XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) VÀ SỬ DỤNG TRONG CANH TÁC RAU

THÀNH PHẦN HÓA HỌC BÙN ĐÁY AO NUÔI TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) THÂM CANH pdf

THÀNH PHẦN HÓA HỌC BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) THÂM CANH pdf
... thay đổi thành phần bùn đáy ao nuôi tra 3.2 Thành phần hóa học bùn đáy ao nuôi tra Kết phân tích thành phần hóa học bùn đáy ao nuôi tra trình bày qua bảng 293 Tạp chí Khoa học 2012:22a ... sử dụng thuốc hóa chất nhằm giúp dự đoán lý giải tích lũy độc chất kim loại nặng bùn đáy ao nuôi tra 2.2.2 Xác định thành phần hóa học bùn đáy ao nuôi tra Mẫu bùn lấy vị trí ao (1 điểm gần ... nuôi tra có gây tích tụ kim loại nặng bùn hay không bùn ao nuôi tra thành phần hóa học phù hợp cho việc tái chế làm phân bón hay không Với giả thiết đó, nghiên cứu: Thành phần hóa học bùn...
 • 10
 • 384
 • 3

KHẢ NĂNG sử DỤNG bùn THẢI AO NUÔI TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) THÂM CANH CHO CANH tác lúa

KHẢ NĂNG sử DỤNG bùn THẢI AO NUÔI cá TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) THÂM CANH CHO CANH tác lúa
... nuôi tra Xuất phát từ vấn đề mà nghiên cứu Khả sử dụng bùn thải từ ao nuôi tra (Pangasianodon hypophthalmus) thâm canh cho canh tác lúa thực với mục đích tìm giải pháp xử lý bùn đáy ao ... triển đột phá nghề nuôi tra ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề môi trường chất thải từ nghề nuôi tra mang lại Theo Cao Văn Thích (2008), với ao nuôi đạt suất 300 tấn/ha/vụ vụ nuôi thải môi trường ... sản lượng nuôi chứng tỏ diện tích nuôi tra đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng nhanh kỹ thuật nuôi có bước phát triển vượt bậc, có cải tiến đáng kể suất, mật độ nuôi, thức ăn sử dụng Theo số...
 • 9
 • 132
 • 0

chất lượng nước bùn đáy ao nuôi tra thâm canh

chất lượng nước và bùn đáy ao nuôi cá tra thâm canh
... TN TP bùn đáy ao Tra thâm canh cao, gấp 5-6 so với bùn đáy sông Cửu Long 5Tì lệ tích lũy TP bùn đáy ao nuôi Tra thâm canh cao so với mức tích lũy TN TN 11 Cân dinh dưỡng nuôi Tra (Tính ... Nitrate: Nitrate ao nuôi Tra thâm canh cao gấp 10-15 lầ so h ấ 10- lần với ao nuôi thủy sản khác Hàm lư ượng nitratre (mg/L) e Nitrate cuối vụ nuôi vượt giới hạn chất lượng nước dùng cho nuôi trồng ... dưỡng nuôi Tra Khoảng 10% lượng chất thải hòa tan vào nước 90% lắng thụ bùn bùn Như vậy, ước tính năm 2007 nghề nuôi Tra thải môi trường khoảng: • 250-300 triệu m3 nước thải 250• 8-9 triệu bùn...
 • 19
 • 319
 • 0

Chất lượng nước tích lũy vật chất dinh dưỡng trong ao nuôi tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) thâm canh ở quận ô môn, thành phố cần thơ

Chất lượng nước và tích lũy vật chất dinh dưỡng trong ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) thâm canh ở quận ô môn, thành phố cần thơ
... HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN CAO VĂN THÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ TÍCH LŨY VẬT CHẤT DINH DƯỠNG TRONG AO NUÔI CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) THÂM CANH QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ ... tra thâm canh Hàm lượng dinh dưỡng tích lũy ao nuôi tra thâm canh cao, gấp nhiều lần so với ao nuôi thâm canh đối tượng khác Hàm lượng vật chất dinh dưỡng tích lũy bùn đáy cao Vì vậy, lượng chất ... trình dinh dưỡng ao nuôi da trơn thâm canh Nuôi thâm canh làm cho môi trường nước xung quanh giàu chất dinh dưỡng có nguy bị ô nhiễm Thức ăn dư thừa phân làm cho hàm lượng chất dinh dưỡng...
 • 135
 • 891
 • 12

Tài liệu SỰ TÍCH TỤ HÀM LƯỢNG ĐẠM, LÂN VÔ CƠ HỮU CƠ TRONG NƯỚC BÙN ĐÁY AO NUÔI TRA THÂM CANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pot

Tài liệu SỰ TÍCH TỤ HÀM LƯỢNG ĐẠM, LÂN VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ TRONG NƯỚC VÀ BÙN ĐÁY AO NUÔI CÁ TRA THÂM CANH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG pot
... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Hàm lượng N, P hữu hòa tan nước ao nuôi tra thâm canh Nhìn chung, NH4+-N dạng N chủ yếu nước ao, dao động khoảng 0,02 – 8,2 ppm Trong ao nuôi tra, hàm lượng ... mẫu nước phân tích sau phân tích N P hòa tan 2.1.2 Phương pháp lấy mẫu bùn đáy ao Đối với ao sinh trưởng, mẫu bùn đáy ao lấy cách dùng gàu múc sát đáy ao Đối với ao thu hoạch, mẫu bùn ... động cao hàm lượng N, P tổng số tích lũy bùn đáy ao nuôi tra thâm canh kỹ thuật quản lý ao nuôi Kết khảo sát điều tra, vấn ghi nhận khu vực nuôi có khả bơm thoát nước thải trực tiếp sông...
 • 8
 • 510
 • 5

Khảo sát thành phần dinh dưỡng lợi ích sử dụng bùn đáy ao nuôi tra trong nông nghiệp tại đồng bằng sông cửu long

Khảo sát thành phần dinh dưỡng và lợi ích sử dụng bùn đáy ao nuôi cá tra trong nông nghiệp tại đồng bằng sông cửu long
... điều tra trạng sử dụng bùn đáy Khảo sát tình hình tái sử dụng bùn đáy ao nuôi tra: Thông qua thông tin từ Phòng Nông nghiệp tỉnh bao gồm 37 hộ dân có sử Bảng 2: Số hộ sử dụng bùn đáy ao tra ... tiêu dinh dưỡng ao nuôi với trọng lượng 900 g/con cao ao nuôi với trọng lượng 500 g/con (Bảng 4) 3.1.6 Tương quan yếu tố thành phần bùn đáy ao Các tiêu thành phần dinh dưỡng bùn đáy ao nuôi ... đất hàm lượng đạm bùn đáy ao nuôi tra cao cung cấp từ nguồn thức ăn suốt trình nuôi Hàm lượng đạm bùn đáy ao nuôi tra thâm canh cao gấp 5-6 lần so với bùn đáy sông Cửu Long Hàm lượng TN...
 • 8
 • 137
 • 1

XÁC ĐỊNH NHÓM KÝ SINH TRÙNG TẠO BÀO NANG TRÊN TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) pptx

XÁC ĐỊNH NHÓM KÝ SINH TRÙNG TẠO BÀO NANG TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) pptx
... bên không thấy nhóm sinh trùng khác 3.3 Tỉ lệ nhiễm cường độ nhiễm bào nang Kiểm tra 266 mẫu (gồm 188 mẫu giống 78 mẫu thịt) xác định nhóm sinh trùng tạo bào nang sinh chủ yếu ... khỏe làm chết KẾT LUẬN Nghiên cứu xác định Henneguya, Myxobolus Microsporidia sinh dạng bào nang tra nuôi thâm canh Tỉ lệ nhiễm bào nang giống 72,34%, thịt 92,30% Bào nang ... bào nang chiếm ưu mang thịt (45 bào nang/ cung mang; cao 210 bào nang/ cung mang) giống (181 bào nang/ cá) Ở quan nội tạng giống thịt số lượng bào nang nhiễm thấp Bảng 1: Số lượng bào nang...
 • 10
 • 170
 • 2

Nghiên cứu xử lý bùn đáy ao nuôi tra làm phân bón

Nghiên cứu xử lý bùn đáy ao nuôi cá tra làm phân bón
... [64] Bùn đáy ao ni giàu dinh dưỡng có hàm lượng carbon hữu cao dưỡng chất (Pillay (1992)) [67] đặc biệt đạm, lân kali [2], [19], [70] Nghiên cứu xử bùn đáy ao ni tra làm phân bón nhằm ... khơng khả thi nơng hộ sử dụng - Nghiên cứu sử dụng bùn đáy ao sản xuất phân trùn - Nghiên cứu phối trộn sử dụng bùn thải cách hợp cân với lượng phân làm cho suất lúa gia tăng Giải pháp ... làm phân mẫu bùn đáy ao tra thâm canh .52 3.2 Khảo sát thay đổi độ ẩm mẫu bùn đáy ao q trình xử chất độn .54 3.2.1 So sánh mức ảnh hưởng vật liệu độn khác đến độ ẩm mẫu bùn...
 • 86
 • 1,125
 • 10

xác định khả năng nhiễm vi nấm fusarium sp trên tra (pangasianodon hypophthalmus) giống

xác định khả năng nhiễm vi nấm fusarium sp trên cá tra (pangasianodon hypophthalmus) giống
... THÁI XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG NHIỄM VI NẤM Fusarium sp TRÊN CÁ TRA (Pangasianodon hypophthalmus) GIỐNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH BỆNH HỌC THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS PHẠM MINH ĐỨC 2014 XÁC ĐỊNH ... độ xác định thành phần số lượng chủng vi nấm Fusarium, chưa xác định chủng vi nấm Fusarium sp khả gây bệnh mức độ ảnh hưởng đến quan phận tra Qua đó, nhằm cung cấp thêm dẫn liệu sở vi nấm ... nghiệm tra giống khỏe thu mẫu ngẫu nhiên thể để kiểm tra mầm bệnh ký sinh trùng, vi khuẩn vi nấm trước bố trí thí nghiệm 2.1.3 Nguồn vi nấm Fusarium sp thí nghiệm cảm nhiễm Bảng 1: Vi nấm Fusarium...
 • 15
 • 255
 • 0

Xem thêm