THỜI kỳ PHONG KIẾN PHƯƠNG tây

mối quan hệ giữa trung ương và địa phương thời kỳ phong kiến việt nam

mối quan hệ giữa trung ương và địa phương thời kỳ phong kiến việt nam
... xâm lăng Mối quan hệ trung ương với địa phương thực chất mối quan hệ nhà nước với làng xã Vì Sự quản lý trung ương tới người dân qua hệ thống quan cấp tỉnh, phủ, huyện, tổng, xã quan trung gian ... thống nhất, mối quan hệ trung ương địa phương thời kỳ trở nên chặt chẽ hết thể trước việc cắt đặt số lượng xã trưởng tương ứng với loại xã Đạo Phủ Huyện Xã Sơ đồ máy quyền địa phương thời Lê Thánh ... nước hệ thống hành quốc gia Việt Nam thời phong kiến không ngừng hoàn thiện Song song với trình mối quan hệ ngày khăng khít trung ương địa phương nhằm quản lý cách tập trung, thống tạo tảng vững...
 • 16
 • 824
 • 9

Các giai đoạn phát triển của Nhà nước phong kiến phương Tây

Các giai đoạn phát triển của Nhà nước phong kiến phương Tây
... hôm tìm tòi, khám phá II./ Sự đời nhà nước phong kiến phương Tây: Nhà nước phong kiến phương Tây xuất muộn nhà nước phong kiến phương Đông, đời dựa tan rã nhà nước chủ nô Khi mà quan hệ sản xuất ... tháng nhóm 6B2 phần tìm hiểu giai đoạn phát triển nhà nước phong kiến phương Tây Hy vọng rằng, qua tiểu luận này, bạn có thêm kiến thức lịch sử nhà nước phong kiến phương Tây Vì tiểu luận nhóm 6B2 ... đến đời nhà nước phong kiến Như vậy, nhà nước phong kiến đời hoàn cảnh khách quan tiến trình phát triển lịch sử, đánh dấu lên quan trọng xã hội loài người III./ Giai đoạn nhà nước phong kiến thời...
 • 7
 • 3,216
 • 35

Những đặc điểm chủ yếu của hình sự Việt Nam thời kỳ phong kiến

Những đặc điểm chủ yếu của hình sự Việt Nam thời kỳ phong kiến
... luật hình Việt Nam thời kỳ phong kiến Vì vậy, nghiên cứu đặc điểm chủ yếu luật hình Việt Nam thời kỳ phong kiến để rút kinh nghiệm quý báu đúc kết qua hàng nghìn năm ông cha cần thiết đồng thời ... luận văn thạc sĩ Luật học: "Những đặc điểm chủ yếu luật hình Việt Nam thời kỳ phong kiến" , đưa số kết luận chung Dưới mắt nhà làm luật phong kiến Việt Nam pháp luật Hình "Hình giúp cho công việc ... kỳ phong kiến, sâu vào so sánh quy định luật hình thời kỳ phong kiến với quy định pháp luật hình Việt Nam hành Phạm vi nghiên cứu Đề tài sâu nghiên cứu đặc trưng luật hình Việt Nam thời kỳ phong...
 • 18
 • 688
 • 0

Tài liệu Ca dao thời kỳ phong kiến phần 2 doc

Tài liệu Ca dao thời kỳ phong kiến phần 2 doc
... dung Đêm hè gió mát trăng Em ngồi canh cửi anh vá chài 2 Nhất thương hoa lài Nhì thương áo dài ấm thẩn Gặp người có lần Để em thương nhớ tần ngần suốt năm CA DAO Anh làm thợ mộc Thanh Hoa Làm ... Muốn ăn trứng nhạn phải lòn hang Mai (1) Hòn: tức Chông tỉnh Kiên Giang CA DAO Tháng giêng tháng ăn chơi Anh nằm bãi (1) Khơi (2) Tre già anh để pha nan Lớn đan nong, né bé đan giần sàng Gốc anh ... võng vơi đầy thủy chung (1) Đi nằm bãi: chờ đợi bãi biển chờ đồi mồi bò lên để bắt (2) Hòn Khơi: Hà Tiên CA DAO Vạn Vân có bến Thổ Hà (1) Vạn Vân nấu rượu, Thổ Hà nung vôi Nghĩ đá nát Ai ngờ đá...
 • 7
 • 143
 • 0

Tài liệu Ca dao thời kỳ phong kiến phần 1 pdf

Tài liệu Ca dao thời kỳ phong kiến phần 1 pdf
... chừa cỏ tranh CA DAO Tháng tám lúa trỗ đành Tháng mười cắt hái cho nhanh kịp người Khó khăn làm tháng trời Lại mưa nắng bất thời chờ trông Cắt nộp thuế nhà công Từ yên lòng ấm no CA DAO Cuối thu ... có ngày phong lưu Trên đồng cạn, đồng sâu Chồng cầy, vợ cấy, trâu bừa CA DAO Cày đồng buổi ban trưa Mồ hôi thánh thót mưa ruộng cày Ai ơi! bưng bát cơm đầy Dẻo thơm hạt, đắng cay muôn phần! Rạng ... ngấu không thua bạn điền Đói ăn ráy, ăn khoai thấy lúa trỗ tháng hai mà mừng (1) (1) Lúa trỗ sớm gặp hạn, gặp rét CA DAO Bao mang đến ngày Cầy bừa cho chín, mạ đem gieo Gỗ kiền anh để đóng cầy...
 • 8
 • 288
 • 0

Tài liệu Điêu khắc Việt Nam qua các thời kỳ phong kiến doc

Tài liệu Điêu khắc Việt Nam qua các thời kỳ phong kiến doc
... tộc Việt chiếm đại đa số khiến cho hình ảnh điêu khắc đa dạng thấy phận điêu khắc sau: Điêu khắc vương quốc Phù Nam Chân Lạp Nam Bộ; Điêu khắc Champa Trung Nam Bộ; Điêu khắc Đại Việt Bắc Bộ; Điêu ... Trong di sản nghệ thuật truyền thống, điêu khắc có lịch sử phát triển liên tục cô đúc hình ảnh người Việt Nam miền, thời, dù dạng thần linh hay người tục Dưới bầu trời rạng ... khắc Đại Việt Bắc Bộ; Điêu khắc nhà mồ thổ dân Tây Nguyên Những ảnh hưởng Ấn Độ giáo chủ yếu Trung Nam Bộ, không vượt đèo ngang chi phối sâu sắc hệ thần điêu khắc Phù Nam Champa Những ảnh hưởng...
 • 3
 • 533
 • 3

Văn hoá sử Nhật Bản - CHƯƠNG 7 VĂN HÓA THỜI KỲ PHONG KIẾN SUY SỤP VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ CHÍN RỤC VÀ TRẬT TỰ PHONG KIẾN LUNG LAY potx

Văn hoá sử Nhật Bản - CHƯƠNG 7 VĂN HÓA THỜI KỲ PHONG KIẾN SUY SỤP VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ CHÍN RỤC VÀ TRẬT TỰ PHONG KIẾN LUNG LAY potx
... tiến văn hóa thành phố, nâng đỡ vận động giới tư tưởng, giới học giả, người tìm cách thoát ly lý thuyết phong kiến Nhưng so sánh với thời Genroku, đặc biệt nghệ thuật, nghệ thuật thành phố thời phong ... cấp thành phố, khía cạnh đó, có vẽ đẹp riêng biệt đầy tình -[ 1] Văn hóa Văn chính: thời đại niên hiệu Văn Hóa Văn Chính, đầu kỷ thứ 19, kỷ cương lỏng lẻo, phong ... đặc biệt nghệ thuật, nghệ thuật thành phố thời phong kiến suy sụp Văn Hóa Văn Chính” yếu, giống nghệ thuật quí tộc thời hậu kỳ Heian Nghệ thuật nầy tinh tuý điêu luyện chất, phát triển cực...
 • 19
 • 242
 • 0

ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO ĐẾN ĐỜI SỐNG XÃ HỘI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM VÀO THỜI KỲ PHONG KIẾN VÀ HIỆN NAY

ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO ĐẾN ĐỜI SỐNG XÃ HỘI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM VÀO THỜI KỲ PHONG KIẾN VÀ HIỆN NAY
... PH T GIÁO ð N ð I S NG XÃ H I C A DÂN T C VI T NAM VÀO CÁC TRI U ð I PHONG KI N VÀ NGÀY NAY 15 2.1 nh hư ng c a Ph t giáo tri u ñ i phong ki n 15 2.1.1 nh hư ng c a Ph t giáo dư ... hi u “ nh hư ng Ph t giáo ñ n ñ i s ng h i c a dân t c Vi t Nam vào th i kỳ phong ki n hi n nay ñ hi u sâu v tôn giáo này, nh ng g n bó gi a t m nh hư ng c a Ph t giáo dân t c ta T ñó có nhìn ... giáo Vi t Nam v sau, mà ñ nh ñi m giai ño n th k X – XIV Chương 2: NH HƯ NG PH T GIÁO ð N ð I S NG XÃ H I C A DÂN T C VI T NAM VÀO CÁC TRI U ð I PHONG KI N VÀ NGÀY NAY 2.1 nh hư ng c a Ph t giáo...
 • 36
 • 454
 • 6

Những đặc điểm chủ yếu của luật hình sự Việt Nam thời kỳ phong kiến

Những đặc điểm chủ yếu của luật hình sự Việt Nam thời kỳ phong kiến
... 1: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM THỜI NGÔ, ĐINH, TIỀN LÊ, LÝ VÀ TRẦN (Từ kỷ X đến kỷ XV) 1.1 Những đặc điểm chủ yếu luật hình thời Ngô, Đinh, Tiền Lê 1.2 Những đặc điểm chủ yếu ... điểm chủ yếu luật hình thời nhà Lý (1010 - 1225) 1.3 Những đặc điểm chủ yếu luật hình thời nhà Trần (1225 - 1400) 17 Chương 2: 23 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM THỜI HẬU LÊ (Từ ... sắc luật hình Việt Nam thời kỳ phong kiến Vì vậy, nghiên cứu đặc điểm chủ yếu luật hình Việt Nam thời kỳ phong kiến để rút kinh nghiệm quý báu đúc kết qua hàng nghìn năm ông cha cần thiết đồng thời...
 • 90
 • 766
 • 1

tiểu luận đai học sư phạm Hình tượng rồng trong nền mỹ thuật Việt Nam thời kỳ phong kiến

tiểu luận đai học sư phạm Hình tượng rồng trong nền mỹ thuật Việt Nam thời kỳ phong kiến
... khảo Cấu trúc tiểu luận I Lịch sử hình tượng rồng mỹ thuật Việt Nam II Rồng thời Lý III .Rồng thời Trần IV Rồng thời Lê Sơ V Rồng thời Mạc, Trịnh – Nguyễn, Nguyễn Líp: K56 - SP Mỹ thuật Nội Trường ... rồng hình tượng nghệ thuật phổ biến lịch sử mỹ thuật Việt Nam suốt thời kỳ phong kiến, nhiều hình tượng nghệ thuật khác gắn bó chặt chẽ với thời đại sản sinh nó, thể khát vọng lý tưởng thời kỳ ... Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu I.Đối tượng Nghiên cứu hình tượng rồng mỹ thuật phong kiến Việt Nam qua hình tượng rồng tiêu biểu cụ thể thời kỳ Lý, Trần, Lê Sơ, Nguyễn II Phạm vi nghiên cứu...
 • 35
 • 1,379
 • 6

Mô hình nhà nước việt nam thời kỳ phong kiến

Mô hình nhà nước việt nam thời kỳ phong kiến
... lịch sử nhà nớc pháp luật Việt Nam II Tóm tắt nội dung nghiên cứu đề tài - Đề tài tập trung nghiên cứu hình tổ chức máy nhà nớc phong kiến thông qua hình: hình quyền quân thời kỳ Ngô ... hoàn chỉnh hình nhà nớc khoan thứ sức dân, hình thân dân 2.3 hình tổ chức máy nhà nớc thời Trần (thời kỳ từ 1225 - 1400) 2.3.1 Tổ chức máy nhà nớc trung ơng dới thời Trần Nhà Trần tiếp ... hình quyền thân dân vào đầu kỷ XI sang hình - hình quyền tập quyền quan liêu Chuyên đề 3: hình quyền tập quyền quan liêu Thời Lê (thế kỷ XV) Thời nhà Lê (Thế kỷ XV) đợc coi thời kỳ...
 • 86
 • 413
 • 3

Sự ảnh hưởng của tư tưởng đạo đức trong triết học nho giáo tới đời sống tinh thần của con người việt nam thời kỳ phong kiến

Sự ảnh hưởng của tư tưởng đạo đức trong triết học nho giáo tới đời sống tinh thần của con người việt nam thời kỳ phong kiến
... CHƯƠNG 3: NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC TRONG TRIẾT HỌC NHO GIÁO TỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM THỜI KỲ PHONG KIẾN 3.1 tưởng đạo đức Nho giáo Việt Nam trước thời kì nhà Lý- ... đức triết học Nho giáo tới đời sống tinh thần người Việt Nam thời phong kiến 3.1 tưởng đạo đức Nho giáo Việt Nam trước thời kì nhà Lý- Trần 3.2 Sự ảnh hưởng tưởng đạo đức Nho giáo thời ... Những ảnh hưởng tưởng đạo đức triết học Nho giáo tời đời sống tinh thần người Việt Nam thời kỳ phong kiến 3.1 tưởng đạo đức Nho giáo Việt Nam trước thời kỳ nhà Lý – Trần .32 3.2 Sự...
 • 64
 • 275
 • 0

Ảnh hưởng của Nho giáo đến văn học và giáo dục ở Việt Nam thời kỳ phong kiến

Ảnh hưởng của Nho giáo đến văn học và giáo dục ở Việt Nam thời kỳ phong kiến
... tưởng khác “ nam nữ thụ thụ bất thân”, trung quân”, trọng văn nho giáo ảnh hưởng đến nội dung văn học thời Ảnh hưởng nho giáo tới lĩnh vực giáo dục Việt Nam thời phong kiến Cũng giống văn ... hưởng nho giáo tới lĩnh vực Văn học giáo dục Việt Nam thời phong kiến 1 .Ảnh hưởng nho giáo tới lĩnh vực Văn học nước ta thời phong kiến mạnh mẽ nhiều phương diện Nếu văn học dân gian nhân dân lao ... lựa chọn người tài dựa tảng tư tưởng nho giáo a.Tư tưởng “ trọng văn ảnh hưởng tới giáo dục: Do ảnh hưởng tư tưởng trọng văn, tức trọng kẻ sĩ nho giáo nên Việt Nam có thứ bậc xếp hạng: “ Sĩ, nông,...
 • 14
 • 1,410
 • 6

Mối quan hệ giữa trung ương và địa phƣơng trong nền hành chính việt thời kỳ phong kiến

Mối quan hệ giữa trung ương và địa phƣơng trong nền hành chính việt thời kỳ phong kiến
... mối quan hệ trung ương địa phương, xây dựng mối lên hệ, ràng buộc lẫn quan chức quan địa phương vào quyền trung ương Từ kỉ X đến nửa đầu XIX, triều đại phong kiến Việt Nam cố gắng chi phối địa ... nước trung ương với tất địa phương quan lại cấp Trong mối quan hệ hai chiều trung ương địa phương, xu hướng trung ương ngày chi phối địa phương phản ánh xu hướng tập trung quyền lực tối cao vào ... hoàn chỉnh từ trung ương xuống đến địa phương Chính quyền trung ương đứng đầu nhà vua, vua hệ thống quan đại thần giúp việc hệ thống quan trung ương sảnh, viện, đài Đối với địa phương, nhà nước...
 • 11
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thời kỳ phong kiến phương bắc đô hộ 179tcn ÷ 938thời kỳ phong kiến myanmarthời kì phong kiến phương bắcthời kỳ phong kiếnca dao thời kỳ phong kiến phần 1ca dao thời kỳ phong kiến phần 2lịch sử việt nam qua các thời kỳ phong kiếnlịch sử việt nam thời kỳ phong kiếnchế độ phong kiến phương tâynhà nước phong kiến phương tâythời kỳ phong kiến 3thời kỳ phong kiến độc lậpthời kỳ phong kiến trung quốcthời kỳ phong kiến tự chủthời kỳ phong kiến châu âuHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả