Nghiên cứu một số yếu tố sinh thái – môi trường ảnh h ưởng đến sự phân bố của cây pơ mu (fokienia hodginsii) tại khu bảo tồn thiên nhiên hoàng liên – văn bàn, huyện văn bàn tỉnh lào cai

Điều Tra Thành Phần Loài Và Đặc Điểm Sinh Học Mọt Nuôi Nấm (Mọt Ambrosia) Gây Hại Các Loài Cây Thuộc Họ Dẻ (Fagaceae) Tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

Điều Tra Thành Phần Loài Và Đặc Điểm Sinh Học Mọt Nuôi Nấm (Mọt Ambrosia) Gây Hại Các Loài Cây Thuộc Họ Dẻ (Fagaceae) Tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
... cứu Các hoạt động nghiên cứu tiến hành số khu vực khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn bàn - Lào Cai 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Điều tra thành phần loài Mọt gây hại loài họ Dẻ Khu bảo tồn thiên ... thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn - Phương pháp nghiên cứu xác định thành phần loài đặc điểm nhận biết loài Mọt thu loài họ Dẻ bị gây hại - Nghiên cứu số điểm sinh học đặc điểm gây hại loài Mọt ... khu bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Hoàng Liên Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn nơi bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý nước ta Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn thuộc...
 • 82
 • 161
 • 0

nghiên cứu một số yếu tố sinh thái ảnh hưởng đến diễn biến mật độ rầy lưng trắng sogatella furcifera horvath (homoptera delphacidae) hại lúa tại vụ bản, nam định

nghiên cứu một số yếu tố sinh thái ảnh hưởng đến diễn biến mật độ rầy lưng trắng sogatella furcifera horvath (homoptera delphacidae) hại lúa tại vụ bản, nam định
... V Bn, Nam nh 68 3.20 Din bin mt thiờn ch ca RLT Sogatella furcifera Horvath v 2013 ti V Bn, Nam nh 70 3.21 Din bin mt thiờn ch ca RLT Sogatella furcifera Horvath v xuõn 2014 ti V Bn, Nam nh ... RLT Sogatella furcifera Horvath, ch o ng dng vo sn xut lỳa V Bn, Nam nh nhm trc tip hn ch RLT Sogatella furcifera Horvath v bnh lựn sc en phng Nam gõy gúp phn n nh sn xut lỳa cho V Bn, Nam nh ... mt ry lng trng Sogatella furcifera Horvath trờn lỳa ti V Bn, Nam nh. 51 3.5.2 nh hng ca chõn t v ch nc n din bin mt ry lng trng Sogatella furcifera Horvath trờn lỳa ti V Bn, Nam nh 54 3.5.3...
 • 93
 • 70
 • 0

nghiên cứu một số giải pháp góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên hoàng liên - văn bàn, tỉnh lào cai

nghiên cứu một số giải pháp góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên hoàng liên - văn bàn, tỉnh lào cai
... số giải pháp cho bảo tồn phát triển bền vững khu bảo tồn tiến hành đề tài "Nghiên cứu số giải pháp góp phần quản bền vững tài nguyên rừng khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, tỉnh Lào ... xuất số giải pháp góp phần quản bền vững tài nguyên rừng khu bảo tồn - Giải pháp quản bảo vệ - Giải pháp kinh tế - Gải pháp xã hội - Giải pháp khoa học, kỹ thuật 3.5 Phƣơng pháp nghiên cứu ... Quản bảo vệ rừng áp dụng khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn bàn 3.4.4 Đánh giá hiệu giải pháp áp dụng quản bảo vệ rừng khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn 3.4.5 Đề xuất số...
 • 100
 • 244
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài Thiết Sam Giả Lá Ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) tại Khu bảo tồn Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn.

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài Thiết Sam Giả Lá Ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) tại Khu bảo tồn Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn.
... cứu số đặc điểm lâm học loài Thiết Sam Giả Ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) Khu bảo tồn Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn” 1.2 Mục đích nghiên cứu Dựa sở nghiên cứu đặc điểm lâm học ... tốt nghiệp: Nghiên cứu số đặc điểm lâm học loài Thiết Sam Giả Ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975) Khu bảo tồn Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn” công trình nghiên cứu khoa học thân tôi, ... thái loài Thiết Sam Giả Ngắn - Nghiên cứu đặc điểm phân bố sinh thái loài Thiết Sam Giả Ngắn - Nghiên cứu số đặc điểm cấu trúc lâm phần nơi có loài Thiết Sam Giả Ngắn phân bố - Nghiên cứu...
 • 74
 • 155
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và đề xuất những kĩ thuật ban đầu để gây trồng loài Hoàng Liên ô rô (Mahonia nepanensis DC) tại khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và đề xuất những kĩ thuật ban đầu để gây trồng loài Hoàng Liên ô rô (Mahonia nepanensis DC) tại khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên
... bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên sản xuất khu tháng /2012 bảo tồn thiên đến tháng 10 / nhiên Hoàng 2013 Thử nghiệm nhân Liên ... hom Theo dõi tình hình Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Khu bảo tồn thiên sinh trưởng vườn ươm Xây dựng khu từ hạt hom rừng thực bảo tồn loài Theo dõi điều tra ... cành * Nghiên cứu đặc điểm hoa * Nghiên cứu vật hậu - Mùa rụng lá, hoa, chồi - Mùa hoa, 5.2 Đặc điểm lâm phần nơi có loài Hoàng Liên ô phân bố tập trung khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên *...
 • 25
 • 677
 • 0

điều tra thành phần loài và đặc điểm sinh học mọt nuôi nấm (mọt ambrosia) gây hại cho các loài cây họ dẻ (fagaceae) tại khu bảo tồn thiên nhiên hoàng liên, tỉnh lào cai

điều tra thành phần loài và đặc điểm sinh học mọt nuôi nấm (mọt ambrosia) gây hại cho các loài cây họ dẻ (fagaceae) tại khu bảo tồn thiên nhiên hoàng liên, tỉnh lào cai
... Quá trình điều tra nghiên cứu Điều tra thành phần loài gây hại cac ́ loài thuộc họ Dẻ tai Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên ̣ - Văn Bàn tỉnh Lào Cai thu đƣợc 280 mẫu Dựa vào đặc điểm hình thái ... (Blue stain) gây hại loài thuộc họ Dẻ Khu bảo tồn Hoàng Liên - Văn Bàn Nghiên cƣu số đặc điểm sinh học đặc điểm gây hại loài ́ Mọt Platypus quercivorius Murayama Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ... ́ ́ việc bảo tồn gìn giữ tính đa dạng loài thực vật, đặc biệt loài thuộc họ Dẻ nghiên cứu thành phần loài, xác định loài gây hại nghiên cứu số đặc điểm sinh học, sinh thái loài gây hại đề xuất...
 • 82
 • 284
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc quần thể loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975 ) tại khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn.

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc quần thể loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 1975 ) tại khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn.
... Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc quần thể loài Thiết sam giả ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 197 5) khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn” Trong trình thực tập giúp đỡ, bảo, ... lý khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ huyện Na Rì tỉnh Bắc Cạn, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc quần thể loài Thiết sam giả ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng & L.K.Fu, 197 5) ... W.C Cheng & L.K.Fu, 197 5) khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn” 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tái sinh tự nhiên quần thể loài thiết sam giả ngắn Góp phần làm sáng...
 • 74
 • 86
 • 0

NGHIÊN cứu một số yếu tố TIÊN LƯỢNG ở BỆNH NHÂN đa u tủy XƯƠNG điều TRỊ BẰNG PHÁC đồ MPT, VCD và GHÉP tế bào gốc tạo máu tự THÂN

NGHIÊN cứu một số yếu tố TIÊN LƯỢNG ở BỆNH NHÂN đa u tủy XƯƠNG điều TRỊ BẰNG PHÁC đồ MPT, VCD và GHÉP tế bào gốc tạo máu tự THÂN
... ghép tế bào gốc tạo m u bệnh ĐUTX, đặc biệt ghép tế bào gốc m u tự thân lần lần Sau nhi u nghiên c u, nhà khoa học nhận thấy phác đồ hoá chất li u cao ghép tế bào gốc tự thân trở thành phác đồ ... lệ sống 10 năm lên tới khoảng 60% nhóm bệnh nhân tiên lượng tốt mở hy vọng đi u trị bệnh Ngày đi u phác đồ đi u trị tối u cho bệnh nhân ĐUTX phụ thuộc định ghép tế bào gốc tạo m u tự thân, phác ... bortezomib đi u trị trì tiếp tục nghiên c u 1.7.3 Đi u trị nhóm ĐUTX định ghép tế bào gốc tạo m u tự thân Đối với nhóm ĐUTX mới, tuổi ...
 • 25
 • 191
 • 0

Nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG LOÀI CÂY PƠMU TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, THƯỜNG XUÂN, THANH HÓA " pot

Nghiên cứu khoa học
... nguy bị tuyệt chủng loài khu BTTN Xuân Liên lớn KẾT LUẬN - Hiện tại, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên có Pơ mu phân bố rải rác độ cao 800m so với mực nước biển, loài có giá trị kinh tế cần bảo ... triển loài hạt trần quý + Đặc điểm tái sinh loài Pơmu Kết nghiên cứu đặc điểm tái sinh loài Pơ mu (Fokienia hodgisii) khu vực nghiên cứu thể qua bảng Bảng Mật độ tái sinh loài khu vực có Pơ mu phân ... trình nghiên cứu, nhận thấy số lượng mẹ Pơ mu không nhiều, điều ảnh hưởng lớn đến số lượng chất lượng tái sinh Pơ mu khu vực nghiên cứu Mối đe doạ đến nguy tuyệt chủng loài Pơmu Tại khu BTTN Xuân...
 • 5
 • 584
 • 0

“Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch ở khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên

“Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch ở khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên
... phát loài thực vật có, thực đề tài “Nghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao mạch khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên – Văn Bàn, tỉnh Lào Cai” để tài liệu đa dạng thành phần loài thực vật tài ... 4.2 Đa dạng hệ thực vật bậc ngành 4.2.1 Mức độ đa dạng ngành - Đa dạng bậc ngành: Hệ thực vật khu BTTN Hoàng Liên- Văn Bàn thống kê 1268 loài, thuộc 631 chi, 174 họ ngành thực vật bậc cao mạch ... NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Các loài thực bật bậc cao mạch khu BTTN Hoàng Liên- Văn Bàn 2.2 Mục tiêu nghiên cứu 2.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá mức tính đa dạng thực vật bậc cao mạch...
 • 58
 • 538
 • 2

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp thụ cabon của thảm thực vật khu bảo tồn thiên nhiên hoàng liên văn bàn, tỉnh lào cai

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp thụ cabon của thảm thực vật khu bảo tồn thiên nhiên hoàng liên  văn bàn, tỉnh lào cai
... "Nghiên cứu đánh giá khả hấp thụ cacbon thảm thực vật Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, tỉnh Lào Cai" , nhằm mụ đí h nghiên th m th u, đ r số li u v kh n ng hấp thụ v t t i K BTTN Hoàng ... PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN SINH KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghi n cứu Đối tượng nghiên cứu Th m th v t ủ Khu B o t n thiên nhiên Hoàng Liên ... ng x (Polypodiophyta) (B o c o Nghiên cứu đa dạng thực vật bậc cao có mạch khu bảo tồn thiên nhiên o ng Liên Văn B n tỉnh L o Cai Viện Sinh th i v T i nguyên sinh vật 2012) 40 Qu kết qu B ng 2.5...
 • 71
 • 95
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp thụ cabon của thảm thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp thụ cabon của thảm thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
... KHOA SAU ĐẠI HỌC -  - NGUYỄN DUY NAM NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CACBON CỦA THẢM THỰC VẬT KHU BẢO TÔNG THIÊN NHIÊN HOÀNG LIÊN – VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ BIẾN ĐỔI ... "Nghiên cứu đánh giá khả hấp thụ cacbon thảm thực vật Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, tỉnh Lào Cai" , nhằm mụ đí h nghiên th m th u, đ r số li u v kh n ng hấp thụ v t t i K BTTN Hoàng ... th m th Khu v t o t n thiên nhiên Hoàng Liên V n Bàn, Lào C i T p hí N ng nghi p Ph t triển n ng th n, 3:6 2-6 6; - UBND t nh Lào C i, 2007 D n khu BTTN Hoàng Liên V n Bàn, Lào Cai; 39 - Vi n Sinh...
 • 75
 • 174
 • 0

Nghiên cứu phân bố và đặc điểm lâm học của loài cây Sa mộc dầu tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên - Thanh Hóa.

Nghiên cứu phân bố và đặc điểm lâm học của loài cây Sa mộc dầu tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên - Thanh Hóa.
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ ĐÌNH THĂNG “NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI CÂY SA MỘC DẦU TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN THANH HÓA” ... thực nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu phân bố đặc điểm lâm học loài sa mộc (Cunninghamia konishii Hayata) dầu khu bảo tồn Xuân Liên - tỉnh Thanh Hóa” 1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định phân bố Sa mộc dầu ... đàn (Cupressaceae) 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Phân bố loài Sa mộc dầu KBTTN Xuân Liên 3.2 Địa điểm thời gian thực - Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên - tỉnh Thanh Hóa - Thời gian nghiên cứu: từ...
 • 58
 • 295
 • 1

Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý phục vụ nghiên cứu phân bố các loài thú nguy cấp quí hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên

Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý phục vụ nghiên cứu phân bố các loài thú nguy cấp quí hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên
... thái khu vực phân bố loài thú KBTTN Xuân Liên đề tài "Ứng dụng công nghệ Viễn thám Hệ thông tin địa phục vụ nghiên cứu phân bố loài thú nguy cấp quý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên" nhằm phục ... Nam công nghệ hệ thông tin địa (HTTĐL) hệ thống định vị toàn cầu (GPS)” [4] Một số công trình báo nghiên cứu phân bố thú là: “Sử dụng Hệ thông tin địa (HTTĐL) để xây dựng mô hình phân bố loài, ... thái liên quan tới phân bố loài thú KBTTN Xuân Liên Xác định ảnh hƣởng đai cao tới phân bố thú Xây dựng đồ điều kiện sinh thái liên quan tới phân bố phân bố thú KBTTN Xuân Liên công nghệ viễn thám...
 • 94
 • 152
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái, kỹ thuật đến bệnh đạo ôn hại lúa vùng đất cát ven biển quảng bình

nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái, kỹ thuật đến bệnh đạo ôn hại lúa vùng đất cát ven biển quảng bình
... ôn h i lúa vùng ñ t cát ven bi n Qu ng Bình 1.2 M c ñích - Xác ñ nh ñư c nh hư ng c a m t s y u t sinh thái, k thu t ñ n s phát sinh, phát tri n c a b nh ñ o ôn vùng ñ t cát ven bi n Qu ng Bình ... o ôn h i lúa 4.9 62 gi ng Xi 23 v ðông xuân 2008-2009 4.8 v ðông xuân 2008-2009 gi ng Xi 23 Qu ng Bình nh hư ng c a k thu t ICM ñ n b nh ñ o ôn h i lúa 63 Qu ng Bình C p b nh ñ o ôn gi ng lúa ... o ôn m t s gi ng lúa gieo th ng ch y u 4.2 vùng ñ t cát g n bi n QB v ðX 2008- 2009 vùng phù sa thu n lúa QB v ðX 2008- 2009 Di n bi n c a b nh ñ o ôn gi ng IR 38 vùng 58 nh hư ng c a vùng sinh...
 • 144
 • 443
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tương quan giữa đvp với một số yếu tố sinh thái của môi trườngnghiên cứu một số yếu tố vô sinh do tắc vòi tử cung và nhận xét kết quả can thiệp phẫu thuật thông vòi tử cungnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá bất động sản tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 20112012nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản hà nộinghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc trước trong và sau sinh của các bà mẹ tại tỉnh bình định năm 20082009nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến nguyên nhân và cơ chế gây thiếu máu ở phụ nữ có thailuận văn nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzym glucose oxydase từ chủng nấm mốc aspergillus nigerphương pháp nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của vi khuẩn tuyển chọnnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc trước trong và sau sinh của các bà mẹhợp tác nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của hội chứng sa sút trí tuệ ở người cao tuổinghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị bệnh sỏinghiên cứu một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tai biến mạch máu não từ 60 tuổi trở lên tại viện lão khoa trung ươngnghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạnnghiên cứu một số yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng chịu lực của màng bao gói thực phẩm đƣợc chế tạo từ tinh bột sắn có bổ sung polyethylene glycol pegnghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người dao về khía cạnh văn học xã hội tại huyện bạch thông tỉnh bắc kạnTHONG BAO TUYEN DUNG 10 08 2015DC 14.pdfDC 13.pdfVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnChương I. §7. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ sốDANG KY DANH HIEU THI DUA【final ver 】Application Information 2016 2XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC - THÀNH TỰU VÀ BẤT CẬP Hoi thao NTM 2012Bai 4 ve giao duc xa vienToT Quan ly CLB khuyen nong TL Hoc vienBáo cáo môi trường quốc gia 2006 " Hiện trang môi trường nước ở 3 lưu vực sông Cầu , Nhuệ - Đáy, hệ thống sông Đồng Nai"ket qua dieu tra ho ngheo 2012Quyết định số 59 2015 QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 59.signedCV 193 Cap chung chiCV 282-DTBD 2014-2015Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011CV 318 Dinh chinh ds on thi TACV 283 HD Phan bo TV 1