4 POLIME VAT LIEU POLIME FILE WORD

Tuyển tập 11 đề thi chuyên đề Ppolime và vật liệu polime cực hay có lời giải chi tiết file Word

Tuyển tập 11 đề thi chuyên đề Ppolime và vật liệu polime cực hay có lời giải chi tiết file Word
... dẻo polime tính đàn hồi B Những vật liệu tính dẻo chất dẻo C Chất dẻo polime tính dẻo http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi file Word lời giải chi tiết D Chất dẻo polime ... http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi file Word lời giải chi tiết Câu 18: Đáp án : B Muối tham gia phản ứng trùng ngưng , hai chất phải nhóm khả phản ứng với (và tách ... cao su lưu hóa Chọn C http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi file Word lời giải chi tiết Câu 40: Đáp án D Polime thi n nhiên nguồn gốc từ thi n nhiên Đáp án A sai poli(vinyl...
 • 156
 • 344
 • 3

ĐỀ CƯƠNG HÓA 12 (CHƯƠNG 4 POLIME - VẬT LIỆU POLIME)

ĐỀ CƯƠNG HÓA 12 (CHƯƠNG 4 POLIME - VẬT LIỆU POLIME)
... ađipamit) để chế tạo nilon-6,6 30000, cao su tự nhiên 105000 Hãy tính số mắt xích (trị số n) trung bình loại polime trên: A 133 1 544 B 136 1 544 C 265 1120 D 236 143 0 37 Clo hóa PVC thu polime chứa 63,96% ... lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27 346 đvC đoạn mạch tơ capron 17176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch tơ nilon-6,6 tơ capron nêu là: A 113 152 B 121 1 14 C 113 1 14 D 121 152 43 Polime có cấu trúc dạng ... C Tơ axetat, nilon-6,6 D Nilon-6,6, tơ lapsan, nilon-6 14 Cho polime: (CH2–CH2)n , (CH2–CH=CH–CH2)n (NH–[CH2]5–CO)n Công thức polime tạo nên polime (bằng cách trùng hợp trùng...
 • 3
 • 1,154
 • 36

Tài liệu Chương 4: POLIMEVẬT LIỆU POLIME docx

Tài liệu Chương 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME docx
... 115 gam D 230 gam Câu 30 Hãy cho biết polime sau có cấu trúc mạch phân nhánh A PVC B Cao su Isopren C amilopectin D xenlulozơ Câu 31 Hãy cho biết polime sau polime thiên nhiên? A cao su buna B ... phõn mch h ca X thỡ s loi polime thu c l A B C D Câu 36 Cho polime sau: (-CH 2-CH2-)n, (-CH2-CH=CH-CH2-)n, (-NH-CH2-CO-)n Công thức monome để trùng hợp trùng ngng để tạo polime lần lợt là: A CH2=CHCl, ... ứng trùng ngng ? A B C D Câu 40 Cho polime sau: poli stiren ; cao su isopren ; tơ axetat ; tơ capron ; poli(metyl metacrylat) ; poli(vinyl clorua) ; bakelit Polime sử dụng để sản xuất chất dẻo...
 • 2
 • 756
 • 39

CHƯƠNG 4. POLIMEVẬT LIỆU POLIME doc

CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME doc
... thích hợp vào chỗ trống định nghĩa vật liệu compozit Vật liệu compozit vật liệu hỗn hợp gồm (1) thành phần vật liệu phân tán vào mà (2) A (1) hai; (2) không tan vào B (1) hai; (2) tan vào C (1) ... hợp vào chỗ trống định nghĩa vật liệu compozit : Vật liệu compozit vật liệu hỗn hợp gồm (1) thành phần vật liệu phân tán vào mà (2) A (1) hai ; (2) không tan vào nhau B (1) hai ; (2) tan vào ... dụng với mắt xích PVC Câu 68: Mô tả polime sau không ? A PE dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu điện B PVC dùng làm vật liệu điện, ống dẫn nước, vải che mưa C Polimetylmetacrylat dùng để làm kính...
 • 18
 • 545
 • 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG 4: POLIMEVẬT LIỆU POLIME pps

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME pps
... CN D Kéo dán loại vật liệu có khả kết dính hai mảnh vật liệu rắn khác Keo dán epoxi, Keo dán urefomanđehit, nhựa vá săm II MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP: + Dạng 1: Tính khối lượng monome polime tạo thành ... -Phản ứng phân cắt mạch polime Thủy tinh (-CH2-C-)n mạch polime CH3 -Phản ứng tăng mạch III-ĐIỀU CHẾ POLIME : COOCH3 -Phản ứng giữ nguyên polime hữu Poli(phenol-fomanđehit (PPF) ... lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nước gọi phản ứng A trao đổi trùng hợp B nhiệt phân D trùng ngưng C Câu 6: Tên gọi polime có công thức (-CH2CH2-)n A polivinyl clorua B polietilen C polimetyl...
 • 22
 • 1,199
 • 4

CHƯƠNG 4: POLIME - VẬT LIỆU POLIME pptx

CHƯƠNG 4: POLIME - VẬT LIỆU POLIME pptx
... COOH D CH2=CH2, CH 3- CH=CH-CH3, NH 2- CH 2- CH 2- COOH Câu 12: Trong số loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC- CH3)3]n Tơ nilon-6,6 A (1) B (1), (2), ... trao đổi B oxi hoá - khử C trùng hợp D trùng ngưng C (-CH2-CH 2-) n D (-CH2-CH=CH- C tơ nilon-6,6 D tơ visco Câu 18: Công thức cấu tạo polibutađien A (-CF2-CF 2-) n B (-CH2-CHCl-)n CH 2-) n Câu 19: Tơ ... A tơ poliamit Câu 24: Tơ nilon - 6,6 điều chế phản ứng trùng ngưng A HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH B HOOC-(CH2)4-COOH HO- (CH2)2-OH C HOOC-(CH2)4-COOH H2N-(CH2)6-NH2 D H2N-(CH2)5-COOH Câu 25: Cho sơ...
 • 5
 • 124
 • 0

CHƯƠNG 4: POLIMEVẬT LIỆU POLIME pot

CHƯƠNG 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME pot
... động III – TÍNH CHẤT VẬT LÍ(sgk)  HS nghiên cứu SGK cho biết số tính Các polime hầu hết chất rắn, khơng bay chất vật polime hơi, khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định Polime nóng chảy cho ... sản phẩm polime đời sống sản xuất để chứng minh thêm cho tính chất vật lí sản phẩm polime gọi chất nhiệt dẻo Polime khơng nóng chảy, đun bị phân huỷ gọi chất nhiệt rắn V CỦNG CỐ: Hệ số polime ... nilon-6 ( NH [CH2] CO )n định nghĩa polime - n: Hệ số polime hố hay độ polime hố  HS cho thí dụ Giải thích khái niệm như: - Các phân tử CH2=CH2, H2N[CH2]5COOH: hệ số polime hố, monome monome  HS...
 • 4
 • 142
 • 0

Chương 4: Polime - Vật Liệu Polime

Chương 4: Polime - Vật Liệu Polime
... p , xt (-CH2 -CH2 -) n Mt xớch polime húa , xt nH2N-[CH2]5-COOH to , p (-NH -[ CH2]5-CO-)n + nH2O A I CNG V POLIME I KHI NIM, PHN LOI V DANH PHP Khái niệm: - Polime l nhng hp cht cú phõn t rt ... s (gi l mt xớch) liờn kt vi to nờn - n (h s polime hoỏ hay polime hoỏ) l s mt xớch cú mt mt chui polime - Monome: l cỏc phõn t phn ng vi to polime A I CNG V POLIME I KHI NIM, PHN LOI V DANH PHP ... clorua) t ,p,xt nCH2 = CH2 (-CH2 -CH2 -) n etilen polietilen Tờn polime = cỏch+ Tờn monome tng ng Nhn xột v Poli gi tờn? - Nu tờn ca monome cú cm t thỡ du ngoc ( ) - Mt s Polime cú tờn riờng: xenluloz,...
 • 25
 • 474
 • 1

CHƯƠNG 4 POLIME - VẬT LIỆU POLIME

CHƯƠNG 4 POLIME - VẬT LIỆU POLIME
... nhựa crezit hay bakelit) - Tơ: Tơ nilon-6 Tơ nilon-6,6 nH2N-[CH2]6-NH2 + n HOOC-[CH2 ] 4- COOH n t0 ( NH-[CH2]6-NHCO-[CH2 ] 4- CO )n + 2nH2O Poli(hexametylen-añipamit) (nilon-6,6) Tơ lapsan (axit terephtalic ... Na CH2-CH=CH-CH2 n nCH2=CH-CH=CH2 + n CH=CH2 t0, p, xt CH2-CH=CH-CH2-CH-CH2 n cao su buna-S Cao su buna-N nCH2=CH-CH=CH2 + n CH=CH t0, p, xt CH2-CH=CH-CH2-CH-CH2 n CN cao su buna-N CN Cao su ... chế phản ứng trùng ngưng Câu 15: A HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH B HOOC-(CH2 ) 4- COOH HO-(CH2)2-OH C HOOC-(CH2 ) 4- COOH H2N-(CH2)6-NH2 D H2N-(CH2)5-COOH 0 Câu 16: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ men u...
 • 6
 • 165
 • 0

90 câu trắc nghiệm chương 4 pilime và vật liệu polime

90 câu trắc nghiệm chương 4 – pilime và vật liệu polime
... (biết 90 c âu trắc nghịêm chương pilime vật liệu polime CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên hiệu suất trình 50%) A 2 24, 0 B 286,7 C 358 ,4 D 44 8,0 Câu 12: Khối lượng đoạn tơ nion-6,6 27 346 đvC ... tạo bao polime trùng hợp? A B C D Câu 54: Khi đốt cháy polime thu CO2 nước tỉ lệ mol 1: Polime đem đốt 11 90 c âu trắc nghịêm chương pilime vật liệu polime A PE B PVC C tinh bột D protein Câu 55: ... metacrylat) Câu 64: Tìm phát biểu sai? 13 90 c âu trắc nghịêm chương pilime vật liệu polime A Polime không bay khối lượng phân tử lớn lực liên kết phân tử lớn B Polime nhiệt độ nóng chảy xác định polime...
 • 20
 • 217
 • 0

Vật liệu polime

Vật liệu polime
... sản phẩm vật liệu Giữa polyme thành phần tương tác không tương tác vật lý hóa học) PP/EPDM, vật liệu có cấu trúc đặn chặt chẽ làm tăng độ bền nhiệt tính chất lý vật liệu KẾT LUẬN Vật liệu EPDM ... EPDM làm giảm hầu hết tính lý lại làm tăng độ mềm dẻo cho vật liệu Các chất tương hợp làm thay đổi cấu trúc hình thái vật liệu blend( vật liệu tổ hợp polyme( polyme blend) cấu thành từ hai nhiều ... gọi hệ số polime hóa hay độ polime hóa Các phân tử tạo nên mắt xích polime gọi monome 1.2 Phân loại a) Theo nguồn gốc: b) Theo cách tổng hợp: 1.3 Khái niệm polime( cao su) EPDM EPDM polime tạo...
 • 9
 • 611
 • 7

VẬT LIỆU POLIME

VẬT LIỆU POLIME
... VẬT LIỆU POLIME I CHẤT DẺO Khái niệm chất dẻo vật liệu compozit - Chất dẻo vật liệu polime có tính dẻo - Vật liệu compozit vật liệu hỗn hợp gồm thành phần phân tán vào mà không tan vào - Vật ... liệu ngày mai, thay dần cho vật liệu truyền thống gỗ, kim loại, sứ Vật Liệu compozit VẬT LIỆU POLIME I CHẤT DẺO Khái niệm chất dẻo vật liệu compozit Một số hợp chất polime dùng làm chất dẻo a ... làm màng mỏng, vật liệu điện, bình chứa … nCH2 = CH2 t0, xt (-CH2 - CH2 -)n ống nhựa PE nhựa PE VẬT LIỆU POLIME I CHẤT DẺO Khái niệm chất dẻo vật liệu compozit Một số hợp chất polime dùng làm...
 • 33
 • 436
 • 7

Bài 12: Vật liệu Polime

Bài 12: Vật liệu Polime
... Khái niệm: Keo dán loại vật liệu có khả kết dính hai mảnh vật liệu rắn, giống khác mà không làm biến đổi chất vật liệu kết dính Bản chất keo dán tạo màng mỏng,bền hai vật liệu IV, KEO DÁN TỔNG ... Tơ nhân tạo Câu hỏi 3: Kết luận sau không hoàn toàn đúng: A, Cao su polime có tính đàn hồi B, Vật liệu compozit có thành phần polime C, Nilon 6,6 thuộc loại tơ tổng hợp D, Tơ tằm thuộc loại tơ ... HUỲ T THỊ U HY HẠM Ệ P Ê DI ẦN L TR Nội dung học: I, Chất dẻo 1, Khái niệm chất dẻo vật liệu compozit 2, Một số polime dùng làm chất dẻo II, Tơ 1, Khái niệm 2, Phân loại 3, Một số loại tơ tổng hợp...
 • 26
 • 652
 • 12

bài 17: vật liệu polime

bài 17: vật liệu polime
... lại dạng Cao su vật liệu polime có tính đàn hồi ban đầu lực tác dụng Phân loại: Cao su Cao su thiên nhiên Cao su tổng hợp Cao su thiên nhiên: a Cấu trúc: Cao su thiên nhiên polime isopren Các ... mạch phân tử có cấu hình cis Ứng dụng: Nệm Dép Salon Bóng Cao su tổng hợp: Khái niệm: loại vật liệu polime tương tự a.Cao su buna: Là thiên nhiên, tổng hợp chế từ ankađien cao supolibutađien ... isopren có cấu hình cis: CH CH2 CH2 CH CH22 C C=C n CH CH33 H Với n = 500 – 15 000 n b Tính chất: Vật Vật Lý Không dẫn nhiệt điện, không thấm khí nước, không tan nước, etanol,… tan xăng benzen Hoá...
 • 20
 • 762
 • 16

Giáo án 12_Bài Vật liệu Polime- Hội Giảng Tỉnh

Giáo án 12_Bài Vật liệu Polime- Hội Giảng Tỉnh
... phân tử phản ứng trùng hợp Monome tham gia trùng ngưng phải có từ hai nhóm chức trở lên GIÁO ÁN GIẢNG DẠY: GIÁO VIÊN: PHẠM PHƯỚC LINH TIẾT : 30 CHẤT DẺO VÀ TƠ TỔNG HỢP A CHẤT DẺO: Tìm hiểu khái ... KIỂM TRA BÀI CŨ : bày khái niệm phản ứng trùng hợp n ứng trùng ngưng So sánh ểm monome tham gia hai loại phản ứng Đáp án : iều phân tử nhỏ (monome) tạo thành ược gọi phản ứng trùng hợp Monome ... chất dẻo B TƠ TỔNG HỢP: • Phân loại • Điều chế tơ poliamit A CHẤT DẺO : I ĐỊNH NGHĨA : ững vật liệu có khả bị biến dạng nhiệt độ, áp suất , giữ tác dụng II THÀNH PHẦN : Gồm hỗn hợp nhiều...
 • 28
 • 652
 • 9

Xem thêm