Hòa đồng bộ máy phát điện ba pha

Phân tích quan điểm của Hội nghị TƯ 9 (khóa IX, tháng 1-2004): “Phát triển văn hóa đồng bộ với phát triển kinh tế”, vai trò của văn hóa trong việc tham gia điều tiết nền kinh tế thị trường, nhằm góp phần đảm bảo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phân tích quan điểm của Hội nghị TƯ 9 (khóa IX, tháng 1-2004): “Phát triển văn hóa đồng bộ với phát triển kinh tế”, vai trò của văn hóa trong việc tham gia điều tiết nền kinh tế thị trường, nhằm góp phần đảm bảo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.
... Hội nghị lần nghiệp phát triển kinh tế Đặc biệt với công CNH-HĐH đất nước thời kì mở cửa   Vai trò văn hóa việc tham gia điều tiết kinh tế thị trường, nhằm góp phần đảm bảo định hướng hội ... phát triển Mặt khác, phát triển kinh tế đồng thời giúp cho người có nhiều hội, khả tiếp nhận giá trị văn hóa Phát triển kinh tế nhằm mục tiêu văn hóa “đặc sắc” cách mạng hội chủ nghĩa Việt Nam ... tiếp cho phát triển ngược lại phát triển cần thừa nhận văn hóa giữ vị trí trung tâm, vai trò điều tiết hội  Cùng với mở rộng hợp tác quốc tế văn hóa nâng cao nguồn nhân lực văn hóa, cần...
 • 3
 • 1,853
 • 1

Thiết kế cho động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc ba pha

Thiết kế cho động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc ba pha
... 0,1 50 n 40 I1 30 S 20 10 10 20 30 40 P2 (KW) Đặc tính làm việc động điện không đồng rôto lồng sóc 40 KW, Zp = Thit K CKB Pha Roto Lng Súc SV: Nguyn Hu Thỏi Trng HBK-H Ni n Tt Nghip H TNH TON C ... 70,19 0,102 = 2,21 BNG C TNH LM VIC CA NG C IN KHễNG B Thit K CKB Pha Roto Lng Súc SV: Nguyn Hu Thỏi Trng HBK-H Ni n Tt Nghip BA PHA RễTO LNG SểC S V 0,005 0,01 0,015 0,0196 0,025 0,102 12,855 ... cụng sut quỏ trỡnh m mỏy cng thp cng tt Thit K CKB Pha Roto Lng Súc SV: Nguyn Hu Thỏi Trng HBK-H Ni n Tt Nghip TNH TON THIT KNG C KHễNG NG B BA PHA RễTO LNG SểC Pm= 40 kW Um= 220/380 V p=2 f =...
 • 56
 • 677
 • 3

Tính toán thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc ba pha.DOC

Tính toán thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc ba pha.DOC
... thiệu động không đồng rôto lồng sóc Tính toán thiết kế động không đồng ba pha lồng sóc A Kích thớc chủ yếu B Dây quấn , rãnh stato khe hở không khí C Dây quấn , rãnh gông rôto D Tính toán mạch ... án Tốt Nghiệp Giới Thiệu Về Động Không Đồng Bộ Rôto Lồng Sóc Kết cấu động điện rôto Máy điện không đồng loại máy điện xoay chiều chủ yếu dùng làm động điện Do kết cấu đơn giản, làm việc chắn, ... Roto Lồng Sóc SV: Nguyễn Hữu Thái Đồ án Tốt Nghiệp Trờng ĐHBK-Hà Nội Tính Toán Thiết Kế ộng Không Đồng Bộ Ba Pha rôto Lồng Sóc Pđm= 40 kW Uđm= 220/380 V p=2 f = 50 Hz % = 91,5 cos = 0,91 I...
 • 51
 • 131
 • 0

Luận văn: Tổng quan về nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu quá trình hòa đồng bộ và điều chỉnh công suất máy phát docx

Luận văn: Tổng quan về nhà máy nhiệt điện. Đi sâu nghiên cứu quá trình hòa đồng bộ và điều chỉnh công suất máy phát docx
... nhiệt Bộ đi u chỉnh gió chung Bộ đi u chỉnh sức hút buồng đốt Bộ đi u chỉnh áp lực gió cấp Bộ đi u chỉnh phụ tải máy nghiền Bộ đi u chỉnh sức hút trước máy nghiền Bộ đi u chỉnh cấp nước Bộ đi u chỉnh ... đặt Đi u chỉnh từ xa cấu đi u chỉnh hệ đi u chỉnh Đi u chỉnh tay cấu đi u chỉnh chỗ đặt cấu thực - Để tự động đi u chỉnh an toàn làm việc lò có tự động đi u chỉnh sau: Bộ đi u chỉnh phụ tải nhiệt ... KПД1 đồng hồ thị MTП - Để đi u chỉnh tự động trình cháy, chế biến than, cấp nước, nhiệt độ nhiệt Lò trang bị hệ thống đi u chỉnh tự động thiết bị đi u chỉnh cấu đi u chỉnh từ xa đi n - Hệ thống đi u...
 • 91
 • 658
 • 6

Nghiên cứu khái quát về sản xuất điện năng và làm mát máy phát tuabin hơi. Đi sâu hệ thống hòa đồng bộ

Nghiên cứu khái quát về sản xuất điện năng và làm mát máy phát tuabin hơi. Đi sâu hệ thống hòa đồng bộ
... độ 70%, đi u cho phép cải thiện đáng kể chế độ nhiệt máy phát. [tr70;TL3] 19 CHƢƠNG 2: MÁY PHÁT ĐI N ĐỒNG BỘ VÀ CÁC HỆ THỐNG LÀM MÁT MÁY PHÁT TUABIN HƠI 2.1 MÁY PHÁT ĐỒNG BỘ Máy phát đồng đƣợc ... thành đi n năng, nghĩa làm máy phát đi n Đi n ba pha chủ yếu dùng kinh tế quốc dân đời sống đƣợc sản xuất từ máy phát đi n quay tuabin hơi, tuabin khí tua bin nƣớc Máy đi n đồng đƣợc dùng làm động ... CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ SẢN XUẤT ĐI N NĂNG SỬ DỤNG TUABIN HƠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ MÁY PHÁT TUABIN HƠI 1.1.1 Các nhà máy nhiệt đi n Trong nhà máy nhiệt đi n ngƣời ta dùng nhiên...
 • 95
 • 225
 • 1

Nâng cao chất lượng điều khiển hòa đồng bộ hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển backstepping

Nâng cao chất lượng điều khiển hòa đồng bộ hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển backstepping
... vy nõng cao cht lng h thng PSG mng h thng nng lng in, tỏc gi chn ti:Nõng cao cht lng iu khin ho ng b h thng phỏt in sc giú s dng mỏy in ng b nam chõm vnh cu bng phng phỏp iu khin Backstepping ... trng mnh nht ti Vit Nam Cỏc cuc kho sỏt cho thy rng khong 85% t Vit Nam cao v tc giú trung bỡnh phự hp phỏt nng lng giú Cỏc chuyờn gia Ngõn hng Th gii ó kt lun Vit Nam cú kh nng to 513.360 ... trờn nỳi cao, hoc mt n v hi quõn ni o xa Mt trm 40 kW cú th cho mt xó vựng cao, mt on thm dũ a cht hay mt khỏch sn du lch bit lp, ni ng dõy cha th ti c Mt nụng trng c phờ hay cao su trờn cao nguyờn...
 • 113
 • 335
 • 0

nâng cao chất lượng điều khiển hòa đồng bộ hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển backstepping

nâng cao chất lượng điều khiển hòa đồng bộ hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển backstepping
... vy nõng cao cht lng h thng PSG mng h thng nng lng in, tỏc gi chn ti:Nõng cao cht lng iu khin ho ng b h thng phỏt in sc giú s dng mỏy in ng b nam chõm vnh cu bng phng phỏp iu khin Backstepping ... trng mnh nht ti Vit Nam Cỏc cuc kho sỏt cho thy rng khong 85% t Vit Nam cao v tc giú trung bỡnh phự hp phỏt nng lng giú Cỏc chuyờn gia Ngõn hng Th gii ó kt lun Vit Nam cú kh nng to 513.360 ... trờn nỳi cao, hoc mt n v hi quõn ni o xa Mt trm 40 kW cú th cho mt xó vựng cao, mt on thm dũ a cht hay mt khỏch sn du lch bit lp, ni ng dõy cha th ti c Mt nụng trng c phờ hay cao su trờn cao nguyờn...
 • 113
 • 251
 • 2

nâng cao chất lượng điều khiển hòa đồng bộ hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển thích nghi

nâng cao chất lượng điều khiển hòa đồng bộ hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển thích nghi
... thớch nghi i tng nghi n cu H thng phỏt in sc giú s dng mỏy in ng b nam chõm vnh cu B nghch lu hũa li Mc ớch nghi n cu Nõng cao cht lng h thng phỏt in chy sc giú s dng mỏy in ng b nam chõm vnh cu ... nõng cao cht lng hũa ng b Phng phỏp nghi n cu - Nghi n cu cỏc ti liu lý lun v phng phỏp iu khin thớch nghi Backsteping - Mụ phng Off-Line trờn c s s dng phn mm matlab/simulink/plecs - Thc nghim ... khin m thớch nghi cú phng phỏp v cu trỳc c bn: + B iu khin m thớch nghi theo phng phỏp thớch nghi trc tip c tng quỏt trờn s hỡnh (3.5) + B iu khin m thớch nghi theo phng phỏp thớch nghi giỏn tip...
 • 112
 • 217
 • 0

Hòa đồng bộ hai máy phát điện bằng PLC

Hòa đồng bộ hai máy phát điện bằng PLC
... cao PLC c xem l trung tõm u nóo ca h thng t ng iu khin, l ni x lý v iu khin cỏc thit b hot ng theo yờu cu ca ngi lp chng trỡnh Mt chng trỡnh iu khin c lu b ca PLC, sut quỏ trỡnh thi hnh PLC liờn ... ny, nu ngt b mch tỏc ng theo sai lch, h thng cú kh nng lm vic Cú hai cỏch phi hp tỏc ng hai b iu chnh kớch t ny mt h thng Cỏch 1: C hai mch u tỏc ng lờn ngun kớch t S h thng liờn hp loi ny nh hỡnh ... ỏp ca mỏy phỏt in, trờn hai nhỏnh qun hai cun dõy th cp W2 v W2 (cun W2 qun trờn nhỏnh cú khe h ) Cỏc cun W2 v W2 c ni vi cho s.. chỳng tha món: E2 = E2 E2 (tc l s.. hai nhỏnh ngc nhau) Do cú...
 • 152
 • 121
 • 0

Luận văn hòa đồng bộ hai máy phát điện bằng PLC

Luận văn hòa đồng bộ hai máy phát điện bằng PLC
... cao PLC c xem l trung tõm u nóo ca h thng t ng iu khin, l ni x lý v iu khin cỏc thit b hot ng theo yờu cu ca ngi lp chng trỡnh Mt chng trỡnh iu khin c lu b ca PLC, sut quỏ trỡnh thi hnh PLC liờn ... chung mt cu trỳc nh hỡnh v Đặt giá trị tác động Đo sai lệch Chấp hành Biến đổi khuếch đại Trạm phát điện Đo tham số thực Hiển thị thông báo Cu trỳc chung ca mt h t ng hoỏ trờn trm phỏt in Mt t ... mỏy t ).Hin cú rt nhiu thit b cú kh nng m nhn vai trũ t ng hũa ng b hai mỏy phỏt hoc gia t mỏy phỏt vi h thng li in nh : + PLC ( program logic contronler ) õy l b iu khin logic mnh v linh hot,...
 • 20
 • 92
 • 0

Luận văn hòa đồng bộ hai máy phát điện bằng PLC

Luận văn hòa đồng bộ hai máy phát điện bằng PLC
... cao PLC c xem l trung tõm u nóo ca h thng t ng iu khin, l ni x lý v iu khin cỏc thit b hot ng theo yờu cu ca ngi lp chng trỡnh Mt chng trỡnh iu khin c lu b ca PLC, sut quỏ trỡnh thi hnh PLC liờn ... ny, nu ngt b mch tỏc ng theo sai lch, h thng cú kh nng lm vic Cú hai cỏch phi hp tỏc ng hai b iu chnh kớch t ny mt h thng Cỏch 1: C hai mch u tỏc ng lờn ngun kớch t S h thng liờn hp loi ny nh hỡnh ... ỏp ca mỏy phỏt in, trờn hai nhỏnh qun hai cun dõy th cp W2 v W2 (cun W2 qun trờn nhỏnh cú khe h ) Cỏc cun W2 v W2 c ni vi cho s.. chỳng tha món: E2 = E2 E2 (tc l s.. hai nhỏnh ngc nhau) Do cú...
 • 149
 • 116
 • 0

TÓM tắt LUẬN văn THẠC sĩ kỹ THUẬTNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG điều KHIỂN HOÀ ĐỒNG bộ hệ THỐNG PHÁT điện sức GIÓ sử DỤNG máy điện ĐỒNG bộ NAM CHÂM VĨNH cửu BẰNG PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH hóa CHÍNH xác

TÓM tắt LUẬN văn THẠC sĩ kỹ THUẬTNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG điều KHIỂN HOÀ ĐỒNG bộ hệ THỐNG PHÁT điện sức GIÓ sử DỤNG máy điện ĐỒNG bộ NAM CHÂM VĨNH cửu BẰNG PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH hóa CHÍNH xác
... chât lượng điều khiển hòa đồng hệ thống máy phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng nam châm vĩnh cửu phương pháp tuyến tính hóa xác" Đối tượng nghiên cứu Hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy điện ... máy điện đồng nam châm vĩnh cửu -bộ nghịch lưu hòa lưới Mục đích nghiên cứu Nâng cao chất lượng hệ thống máy phát điện chạy sức gió sử dụng máy điện đồng nam châm vĩnh cửu sở tổng hợp điều khiển ... tính ổn định hệ thống độ xác điều khiển 2.4 ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH HOÁ CHÍNH XÁC 2.4.1 Giới thiệu phương pháp điều khiển Hiện phương diện lý thuyết có nhiều phương pháp...
 • 28
 • 212
 • 0

Tóm tắt luận văn nâng cao chât lượng điều khiển hòa đồng bộ hệ thống máy phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp thích nghi

Tóm tắt luận văn nâng cao chât lượng điều khiển hòa đồng bộ hệ thống máy phát điện sức gió sử dụng máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp thích nghi
... giú s dng mỏy in ng b nam chõm vnh cu bng phng phỏp Thớch Nghi" i tng nghi n cu H thng phỏt in sc giú s dng mỏy in ng b nam chõm vnh cub nghch lu hũa li Mc ớch nghi n cu Nõng cao cht lng h thng ... thớch nghi nõng cao cht lng hũa ng b Phng phỏp nghi n cu - Nghi n cu cỏc ti liu lý lun v phng phỏp iu khin thớch nghi - Mụ phng Off Line trờn c s s dng phn mm Matlab/simulink/plecs - Thc nghim ... Vũng hi tip iu khin thớch nghi Hỡnh 2: Mụ t h thng iu khin thớch nghi 2.2.2 Cỏc phng phỏp iu khin thớch nghi 2.2.2.1 H thớch nghi s dng mụ hỡnh tham chiu (MRAS) H thớch nghi s dng mụ hỡnh tham...
 • 35
 • 221
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp hòa đồng bộ máy phát điệncác phương pháp hòa đồng bộ máy phát điệngiáo trình hòa đồng bộ máy phát điệncác điều kiện hòa đồng bộ máy phát điệnđiều kiện để hòa đồng bộ máy phát điệnđiều kiện hòa đồng bộ máy phát điệnmô hình hòa đồng bộ máy phát điện 3 phahòa đồng bộ máy phát điệnhòa đồng bộ máy phát vào lưới điệncác điều kiện hòa đồng bộ máy phátđiều kiện hòa đồng bộ máy pháttu dong khu tu truong va tu dong hoa dong bo may phatđiều kiện hòa đồng bộ máy biến ápnghiên cứu khái quát về sản xuất điện năng và làm mát máy phát tuabin hơi đi sâu hệ thống hòa đồng bộcach hoa dong bo 2 may phat tren dien tau thuyUring the intergrated curriculum to teach unit 16 historical places english 10 with a view to rairing peoples awareness of protecting historicalplacesĐề thi viết thi công chức chuyên ngành văn phòng có đáp ánUsing some brainstorming techniques and outlining to improve writing skills for 12th form non english majors at lam son gifted high schoolUsing discourse capability to improve writing skill to grade 10 studentsUsing role play in teaching english for 10 th graders at nghi son high schoolChương II. §2. Hàm số bậc nhấtImage Fusion: Principles, Methods, and ApplicationsLý thuyết về sự hạn chế Kế toán quản trịUSING SOME TECHNIQUES TO TEACH VOCABULARY EFFE CTIVELY TO GRADE 12 STUDENTS AT LE VIET TAO HIGH SCHOOLUsing visual aids to motivate the 10th form students in practising new grammar structuresWarm up listening part by using english songsTEACH STUDENTS HOW TO RECOGNIZE AND USE CONDITIONAL SENTENCESTeaching warm up in englishQUẢN lý NHÀ nước đối với GIẢM NGHÈO bền VỮNG ở HUYỆN MIỀN núi ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU bảo HIỂM xã hội bắt BUỘC tại bảo HIỂM xã hội HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNHRỦI RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác tạo ĐỘNG lực làm VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU và đầu tư THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý DỊCH vụ THẺ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã, PHƯỜNG TRÊN địa bàn THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾBỒI DƯỠNG học SINH GIỎI THÔNG QUA các bài TOÁN NHIỆT hóa học TRONG CHƯƠNG TRÌNH hóa học THPT