ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN cứu KHOA học SO SÁNH THÁI độ và HÀNH VI UỐNG BIA rượu của SINH VIÊN cử NHÂN điều DƯỠNG CHÍNH QUY tại TRƯỜNG đại học y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH QUÝ 2 năm 2015

Nghiên cứu kiên thức, thái độ, hành vi về chăm sóc sức khỏe sinh sản của sinh viên nữ từ 18 đến 24 tuổi tại trường đại học Tây Đô.

Nghiên cứu kiên thức, thái độ, hành vi về chăm sóc sức khỏe sinh sản của sinh viên nữ từ 18 đến 24 tuổi tại trường đại học Tây Đô.
... trạng kiến thức, thái độ, hành vi sức khoẻ sinh sản sinh vi n nữ trường Đại học Tây Đô độ tuổi 18 đến 24 tuổi Cung cấp số kiến thức bản, thái độ hành vi sức khoẻ sinh sản cho sinh vi n trường nhằm ... nữ trường Đại học Tây Đô nói riêng Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu kiến thức, thái độ, hành vi sức khoẻ sinh sản sinh vi n nữ từ 18 đến 24 tuổi trường Đại học Tây Đô, năm 2014 - ... trọng chăm sóc sức khoẻ sinh sản đối tượng sinh vi n đề cập vài năm gần Nhằm đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ hành vi sức khoẻ sinh sản sinh vi n Cần Thơ nói chung sinh vi n nữ trường Đại học...
 • 32
 • 4,188
 • 39

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia thành phố hồ chí minh

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
... nhân t 45 B ng 4.6: S hài lòng c a sinh viên ñ i v i nhân t k chung .47 B ng 4.7: S hài lòng c a sinh viên ñ i v i Gi ng viên .49 B ng 4.8: S hài lòng c a sinh viên ñ i v i S phù h p m ... s hài lòng c a sinh viên 71 B ng 4.27: M i liên h gi a h kh u thư ng trú s hài lòng c a sinh viên 72 B ng 4.28: M i liên h gi a s hài lòng c a sinh viên v i vi c l a ch n l i ngành h c c a sinh ... C GIA HÀ N I VI N ð M B O CH T LƯ NG GIÁO D C NGUY N TH TH M KH O SÁT S HÀI LÒNG C A SINH VIÊN ð I V I HO T ð NG ðÀO T O T I TRƯ NG ð I H C KHOA H C T ð I H C QU C GIA THÀNH PH H NHIÊN, CHÍ MINH...
 • 127
 • 2,192
 • 11

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ðẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ðẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... hệ hài lòng sinh viên với việc lựa chọn lại ngành Bảng 4.6: Sự hài lòng sinh viên ñối với nhân tố kỹ chung .47 học sinh viên 74 Bảng 4.7: Sự hài lòng sinh viên ñối với Giảng viên ... ñộ hài lòng sinh viên ñối với khoa học chuyển giao công nghệ lĩnh vực khoa học tự nhiên, ñóng vai trò chất lượng ñào tạo khác ñối với trường, ñối tượng khảo sát Việc nòng cốt ðại học Quốc gia ... 4.22) cho thấy sinh viên hài lòng cao hoạt ñộng ñào tạo môi trường học tập trường ðH KHTN: 7.5% sinh viên không hài lòng, 23.6% sinh viên hài lòng 68.8% sinh viên hài lòng mức cao cao (Trung...
 • 64
 • 291
 • 0

Nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại trường đại học lạc hồng

Nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại trường đại học lạc hồng
... tài  CHƯƠNG 2: Sự hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng  CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nâng cao hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng 4 CHƯƠNG 1: ... Nâng cao hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng Mục tiêu nghiên cứu Đề tài thực nhằm đạt mục tiêu: - Đánh giá mức độ hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học ... nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đơn vị cung cấp 1.6 Mô hình nghiên cứu hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ Trường Đại học Lạc Hồng giả thiết 1.6.1 Mô hình nghiên cứu hài lòng sinh viên chất lượng...
 • 79
 • 948
 • 7

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN ĐƯỜNG RUỘT KIẾN THỨC THÁI độ THỰC HÀNH về PHÒNG CHỐNG BỆNH của SINH VIÊN KHỐI y2 đại học y hà nội năm 2016

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN ĐƯỜNG RUỘT và KIẾN THỨC  THÁI độ  THỰC HÀNH về PHÒNG CHỐNG BỆNH của SINH VIÊN KHỐI y2  đại học y hà nội năm 2016
... O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NG MINH KHOA ĐáNH GIá THựC TRạNG NHIễM GIUN ĐƯờNG RUộT KIếN THứC - THáI Độ - THựC HàNH Về PHòNG CHốNG BệNH CủA SINH VIÊN KHốI Y2 - ĐạI HọC Y NộI NĂM 2016 KHểA ... rut ch yu l cỏc loi giun a, giun túc v giun múc/m kớ sinh ng tiờu húa ca ngi v chim sinh cht t vt ch Giun a kớ sinh ch yu phn u v phn gia rut non, chim sinh cht bng cỏch hp th thc n y Giun túc ... quen thng xuyờn ct múng tay gi gỡn v sinh v phũng nhim giun Hỡnh 3.7.Thúi quen tay ca sinh viờn Nhn xột: a s cỏc sinh viờn cú thúi quen tay sau i v sinh (96,7%) Tuy nhiờn s sinh viờn tay trc n li...
 • 62
 • 84
 • 0

ĐáNH GIá THựC TRạNG NHIễM GIUN ĐƯờNG RUộT KIếN THứC THáI độ THựC HàNH về PHòNG CHốNG BệNH của SINH VIÊN KHốI y2 đại học y hà nội năm 2016

ĐáNH GIá THựC TRạNG NHIễM GIUN ĐƯờNG RUộT và KIếN THứC  THáI độ  THựC HàNH về PHòNG CHốNG BệNH của SINH VIÊN KHốI y2  đại học y hà nội năm 2016
... O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NG MINH KHOA ĐáNH GIá THựC TRạNG NHIễM GIUN ĐƯờNG RUộT KIếN THứC - THáI Độ - THựC HàNH Về PHòNG CHốNG BệNH CủA SINH VIÊN KHốI Y2 - ĐạI HọC Y NộI NĂM 2016 KHểA ... hỡnh ty giun ca sinh viờn Nhn xột: Phn ln sinh viờn cha ty giun vũng mt nm qua (57,8%), s ó ty chim t l thp hn (36,7%) Vn cũn mt s sinh viờn khụng nh l vũng mt nm qua mỡnh ó ty giun hay cha 25 ... ca giun a v giun túc l tng t nờn t l nhim phi hp hai loi giun ny l khỏ ph bin Thụng thng nhim giun a v giun túc ch yu qua n hay nut phi trng giun m tr em l i tng cú nguy c cao nht vỡ thng xuyờn...
 • 67
 • 46
 • 0

Nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại trường Đại học Lạc Hồng

Nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại trường Đại học Lạc Hồng
... cứu hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ Trường Đại học Lạc Hồng giả thiết Sự đáp ứng 1.6.1 Mô hình nghiên cứu hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng Sự tin cậy Sự hài lòng ... lòng sinh viên; đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hài lòng sinh viên v chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng Để đánh giá hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng, mô ... không hài lòng sinh viên v chất lượng dịch vụ trường Đại học Lạc Hồng VỤ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 3.1 Tầm nhìn kế hoạch xây dựng phát triển trường Đại học Lạc Hồng năm tới 3.1.1 Tầm nhìn trường...
 • 40
 • 224
 • 0

Đề cương nghiên cứu khoa học : Khảo sát sự hài lòng của hành khách khi đi trên tuyến xe buýt Chợ Tân Hương – Suối Tiên (số 30)

Đề cương nghiên cứu khoa học : Khảo sát sự hài lòng của hành khách khi đi trên tuyến xe buýt Chợ Tân Hương – Suối Tiên (số 30)
... vé xe buýt, thái độ phục vụ hành khách tiếp viên… III Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu : Mức độ hài lòng hành khách  Phạm vi nghiên cứu : • Không gian : tuyến xe buýt chợ Tân ... hài lòng hành khách lại tuyến xe buýt chợ Tân Hương Suối Tiên: • Chất lượng xe buýt • Giá • Thái độ phục vụ • Phóng nhanh vượt ẩu • Đạo chích xe buýt • Tình trạng bỏ trạm ,đón trả khách Đề ... đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung dự kiến nghiên cứu Kế hoạch nghiên cứu Phần nội dung nghiên cứu: Chương I : Cơ...
 • 6
 • 7,576
 • 187

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÊN ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. doc

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÊN ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. doc
... đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu B/ Nội dung nghiên cứu Chương 1 :Chương trình môn Hoạt động giáo dục lên lớp trường trung học sở 1.1 Mục tiêu giáo dục HĐGDNGLL ... sát tổng kết kinh nghiệm trường tiến hành tốt hoạt động này.Đó lý chọn đề tài Nghiên cứu biện pháp nhằm tổ chức thực tốt chương trình môn HĐGDNGLL trường phổ thông” 2.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Đề tài ... 4.2 Nghiên cứu thực trạng biện pháp thực chương trình môn HĐGDNGLL trường phổ thông địa bàn nghiên cứu 4.3 Tổng kết biện pháp nhằm thực tốt chương trình môn HĐGDNGLL trường phổ thông Phạm vi nghiên...
 • 4
 • 2,014
 • 53

Đề cương nghiên cứu khoa học Một số giải pháp nhằm thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế

Đề cương nghiên cứu khoa học Một số giải pháp nhằm thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế
... trạng thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động toán quốc tế NHCT VN 2.4.1 Một số kết đạt nguyên nhân 2.4.2 Một số kết đạt nguyên nhân Chương III: Một số giải pháp nhằm thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động toán ... Chương I: Thanh toán quốc tế hoạt động thu hút vốn ngoại tệ ngân hàng thương mại vai trò kinh tế 1.1 Tổng quan vốn kênh thu hút vốn ngoại tệ 1.1.1 Vai trò vốn kinh tế 1.1.2 Vai trò vốn hoạt động ... quốc tế đòi hỏi đời nghiệp vụ TTQT Ngân hàng thương mại 1.3 Vai trò Thanh toán quốc tế 1.3.1 Khái niệm toán quốc tế 1.3.2 Thanh toán quốc tế kinh tế 1.3.3 Thanh toán quốc tế hoạt động thu hút...
 • 2
 • 274
 • 3

Đề cương nghiên cứu khoa học giáo dục

Đề cương nghiên cứu khoa học giáo dục
... trình nghiên cứu: lý chọn đề tài,mục đích nghiên cứu, khách thể đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu B/ Nội dung nghiên cứu Chương 1:Chương trình môn Hoạt động giáo ... Hồ Chí Minh lực lượng giáo dục khác C/ Kết luận khuyến nghò KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU: + Tháng – 11 / 2004 : Đăng ký đề tài, lập đề cương nghiên cứu + Tháng 12 / 2004 : Bảo vệ đề cương + Tháng / 2005 ... điều tra 5.5 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Thu thập, nghiên cứu kế hoạch văn liên quan đến HĐGDNGLL trường phổ thông NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Nội dung nghiên cứu đề tài trình bày ba phần...
 • 4
 • 11,388
 • 370

Cách viết đề cương nghiên cứu khoa học tốt nhất

Cách viết đề cương nghiên cứu khoa học tốt nhất
... sang tiếng Việt Đề cương nghiên cứu Tôi muốn hiểu hai chữ đề cương sau: Đề đề nghị, đề xuất; cương cương lĩnh Đề cương nghiên cứu, đó, tài liệu mà nhà khoa học đề nghị cương lĩnh hay chương ... nghiệm cách viết đề cương nghiên cứu y khoa cho thuyết phục nâng cao xác suất tài trợ Viết đề cương nghiên cứu khác với viết báo khoa học Trước đây, viết loạt cách viết báo khoa học (có thể xem ... pháp viết báo khoa học áp dụng cho viết đề cương nghiên cứu Những khác biệt mục tiêu thời gian tính Mục tiêu viết đề cương nghiên cứu thuyết phục nhà tài trợ hay hội đồng xét duyệt có ý tưởng tốt, ...
 • 25
 • 4,894
 • 44

Xem thêm

Từ khóa: một số đề cương nghiên cứu khoa họcmột số đề cương nghiên cứu khoa học giáo dụcmột số đề cương nghiên cứu khoa học mẫu1 số đề cương nghiên cứu khoa họcđề cương nghiên cứu khoa học khảo sát sự hài lòng của hành khách khi đi trên tuyến xe buýt chợ tân hương – suối tiên số 30lap de cuong nghien cuu khoa hoc giao duc ve de tai gop phan ren luyen cho hoc sinh nang luc van dung kien thuc toan hoc de giai quyet mot so bai toan co noi dung thuc tienđề cương nghiên cứu khoa học về khó khăn tâm lí của học sinh trung học cơ sở khj học tiếng anhđề cương nghiên cứu khoa họctài liệu đề cương nghiên cứu khoa họcđề cương nghiên cứu khoa học giáo dục mẫuđề cương nghiên cứu khoa học nông nghiệpđề cương nghiên cứu khoa học tdttđề cương nghiên cứu khoa học giáo dục mầm nonđề cương nghiên cứu khoa học là gìđề cương nghiên cứu khoa học về môi trườngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây