Khảo sát sử dụng kháng sinh linezolid tại bệnh viện bạch mai năm 2015

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh impenem tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh impenem tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
... dụng kháng sinh imipenem Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với mục tiêu: Mô tả đặc điểm bệnh nhân sử dụng kháng sinh imipenem Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Đánh giá phù hợp việc sử dụng kháng sinh ... Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ áp dụng đánh giá phù hợp việc sử dụng kháng sinh imipenem điều trị bệnh viện theo tiêu chuẩn DUE xây dựng 2.2.2.2 Xây dựng tiêu chí đánh giá sử dụng kháng sinh imipenem ... thuốc điều trị bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho phép áp dụng tiêu chí đánh giá sử dụng imipenem bệnh viện 32 2.2.2.3 Đánh giá sử dụng thuốc dựa tiêu chí xây dựng  Qui trình đánh giá Từ thông...
  • 114
  • 205
  • 4

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh imipenemcilastatin tại bệnh viện việt nam thụy điển, uông bí

Đánh giá tình hình sử dụng kháng sinh imipenemcilastatin tại bệnh viện việt nam   thụy điển, uông bí
... sát tình hình sử dụng kháng sinh Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông Đề tài đƣợc thực Dƣợc sĩ Ly Leab năm 2014 - Đánh giá việc sử dụng kháng sinh bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, Uông ... giá tình hình sử dụng kháng sinh imipenem/cilastatin bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông với hai mục tiêu sau: - Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh imipenem/cilastatin bệnh viện Việt Nam ... cứu kháng sinh cho nhìn toàn thể tình hình sử dụng kháng sinh bệnh viện Có thể thấy, có nghiên cứu việc sử dụng kháng sinh công bố Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, Uông Đặc biệt kháng sinh...
  • 103
  • 291
  • 4

xác định nồng độ ức chế tối thiểu của colistin với các chủng a. baumannii và p. aeruginosa đa kháng phân lập tại bệnh viện bạch mai năm 2012

xác định nồng độ ức chế tối thiểu của colistin với các chủng a. baumannii và p. aeruginosa đa kháng phân lập tại bệnh viện bạch mai năm 2012
... lập bệnh viện Bạch Mai năm 2012 Xác định MIC colistin với chủng A baumannii P aeruginosa đa kháng phân lập bệnh viện Bạch Mai năm 2012 Nhóm kháng sinh Aminoglycosides Thuốc kháng sinh Gentamicin ... để xác định chủng đa kháng - Thử nghiệm Etest xác định MIC colistin với chủng đa kháng KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng Phân bố chủng A baumannii P aeruginosa theo loại bệnh phẩm A baumannii TT Loại bệnh ... Tất chủng vi khuẩn A baumannii P aeruginosa đa kháng phân lập bệnh viện Bạch Mai từ 1/1 – 31/12 /2012 – Tiêu chuẩn loại trừ: Các chủng vi khuẩn loài phân lập bệnh nhân bệnh phẩm khác ĐỐI TƯỢNG VÀ...
  • 21
  • 225
  • 0

Thực trạng công tác chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật tim hở ở người trưởng thành tại bệnh viện bạch mai năm 2015

Thực trạng công tác chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật tim hở ở người trưởng thành tại bệnh viện bạch mai năm 2015
... TR NG CÔNG TÁC CHU N B NG THU T TIM H Cị CHU N B T I 3.2.3 Th c tr ng công tác khám tr C PH U N V PH U THU T TIM M CH 3.2.1 Th c tr ng công tác khám, ti p nh n vƠ h 3.2.2 Th c tr ng công tác gi ... thu t tim h vƠ góp ph n hoƠn thi n h n n a công tác u tr b nh t i n v Ph u thu t Tim m ch ậ Vi n Tim m ch Vi t Nam ậ B nh vi n B ch Mai, ti n hƠnh làm đ tƠi nghiên c u “Th cătr ng công tác chu ... Ph uă thu t Tim m ch,ă Vi nă Tim m chă Vi tă Nam,ă b nhă vi nă B chă Mai c thƠnh l p t n m 2001 đ ph c v cho công tác ph u thu t tim h t i b nh vi n B ch Mai NgƠy đ u ph u thu t tim ph i th...
  • 55
  • 78
  • 2

Thực trạng công tác chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật tim hở ở người trưởng thành tại bệnh viện bạch mai năm 2015

Thực trạng công tác chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật tim hở ở người trưởng thành tại bệnh viện bạch mai năm 2015
... bước chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật MỤC TIÊU Đánh giá thực trạng công tác chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật tim hở Đơn vị Phẫu thuật Tim mạch - Viện Tim mạch Việt Nam – Bệnh viện Bạch Mai ... thiện công tác chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật tim hở Đơn vị Phẫu thuật Tim mạch - Viện Tim mạch Việt Nam – Bệnh viện Bạch Mai TỔNG QUAN TÀI LIỆU Qui trình chuẩn bị BN trước phẫu thuật ... NGHIÊN CỨU - Tất NB phẫu thuật tim hở chuẩn bị Đơn vị Phẫu thuật Tim mạch – Viện Tim mạch Việt Nam từ 01/03 đến 30/04 năm 2015 - Tiêu chuẩn lựa chọn: NB phẫu thuật tim hở chuẩn bị tình nguyện...
  • 40
  • 162
  • 0

NGHIÊN cứu một số CHỈ số PROTEIN ở BỆNH NHÂN đa u tủy XƯƠNG tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI năm 2015 – 2016

NGHIÊN cứu một số CHỈ số PROTEIN ở BỆNH NHÂN đa u tủy XƯƠNG tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI năm 2015 – 2016
... NGUYN TH BCH NGHIÊN C U MộT Số CHỉ Số PROTEIN BệNH NHÂN ĐA U TủY XƯƠNG TạI BệNH VIệN BạCH MAI NĂM 2015 2016 KHểA LUN TT NGHIP C NHN Y KHOA KHểA 2012 2016 NGI HNG DN KHOA ... theo au u ri lon th giỏc Xut huyt: gp 15% BN UTX núi chung v 30% BN UTX tuýp IgA biu hin lõm sng: vt bm tớm, ban xut huyt trờn da, chy m u cam, chy m u vừng mc s lng tiu cu gim nhng chớnh yu l ... lng cỏc chui nh t do, Protein niu, in di dch protein 2.2.3 Quy trỡnh nghiờn cu - Xõy dng mu bnh ỏn nghiờn cu lm phiu iu tra thu thp s liu - Xỏc nh BN c chn oỏn UTX ln u tiờn - Mi BN thu thp thụng...
  • 51
  • 163
  • 2

NGHIÊN cứu một số CHỈ số PROTEIN ở BỆNH NHÂN ĐAU tủy XƯƠNG tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI năm 2015 – 2016

NGHIÊN cứu một số CHỈ số PROTEIN ở BỆNH NHÂN ĐAU tủy XƯƠNG tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI năm 2015 – 2016
... BCH NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ Số PROTEIN BệNH NHÂN ĐA U TủY XƯƠNG TạI BệNH VIệN BạCH MAI NĂM 2015 2016 KHểA LUN TT NGHIP C NHN Y KHOA KHểA 2012 2016 NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS V Minh Phng H Ni 2016 ... xột nghim v ch s protein Chớnh vỡ vy, chỳng tụi tin hnhthc hin ti: Nghiờn cu mt s ch s protein bnh nhõn a u ty xng ti bnh vin Bch Mai nm 20152 016 vi mc tiờu: Nghiờn cumt s ch s protein bnh nhõna ... nghiờn cu 2.2.4.1.in di protein huyt Nguyờn lý ca in di protein: Trong dung dch m cú pH khỏc vi pHi ca protein, cỏc phõn t protein s tớch in V cú dũng in i qua cỏc phõn t protein s chuyn dch v...
  • 51
  • 107
  • 0

khảo sát sử dụng kháng sinh an toàn tại bệnh viện trung tâm an giang

khảo sát sử dụng kháng sinh an toàn tại bệnh viện trung tâm an giang
... phí cho KS sử dụng bênh viện (BV) An giang tỉ đồng, chiếm 40% tổng số tiền thuốc Điều chứng tỏ việc sử dụng KS BV chưa hợp lý Tỷ lệ sử dụng KS khoa Ngoại, Nội TH TMLH 60, 66 77% KS sử dụng BV thường ... Thời gian sử dụng ngày => đổi kháng sinh khác (không rõ lý do) Đang sử dụng KS phổ rộng (nhóm cepha hệ ) đổi sang KS nhóm cepha hệ hoặc nhóm khác Thay biệt dược KS sử dụng nhóm - Số BN dùng 01 loại ... 07 loại KS - Tỷ lệ soi cấy VK thấp - Chỉ có trường hợp làm kháng sinh đồ Nhưng có kết lại không sử dụng kháng sinh kết qủa phòng vi sinh báo Kết tỷ lệ dùng KS đƣợc trình bày bảng : Bảng : Ngoại...
  • 5
  • 399
  • 5

Khảo sát sử dụng kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 trong viêm phế quản mãn tính tại khoa nội tổng hợp bệnh viện a thái nguyên

Khảo sát sử dụng kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 trong viêm phế quản mãn tính tại khoa nội tổng hợp bệnh viện a thái nguyên
... Khảo sát sử dụng kháng sinh nhóm Cephalosporin hệ III bệnh viện A ” với mục tiêu: Khảo sát đặc điểm sử dụng kháng sinh Cephalosporin hệ III bệnh nhân viêm phế quản mãn tính bệnh viện A. 2 Đánh ... SINH CEPHALOSPORIN THẾ HỆ III 4.1 Tình hình sử dụng C3G bệnh viện A Tại bệnh viện A Tỉnh Thái Nguyên, theo nghiên cứu cho thấy hầu hết tất khoa bệnh viện sử dụng kháng sinh Cephalosporin hệ ... giá tính phù hợp định sử dụng kháng sinh cephalosporin hệ III viêm phế quản mãn tính bệnh viện A PHẦN I TỔNG QUAN I.VIÊM PHẾ QUẢN MÃN TÍNH Đại cương: 1.1 Định ngh a: -Theo Hội thảo quốc tế Anh...
  • 66
  • 196
  • 0

Khảo sát sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi ở trẻ em dưới 6 tuổi tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh

Khảo sát sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi ở trẻ em dưới 6 tuổi tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
... sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi trẻ em tuổi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh với mục tiêu sau: - Khảo sát đặc điểm bệnh nhân mắc viêm phổi mẫu nghiên cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh ... gian sử dụng kháng sinh bệnh viện 44 3.14 Các tác dụng không mong muốn gặp phải trình điều trị kháng sinh 45 3.15 Hiệu điều trị bệnh viêm phổi 46 3. 16 Hiệu điều trị bệnh viêm phổi kháng sinh sử dụng ... Tại khoa nhi bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chưa có phác đồ điều trị viêm phổi trẻ em, bác sĩ điều trị viêm phổi kháng sinh theo kinh nghiệm Chúng xin thống kê phác đồ điều trị viêm phổi bệnh...
  • 79
  • 3,729
  • 10

Khảo sát sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu trên bệnh nhân phẫu thuật phì đại tuyến tiền liệt tại khoa tiết niệu bệnh viện việt đức

Khảo sát sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu trên bệnh nhân phẫu thuật phì đại tuyến tiền liệt tại khoa tiết niệu bệnh viện việt đức
... nhiễm khuẩn tiết niệu bệnh nhân phẫu thuật phì đại tuyến tiền liệt Khảo sát kháng sinh sử dụng điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu bệnh nhân phẫu thuật phì đại tuyến tiền liệt bệnh viện Việt Đức PHẦN ... “ Khảo sát sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu bệnh nhân phẫu thuật phì đại tuyến tiền liệt khoa tiết niệu bệnh viện Việt Đức nhằm mục tiêu: Xác định loại vi khuẩn gây nhiễm khuẩn ... chất tham khảo 25 3.4 Kháng sinh điều trị 3.4.1 Tỷ lệ sử dụng kháng sinh Bảng 3.10 Tỷ lệ % sử dụng kháng sinh khoa tiết niệu bệnh viện Việt Đức Stt Kháng sinh Số lượng bệnh nhân sử dụng Tỷ lệ...
  • 46
  • 159
  • 0

KHẢO SÁT SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN potx

KHẢO SÁT SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN potx
... hành đề tài nhằm khảo sát việc sử dụng KS điều trị VTPQ trẻ em nhập khoa Hô Hấp BVNĐ2, góp phần khuyến cáo cách sử dụng KS hợp lý Mục tiêu tổng quát: Khảo sát việc sử dụng KS điều trị bệnh VTPQ ... lệ sử dụng KS điều trị VTPQ BCNT 39,4% Kháng sinh thường dùng điều trị VTPQ BCNT nhiều theo thứ tự C3, Amox + Cla a, C2 Thời gian sử dụng KS trung bình nhóm 5,6 ngày Để tìm hiểu lý tỉ lệ sử dụng ... Bội nhiễm phổi 160 28,6 Nhiễm trùng kèm: Viêm tai cấp chảy mủ 0,2 Tổng cộng 161 28,8 Kháng sinh điều trị VTPQ Bảng 4: Kháng sinh điều trị VTPQ chung Kháng sinh Bằng chứng nhiễm trùng Tổng cộng Có...
  • 24
  • 390
  • 1

Khảo sát hoạt động đấu thầu thuốc tại bệnh viện hữu nghị năm 2014

Khảo sát hoạt động đấu thầu thuốc tại bệnh viện hữu nghị năm 2014
... trình đấu thầu thuốc Phân tích kết đấu thầu bệnh viện Hữu Nghị năm 2014 thuốc năm 2014 - Sơ đồ quy trình đấu thầu thuốc - Khảo sát số lƣợng nhà thầu - Chuẩn bị đấu thầu - Khảo sát danh mục thuốc ... Dƣợc, Bệnh viện Hữu Nghị nhƣ sau: - Các hoạt động việc đấu thầu thuốc Bệnh viện Hữu Nghị năm 2014 - Danh mục thuốc mời thầu năm 2014 - Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu năm 2014 - Danh mục thuốc ... trình đấu thầu thuốc bệnh viện Hữu Nghị năm 2014 Trong năm 2014, bệnh viện Hữu Nghịtổ chức đấu thầu rộng rãi để đảm bảo thuốc cho nhu cầu khám chữa bệnh bệnh viện năm 2015 Thời gian: Từ tháng 10 năm...
  • 66
  • 473
  • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tình hình kê đơn thuốc điều trị ngoại trú hiểu biết và thực hành của bệnh nhân về việc sử dụng thuốc theo đơn tại bệnh viện huyện phong điềnnghiên cứu một số đặc điểm đông cầm máu ở một số thể bệnh trong hội chứng tăng sinh tuỷ mạn tính tại bệnh viện bạch mainghiên cứu đặc điểm di căn hạch của ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú tại bệnh viện bạch maiđiều trị viêm gan b tại bệnh viện bạch maitình trạng dinh dưỡng khẩu phần ăn thực tế và kiến thức thực hành dinh dưỡng của bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu có chu kỳ tại bệnh viện bạch maimô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ở những bệnh nhân u tuyến yên trước điều trị và sau điều trị bằng dao gamma quay tại bệnh viện bạch mai từ năm 2007 2010khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa nội bệnh viện đa khoa tỉnhkhao sat su dung thuoc khang sinhkhảo sát tình hình sử dụng kháng sinhkhảo sát ảnh hưởng việc sử dụng kháng sinh trong bảo quản thủy sảnkhảo sát tình hình sử dụng kháng sinh ở bệnh viện tỉnh phú thọkhảo sát ảnh su dung khang sinh trong benh vien phu thotình hình sử dụng kháng sinh tại bệnh việnđề tài nghiên cứu sử dụng kháng sinhđánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị tại khoa nội bệnh viện đa khoa tuyên quang từ tháng 10 2009 đến tháng 10 2010Báo cáo tài chính tóm tắt quý I năm 2009Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2008Báo cáo tài chính tóm tắt quý IV năm 2008Bao cao tai chinh hop nhat 2010182-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (262).pdfBài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sốngTài liệu Đại hội cổ đông năm 2014206-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (284).pdf222-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (299).pdf239-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (313).pdf250-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (323).pdf258-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (330).pdf266-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (338).pdf2014 THONG BAO DHCD BAT THUONG297-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (366).pdfCông dụng cây cỏ máu tuệ lâm tăng cân đẹp daLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU302-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (370).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU