Chương 3 : Khuyến nông theo định hướng thị trường

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - PHẦN I THỊ TRƯỜNG VÀ MARKETING - CHƯƠNG 3 doc

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - PHẦN I THỊ TRƯỜNG VÀ MARKETING - CHƯƠNG 3 doc
... i m thị trờng nông nghiệp phn ỏnh s thay i v cung v cu Ngun cung cú th bin ng ln sn xut nụng nghip b chi phi bi thi tit, thiờn tai, hn hỏn, l lt, sõu bnh 35 00 Sơ đồ 3. 2 Giá thóc bán nông tr i ... vic sn xut tr i v cỏc c hi marketing 3. 3 S bin ng ca giỏ theo nm cao Mt c trng ph bin khỏc ca th trng nụng nghip l giỏ cú th bin ng khỏ nhiu t nm ny qua nm khỏc nh c minh ho s 3. 2 S dao ng giỏ ... phỏt trin sn xut v phm vi phõn phi dn ti cnh tranh gia tng gia cỏc vựng nc ng thi, nụng dõn ngy cng phi i mt vi cnh tranh t ngun nhp khu, c bit vi nm ti sau Vit Nam gia nhp T chc Thng Mi th gii (WTO)...
 • 9
 • 142
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - PHẦN II THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG - CHƯƠNG 7 pdf

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - PHẦN II THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG - CHƯƠNG 7 pdf
... trao đổi thông tin thị trường với nông dân Chuẩn bị họp với nông dân để trao đổi thông tin thị trường Chuẩn bị Rà soát nhu cầu thông tin thị trường nông dân trước họp Rà soát vấn đề marketing mà ... 89 7. 1 Trao đổi thông tin thị trường Các phương pháp trao đổi thông tin thị trường chính? Có nhiều kênh phương pháp trao đổi thông tin thị trường Phần đề cập đến kênh phương ... chợ nguồn thông tin thị trường quý giá (đáng tin cậy) Là dịp để xác định hội kinh doanh Có thể thu thập phân tích thông tin 96 Tổ chức họp với tác nhân thị trường Trao đổi thông tin thị trường Thương...
 • 10
 • 197
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - PHẦN II THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG - CHƯƠNG 6 docx

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - PHẦN II THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG - CHƯƠNG 6 docx
... nh mỏy tinh bt sn huyn Kt qu l giỏ sn ti nụng tri tng t 300 ng/kg nm 2003 n 50 0 -6 00 ng/kg nm 20 06 Giỏ sn khụ ngi thu mua mua a phng cng tng giai on ny t 70 0-8 00 ng/kg nm 2003 n 1,50 0-1 ,65 0 ng/kg ... v phõn tớch thụng tin th trng H thng thụng tin th trng: Cú th ly thụng tin t cỏc bn tin hoc yờu cu cỏn b ang lm vic ti cỏc ban thụng tin th trng cp tnh v quc gia cung cp Khi tin hnh phõn tớch ... 69 X lý v phõn tớch thụng tin th trng 6. 1 Gii thiu Hu ht nụng dõn u gp khú khn vic phõn tớch thụng tin th trng v ỏnh giỏ ỳng v giỏ tr m thụng tin th trng úng gúp vo hot...
 • 20
 • 204
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - PHẦN II THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG - CHƯƠNG 5 pot

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - PHẦN II THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG - CHƯƠNG 5 pot
... 43 5. 1 Thu thập thông tin thị trường Loại thông tin thị trường cần thu thập? Thu thập thông tin thị trường phần quan trọng công tác khuyến nông Thông tin thị trường có ích cho nông dân Và cán khuyến ... trò cán khuyến nông giúp họ nắm bắt tốt thị trường bên 44 Thu thập thông tin thị trường Hình 5. 1 Thảo luận nhu cầu thông tin thị trường với nông dân Thôn g tin thị trường mặt hàng phi nông nghiệp ... nhiều nguồn thông tin thị trường khác Một nguồn thông tin cung cấp đầy đủ thông tin hiểu biết thị trường Dưới sơ đồ số nguồn thông tin trình bày phần Hình 5. 3 Các nguồn thông tin thị trường Thương...
 • 26
 • 145
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - PHẦN II THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG - CHƯƠNG 4 pdf

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - PHẦN II THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG - CHƯƠNG 4 pdf
... 36 CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU VỀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT CHƯƠNG Thông tin thị trường gì? “Là thông tin mua bán vật tư, dịch vụ sản phẩm nông nghiệp” Tại thông tin thị trường quan trọng? Thông tin ... marketing với nông dân khác không? Thương lượng với người mua nào? 37 4. 1 Giới thiệu thong tin thị trường Thông tin thị trường gì? Thông tin thị trường tất thông tin mua bán sản phẩm dịch vụ Thông ... dịch vụ Thông tin thị trường không thông tin giá số lượng mà bao gồm thông tin liên quan đến thị trường đầu đầu vào sản phẩm Thông tin thị trường nông nghiệp gì? “Là thông tin cầu cung nông sản,...
 • 7
 • 124
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - PHẦN I THỊ TRƯỜNG VÀ MARKETING - CHƯƠNG 2 pptx

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - PHẦN I THỊ TRƯỜNG VÀ MARKETING - CHƯƠNG 2 pptx
... nhân dẫn t i thay đ i giá giai đoạn khác chu i cung ứng i u minh họa biểu đồ 2. 2 Biểu đồ 2. 2 Giá tăng dọc theo chu i cung ứng VNĐ/kg L i nhuận 24 C¸c kh i niÖm c¬ b¶n Chi phí marketing Chi phí ... gia trực tiếp vào việc đưa sản phẩm từ n i sản xuất (nông tr i) đến ngư i tiêu dùng ngư i sử dụng cu i g i đ i lý trung gian thị trường Các trung gian thị trường mắt xích thiếu nông dân ngư i ... xuất t i trung tâm tiêu dùng Chi phí marketing nông nghiệp gì? Là tất chi phí cho sản phẩm nông nghiệp sau r i kh i nông tr i ngư i tiêu dùng mua Chi phí l i nhuận đ i lý trung gian thị trường...
 • 16
 • 157
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - PHẦN I THỊ TRƯỜNG VÀ MARKETING - CHƯƠNG 1 ppt

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - PHẦN I THỊ TRƯỜNG VÀ MARKETING - CHƯƠNG 1 ppt
... định hướng thị trường, cán khuyến nông cần bao quát vấn đề kinh tế xã h i, thị trường liên hệ v i sản xuất i u đ i h i ph i thay đ i th i độ có kỹ kiến thức Vai trò nhiệm vụ cán khuyến nông 1. 1 ... thông tin thị trường kết n i nông dân v i nguồn thông tin phù hợp Thông tin thị trường cần diễn gi i Đ i khi, cán khuyến nông ph i xử lý, phân tích thông tin thị trường trước phổ biến chúng cho nông ... diễn gi i thông tin thị trường để đưa định sản xuất marketing iii Hỗ trợ nông dân sử dụng thông tin thị trường Thông tin thị trường có tác dụng nông dân áp dụng vào công việc Liệu nông dân có đủ...
 • 6
 • 213
 • 0

Tài liệu hướng dẫn khuyến nông theo định hướng thị trường phần 3 ppt

Tài liệu hướng dẫn khuyến nông theo định hướng thị trường phần 3 ppt
... kênh thị trường qua sản phẩm đợc chuyển tới người tiêu dùng cuối Thông thường, chuỗi cung ứng gọi là: Chuỗi thị trường: Thuật ngữ nhấn mạnh chuỗi cung ứng gồm giao dịch thị trường nhu cầu thị trường ... marketing nông dân Các yếu tố bên thường xuyên thay đổi khiến hoạt động marketing vô phức tạp nông dân Cán khuyến nông có nhiệm vụ giúp nông dân thích nghi với môi trường thay đổi 2.8 Các trung gian thị ... việc đưa sản phẩm từ nơi sản xuất (nông trại) đến người tiêu dùng người sử dụng cuối gọi đại lý trung gian thị trường Các trung gian thị trường mắt xích thiếu nông dân người tiêu dùng do: Người...
 • 10
 • 111
 • 0

khuyến nông theo định hướng thị trường

khuyến nông theo định hướng thị trường
... tượng khách hàng 2.3 Thị trường nơi trao đổi hàng hóa Như biết, vai trò cán khuyến nông giúp nông dân tiếp cận thị trường tốt Vậy, thị trường gì? Một định nghĩa thị trường thị trường nơi trao đổi ... thị trường Vai trò nhiệm vụ cán khuyến nông 1.2 Nhiệm vụ cán khuyến nông Để tăng cường hội tiếp cận thông tin thị trường, cán khuyến nông phải thu thập phổ biến thông tin thị trường kết nối nông ... bày vai trò nhiệm vụ cán khuyến nông cung cấp dịch vụ khuyến nông mang định hướng thị trường, trình bày giải thích khái niệm mô tả đặc điểm thị trường nông nghiệp Môđun hướng dẫn cách thu thập,...
 • 37
 • 1,301
 • 9

Nghiên cứu khuyến nông theo định hướng thị trường ở huyện chiêm hoá tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu khuyến nông theo định hướng thị trường ở huyện chiêm hoá tỉnh tuyên quang
... khuy n nông th trư ng 50 4.1 Khuy n nông theo ñ nh hư ng th trư ng huy n Chiêm Hoá, Tuyên Quang 51 Th c tr ng công tác khuy n nông huy n Chiêm Hoá, Tuyên Quang 51 4.1.1 Th c tr ng chung ... nông huy n Chiêm Hoá ph i h tr nông dân nâng cao giá tr s n xu t nông nghi p ch không ch tăng su t trư c ñây H th ng Khuy n nông c a huy n Chiêm Hoá nói riêng h th ng Khuy n nông t nh Tuyên Quang ... tài: Nghiên c u khuy n nông theo ñ nh hư ng th trư ng huy n Chiêm Hoá, t nh Tuyên Quang 1.2 M c tiêu nghiên c u c a ñ tài 1.2.1 M c tiêu chung Phân tích th c tr ng khuy n nông huy n Chiêm Hoá, ...
 • 163
 • 194
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - MỞ ĐẦU ppt

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHUYẾN NÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG - MỞ ĐẦU ppt
... phân bổ nguồn lực tài chính, phát triển lực cán đưa hoạt động tiếp thị vào dịch vụ khuyến nông lâm Mục đích tài liệu hướng dẫn Tài liệu hướng dẫn xây dựng bối cảnh hệ thống khuyến nông Việt Nam trình ... kiến thức thị trường marketing, mối liên hệ khuyến nông với thị trường marketing nông nghiệp, đưa hướng dẫn để thu thập, xử lý, phân tích phổ biến thông tin thị trường Môđun bao gồm hướng dẫn để ... tin kinh nghiệm cán khuyến nông hệ thống từ cấp tỉnh xuống cấp huyện xã Hy vọng tài liệu giúp làm rõ vai trò tiềm cán khuyến nông hệ thống khuyến nông mang định hướng thị trường Trong bối cảnh...
 • 8
 • 194
 • 0

Tài liệu hướng dẫn khuyến nông theo định hướng thị trường phần 9 pptx

Tài liệu hướng dẫn khuyến nông theo định hướng thị trường phần 9 pptx
... lâu dài trường hợp xuất khu vực cung cấp chuyển đổi từ canh tác vụ sang hai vụ Số liệu giá thu thập từ hệ thống thông tin thị trường từ nhà nghiên cứu thị trường Đôi công ty buôn bán nông sản ... thu từ bán kg lúa mua hàng hóa Giá thị trường lúa tăng giá thực lại giảm Biểu đồ giá thị trường theo thời kỳ cho thấy xu hướng tích cực biểu đồ giá thực lại xu hướng ngược lại Có thể tính chiết ... vào hàng tiêu dùng tăng lên nhanh tăng giá nông sản tăng giá thực tế Trong trường hợp bạn cần sử dụng giá thực thay giá thị trường (giá thực = giá thị trường/ chỉ số giá tiêu dùng) Chẳng hạn giá...
 • 10
 • 186
 • 0

Tài liệu hướng dẫn khuyến nông theo định hướng thị trường phần 8 doc

Tài liệu hướng dẫn khuyến nông theo định hướng thị trường phần 8 doc
... giá thị trường Tức là, nên lấy mức giá thị chiết khấu lạm phát (xem chi tiết phần 6.6) Cần tính thay đổi giá qua giai đoạn theo số liệu tuyệt đối theo phần trăm Điều giúp cán khuyến nông nông ... hữu ích xu hướng cung cầu Nhà nghiên cứu thị trường: Nhà nghiên cứu thị trường có khả cung cấp liệu phân tích xu giá Các nguồn khác: Đôi cán khuyến nông tiếp cận thông tin xu thị trường từ tạp ... xử lý phân tích thông tin thị trường giúp nông dân sử dụng chúng hiệu Cán khuyến nông nên phối hợp chặt chẽ với số nông dân trình phân tích thông tin thị trường Những nông dân phải có kỹ tính...
 • 10
 • 231
 • 0

Tài liệu hướng dẫn khuyến nông theo định hướng thị trường phần 7 ppt

Tài liệu hướng dẫn khuyến nông theo định hướng thị trường phần 7 ppt
... hoạt, theo nhu cầu, dần bước phải phần công việc hàng ngày cán khuyến nông Đây cách mà cán khuyến nông trở thành nguồn cung cấp thông tin thị trường nguồn tư vấn marketing có ích người nông dân ... Cần phải biết rằng, thị trường thường xuyên thay đổi Cán khuyến nông khả nắm bắt thay đổi thị trường phổ biến thông tin tới nông dân hiệu thường xuyên tiếp cận thông tin thị trường 5.4 Sử dụng ... tích trước phổ biến Hình 5.9: Cập nhật liệu, thông tin thị trường vào máy tính Tuy nhiên, có nhiều thông tin thị trường lưu trữ theo mẫu biểu khác Cán khuyến nông xây dựng số bảng để ghi chép lưu...
 • 10
 • 193
 • 0

Tài liệu hướng dẫn khuyến nông theo định hướng thị trường phần 6 pps

Tài liệu hướng dẫn khuyến nông theo định hướng thị trường phần 6 pps
... tin thị trường Hình 5.5 Các khuyến nông viên chia sẻ thông tin thị trường Nhà nghiên cứu thị trường Hiện Việt Nam chưa có nhiều nhà nghiên cứu thị trường có kinh nghiệm Tuy nhiên, cán khuyến nông ... (ra hàng tháng) Sở Nông nghiệp tỉnh Nông nghiệp thị trường tỉnh Đăk Lăk (ra hàng tháng) Thông tin thị trường Nông Lâm sản tỉnh Bình Định (ra hàng tuần) Thông tin thị trường Nông Lâm sản tỉnh Lào ... bán lẻ thị trường địa phương (hiện thời, xu tính mùa vụ) Người bán lẻ thành thị (Ở huyện) Sở thích người tiêu dùng thành thị Tính mùa vụ cầu thị trường thành thị Xu cầu thị trường thành thị Giá...
 • 10
 • 140
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý nội dung và chương trình đào tạo theo định hướng thực hành ứng dụngyêu cầu về quản lý nội dung chương trình đào tạo theo định hướng thực hành ứng dụngquản lý nội dung chương trình đào tạo theo định hướng thực hành ứng dụngđịnh hướng thị trườngđầu tư định hướng thị trườngđịnh hướng thị trường là gìđịnh hướng thị trường mục tiêumarketing định hướng thị trườngtac dong dinh huong thi truongđịnh hướng thị trường tài chínhđầu tư định hướng thị trường là gìmô hình hoạch định chiến lược marketing định hướng thị trườngđịnh hướng thị trường khách du lịchvề định hướng thị trườngđịnh hướng thị trường xuất khẩuDE KIEM TRA HOC KI 1 PART2Tim ước và tính ước10 BAI TOAN VUI CHO HS TIEU HOC(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KC357Bai tap UOC VA BOI mai xuan trongbai tap chuyen de tap hopbai tap tim chu so tan cung15 DE LUYEN THI HSGBT THEM BOT 1 CHU SO BEN TRAI 1 SObai tap toan lop 6 so chinh phuongbai tap ve uoc chung lon nhat va boi chung nho nhatchuyen de cac bai toan ve su chia het cua so nguyende cuong on tap he mon toan lop 6Chuyên đề gócChuyên đề trung điểm đoạn thẳng4 Quy che to chuc DHCD 20177 Cac to trinh DHCD 2017 4 to trinh(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TO N KHONG CHUYEN(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) VAN KH NG CHUY NWorld history 7th edition duiker test bank