Chương 1 :Giá trị rừng

CHƯƠNG 1: GIÁ TRỊ ĐỒNG TIỀN THEO THỜI GIAN pdf

CHƯƠNG 1: GIÁ TRỊ ĐỒNG TIỀN THEO THỜI GIAN pdf
... định nghĩa • Giá trị (Present Value) – đồng tiền nhận sớm trục thời gian, cho biết khoản thu nhập tương lai có giá trị vào thời điểm sau tính đến giá trị thời gian đồng tiền Giá trị tương lai ... GIÁ TRỊ DÒNG TIỀN THEO THỜI GIAN 1.1 Lãi suất đơn lãi suất kép 1.2 Giá trị tương lai khoản tiền 1.3 Giá trị tương lai dòng tiền 1.4 Giá trị khoản tiền tương lai 1.5 Giá trị dòng tiền ThS Lê Đình ... Value) – đồng tiền nhận muộn trục thời gian, nói cách khác giá trị khoản tiền sau đầu tư khoản tiền khoản thời gian định • Lãi suất (Interest rate) – “tỷ giá trao đổi” đồng tiền nhận sớm đồng tiền...
 • 20
 • 373
 • 5

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TE - ĐH Kinh tế

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TE - ĐH Kinh tế
... tiền vào cuối năm thứ 5? • 10 % -1 . 000.000 -1 . 000.000 -1 . 000.000 -1 . 000.000 -1 . 000.000 1. 000.000 1. 100.000 1. 210 .000 1. 3 31. 000 1. 464 .10 0 Cộng: 6 .10 5 .10 0 FV = 1. 000.000 + 1. 000.000 ( + 0 ,1) + 1. 000.000 ... 10 % • -1 . 000.000 -1 . 000.000 -1 . 000.000 -1 . 000.000 -1 . 000.000 1. 100.000 1. 210 .000 1. 3 31. 000 1. 464 .10 0 1. 610 . 510 Cộng: 6. 715 . 610 • Tổng quát: (1 + i ) - • • n FVAn = CF • • • Hay FVAn = CF • (1+ i) ... + 0 ,1 ) = 1. 100.000 đ FV2 = 1. 000.000 ( + 0 ,1 )2 = 1. 210 .000 đ FV3 = 1. 000.000 ( + 0 ,1 ) = 1. 3 31. 000 đ FV4 = 1. 000.000 ( + 0 ,1 )4 = 1. 464 .10 0 đ FV5 = 1. 000.000 ( + 0 .1 ) = 1. 610 . 510 đ • Tiền...
 • 31
 • 376
 • 2

CHƯƠNG 1 GIÁ TRỊ RIÊNG – VECTOR RIÊNG – DẠNG CHUẨN tắc JORDAN

CHƯƠNG 1 GIÁ TRỊ RIÊNG – VECTOR RIÊNG – DẠNG CHUẨN tắc JORDAN
... thc, ta c: 1 1 1 0 1 D = abc + abx + acx + ax 1 + xbc 1 + x b 1 , õy li thy 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 = ; 1 = (cú hai ct ging nhau); = ; 1 = 1 1 1 1 D = abc + abx + acx + xbc x D = xb 1 x = bcx ... lp cỏc ma trn h s m rng: 1 1 1 1 1 1 d2 d2 d1 d d d3 1 1 1 d3 d3 d1 1 1 1 1 1 1 1 d d3 d 1 1 0 a3 = 2; Vy vi h (1) ta cú a2 = a3 = 1; a = a a + = b3 = 3; ... ( x1 , x2 , x3 ) Ă , gi s x = a1u1 + a2u2 + a3u3 Xột h 1 x1 1 x1 1 x1 1 x2 0 x3 1 x2 0 x1 x2 1 x1 x3 x2 x3 x2 x3 0 x3 1 x1 x3 0 x1 x2 0 x1 x2 0 x1 x2 a1...
 • 86
 • 115
 • 1

Chương II - Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ

Chương II - Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ
... tan(1800 - α) cotα = - cot(1800 - α) Giá trị lượng giác cung đặc biệt: sin cos tan cot || Lê Hoàng Vĩnh - Trường THPT Tân Phước Ví dụ: Điền vào bảng giá trị sau: Giá trị lượng giác Từ 00 đến 1800 Góc ... sin(1800 - α) cosα = - cos(1800 - α) tanα = - tan(1800 - α) cotα = - cot(1800 - α) Giá trị lượng giác cung đặc biệt: Góc hai vectơ: r r r r Góc a b ký hiệu a, b ( ) 650 A C Lê Hoàng Vĩnh - Trường ... a tanα = sinα = sin(1800 - α) cosα = - cos(1800 - α) tanα = - tan(1800 - α) cotα = - cot(1800 - α) Giá trị lượng giác cung đặc biệt: Góc hai vectơ: O• r Góc a * Lưu ý: Nếu A r b B r r r b ký...
 • 10
 • 2,280
 • 41

Chương II - Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ

Chương II - Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ
... + + - Hãy tính giá trị lượng giác góc Ví dụ : Tính giá trị lượng giác góc 1200 α = 1200 y M(x;y) y -1 N x α O x Góc α = 1200 xác định điểm M có tọa độ (- 1/2, /2) Suy : sinα = /2, cosα = - 1/2 ... dấu giá trị cotα = y (với y ≠ 0, lượng giác α > 900 ? hay α ≠ 00, α ≠1800 ) III Bảng xét dấu giá trị lượng giác góc α Góc 00 < α < 900  Các góc 00; 900; 1800 trả lời nhanh với hướng  dẫn giáo ... định tỉ số lượng giác góc α = ∠xOM  Trong hình học phẳng em học, có nhiều toán tam giác tù, sin, cos, tan, cot xác định nào? Để biết điều đó, ta phải mở rộng khái niệm giá trị lượng giác góc α,...
 • 5
 • 1,357
 • 16

Chương II - Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ

Chương II - Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ
... 135o 120o - - - - - - - - - 3 .Giá trị lượng giác số góc có số đo đặc biệt *Góc 0o => nhớ tọa độ điểm A(0;1)z y B *Góc 90o => nhớ tọa độ điểm B(1;0) *Góc 180o => nhớ tọa độ điểm A' (-1 ;0) *tan ... α ...
 • 19
 • 848
 • 8

Bài tập đại số 11 nâng cao chương 1 (phương trình lượng giác)

Bài tập đại số 11 nâng cao chương 1 (phương trình lượng giác)
... sin180 = 2cos2360 - ⇔ sin180 = 2 (1 – 2sin 218 0)2 – ⇔ sin180 = 2 (1 – 4sin 218 0+4sin 418 0) -1 ⇔ 8sin 418 0 – 8sin 218 0 – sin180 + = (1 ) ⇔ (sin180 – 1) (8sin 318 0 + 8sin 218 0 – 1) = ⇔ 8sin 318 0 + 8sin 218 0 ... cos 6x ) − (1 + cos 8x ) = (1 − cos10x ) − (1 + cos12x ) 2 2 ⇔ cos 6x + cos 8x = cos10x + cos12x ⇔ cos7x cos x = cos11x cos x ⇔ cos x ( cos 7x − cos11x ) = ⇔ cos x = ∨ cos7x = cos11x π ⇔ x = + ... sin4 2x 16 16 1 1 ⎤ = ( + cos 4x + cos 4x ) − ⎢ (1 − cos 4x )⎥ 16 ⎣ ⎦ 1 = + cos 4x + (1 + cos 8x ) − (1 − cos 4x + cos2 4x ) 16 32 32 1 = + cos 4x + cos 8x + cos 4x − (1 + cos 8x ) 16 32 16 64...
 • 169
 • 400
 • 0

Bài giảng Hình học 10 chương 2 bài 1 Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180

Bài giảng Hình học 10 chương 2 bài 1 Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180
... 1 ( ) 2 ( ) 3 2 1 ( ) ( ) ( ) 2 2 2 3 4 50 600 2 3 ( ) ( ) 2 2 1 ( ) ( 3 900 0 ) 2 Giá trị lượng giác góc đặc biệt α GTLG sin α cos α tan α cot α TaiLieu.VN 00 300 4 50 600 900 12 0 0 13 50 15 00 18 00 ... = , cos 12 0 = − tan 12 0 = − 3,cot 12 0 = − TaiLieu.VN 0 M M2 300 12 0 0 -1 M1 O X Câu hỏi 1: Tìm giá trị lượng giác góc 0 0 ,18 0 , 90 B y B y A’ A o M (1; 0) x sin 00 = 0, cos 00 = 1, 0 tan = 0, cot kxđ ... Tính giá trị biểu thức: A = sin 15 0 + sin 7 50 + sin 20 0 + cos 16 00 + cos1 800 − cot 12 0 0 TaiLieu.VN CỦNG CỐ NỘI DUNG BÀI HỌC HÔM NAY Giá trị lượng giác góc (từ 00 đến 18 00 ) ®ịnh nghĩa GTLG Bài tập...
 • 21
 • 321
 • 0

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 1 Quản trị dự án và nhà quản trị dự án

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 1 Quản trị dự án và nhà quản trị dự án
... Hồng Bài giảng NỘI DUNG 1. 1 Dự án gì? 1. 2 Giới thiệu quản dự án 1. 3 Giới thiệu nhà quản dự án 8/25/2 010 TS Nguyễn Văn Tân 1. 1.DỰ ÁN LÀ GÌ? 1. 1 .1 Khái niệm dự án 1. 1.2 Sự khác biệt chương ... đònh 8/25/2 010 TS Nguyễn Văn Tân 15 1. 1.4 CÁC LOẠI DỰ ÁN Dự án hợp đồng Dự án nghiên cứu phát triển Dự án xây dựng Dự án hệ thống thơng tin Dự án đào tạo quản Dự án bảo dưỡng lớn Dự án viện trợ ... trình, dự án nhiệm vụ 1. 1.3 Sự khác biệt dự án phòng ban chức 1. 1.4 Các loại dự án 8/25/2 010 TS Nguyễn Văn Tân TS Nguyễn Văn Tân Trường ĐH Lạc Hồng Bài giảng 1. 1 .1 KHÁI NIỆM VỀ DỰ ÁN Dự án gì?...
 • 15
 • 475
 • 3

CHƯƠNG 1: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CĂN BẢN

CHƯƠNG 1: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CĂN BẢN
... làm để “phải mua với thấp bán với giá cao” Hình 1.1 : Mô hình quản trị tài Quản trị tài Quản trị tài Sử dụng Giám đốc tài Giám đốc tài Các nguồn lực Các nguồn lực - - Vốn Vốn - Lao động - Lao ... Để đánh giá quản trị tài có hiệu hay không cần có chuẩn mực định Chuẩn mực để đánh giá hiệu quản trị tài mục tiêu mà công ty đề Dĩ nhiên công ty có nhiều mục tiêu đề giác độ quản trị tài mục tiêu ... trò giám đốc tài HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC Giám đốc tài Giám đốc vốn (Treasurer) Kế toán trưởng (chief accountant) Bộ phận quản trị tín dụng Bộ phận quản trị tiền mặt Bộ phận quản lý thuế...
 • 23
 • 393
 • 0

Chương 2: Giá trị theo thời gian tiền tệ

Chương 2: Giá trị theo thời gian tiền tệ
... tương xứng để hỗn nhu cầu tiêu dùng thời điểm tương lai ⇒ Mức đền bù = giá trị thời gian đồng tiền = lãi suất ⇒ Để so sánh khoản tiền thời điểm khác thiết phải qui thời điểm với mức lãi suất ⇒ Phải ... lai 10$ Gi¸ trÞ t­¬ng lai cđa $ theo thêi gian & l·i st ` 5$ 15 % 10% 5% 1- 1% 10 15 năm L·i st cµng cao th× ®é do·ng cµng lín theo thời gian GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TÊ Đứng ở hiện ... GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TÊ • Tại sao? + Lạm phát: làm giảm sức mua đồng tiền + Tâm lý tiêu dùng: người ta thích tiêu xài để thỏa mãn nhu cầu + Khả khơng chắn nhận đủ số tiền tương...
 • 18
 • 283
 • 0

Chuong 1 bảo trì máy tính-CTLR & Cai Dat May Tinh

Chuong 1 bảo trì máy tính-CTLR & Cai Dat May Tinh
... Năm 19 88 Intel giới thiệu chíp 386 có tốc độ 75 MHz + Năm 19 90 Intel giới thiệu chíp 486 có tốc độ 10 0 -13 3 MHz + Năm 19 93 - 19 96 Intel giới thiệu chíp 586 có tốc độ 16 6 200MHz + Năm 19 97 -19 98 ... Năm 19 91 Microsoft cho đời hệ điều hành Window 3 .1 có 90% máy tính PC Thế giới sử dụng + Năm 19 95 Microsoft cho đời hệ điều hành Window 95 có khoảng 95% máy tính PC Thế giới sử dụng + Năm 19 98 ... phát triển hệ thống máy tính PC họ quyền kiểm soát năm từ 19 81 đến 19 87, sau quyền kiểm soát thuộc công ty Intel Intel thành lập năm 19 68 với mục tiêu sản xuất chip nhớ + Năm 19 71 Intel phát minh...
 • 14
 • 304
 • 0

Tài liệu Chương 1: Vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu của CNXH khoa học pdf

Tài liệu Chương 1: Vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu của CNXH khoa học pdf
... phng phỏp nghiờn cu ca CNXH khoa hc Chc nng - nhim v CNXH Khoa học CNXH khoa hc l mt ba b phn hp thnh ch ngha Mỏc Lờnin L biu hin v mt lý lun ca phong tro cụng nhõn L khoa hc u tranh giai cp ... TBCN trình chuyển biến tất yếu (về kinh tế) từ CNTB lên CNXH thời đại ngày CNxh Khoa học Cơ sở phương pháp luận Cơ sở lý luận Nhim v ca CNXH khoa hc Nghiờn cu iu kin, ni dung v thc cht vic thc ... tin u tranh cho thng li ca CNXH, phm vi nghiờn cu v ú h thng phm trự, qui lut ca CNXH khoa hc ngy cng rng m (l h thng m) 3.2 Phng phỏp nghiờn cu ca CNXH khoa hc CNXH khoa hc da trờn c s th gii...
 • 27
 • 333
 • 0

CHƯƠNG 1 QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI: TỔNG QUAN

CHƯƠNG 1 QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI: TỔNG QUAN
... liên quan đến quản trị công nghệ Các công cụ quản trị công nghệ Vai trò công nghệ doanh nghiệp , công cụ cần thiết để quản trị công nghệ cách thích hợp, rộng Thông thường, nhà quản trị cho công nghệ ... khác để định nghĩa công nghệ, đổi mới, quản trị công nghệ đổi Phần đầu chương tập trung vào vấn đề liên quan đến công nghệ Phần liên quan đến đổi Định nghĩa công nghệ Công nghệ định nghĩa theo ... đề quan trong việc nghiên cứu quản trị công nghệ đổi Chương định nghĩa công nghệ doanh nghiệp cách thức để quản trị công nghệ quản trị đổi Những định nghĩa cung cấp nhiều khía cạnh, quản trị...
 • 20
 • 349
 • 1

Tài liệu CHƯƠNG 1: QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI: TỔNG QUAN pdf

Tài liệu CHƯƠNG 1: QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI: TỔNG QUAN pdf
... liên quan đến quản trị công nghệ Các công cụ quản trị công nghệ Vai trò công nghệ doanh nghiệp , công cụ cần thiết để quản trị công nghệ cách thích hợp, rộng Thông thường, nhà quản trị cho công nghệ ... định nghĩa đổi quản trị đổi đổi phần quản trị công nghệ, có đặc tính “mới mẻ”, có tính độc cách thức quản trị phát triển phạm vi doanh nghiệp Quản trị đổi yêu cầu công nghệ; quản trị công nghệ không ... cứu quản trị công nghệ đổi Chương định nghĩa công nghệ doanh nghiệp cách thức để quản trị công nghệ quản trị đổi Những định nghĩa cung cấp nhiều khía cạnh, quản trị chiến lược đóng vai trò quan...
 • 20
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chương 2 giá trị tiền tệ theo thời gianchương 2 giá trị thời gian của tiền tệmã chương thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩuco y kien cho rang nguyen dinh chieu co 1 gia tri nhan dao yeu nuoc sau sac anh chi hay chung minhvới xy 1 giá trị của biểu thức bằngtóm tắt chương 1 truyện đất rừng phương namtom tat chuong 1 quan tri hoctần số của 1 giá trị là gìbài giảng chương 1 quản trị nguồn nhân lựcgiá trị rừng qg cúc phươngchương 5 giá trị riêng – vectơ riêng – chéo hóa ma trận potxhàm phân hình chia 2 giá trị và 1 giá trịbiểu số 2 1 giá trị kim ngạch xuất khẩu của tổng công ty những năm qua2 1 giá trị sản xuất công nghiệp dân doanh hà nộichỉ tiêu 1 giá trị hiện tại ròng net present value npv hay còn gọi là giá trị hiện tại thuần hiện giá ròng hiện giá thuầnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây