Nghiên cứu bào chế hệ tự nhũ hóa siêu bão hòa chứa silymarin

Nghiên cứu bào chế hệ tự nhũ hóa chứa piroxicam

Nghiên cứu bào chế hệ tự nhũ hóa chứa piroxicam
... thường piroxicam Do tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu bào chế hệ tự nhũ hóa chứa piroxicam với mục tiêu: Xây dựng công thức hệ tự vi nhũ hóa chứa piroxicam đánh giá số đặc tính hệ tự vi nhũ hóa ... Cơ chế tự nhũ hóa 1.2.4 Một số đặc tính hệ tự nhũ hóa 1.2.5 Ưu, nhược điểm ứng dụng hệ tự nhũ hóa 1.3 Phƣơng pháp rắn hóa hệ tự nhũ hóa 10 1.3.1 Dạng rắn hệ tự ... trình bào chế pellet phương pháp đùn - tạo cầu 19 2.3.4 Phƣơng pháp đánh giá đặc tính lý hóa hệ tự nhũ hóa dạng rắn hóa từ hệ tự nhũ hóa chứa piroxicam 2.2.4.1 Đánh giá đặc tính hệ tự nhũ hóa chứa...
 • 56
 • 535
 • 5

Nghiên cứu điều chế chitosan từ chitin vỏ ghẹ và ứng dụng làm phụ gia mạ kẽm điện hóa

Nghiên cứu điều chế chitosan từ chitin vỏ ghẹ và ứng dụng làm phụ gia mạ kẽm điện hóa
... từ chitin vỏ ghẹ ứng dụng làm phụ gia mạ kẽm điện hóa làm đề tài luận văn tốt nghiệp 2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu điều chế CTS từ chitin tách từ vỏ ghẹ phế liệu chế biến thuỷ sản với hiệu ... đặc điểm công nghệ mạ kim loại điện hoá, phương pháp mạ kẽm điện hoá - Nghiên cứu khả sử dụng CTS mạ kẽm điện hoá  Nghiên cứu thực nghiệm - Tối ưu hoá điều chế CTS từ chitin vỏ ghẹ với hiệu suất ... phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết - Nghiên cứu nguồn gốc, trạng thái tồn chitin - Nghiên cứu tính chất hoá lý chitin, CTS - Phương pháp chiết tách chitin, điều chế CTS - Nghiên cứu quy...
 • 26
 • 270
 • 0

Chương trình giảng dạy kinh tế fulbright kinh tế học khu vực công nghiên cứu tình huống 1 nhân hoá hệ thống thoát nước

Chương trình giảng dạy kinh tế fulbright  kinh tế học khu vực công nghiên cứu tình huống 1 tư nhân hoá hệ thống thoát nước
... ròng doanh thu 0. 71 0.24 0.47 1. 73 0.59 1. 14 Hạng mục US$ (000) 2962 10 07 19 55 18 % Nước sản xuất theo m3 419 814 6 Nước tính hóa đơn theo m 17 09 314 Rò rỉ hệ thống (hiệu vận 41% hành) Nguồn: Vera ... hoạt 10 0 0. 61 6.98 11 .4 Thương 5000 2 .15 17 .55 8.2 Công nghiệp 5000 1. 32 21. 32 16 .2 Kh{ch sạn 25000 3. 91 10.00 2.6 (hội viên) Kh{ch sạn 25000 3.97 10 .29 2.6 (không hội viên) Cho cộng đồng 5000 1. 31 ... cấp nhượng quyền 12 Cancún, Mexico: Tƣ nhân hóa Hệ thống Nƣớc _CR14-00 -15 93.0 Bảng Bản đồ Mêhicô 13 Cancún, Mexico: Tƣ nhân hóa Hệ thống Nƣớc _CR14-00 -15 93.0 Bảng Bản đồ...
 • 16
 • 251
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH ANTHOCYANIN TỪ ĐÀI HOA HIBISCUS SABDARIFFAỨNG DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT GIẤY CHỈ THỊ PHÁT HIỆN NHANH HÀN THE TRONG THỰC PHẨM " pdf

Tài liệu BÁO CÁO
... xanh mờ 743 Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ đài hoa Hibiscus sabdariffa - Ứng dụng để sản xuất giấy thị phát nhanh hàn the thực phẩm 3.3.3 Xác định thời gian nhúng giấy thị vào thực phẩm Bảng ... màu 745 Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ đài hoa Hibiscus sabdariffa - Ứng dụng để sản xuất giấy thị phát nhanh hàn the thực phẩm Kết thí nghiệm cho thấy nhận biết hàn the hai loại giấy tương ... axit, giấy tiếp xúc với môi trường thực phẩm hàn the giấy chuyển màu từ đỏ sang tím (xám) xanh 739 Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ đài hoa Hibiscus sabdariffa - Ứng dụng để sản xuất giấy thị...
 • 9
 • 423
 • 9

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VÀ TIÊU CHUẨN HÓA HỖN DỊCH UỐNG ALBENDAZOLE " doc

Tài liệu BÁO CÁO
... nằm tiêu chuẩn cho phép từ 90 -110% Cho nên, hai mẫu đạt tiêu định tính định lượng 3.3 Tiêu chuẩn thành phẩm Tiêu chuẩn chế phẩm hỗn dịch nghiên cứu xây dựng dựa vào USP 30 45 chuyên luận albendazole ... albendazole chế phẩm sau bào chế so sánh với chế phẩm bảo quản tháng điều kiện nhiệt độ: 320C 280C – 320C - Xây dựng tiêu chuẩn cho thành phẩm dựa tiêu chuẩn DDVN III (2002) chuyên luận hỗn dịch ... Bộ môn Hóa dược, Khoa Dược, Đại học Y dược Tp.HCM II NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung - Xây dựng công thức điều chế hỗn dịch albendazole % - Theo dõi độ ổn định chế phẩm...
 • 5
 • 314
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Hệ tưởng của bản tuyên ngôn độc lập Mỹ" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Publications, 2001 Tóm tắt Hệ t tởng Tuyên ngôn Độc lập Mỹ Tuyên ngôn Độc lập Mỹ đợc Thomas Jefferson viết vào năm 1776 Đây ngôn tiếng Trong báo này, Bản tuyên ngôn Độc lập Bang Thống Mỹ đợc phân tích ... tích Diễn ngôn Phê phán (CDA) phơng diện từ vựng ngữ pháp Kết phân tích khám phá hệ t tởng Tuyên ngôn Độc lập - hệ t tởng cách mạng Bài viết gợi ý CDA, với vai trò đờng hớng nghiên cứu, dùng ... people) too have been deaf to the voice of justice and consanguinity trờng Đại học Vinh Tạp chí khoa học, tập XXXVIIi, số 4b-2009 In a word, the Relational process helps to depict the situation...
 • 8
 • 177
 • 0

nghiên cứu điều chế biodiesel từ dầu thực vật và etanol trên hệ xúc tác rắn

nghiên cứu điều chế biodiesel từ dầu thực vật và etanol trên hệ xúc tác rắn
... nông nghiệp có thời tiết ưu đãi nước ta Chính những lí trên, đề tài: nghiên cứu điều chế Biodiesel từ dầu thực vật etanol hệ xúc tác rắn tiến hành nhằm mục đích thu nhiên liệu sinh học thay ... nghệ sản xuất biodiesel liên tục với xúc tác lipase cố định 1.3.4 Xúc tác đường rắn Trên tạp chí Nature, tháng 11, năm 2005 lần xúc tác đường nghiên cứu công bố nhà khoa học Nhật Bản Xúc tác ... nguyên liệu để sản xuất biodiesel 1.2.1 Dầu thực vật Nói chung, hạt thực vật chứa dầu, dầu thực vật dùng để dầu dầu với hàm lượng lớn, như: đậu phộng, đậu nành, cải dầu, ô liu, hướng dương,...
 • 66
 • 204
 • 0

Nghiên cứu bào chế hệ tự nhũ hóa chứa artesunat

Nghiên cứu bào chế hệ tự nhũ hóa chứa artesunat
... cải thiện sinh khả dụng 1.1.7 Các phương pháp định lượng artesunat 1.1.8 Các nghiên cứu vi tiểu phân artesunat 1.1.9 Một số chế phẩm chứa artesunat thị trường 1.2 ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ TỰ NHŨ HÓA 1.2.1 ... chất, đề tài tiến hành Nghiên cứu bào chế hệ tự nhũ hóa chứa artesunat với mục tiêu: Xây dựng công thức hệ tự nhũ hóa chứa artesunat Đánh giá số đặc tính hệ tự nhũ chứa artesunat nhũ tương tạo ... chứa artesunat 2 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ ARTESUNAT 1.1.1 Cấu trúc phân tử, tính chất lý hóa Công thức: C19H28O8 Khối lượng phân tử: 384,4 g/mol Hình 1.1 Cấu trúc phân tử artesunat Artesunat...
 • 58
 • 444
 • 5

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ GLUCOSAMIN TỪ VỎ TÔM

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ GLUCOSAMIN TỪ VỎ TÔM
... Án Tốt Nghiệp Nghiên cứu điều chế glucosamin từ vỏ tôm http://www.ebook.edu.vn Chương IV : KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 4.1 Điều chế chitin từ vỏ tôm 4.1.1 Quá trình khử khoáng Trong vỏ tôm, thành phần ... Nghiên cứu điều chế glucosamin từ vỏ tôm http://www.ebook.edu.vn KẾT LUẬN Qua thời gian nghiên cứu khía cạnh khác đề tài sở mục tiêu đề Chúng đạt số kết sau: Điều chế chitin, chitosan từ vỏ tôm ... cho việc nghiên cứu ứng dụng khác glucosamin đặt vấn đề tiến hành đề tài Nghiên cứu điều chế glucosamin từ vỏ tôm Mục tiêu đề tài nhằm giải vấn đề sau : Phân lập chitin – chitosan từ vỏ tôm phế...
 • 51
 • 408
 • 1

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH ANTHOCYANIN TỪ ĐÀI HOA HIBISCUS SABDARIFFA- ỨNG DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT GIẤY CHỈ THỊ PHÁT HIỆN NHANH HÀN THE TRONG THỰC PHẨM

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH ANTHOCYANIN TỪ ĐÀI HOA HIBISCUS SABDARIFFA- ỨNG DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT GIẤY CHỈ THỊ PHÁT HIỆN NHANH HÀN THE TRONG THỰC PHẨM
... xanh mờ 743 Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ đài hoa Hibiscus sabdariffa - Ứng dụng để sản xuất giấy thị phát nhanh hàn the thực phẩm 3.3.3 Xác định thời gian nhúng giấy thị vào thực phẩm Bảng ... axit, giấy tiếp xúc với môi trường thực phẩm hàn the giấy chuyển màu từ đỏ sang tím (xám) xanh 739 Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ đài hoa Hibiscus sabdariffa - Ứng dụng để sản xuất giấy thị ... Giấy không chuyển màu Giấy không chuyển màu Bánh Giấy không chuyển màu Giấy không chuyển màu 745 Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ đài hoa Hibiscus sabdariffa - Ứng dụng để sản xuất giấy thị...
 • 9
 • 683
 • 10

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều hòa không khí sử dụng bộ biến tần đi sâu thiết kế hệ thống điều khiển điều hòa

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều hòa không khí sử dụng bộ biến tần đi sâu thiết kế hệ thống điều khiển điều hòa
... 2.2 HỆ THỐNG ĐI U KHIỂN TỰ ĐỘNG TRONG ĐI U HÕA KHÔNG KHÍ 2.2.1 Nhiệm vụ chức hệ thống đi u khiển Chức quan trọng hệ thống đi u hòa không khí trì thông số khí hậu phạm vi không phụ thuộc vào đi u ... 2.2.2 Sơ đồ đi u khiển thiết bị hệ thống đi u khiển 2.2.2.1 Sơ đồ đi u khiển tự động : Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống đi u khiển 12 Các hệ thống đi u khiển tự động đi u hòa không khí hoạt động dựa ... khiển Ngƣời ta sử dụng nhiều nguồn lƣợng khác cho hệ thống đi u khiển - Đi n năng: đại phận hệ thống đi u khiển sử dụng đi n đ đi u khiển tính gọn nhẹ dễ dàng sử dụng Nguồn đi n có đi n áp thƣờng...
 • 60
 • 498
 • 2

nghiên cứu triết học “hệ tưởng đức” – tác phẩm đánh dấu sự ra đời một thế giới quan mới, một quan niệm duy vật về lịch sử

nghiên cứu triết học “hệ tư tưởng đức” – tác phẩm đánh dấu sự ra đời một thế giới quan mới, một quan niệm duy vật về lịch sử
... “HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC” TÁC PHẨM ĐÁNH DẤU SỰ RA ĐỜI MỘT THẾ GIỚI QUAN MỚI, MỘT QUAN NIỆM DUY VẬT VỀ LỊCH SỬ ĐẶNG HỮU TOÀN (*) Trên sở phân tích luận giải ... sống bền vững ý nghĩa lịch sử lớn lao “Hệ tưởng Đức” giới quan vật biện chứng quan niệm vật lịch sử Bởi lẽ, thành tố làm nên bước ngoặt cách mạng thực lịch sử tưởng triết học nhân loại, tạo ... ngoặt lịch sử học thuyết xã hội làm nên thực chất cách mạng lịch sử tưởng triết học nhân loại - quan niệm vật lịch sử - lần ông trình bày cách toàn diện, chi tiết Và, với việc đề xuất giới quan...
 • 10
 • 872
 • 4

nghiên cứu triết học hệ tưởng đức” trong sự tiến triển quan niệm của c.mác và ph.ăngghen về tôn giáo

nghiên cứu triết học hệ tư tưởng đức” trong sự tiến triển quan niệm của c.mác và ph.ăngghen về tôn giáo
... "HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC” TRONG SỰ TIẾN TRIỂN QUAN NIỆM CỦA C.MÁC VÀ PH.ĂNGGHEN VỀ TÔN GIÁO NGUYỄN QUANG HƯNG (*) Để làm rõ giá trị lịch sử Hệ tưởng Đức“ tiến triển quan niệm C.Mác Ph.Ăngghen tôn ... vấn đề tôn giáo Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 3, 2001; Lê Đại Nghĩa V.I.Lênin bảo vệ phát triển tưởng C.Mác Ph.Ăngghen tôn giáo Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 2, 2002; Ngô Hữu Thảo Từ quan ... năm 1842 Sau đó, C.Mác đoạn tuyệt với nhóm Béclin phái Hêghen trẻ II Sự tiến triển quan niệm C.Mác Ph.Ăngghen tôn giáo C.Mác Ph.Ăngghen tác phẩm chuyên bàn tôn giáo, vấn đề tôn giáo ông đề cập...
 • 15
 • 523
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chiết xuất artemisinin từ đài hoa cây thanh caonghiên cứu bào chế hệ trị liệu hấp thu qua da đối với seopolamin clonidin và captoprilnghiên cứu bảo quản dầu mỡ bằng các chất chống oxy hóa tự nhiênnghiên cứu bào chế vi nhũ tương natri diclofenac dùng qua danghiên cứu bào chế hệ tiểu phân nano curcuminnghiên cứu bào chế nhũ tương tiêm truyền lipid phối hợp với dung dịch tiêm truyền glucose acid amin và chất điện giảinghiên cứu điều chế nhiên liệu dme từ khí tổng hợp trên hệ xúc tác cuonghiên cứu bào chế viên nén diclofenac tác dụng déo dai từ cốt tá dược hydroxy propyl methyl cellulsenghiên cứu thiết kế hệ thống báo cháy tự độngnghiên cứu thiết kế hệ thống tự động hóa dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôinghiên cứu sơ chế và bảo quản rễ củ đương quy di thực từ nhật bảnnghiên cứu thiết kế hệ thống báo cháy tự động cho công trình tòa nhà đa năng icon4nghiên cứu tổng hợp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dự án giao thông đường bộ để đảm bảo tính chặt chẽ thống nhất và đồng bộnghiên cứu bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt diclofenac và đánh giá khả năng giải phóng dược chất in vitro của chế phẩmnghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin thống kê kh cn đáp ứng yêu cầu quản lý theo cơ chế mới nghiệp vụ kế toánufma so kc 07 11 1522263ufma so kx 03 11 1522269ufbien ban giao nhan san pham khcn23528uftai ve tai day22455uftai ve tai day22459NHỮNG TRÀO lưu TRIẾT học GIÁO dục CHỦ yếu của PHƯƠNG tây THẾ kỷ XX và ẢNH HƯỞNG của nó đối với GIÁO dục VIỆT NAM HIỆN NAYDe an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNhệ thống lạnh RefrigerationPhieu dong gop y kien DHDCD 2014Giay uy quyen du hop DHCD 2014Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGD20100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCTÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016Bao Cao thuong Nien 20150326 FA web10. To trinh sua doi Dieu leKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 20113 ptd participatory technology development