GIAO AN TUAN 20 LOP 5 2013 2014

giáo án tuần 20 lớp 5

giáo án tuần 20 lớp 5
... kính m; diện tích 0 ,50 24 m2 HS đọc đàu tự giải toán BT3: Bài giải Diện tích mặt bàn là: 45 x 45 x 3,14 = 6 358 ,5 (cm2) Đáp số: 6 358 ,5 cm2 Bài 3: Vận dụng công thức vào giải toán GV gọi HS đọc đầu ... kết kiểm điểm - Lớp trởng nhận xét, đánh giá chung hoạt động lớp - Báo cáo giáo viên kết đạt đợc tuần qua - Đánh giá xếp loại tổ - Giáo viên nhận xét đánh giá chung mặt hoạt động lớp - Về học ... tích 0 ,50 24 m2 HS đọc đàu tự giải toán BT3: Bài giải Diện tích mặt bàn là: 45 x 45 x 3,14 = 6 358 ,5 (cm2) Đáp số: 6 358 ,5 cm2 Bài 3: Vận dụng công thức vào giải toán GV gọi HS đọc đầu nêu cách giải...
 • 23
 • 322
 • 4

Giáo án tuần 20 lớp 5

Giáo án tuần 20 lớp 5
... chuyện định kể - Giáo viên dán tiêu chuẩn đánh giá ! học sinh đọc ! Học sinh thi kể chuyện trớc lớp Nêu ý nghĩa câu chuyện - Giáo viên viết tên lần lợt câu chuyện ! Nhận xét, đánh giá, bình chọn ... dung Hoạt động giáo viên a ktbc: Hoạt động học sinh ? Bạn làm đợc việc để thể tình yêu quê hơng mình? ! Đọc phần ghi nhớ sách giáo khoa ! Lớp nhận xét câu trả lời bạn b- mới: - Giáo viên nhận ... Sau trng bày xong - Giáo viên yêu cầu học sinh em học sinh quan sát nhận xét tổ giáo viên quan sát nhận xét Lê Thị Trang Nhung ***** Tiểu học Hồng An lớp theo dõi, nhận xét - Giáo viên kết luận...
 • 23
 • 201
 • 0

Bài giảng giáo án tuần 20-Lớp 5 CKTKN 2 buổi

Bài giảng giáo án tuần 20-Lớp 5 CKTKN 2 buổi
... = 56 , 52 (cm2) Diện tích phần có chấm: 113,04 - 56 , 52 = 56 , 52 (cm2) Đáp số: 56 , 52 cm2 Diện tích phần có chấm phân nửa diện tích hình tròn lớn Diện tích hình tròn lớn gấp: 113,04 : (56 , 52 : 2) ... =3,683 A 32, 22 6 ,53 67 B 653 ,67 C 65, 367 HS làm HS lªn b¶ng D b)Phép nhân đúng? HS A 54 5,7 x 0,1 =54 57 B 483, 62 x 0,01 = 483 62 C 54 2 ,5 x 0.001 = 0 ,54 25 D 2 05, 7 x 0,01 = 20 ,57 c)Tỉ số phần trăm là: ... tính 2. Luyện tập: HS làm ë vë HS lªn b¶ng Bài 1: Tính 32, 09 + 3,786 *Hoạt động2: 34 ,56 x 2, 003 70,086 – 34,18 349 : 1 ,23 Bài 2: Chọn ý a)Tính giá trị a – b, biết a =69, 05 b =3,683 A 32, 22 6 ,53 67...
 • 25
 • 441
 • 1

giáo án tuần 20 lớp 5

giáo án tuần 20 lớp 5
... là: 45 x 45 x3,14 =6 358 ,5 cm2 Đáp số: 6 358 ,5 cm Hoạt động cuối:Hệ thống Dặn HS nhà làm 1c,2c sgk vào • Nhận xét tiết học -HS nhắc lại cách tính diện tích hình tròn Tiết2: CHÍNH TẢ Bài 20( 20): ... thích màu xanh là: 120: 100 x 40 =48 (hs) b) Số HS thích màu đỏ là: 120 : 100 x 25 =30 (hs) c) Số HS thích màu trắng là: 120 : 100 x20 =24(hs) d) Số HS thích màu tím là: 120 : 100 x 15 =18 (hs) Hoạt ... năm,Ngày soạn:9 tháng năm 201 2 Ngày dạy:12 tháng năm 201 2 Tiết TOÁN Bài 99(99): LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục đích yêu cầu: Củng cố tính chu vi ,diện tích hình tròn Vận dụng giải toán tính chu vi,diện...
 • 25
 • 323
 • 0

Giao an tuan 20 - lop 5

Giao an tuan 20 - lop 5
... - GV đọc từ khó, dễ viết sai cho HS viết - HS đọc thầm lại bảng con: ran, khản đặc, giã gạo, râm ran… - HS viết bảng + Em nêu cách trình bày bài? - HS nêu - GV đọc câu cho HS viết - HS viết - ... vở, Hs làm vào bảng - HS lên bảng thực nhóm - Cả lớp GV nhận xét - HS nêu yêu cầu - Hs suy nghĩ tìm kết Kết quả: Khoanh vào D Củng cố dặn dò - GV nhận xét học - Lắng nghe - Nhắc HS ôn kiến thức ... Bài tập nghiệp - Gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS cách làm - HS làm vào - Một số HS trình bày kết - HS khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét *Lời giải: - Những từ đồng...
 • 38
 • 77
 • 0

Giáo an tuân 25, lớp 5. Năm học : 2012 - 2013

Giáo an tuân 25, lớp 5. Năm học : 2012 - 2013
... lời : + Cri-xtơ-phơ Cơ-lơm-bơ phát châu Mĩ vào năm nào? + I-u-ri Ga-ga-rin bay vào vũ trụ vào năm nào? - Đọc đề nêu u cầu - Làm - Nhận xét, chữa - Đọc đề trả lời câu hỏi - Cri-xtơ-phơ Cơ-lơm-bơ ... động dạy - học : - HS làm lại tập tiết trước I Kiểm tra : II Bài : - HS lắng nghe Giới thiệu : Nêu MT tiết học Hướng dẫn học sinh nghe - viết : - Giáo viên đọc toàn - Cả lớp theo dõi SGK - Gọi HS ... hoang mạc xa-ha-ra đồ (lược đồ) B Đồ dùng dạy - học : - Bản đồ Tự nhiên châu Phi - Quả Địa cầu - Tranh ảnh: hoang mạc, rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa xa-van châu Phi C Các hoạt động dạy- học :...
 • 25
 • 184
 • 0

Giáo an tuân 26, lớp 5. Năm học : 2012 - 2013

Giáo an tuân 26, lớp 5. Năm học : 2012 - 2013
... ngµy Qc tÕ Lao ®éng - Trả lời câu hỏi nội dung 1-5 ) - Lun viÕt nh÷ng tõ ng÷ dƠ viÕt sai: Chi-cag«, Niu Y-ỗc, Ban-ti-mo, PÝt-sb¬-n¬ 11 - Giáo viên đọc tả - Đọc cho HS sốt lỗi - Giáo viên chấm đến ... Đồ dùng dạy - học : • GV : Thước ; Bảng lớp kẻ BT4 C Các hoạt động dạy - học : I Tổ chức : - Hát II Kiểm tra : - Gọi HS thực phép tính, lớp tính bảng - HS lên bảng, lớp tính bảng : 14 phút x ... dùng dạy - học : • Gv : - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn 20 • HS : VBT TV5 C Các hoạt động dạy - học : I Kiểm tra : MRVT: Truyền thống - Nội dung kiểm tra: Giáo viên kiểm tra học sinh làm tập - Tìm...
 • 26
 • 176
 • 0

giáo án tuần 20 Lớp 4 (mới)

giáo án tuần 20 Lớp 4 (mới)
... HS làm - Cả lớp nhận xét - HS đọc yêu cầu tập - HS đọc thầm lại đoạn văn, trao đổi bạn để tìm câu kể Ai làm gì? - HS phát biểu - GV dán bảng phiếu rời, mời HS lên bảng đánh - HS đánh dấu kí hiệu ... HS kể chyện theo nhóm b) Yêu cầu HS thi kể chuyện trước lớp - GV mời HS xung phong lên trước lớp kể chuyện - GV dán lên bảng tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện - GV viết lên bảng tên HS tham gia thi ... chia 5 :4 + cam gồm cam & cam 4 + Đơn vò cam Nên > Vậy + phân số có tử số lớn mẫu số phân số so với đơn vò nào? có tử số 4 mẫu số, phân số đơn vò, viết = + Phân số có tử số bé mẫu số (1 ...
 • 25
 • 571
 • 3

Giao an Tuan 8 - Lop 5

Giao an Tuan 8 - Lop 5
... nguyên khác - Gv nêu ví dụ 2: - Yêu cầu hs so sánh: 35, 7 m 35, 698m - Yêu cầu hs nhận xét phần nguyên số TP - Phần thập phân 35, 7 - Phần thập phân 35, 6 98 m = dm = 700 mm 10 6 98 100 m = 6 98 mm Ta ... II- đồ dùng dạy học - Thông tin hình trang 34 SGK - Có thể su tầm tranh ảnh, tờ rơi, tranh cổ động thông tin HIV/ AIDS - Các phiếu hỏi - đáp có nội dung nh trang 34 SGK (đủ cho ngời bộ) III- ... nhóm cử bạn vào ban giảm khảo Nhóm làm , nhanh trình bày đẹp thắng Dới đáp án: 1-cl; 2-b; 3-d; 4-e; 5- a Hoạt động 2: Su tầm thông tin tranh ảnh triển lãm * Mục tiêu: Giúp HS : - Nêu đợc cách phòng...
 • 24
 • 640
 • 2

Giao an Tuan 9 - Lop 5

Giao an Tuan 9 - Lop 5
... thúc : 4-6 phút - HS đứng chỗ vỗ tay hát bài: 1-2 phút - GV HS hệ thống lại vừa học: 1-2 phút - GV nhận xét, đánh giá kết học giao nhà: phút Thể dục : 18 trò chơi nhanh khéo I mục tiêu: - Học sinh ... Cà Mau II - đồ dùng dạy học -Tranh minh hoạ đọc SGK - Bản đồ Việt Nam iii- hoạt động dạy học Hoạt động ( phút ) - kiểm tra cũ HS đọc chuyện Cái quý nhất?, trả lời câu hỏi nội dung -Giới thiệu ... lời kể bạn II - đồ dùng dạy học - Tranh, ảnh số cảnh đẹp địa phơng - Bảng lớp viết đề iii- hoạt động dạy học Hoạt động ( phút ) -kiểm tra cũ HS kể lại câu chuyện kể tiết KC tuần -Giới thiệu GV...
 • 14
 • 801
 • 2

Giáo án tuần 1 lớp 5

Giáo án tuần 1 lớp 5
... ; 15 ; 14 ; 65 kết 4 :5 12 kết 12 :10 10 - Mọi số tự nhiên viết thành phân số có - mẫu số 15 14 mẫu số gì? ; - (ghi bảng) ; - Yêu cầu hs viết thành phân số với số 1 1 - Từng hs viết phân số: 17 ... HOẠT LỚP I MỤC TIÊU - Tổng kết hoạt động tuần - Đề phương hướng hoạt động tuần II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG Hoạt động dạy 1 Ổn đònh lớp 25 Nội dung * Nhận xét tuần TUẦN Hoạt động học - Hát - Lớp ... 1) giáo chúc mừng bạn học sinh lên lớp - 2) Bạn học sinh lớp chăm học tập bố khen - Em nghó xem tranh trên? - Em cảm thấy vui tự hào - HS lớp có khác so với học sinh - Lớp lớp lớn trường lớp...
 • 37
 • 431
 • 0

giáo an tuần 19 lớp 5

giáo an tuần 19 lớp 5
... ruộng là: 80 - = 75 (m) Diện tích ruộng là: (120 + 80) x 75 : = 750 0 (m2) Số ki- lô-gam thóc thu hoạch đợc là: 64 ,5 x ( 750 0 : 100) = 4837 ,5 (kg) Đáp số: 4837 ,5 kg thóc + Bài 3:HS quan sát hình vẽ ... - Giáo viên phân đoạn - Giáo viên đọc mẫu * Tìm hiểu - Anh Lê anh Thành có điểm khác nhau? - Quyết tâm anh Thành đợc thể qua chi tiết nào? * Đọc diễn cảm - Hớng dẫn học sinh đọc phân vai - Giáo ... 19 I/ Mục tiêu - Đánh giá hoạt động lớp tuần qua - Đề nội dung phơng hớng, nhiệm vụ tuần tới - Giáo dục ý thức chấp hành nội quy trờng lớp II/ Chuẩn bị - Giáo viên: nội dung buổi sinh hoạt -...
 • 21
 • 326
 • 2

Xem thêm