Giáo án toán số học 6 20162017

Giáo án toán số học 6 cả năm

Giáo án toán số học 6 cả năm
... chữ số – Hãy viết số tự nhiên sau: a) Viết số tự nhiên có số chục 135 ; chữ số hàng đơn vị b) Số cho 1425 Hãy cho biết số trăm, chữ số hàng trăm, số chục, chữ số hàng chục Dặn dò(1 phút) – Học ... tập 68 trang 30 Hướng dẫn a) Cách : 210 = 1024 ; 28 = 2 56 Cách : 210 : 28 = 210 − = 22 = b) Cách 1: 46 : 43 = 40 96 :64 = 64 Cách : 46 : 43 = 46 − = 43 = 64 c) Cách : 85 : 84 = 32 768 : 40 96 = Cách ... hết cho 462 0 d) Số khơng chia hết cho : 2141 a) 1 36  420  ⇒ (1 36 + 420)  1 36  420  ⇒ (1 36 + 20)  b) 62 5   450  ⇒ (62 5 − 450)  62 5  450  ⇒ (62 5 − 450)  Củng cố(2’) – Khi số chia hết...
 • 227
 • 303
 • 0

Giáo án toán số học 6 chuẩn kiến thức

Giáo án toán số học 6 chuẩn kiến thức
... chữ số - 102, 210, 120, 201 0,1,2 viết tất số tự nhiên có chữ số mà chữ số khác 2ph Giáo án Số học 4) Dặn dò HS chuẩn bị tiết sau - Nắm số chữ số - Biết biểu diễn thập phân số tự nhiên - Viết số ... 135 + 360 + 65 + 40 số hạng cho số gv =(135 +65 ) +( 360 +40) tròn chục tròn trăm) a) =(135 +65 ) +( 360 +40) =200+400 = 60 0 =200+400 = 60 0 b) 463 + 318 + 137 + 22 b) =( 463 +137) +(318+22) =( 463 +137) ... bậc n a? Giáo án Số học HS: a số, n số mũ HS: Lũy thừa bậc n a tích n thừa số nhau, thừa số a a a …… a = an (n ≠ 0) n thừa số Số mũ an Cơ số HS làm ?1 Phép nhân nhiều thừa số Lũy Cơ Số Giá trị...
 • 183
 • 195
 • 0

Giáo án toán số học 6 HKI

Giáo án toán số học 6 HKI
... 1: SỐ VÀ CHỮ SỐ Số chữ số : GV : Gọi HS lấy số ví dụ số tự − Với mười chữ số : ; ; ; ; ; ; ; nhiên ; ; ta ghi số tự nhiên : Hỏi : Chỉ rõ số tự nhiên có chữ số ? − Một số tự nhiên có một, hai, số ... 93 x = 25 c) 1 56 − (x+ 61 ) = 82 25 Giáo án Số học Trần Văn Trực Hoạt động GV HS Hỏi : Em giải ? Hỏi : em quy dạng toán quen thuộc ? Nội dung x + 61 = 1 56 − 82 x + 61 = 74 x = 74 − 61 x = 13 Hỏi ... = 56 35  6 6  Tổng + 36 = 42  36  48 Giáo án Số học Hoạt động GV HS Gọi hai HS lấy vd câu b GV: Qua ví dụ em có nhận xét gì? HS: Nếu số hạng tổng chia hết cho số tổng chia hết cho số...
 • 131
 • 573
 • 0

Giáo án toán số học lớp 6 cả năm chuẩn kiến thức

Giáo án toán số học lớp 6 cả năm chuẩn kiến thức
... Số lớn số đ/v Ta nói số liền sau số ngợc lại số liền tr- Tìm số liền sau, số liền trớc ớc số VD1 Số liền trớc số 51 số 50 số 51? Của số ? Số liền sau số 51 số 52 Không có số liền trớc số Số liền ... số: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; ta viết đợc số tự nhiên VD: số có chữ số 705 số có ba số 20173 số năm chữ số 37 số có hai chữ số Chú ý: Số khác chữ số Nếu thay đổi thứ tự chữ số ta đợc số 2) Hệ thập ... T/c ý Luyện tập: Bài 56 a, 5.5.5.5.5.5 = 56 b, 6. 6 .6. 3.2 = 6. 6 .6. 6 = 64 c, 2.2.2.3.3 = 23 32 = 62 .2 d, 100.10.10.10 = = 104 Bài 57 Tính a, 23 = 8, 24 = 16, 25 = 32, 26 = 64 , 210 = 1024 b, 32...
 • 167
 • 377
 • 0

Giáo án toán số học lớp 6 cả năm

Giáo án toán số học lớp 6 cả năm
... 24 = 16 ; 25 = 32 26 = 64 ; 27 = 128 b) 32 = ; 33 = 27 ; 34 = 81 c) 42 = 16 ; 43 = 64 ; 44 = 2 56 d) 52 = 25 ; 53 = 125 ; 54 = 62 5 e) 62 = 36 ; 63 = 2 16 ; 64 = 12 96 Bài 58 b) 64 = 82 ; 169 = 132 ... ghi số La Mã: phần ghi bảng: 1 .Số chữ số: Dùng 10 chữ số :0;1;2; 8;9;10 để ghi số tự nhiên vd :Số :312 số có ba chữ số Chú ý : Để dễ đọc ta chia số thành nhóm chữ số (từ phải sang trái ) Số :312 ... nhận 46. 99 = 46. (100 - 1) = 46. 100 xét làm HS 46. 1 NGUYỄN THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS QUỲNH TAM QUỲNH LƯU NGHỆ AN GIÁO ÁN SỐ HỌC LỚP NĂM HỌC...
 • 176
 • 1,261
 • 0

Giáo án toán số học lớp 6 chuẩn kiến thức

Giáo án toán số học lớp 6 chuẩn kiến thức
... So sánh phần tử tập hợp Ư với phần tử tập B số Chú ý: ? Số có ớc - Số có ớc ? Số ớc số tự nhiên - Số ớc số ? Số có ứơc số tự nhiên không - Số không ớc số ? Số bội số tự nhiên nào - Số bôị số ... tiêu Kiến thức: HS biết tìm số luỹ thừa số tự nhiên với số mũ lớn Phân biệt đợc số số mũ , nắm đợc công thức nhân luỹ thừa số Kỹ năng: Rèn kỹ vận dụng sáng tạo tính chất học vào giải toán Rèn ... ( 80 M8, 17 M8) Bài tập 84 SGK.tr35 a) 54 - 36 M6 (vì 54 M6, 36 M6) b) (60 - 14) M6 (vì 60 M6, 14 M6) IV Hớng dẫn học nhà Đọc làm tập 85, 86 SGK.tr 36 Bài 118, 119, 120 SBT.tr17 Rút kinh nghiệm...
 • 187
 • 1,331
 • 2

Giáo án toán số học lớp 6 đầy đủ

Giáo án toán số học lớp 6 đầy đủ
... 13 = 1300- 13 = 1287 18 GIO N S HC NM 2011-2012 b 16. 19 = 16 ( 20-1 ) = 16. 20 16 = 320 16 = 304 c 46. 99 = 46( 100-1) = 46 100- 46 = 460 0 46 = 4554 d 35.98 = 35( 100-2 ) = 35.100 35.2 Nxột ... cgho v cho nh Sgk - Bi 94: 264 = 264 + Vy chia cho d 264 = 260 + Khi chia cho d 7 36 = 7 36 + Khi chia cho d 7 36 = 730 + Khi chia cho d 65 47 = 65 44 + Khi chia cho d 65 47 = 65 45 + Khi chia cho d Bi ... Gi hc sinh lờn bng trỡnh by ? a) 135 + 360 + 65 + 40 = ( 135 + 65 ) + ( 360 + 40 ) = 200+ 400 = 60 0 b 463 + 318 + 137 + 22 = ( 463 + 137 ) + ( 318 + 22) = 60 0+ 340 = 940 c) 20 + 21+ 22+ .+ 29 +...
 • 244
 • 984
 • 0

Giáo án toán số học lớp 6 trọn bộ

Giáo án toán số học lớp 6 trọn bộ
... Một số tự nhiên có một, hai, ba, chữ số + Ví dụ: số có chữ số 53 số có hai chữ số 321 số có ba chữ số 5415 số có bốn chữ số Bài tập 15(SGK) a) 1357 b) Số cho 1425 2307 Số trăm 14 23 Chữ số hàng ... GV: Chia lớp thành nhóm (theo dãy), 16 19 = 16( 20 - 1) = 16 20 - 16 = 320 - 16 = 304 tính nhanh 46 99 = 46( 100 - 1) = 46 100 - 46 HS: Hoạt động nhóm làm bài, đại diện = 460 0 - 46 = 4554 ... Nếu thêm vào bên trái số trên: Một chữ số X đợc số LM từ 11- 20 GV: Em so sánh vị trí chữ số Hai chữ số X đợc số LM từ 21 - 30 số thập phân số La Mã? HS:+ Hệ thập phân chữ số vị trí khác có giá...
 • 231
 • 367
 • 0

Giáo án toán số học lớp 6

Giáo án toán số học lớp 6
... a4 ? HS: Số số bị chia lớn số số chia GV: Hãy nhận xét số mũ thương với số số bị chia số chia? GV: Số mũ thương hiệu số số bị chia số chia GV: Phép chia thực nào? HS: Khi số chia khác ... 28 64 + 28 36 = 28. (64 + 36) = 28 100 = 2800 Bài tập 31/17 Sgk: Tính nhanh : a) 135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65 ) + ( 360 + 40) = 200 + 400 = 60 0 GV: Tương tự trên, u cầu HS hoạt động b) 463 + ... ; GV: Hãy tìm số, số khơng chia hết cho 6, số lại chia hết cho HS: Có thể cho số: 12; 36; 61 GV: Tính xét xem tổng (hiệu) sau có chia hết cho khơng? a/ 61 - 12 b/ 12 + 36 + 61 HS: Trả lời...
 • 288
 • 318
 • 0

Giáo án Toán số học lớp 6 cả năm

Giáo án Toán số học lớp 6 cả năm
... a4 ? HS: Số số bị chia lớn số số chia GV: Hãy nhận xét số mũ thương với số số bị chia số chia? GV: Số mũ thương hiệu số số bị chia số chia GV: Phép chia thực nào? HS: Khi số chia khác ... 1 364 + 4578 = 5942 b) 64 53 + 1 469 = 7922 c) 5421 + 1 469 = 68 90 d) 3124 + 1 469 = 4593 e) 1534 + 217 + 217 + 217 = 2185 qui luật SGK Tổng = ( Số đầu + số cuối ) Số số hạng : SSH = ( Số cuối – số ... a) 16. 19 = 16 (20 - 1) Bài tập 37/20 Sgk: = 16. 20 - 16. 1 = 320 - 16 = 304 GV: Hướng dẫn cách tính nhẩm 13.99 từ b) 46. 99 = 46. (100 - 1) tính chất a.(b - c) = ab – ac SGK = 46. 100 - 46. 1 = 460 0...
 • 275
 • 244
 • 0

giáo án toan hinh hoc 6

giáo án toan hinh hoc 6
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/51/112807//hh6t10%2011.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 438
 • 0

Gián án giáo án toán số học kì I

Gián án giáo án toán số học kì I
... tiền lo i I: 2000đ Giá tiền lo i II: 1500đ H: Theo em ta gi i toán nh nào? H: Nếu Tâm mua lo i I Tâm mua đợc nhiều ? H: Tơng tự Tâm mua lo i II Tâm mua đợc nhiều quyển? HS: Suy nghĩ trả l i GV: ... để ta biết đợc giá trị thừa số 23 ? Và số lợng thừa số ? 34 HS: Suy nghĩ trả l i GV: Trong lũy thừa v i số mũ tự nhiên (a 0) Cơ số cho biết giá trị thừa số Giáo án Số học 26 C s S m Giỏ tr 49 ... 0) gii nhanh nhiu bi *Giỏo dc : HS tớnh xác vận dụng quy tắc nhân chia hai lũy thừa số II Chun b : - GV: Thớc kẻ, SGK, bảng phụ - HS: Học đọc trớc nhà III Lờn lp : 1) n nh Giáo án Số học GV:...
 • 122
 • 227
 • 0

GIAO AN TOAN 6Hinh hoc 6

GIAO AN TOAN 6Hinh hoc 6
... lại không? Bài 5: Làm BT trang 127 SGK E.Hoạt động : Hớng dẫn nhà (3 ph) Ôn tập , hiểu, thuộc, nắm vững lý thuyết chơng Tập vẽ ký hiệu hình cho BTVN: 51; 56; 58 ;63 ; 64 ; 65 /105 SBT Chơng II Góc ... 45, 46/ 95 SGK -Tiết sau ôn tập chơng chuẩn bị kiểm tra tiết -Tự ôn hình tràn 95, tính chất trang 96 Vẽ tam giác TIR, biết IR = 3cm, TI = 2,5cm, TR = 2cm ôn tập chơng Ii Tiết 26 Ngày dạy: 16/ 4/2004 ... -H33: Đoạn thẳng AB cắt đ.thẳng CD giao điểm I -H34: Đoạn thẳng AB cắt tia Ox giao điểm K -H35: Đoạn thẳng AB cắt đờng thẳng xy giao điểm H b)Chú ý: C Hình học 6- 2003-B.H.Gia-ái mộ A A B O .A...
 • 40
 • 217
 • 0

Giáo án toán hình học 6 cả năm

Giáo án toán hình học 6 cả năm
... thức hình học chương đoạn thẳng; – Đánh giá trình hoạt động học học sinh; – Học sinh thực hành giải toán độc lập tự giác; – Lấy kết đánh giá xếp loại học lực II CHUẨN BỊ * Giáo viên: Giáo án, ... Nhận biết hình GV: Ở chương trình hình học em học hình nào? Hãy nêu tên hình đó? GV: Cho HS đứng chỗ nêu tên hình học GV: Cho HS nhận xét bổ sung thêm HĐ 2: Nhắc lại tính chất GV: Các hình có tính ... điểm đoạn thẳng cần đạt u cầu? Đó u cầu nào? – Hướng dẫn HS làm tập 60 ; 63 SGK Dặn dò – Học sinh nhà học làm tập 61 ; 62 ; 64 ; 65 SGK – Chuẩn bị phần ơn tập IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần...
 • 37
 • 315
 • 0

Xem thêm