM BIẾN ÁP, ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN Chương QUY ĐỊNH CHUNG Điều Giải thích từ ngữ Trong quy chuẩn kỹ thuật, từ hiểu sau: Yêu cầu kỹ thuật yêu cầu mặt kỹ thuật ... tra định kỳ Điều Tài liệu Kiểm tra việc thực yêu cầu tài liệu theo quy định Tập Quy chuẩn kỹ thuật điện vận hành, sửa chữa trang thiết bị, công trình nhà máy điện lưới điện Các quy định Chương Phần...
 • 10
 • 509
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cần có những nghiên cứu sâu hơn về bột khoáng này để có thể ứng dụng trong lĩnh vực nuôi trồng và thực phẩmquy định quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điệnquy chuẩn quốc gia về xăng dầuquy chuẩn quốc gia về nước thải bệnh việnquy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệpkhái niệm tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia về môi trườngquy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sinh hoạtquy chuẩn quốc gia về xây dựng lưới độ caoquy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạtquy chuẩn quốc gia về tiếng ồnquy chuẩn quốc gia về xây dựngquy chuẩn quốc gia về nước ăn uốngquy chuẩn quốc gia về nước sinh hoạtquy chuẩn quốc gia về kỹ thuật điệnquy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệpĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại