Nghiên cứu tổng hợp phức của kẽm với NacetylLCystein

Luận văn nghiên cứu, tổng hợp phức đơn phối tử, đa phối tử của Cu(II) với thiosemicacbazit lalanin

Luận văn nghiên cứu, tổng hợp phức đơn phối tử, đa phối tử của Cu(II) với thiosemicacbazit  lalanin
... Nghiên cứu, tổng hợp phức đơn phối tử, đa phối tử Cu(II) với thiosemicacbazit v L.alanin làm khóa luận tốt nghiệp Đề tài có nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Tổng hợp phức chất đơn phối tử đa phối tử ... kiện tổng hợp chúng - Môi trờng thích hợp để tổng hợp phức pH từ - 6, nhiệt độ 30 - 400C (đối với phức Cu(II) với thiosemicacbazit) nhiệt độ 50-600C (đối với phức đơn phối tử Cu với L-alanin đa phối ... electron phức hỗn hợp Cu(II) với thiosemicacbazit alanin Hình Phổ IR phối tử thiosemicacbazit Hình Phổ IR phối tử alanin Hình 10 Phổ IR phức Cu(II) với thiosemicacbazit Hình 11 Phổ IR phức Cu(II) với...
 • 57
 • 211
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức của kẽm (II) với metyl thimol xanh (MTX) bằng phương pháp trắc quang, đánh giá khả năng ứng dụng định lượng kẽm

Nghiên cứu sự tạo phức của kẽm (II) với metyl thimol xanh (MTX) bằng phương pháp trắc quang, đánh giá khả năng ứng dụng định lượng kẽm
... nghiên cứu tạo phức MTX với kẽm cách có hệ thống Xuất phát từ lý chọn đề tài: Nghiên cứu tạo phức kẽm (II) với metyl thimol xanh (MTX) phơng pháp trắc quang, đánh giá khả ứng dụng định lợng kẽm ... đề sau: Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức đơn ligan Zn (II) với MTX nớc Nghiên cứu điều kiện tối u cho tạo phức Zn(II) - MTX Xác định thành phần phức Zn(II) - MTX Nghiên cứu chế tạo phức Zn(II) - MTX ... thuốc thử metyl thimol xanh (MTX) 1.3 Các phơng pháp nghiên cứu phức màu 13 1.3.1 Phơng pháp trắc quang 13 1.3.2 Phơng pháp chiết - trắc quang 14 1.4 Các bớc nghiên cứu phức màu...
 • 94
 • 858
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức của kẽm(II) với xilen da cam bằng phương pháp trắc quang, ứng dụng xác định hàm lượng kẽm trong dược phẩm

Nghiên cứu sự tạo phức của kẽm(II) với xilen da cam bằng phương pháp trắc quang, ứng dụng xác định hàm lượng kẽm trong dược phẩm
... Cỏc phng phỏp khỏc12 1.2 Thuc th xilen da cam (XO) v ng dng.. 13 1.2.1 Tớnh cht ca xilen da cam .13 1.2.2 Kh nng to phc ca XO .15 1.2.3 ng dng ca xilen da cam. ..16 1.3 Cỏc bc nghiờn cu phc ... ( Semixilen da cam) CH 2COOH HOOC - CH N N CH CH HOOC - CH CH 2COOH OH HO H3C CH C SO Ngi ta thng dựng xilen da cam di dng mui natri C31H28N2O13Na4S, cú lng phõn t 760,59 .v.C Xilen da cam l ... 1.2 THUC TH XILEN DA CAM (XYLENOL ORANGE) V NG DNG 1.2.1 Tớnh cht ca xylen da cam (XO) [15] Trng Th Bỡnh Giang Lp 47A Húa 13 Khúa lun tt nghip Chuyờn ngnh Húa phõn tớch Xilen da cam c tng hp...
 • 71
 • 710
 • 6

NGHIÊN cứu TỔNG hợp PHỨC pt2+ với PAMAM DENDRIMER và CHITOSAN

NGHIÊN cứu TỔNG hợp PHỨC pt2+ với PAMAM DENDRIMER và CHITOSAN
... phc Pt2+ vi Pamam Dendrimer v phc Pt2+ vi Chitosan Kho sỏt kh nng gõy c t bo ung th ca phc Pt 2+ vi Pamam Dendrimer, phc Pt2+ vi Chitosan So sỏnh kh nng gõy c t bo ung th ca cỏc phc Pt 2+ vi Pamam ... Pt 2+ vi Pamam Dendrimer cú core etylendiamine (EDA), phc Pt 2+ vi Pamam Dendrimer cú core diaminobutane (DAB), phc Pt2+ vi Chitosan Lun im mi ca ti Tng hp phc Pt2+ vi Pamam Dendrimer cú core ... bng phng phỏp SRB D kin kt qu t c Tng hp c cỏc phc cht ca Pt2+ vi Pamam Dendrimer v Chitosan Cỏc phc cht ca Pt2+ vi Pamam Dendrimer v Chitosan cú kh nng gõy c cao trờn t bo ung th HVTH: Nguyn...
 • 13
 • 210
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp phức phthalocyanine với một số kim loại để làm chất xúc tác quang oxy hóa

Nghiên cứu tổng hợp phức phthalocyanine với một số kim loại để làm chất xúc tác quang oxy hóa
... NGHỆ HÓA HỌC LÊ THANH MINH NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP PHỨC PHTHALOCYANINE VỚI MỘT SỐ KIM LOẠI ĐỂ LÀM CHẤT XÚC TÁC QUANG OXY HÓA LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 LỜI CAM ĐOAN Tác ... trình quang oxy hóa thực tiễn hướng nghiên cứu đẩy tiềm Trên sở phân tích đó, hướng đề tài: Nghiên cứu tổng hợp phức phthalocyanine với số kim loại làm xúc tác cho phản ứng quang oxy hóa đặt ... dụng làm chất xúc tác cho phản ứng quang oxy hóa oxy hóa .23 1.2.1 .Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất tetrasulfophthalocyanine tetraaminophthalocyanine với kim loại khác 23 1.2.2 Nghiên cứu...
 • 273
 • 152
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức của chì với thuốc thử PAR bằng phương pháp trắc quang ứng dụng nó trong việc xử lí nước thải công ty cổ phần cơ khí ôtô nghệ an phân xưởng i

Nghiên cứu sự tạo phức của chì với thuốc thử PAR bằng phương pháp trắc quang ứng dụng nó trong việc xử lí nước thải công ty cổ phần cơ khí ôtô nghệ an  phân xưởng i
... liền m i trờng, đ i sống ng i kinh tế công nghiệp V i nêu trên, chọn đề t i: Nghiên cứu tạo phức chì v i thuốc thử PAR phơng pháp trắc quang ứng dụng việc xử lý nớc th i công ty cổ phần khí ... khí ôtô Nghệ An phân xởng Thực đề t i này, tập chung nghiên cứu gi i vấn đề sau: - Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức đơn ph i tử Pb(II) -PAR - i u kiện t i u cho tạo phức gồm: nồng độ ion kim lo i, ... - V i amonihyđroxit NH4OH: Pb2+ +2OH- = Pb(OH)2 1.1.1.2 Sự tạo phức chì v i thuốc khử hữu cơ: Chì tạo phức v i nhiều thuốc thử hữu tạo thành mu i n i phức khó tan có màu đặc trng: - V i đietylđithiocacbamat:...
 • 67
 • 883
 • 6

Nghiên cứu sự tạo phức của maltol với fe3+ ứng dụng xác định dư lượng streptomycin trong thực phẩm

Nghiên cứu sự tạo phức của maltol với fe3+ ứng dụng xác định dư lượng streptomycin trong thực phẩm
... phân streptomycin tạo maltol Nghiên cứu tạo phức Fe3+ với maltol: - Xác định điều kiện tạo phức tối u - Xác định thành phần phức tạo thành - Nghiên cứu chế tạo phức xác định tham số định lợng phức ... cứu tạo phức maltol với ion Fe3+, ứng dụng xác định d lợng streptomycin thực phẩm làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp cao học Để thực mục đích cần giải nội dung chủ yếu nh sau: Nghiên cứu ... cất tơng ứng + Nghiên cứu điều kiện tối u cho thủy phân streptomycin tạo maltol nh : thời gian thủy phân, nhiệt độ, nồng độ NaOH + Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức Fe3+ với maltol + Nghiên cứu điều...
 • 72
 • 916
 • 2

Báo cáo " Nghiên cứu sự tạo phức của mangan với 1-(2- PYRIDYLAZO) -2-NAPHTOL(PAN) trong môi trường nước - etanol và ứng dụng để CHế tạo KIT xác định hàm lượng Mn(II) trong môi trường nước " doc

Báo cáo
... áp dụng để xác định Mn(II) môi trờng nớc Hình 6: KIT kiểm tra nhanh hàm lợng Mn(II) sản xuất đợc 2) Đã áp dụng kết nghiên cứu tạo phức MN(II )- PAN để chế tạo KIT kiểm tra nhanh nồng độ Mn(II) môi ... màu với thị PAN có độ tin cậy cao, hoàn toàn thích hợp để phân tích ion Mn(II) mẫu thực tế đợc 3.8 Chế tạo KIT kiểm tra hàm lợng Mn(II) Dựa kết nghiên cứu trình bày trên, chế tạo KIT kiểm tra hàm ... Hình Phổ thuốc thử PAN (5.1 0-4 M); phức Mn(II )- PAN (Mn(II) = 1 0-5 M); pH = 3.2 Khảo sát ảnh hởng pH đến tạo phức Để tìm điều kiện tối u cho phản ứng tạo phức Mn(II) với PAN, khảo sát ảnh hởng pH:...
 • 5
 • 395
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp nguyên liệu kẽm gluconat kẽm làm thuốc điều trị suy dinh dưỡng trẻ em

Nghiên cứu tổng hợp nguyên liệu kẽm gluconat kẽm làm thuốc điều trị suy dinh dưỡng trẻ em
... sở nghiên cứu tổng hợp kẽm gluconat làm thuốc chống suy dinh dưỡng cho trẻ em Để đáp ứng nhu cầu trên, việc nghiên cứu điều chế Kẽm gluconat dùng làm nguyên liệu để bào chế thành phẩm trò suy dinh ... Vì vậy, việc tổng hợp hợp chất chứa Kẽm để làm nguồn nguyên liệu thuốc, từ bào chế thành phẩm chứa Kẽm gluconat làm thuốc bổ sung vi lượng Kẽm cho trẻ em chống suy dinh dưỡng làm thuốc gia tăng ... có sở nghiên cứu tổng hợp Kẽm gluconat Nhu cầu sử dụng thuốc để bổ sung kẽm điều trò suy dinh dưỡng tăng sức đề kháng thể lớn Bước đầu, tìm điều kiện thích hợp để điều chế nguyên liệu Kẽm gluconat...
 • 150
 • 1,852
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sự tạo phức của đồngii với xilen da cam bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để phân tíchnghiên cứu tổng hợp vật liệu cumcm41 cu ở dạng phức chất axetat và hoạt tính của nó đối với phản ứng oxi hóa phenolnghiên cứu tổng hợp cấu tạo của một số phức chất của pdii với dẫn xuất thiosemicacbazontổng hợp và nghiên cứu một số phức chất palađiii với các dẫn xuất của n4phenyl thiosemicacbazitthuc nghiem nghien cuu tong hop khao sat hoat tinh xuc tac khu nox cua he osm2nghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101nghiên cứu sự tạo phức của fe iii với thuốc thử 12pyridylazo2naphtol pannghiên cứu sự tạo phức của thori iv với xilen da cam bằng phương pháp trắc quang và đánh giá độ nhạy của nónghiên cứu sự tạo phức của zn2 ni2 với thuốc thử đithizon ứng dụng xác đoịnh chúng bằng phương pháp chiết trắc quangđề tài nghiên cứu tổng hợp cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm thuỷ tinh hệ caomgosio2nghien cuu su tao phuc cua metyl thymol xanh voi bimutnghiên cứu tổng hợp và tính chất nhạy khí của vật liệu nanocomposite trên nền polyaniline và polypyrrolenghiên cứu sự tạo phức của bi iii với 4 2 pyridilazo rezocxin par và axit axetic trong dung dịch nước bằng phương pháp trắc quangnghiên cứu tổng hợp muối canxi hydroxycitrat từ axit hydroxycitric của vỏ quả bứa ở quảng ngãinghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlinTạo hứng thú cho học sinh khi học phần bài toán và thuật toán tin học 10 qua việc kết hợp lôgic một số phương phápÚng dụng phần mềm ADOBE PRESENTER vào soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm cho bài giảng e learning, tạo hứng thú cho học sinh và nâng cao hiệu quả dạy học khi ôn tập tiết 68 tin học 10skkn sử dụng hàm sinh số ngẫu nhiên random tạo test cho một số bài tập cơ bản tin học 11Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh và lặp để giải một số bài toán trong toán học và trong thực tiễnSử dụng một số phương pháp dạy học tích cực để nâng cao hiệu quả học tập nội dung chương trình con cho học sinh khối 11Sử dụng phần mềm crocodile ICT 605 và kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn để nâng cao chất lượng dạy học bài cấu trúc lặp tiết 1 (chương trình tin học 11) tại trường THPT thường xuân 2Một số thuật toán tổng quát để phát triển tư duy cho học sinh lớp 10a1, 10a2 trường THPT quan sơnMột số vấn đề học sinh khối 11 gặp phải khi giải bài toán trên máy tính tin học 11NHỮNG vấn đề cần lưu ý KHI GIẢI một số bài TOÁN HÌNH học TRONG lập TRÌNHPhát huy tính tích cực của học sinh bằng phương pháp dạy học hợp tác trong bài bài tập thực hành 5 tin học 11Phối hợp nhiều phương pháp giúp học tốt bài toán và thuật toán tin học 10Phương pháp dạy học sinh cách viết chương trình sử dụng kiểu dữ liệu tệp văn bảnPhân tích và khắc phục những sai lầm thường gặp của học sinh khi giải một số dạng bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 THPTPhân tích và khắc phục nhứng sai lầm thương gặp của học sinh khi giải một số dạng bài tập hóa học vô cơ lớp 11 THPTPhụ đạo học sinh yếu, kém môn hóa học mới đầu vào lớp 10 trường THPT mường látĐỀ tự LUYỆN TOEIC 900bRèn luyện kĩ năng giải bài toán về phản ứng giữa kim loại, oxit kim loại và muối tác dụng với dung dịch axit cho học sinh THPTRèn luyện những kỹ năng nhận biết các chất hữu cơ trong chương trình hóa học THPTNghiên cứu kết quả điều trị chảy máu do loét dạ dày tá tràng bằng phương pháp điện đông lưỡng cực và phối hợp tiêm dung dịch adrenalin 1 trên10.000 qua nội soi (full text)Tuyển tập mệnh đề trạng ngữ bài tập phrasal verbs ôn thi THPT môn tiếng anh