Nghiên cứu động học phân hủy một số hợp chất hữu cơ độc hại trong môi trường nước bằng quá trình hóa tiên tiến (TT)

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA-15 làm chất hấp phụ và xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu ô nhiễm trong môi trường nước

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA-15 làm chất hấp phụ và xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước
... (Nghiên cứu bề mặ thông tin số t nguyên tử) Bức xạ Rơngen (vi phâ tí n ch xá c đ nh phâ bố ị n nguyên tố: WDS EDS EPMA) , , Chù m electron thứ cấp (Thông tin vềbề mặ S t: EM) Phá t quang catôt ... bề n mặ mẫu (Thông tin t nguyên tố, tí chất hoá học nh cá c lớ p bềmặ AES S t: , AM) Photon Hấp thụ dòng đ nghiên cứu tí bá n dẫn nh Hạ t mang điệ n Electron truyề qua (Nghiên cứu cấu n trúc ... ny l SBA-15 cha loi b cht HCT, hay cũn c gi l SBA-15 tng hp (kớ hiu l SBA-15th) SBA-15th c nung 5500C gi loi b cht HCT gi l SBA15n SBA-15th c chit loi cht HCT bng dung mụi etylic gi l SBA-15c...
 • 147
 • 172
 • 0

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA-15 làm chất hấp phụ và xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu ô nhiễm trong môi trường nước

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA-15 làm chất hấp phụ và xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước
... chung vật liệu MQTB, SBA-15, ứng dụng vật liệu SBA-15, phương pháp biến tính vật liệu MQTB, hấp phụ, xúc tác quang hóa, vật liệu xúc tác quang số hợp chất hữu sử dụng nghiên cứu hấp phụ xúc tác ... công trình nghiên cứu tổng hợp vật liệu SBA-15 biến tính nhóm cacbonyl khảo sát có hệ thống mối liên quan tính chất bề mặt vật liệu hấp phụ với tính chất chất bị hấp phụ đến khả hấp phụ vật liệu ... 3.1.2 NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT HẤP PHỤ CỦA VẬT LIỆU 3.1.2.1 Khảo sát khả hấp phụ MB, ARS phenol vật liệu SBA-15n, 2,7Fe2O3 -SBA-15 10CO -SBA-15- 1h Chúng nghiên cứu hấp phụ MB, ARS phenol ba vật liệu SBA-15n,...
 • 54
 • 222
 • 0

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA 15 làm chất hấp phụ và xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu ô nhiễm trong môi trường nước

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA 15 làm chất hấp phụ và xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước
... THU PHƢƠNG NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH VẬT LIỆU SBA- 15 LÀM CHẤT HẤP PHỤ VÀ XÚC TÁC QUANG PHÂN HỦY MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM TRONG MÔI TRƢỜNG NƢỚC Chuyên ngành: Hoá lý thuyết Hoá lý Mã số: 62.44.01.19 ... trúc SBA- 15th Vật liệu SBA- 15 chưa loại chất định hướng cấu trúc nFe2O3 -SBA- 15 Vật liệu SBA- 15 biến tính oxit sắt xCO -SBA- 15 Vật liệu SBA- 15 biến tính nhóm cacbonyl nZnO /SBA- 15 Vật liệu ZnO SBA- 15 ... nhiệt hấp phụ phenol 10CO -SBA- 15- 1h 92 3.2 Tổng hợp vật liệu xúc tác tính chất xúc tác quang 94 3.2.1 Tổng hợp vật liệu kN-nZnO -SBA- 15 nghiên cứu khả xúc tác 94 3.2.1.1 Tổng hợp vật liệu...
 • 181
 • 176
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu độc hại trong nước

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nước
... “ Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa dựa sở TiO2 ứng dụng cho xử số hợp chất hữu độc hại nước Luận văn bao gồm nội dung sau đây: 1.Ô nhiễm môi trường nước 1.1 Các nguồn ... hỗn hợp lỏng khí hấp phụ bề mặt chất rắn xốp - Phương pháp dùng phản ứng quang hóa với vật liệu chứa TiO2 để phân hủy thuốc trừ sâu 1.3 Xúc tác quang hóa dựa sở TiO2 1.3.1 Vật liệu TiO2 Xúc tác ... này, tiến hành nghiên cứu kỹ khả xúc tác quang hóa hệ vật liệu chứa Ti trình xử hợp chất hữu độc hại khác có mặt nước: clo, pyrethroit, kháng sinh, , hoàn thiện việc nghiên cứu yếu tố ảnh...
 • 13
 • 1,002
 • 0

nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu độc hại trong nước

nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nước
... HOÀNG NGỌC CHIẾN NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG HÓA DỰA TRÊN CƠ SỞ TiO2 ỨNG DỤNG CHO XỬ LÝ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐỘC HẠI TRONG NƢỚC Chuyên ngành: Hóa môi trƣờng Mã số: 604441 LUẬN ... tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa dựa sở TiO2 ứng dụng cho xử số hợp chất hữu độc hại nước Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1.Ô nhiễm môi trƣờng nƣớc – Nguồn gốc tác hại 1.1.1.Khái niệm ô nhiễm nước ... nguồn UV chất xúc tác quang Trong năm gần việc sử dụng vật liệu chứa TiO2 vật liệu oxi hóa quang hóa nghiên cứu ứng dụng rộng rãi với mục đích xử chất hữu khó phân hủy môi trường nước Đây...
 • 83
 • 393
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hấp phụ một số hợp chất hữu hòa tan trong nước trên nền vật liệu sắt hydroxit mặt phụ gia sio2 và sắt kim loại

Nghiên cứu đặc điểm hấp phụ một số hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước trên nền vật liệu sắt hydroxit có mặt phụ gia sio2 và sắt kim loại
... Nghiên cứu đặc điểm trình hấp phụ số hợp chất hữu hòa tan nước vật liệu sắt hydroxit mặt phụ gia SiO2 sắt kim loại  Mục tiêu nghiên cứu: - Làm sáng tỏ đặc điểm trình hấp phụ 2,4-D, TNT vật ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ NGUYỄN HOÀI NAM NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HẤP PHỤ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ HÒA TAN TRONG NƯỚC TRÊN NỀN VẬT LIỆU SẮT HYDROXIT CÓ MẶT PHỤ GIA ... thuộc đặc tính bề mặt vật liệu Tốc độ hấp phụ Nhiệt độ hấp phụ Số lớp hấp phụ Tính đặc thù 1.1.2 Vật liệu hấp phụ 1.1.2.1 Giới thiệu phân loại vật liệu hấp phụ Ngày nay, vật liệu hấp phụ đa dạng phong...
 • 183
 • 549
 • 1

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu độc hại bằng phương pháp oxi hóa quang hóa trên hệ xúc tác dị thể chứa Ti

Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại bằng phương pháp oxi hóa quang hóa trên hệ xúc tác dị thể chứa Ti
... xúc tác cao Trên sở lựa chọn thực đề tài luận văn : Nghiên cứu xử số hợp chất hữu độc hại phương pháp oxi hóa quang hóa hệ xúc tác dị thể chứa Ti Trong đề tài nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác ... TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ HÀ NGHIÊN CỨU XỬ LÝ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐỘC HẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI HÓA QUANG HÓA TRÊN HỆ XÚC TÁC DỊ THỂ CHỨA Ti Chuyên ngành: Hóa môi trường Mã số: 60 44 01 20 LUẬN VĂN ... thể sử dụng nguồn UV nhân tạo thiên nhiên - Chất xúc tác không độc, rẻ ti n Chính ưu điểm bật mà đề tài chọn nghiên cứu phương pháp oxi hóa tăng cường hệ xúc tác dị thể có Titan 1.3 Xúc tác quang...
 • 92
 • 454
 • 0

Ảnh hưởng của ph đến quá trình phân hủy một số hợp chất hữu khó phân hủy (POP) bằng fe(0) siêu mịn

Ảnh hưởng của ph đến quá trình phân hủy một số hợp chất hữu cơ khó phân hủy (POP) bằng fe(0) siêu mịn
... Trong ph m vi nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp thu kết sau: Qua đề tài Ảnh hưởng pH đến trình ph n hủy số hợp chất hữu khó ph n hủy (POP) Fe(o) siêu mịn nghiên cứu ảnh hưởng PH đến động học ph n ... ph t từ tác hại POP tiến hành nghiên cứu đề tài: Ảnh hưởng pH đến trình ph n hủy số hợp chất hữu khó ph n hủy (POP) Fe(o) siêu mịn Mục đích chọn đề tài Khảo sát yếu tố ảnh hưởng tới trình ph n ... 34 3.1 Một số tính chất đất nghiên cứu 34 3.2 Ảnh hưởng pH đến trình ph n hủy POP đất 35 3.3 Ảnh hưởng thời gian lưu đến trình ph n hủy POP 36 3.4 Ảnh hưởng pH đến điện ph n hủy DDT...
 • 48
 • 351
 • 1

Sử dụng SBA-16 tổng hợp từ vỏ trấu ñể xử lí một số chất hữu ñộc hại trong môi trường nước

Sử dụng SBA-16 tổng hợp từ vỏ trấu ñể xử lí một số chất hữu cơ ñộc hại trong môi trường nước
... ñ n môi trư ng ho c hàm lư ng nh s b phân h y b i vi sinh v t có môi trư ng nư c T k t qu phân tích trên, nh n th y r ng, có th dùng v t li u MQTB SBA-16 ñ x phenol m t s ch t khác có môi ... (M+ ion kim lo i) 1.2 Gi i thi u v t li u MQTB SBA-16 tình hình nghiên c u v t li u SBA-16 nư c 1.2.1 Gi i thi u v v t li u MQTB SBA-16 V t li u SBA-16 thu c lo i v t li u rây phân t MQTB so v ... không ñáng k , có th b phân h y b i vi sinh v t có môi trư ng nư c Có th ng d ng v t li u SBA-16 t ng h p t tr u ñ x ch t h u ñ c h i khác môi trư ng nư c Tuy nhiên, h n ch v m t th i gian...
 • 42
 • 365
 • 3

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác xử lý chất ô nhiễm hữu độc hại trong môi trường nước của vật liệu Nano TiO2 pha tạp Cu, N

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác xử lý chất ô nhiễm hữu cơ độc hại trong môi trường nước của vật liệu Nano TiO2 pha tạp Cu, N
... g n đỉnh vùng hóa trị đáy vùng d n) Ngoài ra, n ng độ pha tạp N ảnh hƣởng l n tính quang xúc tác vùng ánh sáng khả ki n Việc xác định n ng độ tối ƣu để đạt đƣợc tính quang xúc tác tốt vùng ánh ... ph n hủy hợp chất hữu vô Ngay sau TiO2 đƣợc nghi n cứu đặc điểm ph n hủy quang Hầu hết nghi n cứu lĩnh vực hóa quang b n d n di n vào n m 1960, d n đ n việc đời pin hóa đi n quang, sử dụng TiO2 ... hiệu ứng không tốt 1.2.3 Vật liệu nano TiO2 pha tạp nguy n tố phi kim Việc pha tạp anion (N, F, C, S, vv…) tinh thể TiO2 làm chuy n dịch đáp ứng quang TiO2 đ n vùng khả ki n Không giống nhƣ ion kim...
 • 78
 • 590
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÁC ĐỊNH MỘT SỐ HỢP CHẤT VÀ TÁC DỤNG BẢO VỆ CỦA DỊCH CHIẾT NẤM HOÀNG CHI TRÊN TẾ BÀO NẤM MEN KHI BỊ CHIẾU TIA CỰC TÍM" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nấm Hoàng chi nuôi trồng có khả bảo vệ tế bào nấm men bị chi u tia cực tím Các nấm có hoạt tính sinh học không so với nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) nuôi trồng đối tượng nấm men chi u tia cực ... hiểu tác dụng dịch chi t nấm Hoàng chi nấm men dựa nguyên tắc chi u tia cực tím (UV) trực tiếp bước sóng λ = 253,7 nm để gây đột biến tế bào nấm men [2], [22] Kết bàn luận 3.1 Xác định số thành ... Theo số tác giả này, nấm men có tỷ lệ sống sót cao điều kiện chi u tia cực tím xử lý với dịch chi t nấm Linh chi, nấm có hoạt chất có khả sửa chữa gen bị sai hỏng tác động tia tử ngoại nấm men...
 • 11
 • 300
 • 0

nghiên cứu phân tích một số hợp chất hữu vòng bé bằng phương pháp hplc-ms và nmr

nghiên cứu phân tích một số hợp chất hữu cơ vòng bé bằng phương pháp hplc-ms và nmr
... VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC NGUYỄN TIẾN DŨNG NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÒNG BÉ BẰNG PHƢƠNG PHÁP HPLC-MS NMR Chuyên ngành: HÓA PHÂN TÍCH Mã số: CH 1001190 ... 31 3.2 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC HỢP CHẤTcis-β-LACTAM 32 3.2.1 Phân tích phổ 1H -NMR hợp chất 9a 32 3.2.2 Phân tích phổ 1H NMR hợp chất 9b 33 3.2.3 Phân tích phổ 1H -NMR hợp chất ... Phân tích phổ 1H -NMR hợp chất 9d 34 3.2.5 Phân tích phổ 1H -NMR hợp chất 9e 35 3.2.6 Phân tích phổ 1H -NMR hợp chất 9e 35 3.3 XÁC ĐỊNH TỈ LỆ CÁC ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ BẰNG HPLC-MS...
 • 94
 • 244
 • 0

FREE PHÂN lập và TUYỂN CHỌN một số DÒNG nấm bản địa PHÂN hủy một số vật LIỆU hữu từ nền đất THÂM CANH lúa tại xã PHONG hòa, HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

FREE PHÂN lập và TUYỂN CHỌN một số DÒNG nấm bản địa PHÂN hủy một số vật LIỆU hữu cơ từ nền đất THÂM CANH lúa tại xã PHONG hòa, HUYỆN LAI VUNG, TỈNH ĐỒNG THÁP
... PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Mẫu đất nguồn vật liệu hữu Mẫu đất dùng cho phân lập nấm có tiềm phân hủy vật liệu hữu thu từ đất thâm canh lúa 30 năm Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Dùng ... rác hữu thải môi trường bên Vì vậy, nghiên cứu thực nhằm mục tiêu: Phân lập tuyển chọn số dòng nấm địa có khả phân hủy nhanh số vật liệu hữu từ đất thâm canh lúa Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh ... tổng số, Nts: đạm tổng số, Pts: lân tổng số Kts: kali tổng số 3.2 Phân lập số dòng nấm có tiềm phân hủy nhanh vật liệu hữu chứa cellulose lignin Kết phân lập nấm từ mẫu đất thâm canh lúa Phong...
 • 11
 • 214
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU VÒNG BÉ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-MS VÀ NMR

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÒNG BÉ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC-MS VÀ NMR
... trình học tập nghiên cứu Khoa hóa học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà nội Tôi xin chân thành cảm ơn tài trợ đề tài thuộc chương trình hợp tác FWO-NAFOSTED (mã số: 01/2010) ... 3.2.1 Phõn tớch ph 1H -NMR ca hp cht 9a 32 3.2.2 Phõn tớch ph 1H NMR ca hp cht 9b 33 3.2.3 Phõn tớch ph 1H -NMR ca hp cht 9c 33 3.2.4 Phõn tớch ph 1H -NMR ca hp cht 9d ... 1H -NMR ca hp cht 9e Hỡnh 3.5 Ph 1H -NMR ca hp cht 9e Trờn ph 1H NMR ca dn cht 9e cng cú hng s tng tỏc spin spin l 4,5 Hz, cho cho phộp khng nh sn phm 9e l cis--lactam 3.2.6 Phõn tớch ph 1H-NMR...
 • 60
 • 218
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm hấp phụ một số hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước trên nền vật liệu sắt hydroxit có mặt phụ gia sio2 và sắt kim loạinghiên cứu chiết tách tinh chế một số hợp chất tự nhiên đặc trưng từ dược liệu để làm chất chuẩn phục vụ kiểm nghiệm dược liệunghiên cứu biến tính bã mía và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơlời giải và bài phân nhân biêt môt sô hơp chât hưu cơảnh hưởng của nhóm thế đến tính axit của một số hợp chất hữu cơ trong chương trình hoá học phổ thôngnc phan tich mot so chi tieu lien quan den ve sinh moi truong nuoc va khong khi toi suc khoe con nguoi do xu lytên một số hợp chất hữu cơanh huong cua nhom the den tinh axt cua mot so hop chat huu comột số hợp chất hữu cơ gây ung thưnghiên cứu thiết kế chế tạo một số mẫu máy canh tác cho cây trồng cạn chínhnghiên cứu chiết xuất thời artemisininvaf một số nhóm chất từ lá thanh caokhả năng của vi sinh vật phân hủy một số nhóm chấtde tai nghien cuu khoa hoc mam non ve to chuc cho tre 5 tuoi kham pha moi truong xung quanh bang hinh thuc quan sat truc tiep va lam thi nghiem tren vat thatkết quả phân lập một số chủng vi khuẩn cố định đạm trong rễ cây ngô ở đăk lăknội dung 5 áp dụng thành tựu công nghệ sinh học nghiên cứu chế tạo thiết bị phát hiện nhanh sự ô nhiễm vi sinh vật độc hại trong môi trường không khíĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây