Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất Nhydroxypropenamid mang khung 3hydroxyimino2oxoindolin

Tổng hợp thử tác dụng sinh học một số dẫn chất benzensulflonamid mang khung thiazolidin 2,4 dion

Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất benzensulflonamid mang khung thiazolidin 2,4 dion
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN HUY PHONG TỔNG HỢP VÀ THỬ TÁC DỤNG SINH HỌC MỘT SỐ DẪN CHẤT BENZENSULFONAMID MANG KHUNG THIAZOLIDIN- 2,4- DION KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: TS Phan ... tương tác chất với mục tiêu phân t , nhằm mục đ ch tìm iếm d n chất thiazolidindion triển vọng tương lai, thực đề t i Tổng hợp thử tác dụng sinh học số dẫn chất benzensulfonamid mang khung thiazolidin- 2,4- dion ... trình tổng hợp thiazolidin- 2,4- dion 20 Sơ đồ 3.3: Quy trình tổng hợp chất 2a 22 Sơ đồ 3.4: Quy trình tổng hợp chất 3a 23 Sơ đồ 3.5: Quy trình tổng hợp chất 4a 24 ĐẶT VẤN ĐỀ Các d n chất thiazolidindion...
 • 89
 • 88
 • 0

Tổng hợp thử tác dụng sinh học một số dẫn chất alkyl hóa của n methyl asimilobin

Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất alkyl hóa của n methyl  asimilobin
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ N I C N THỊ QUỲNH LI N TỔNG HỢP VÀ THỬ TÁC DỤNG SINH HỌC MỘT SỐ D N CHẤT ALKYL HÓA CỦA N- METHYL- ASIMILOBIN KHÓA LU N TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ ĐẠI HỌC Ngƣời hƣớng d n: TS Nguy n ... N- methyl- asimilobin d n chất alkyl hóa n , sở học tập, kế thừa ứng dụng nghi n cứu có n ớc, ti n hành nghi n cứu đề tài Tổng hợp thử tác dụng sinh học d n chất alkyl hóa Nmethyl -asimilobin Đề tài thực ... ph n lập, tinh chế nuciferin tinh khiết từ dược liệu  Demethyl hóa nuciferin tạo N- methyl- asimilobin Tổng hợp d n chất alkyl hóa N- methyl- asimilobin Thử tác dụng sinh học d n chất alkyl hóa...
 • 56
 • 324
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp thử tác dụng sinh học một số dẫn chất 2 phenoxybutylthio benzimidazol

Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất 2 phenoxybutylthio benzimidazol
... nghiên cứu tổng hợp thử tác dụng sinh học lớp dẫn chất quan trọng này, thực đề tài “ Nghiên cứu tổng hợp thử tác dụng sinh học số dẫn chất 2( phenoxybutylthio) benzimidazol với mục tiêu sau: Tổng ... 1 .2 TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DẪN CHẤT 2- MERCAPTOBENZIMIDAZOL 1 .2. 1 Tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm Năm 20 10, G Yaseen J Sudhakar tiến hành nghiên cứu tổng hợp thử tác dụng kháng khuẩn số dẫn ... triển kết nghiên cứu khóa luận, góp phần vào trình nghiên cứu tổng hợp thử tác dụng sinh học dẫn chất 2- mercaptobenzimidazol, xin đưa số đề xuất sau: Tiếp tục nghiên cứu tổng hợp dẫn chất 2- [(4-phenoxybutyl)thio]-1Hbenzo[d]imidazol...
 • 69
 • 182
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp thử tác dụng sinh học một số dẫn chất lai hóa của benzimidazol oxadiazol

Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất lai hóa của benzimidazol và oxadiazol
... đề tài: Nghiên cứu tổng hợp thử tác dụng sinh học số dẫn chất lai hóa benzimidazol oxadiazol với mục tiêu sau: Tổng hợp số dẫn chất lai hóa 1H-benzo[d]imidazol 1,3, 4oxadiazol Thử tác dụng gây ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TRẦN NGỌC MAI NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ THỬ TÁC DỤNG SINH HỌC MỘT SỐ DẪN CHẤT LAI HÓA CỦA BENZIMIDAZOL OXADIAZOL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: Ths Phạm ... thuốc dẫn chất dẫn chất oxadiazol Nhìn vào tầm quan trọng cấu trúc benzimidazol oxadiazol, người ta nghĩ có giá trị để thiết kế tổng hợp số dẫn xuất benzimidazol mang oxadiazol tìm tác dụng sinh học...
 • 67
 • 164
 • 1

Tổng hợp thử tác dụng sinh học một số dẫn chất 1 (oxadiazolyl)methyl benzimidazol

Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất 1 (oxadiazolyl)methyl benzimidazol
... 1, 3,4-oxadiazol Thử tác dụng gây độc tế bào số dẫn chất tổng hợp 2 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1. 1 Tổng quan tác dụng sinh học benzimidazol 1. 1 .1 Kháng khuẩn Kazimierczuk cộng (2002) tổng hợp hai loại dẫn xuất benzimidazol, ... tài Tổng hợp thử tác dụng sinh học số dẫn chất 1- [(oxadiazolyl)methyl] -benzimidazol với nội dung: Tổng hợp số dẫn chất 1- [(oxadiazolyl)methyl] -benzimidazol với nhóm khác vị trí số vòng 1, 3,4-oxadiazol ... 1. 2 Tác dụng dẫn chất mang khung benzimidazol oxadiazol _ 11 1. 2 .1 Tác dụng gây độc tế bào ung thư 11 1. 2.2 Tác dụng kháng khuẩn 13 1. 3 Các phản ứng tổng hợp dẫn chất...
 • 68
 • 156
 • 0

Tổng hợp thử tác dụng sinh học một số dẫn chất acyl hóa của curcumin

Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất acyl hóa của curcumin
... giải pháp Trên sở tìm dẫn chất curcumin có giá trị điều trị, thực đề tài “ Tổng hợp thử tác dụng sinh học số dẫn chất acyl hóa curcumin với mục tiêu sau: Acyl hóa curcumin với tác nhân anhydrid ... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG TỔNG HỢP VÀ THỬ TÁC DỤNG SINH HỌC MỘT SỐ DẪN CHẤT ACYL HÓA CỦA CURCUMIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: Ths Phạm Thị Hiền ... cho nhà khoa học tiếp tục tìm kiếm giải pháp mới, có việc tổng hợp, bán tổng hợp chất tương tự curcumin nhằm cải thiện sinh khả dụng, phát huy tác dụng giảm độc tính curcumin Acyl hóa curcumin giải...
 • 70
 • 159
 • 0

Tổng hợp thử tác dụng sinh học một số dẫn chất alkyl hóa của curcumin

Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất alkyl hóa của curcumin
... dẫn chất alkyl hóa curcumin Mục tiêu đề tài là: Tổng hợp số dẫn chất alkyl hóa curcumin Khảo sát số yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng alkyl hóa Thử tác dụng kháng khuẩn chống nấm dẫn chất tổng hợp ... phân tử curcumin có khả bị công tác nhân alkyl hóa, tạo dẫn chất C -alkyl hóa curcumin 1.3.2 Một số nghiên cứu bán tổng hợp dẫn chất alkyl hóa curcumin thực a Phản ứng tổng hợp diethyl -curcumin ... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ QUỲNH TỔNG HỢP VÀ THỬ TÁC DỤNG SINH HỌC MỘT SỐ DẪN CHẤT ALKYL HÓA CỦA CURCUMIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: Th.S Phạm Thị Hiền...
 • 75
 • 241
 • 0

Tổng hợp thử tác dụng sinh học một số dẫn chất 5 nitrobenzimidazol

Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất 5 nitrobenzimidazol
... 0. 35 0,30 cr f f 0. 25 5" o (/I 0.20 sr o^ > sr B i B r >5 0.16 o> > C T Q s CQ T O *2 53 0.10 0, 05 ?a ^Ă 52 0,00 4000 350 0 3000 250 0 2000 150 0 W avenum bers (cin-1) Date; Tue Apr 19 03:17: 15 ... 1 053 6, Klepsiella pneumoniae NTCC 52 211, Pseudomonas aeruginosa RSKK 355 Kt qu cho thy cỏc cht tna hp c cú tỏc dng khỏng khun yu trờn s aureus, S.feacalis vi MIC nm khong 25- 50 |xg/ml Riờng 5- nitro-2-cyclohexylmethylbenzimidazol ... i.S 0.08 1 05 I 0.06 0.04 0,02 0,00 4000 350 0 3000 250 0 2000 Wavenumbers (cm1) Date Tue Apr 19 00: 45: 11 2011 Scans' 32 Resolution 4.000 2-metyl -5- niiro B.Z.D, KBr 150 0 1000 c o 10 i 25 ii O.B o>...
 • 49
 • 146
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp thử tác dụng sinh học một số dẫn chất acid thiazolidin 4 carboxylic

Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất acid thiazolidin 4 carboxylic
... 53 4. 1.1 Tổng hợp acid 2-phenylthiazolidin -4- carboxylic dẫn chất 53 4. 1.2 Tổng hợp acid 3-tert-butoxycarbonylthiazolidin -4- carboxylic dẫn chất 53 4. 1.3 Tổng hợp acid 3-benzoyl-2-phenylthiazolidin -4- carboxylic ... hóa học tác dụng sinh học nhóm với hy vọng tìm đƣợc thuốc mới, tiến hành đề tài: Nghiên cứu tổng hợp thử tác dụng sinh học số dẫn chất acid thiazolidin- 4- carboxylic với mục tiêu sau: 1.aTổng hợp ... ứng tạo số dẫn chất hoạt chất acid thiazolidin- 4- carboxylic 1.5.3.1 Phản ứng tạo dẫn chất N-acyl dẫn chất acid thiazolidin- 4- carboxylic Năm 2011, Yu Liu tổng hợp số dẫn chất TC Thiazolidin- 4car...
 • 103
 • 108
 • 0

Tổng hợp thử tác dụng sinh học một số dẫn chất n hydroxypropenamid mang khung 3 hydroxymino 2 oxoindolin

Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất n hydroxypropenamid mang khung 3  hydroxymino  2 oxoindolin
... TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ N I NGUY N V N HÒA TỔNG HỢP VÀ THỬ TÁC DỤNG SINH HỌC MỘT SỐ D N CHẤT NHYDROXYPROPENAMID MANG KHUNG 3- HYDROXYIMINO- 2OXOINDOLIN Ngƣời hƣớng d n: DS Đỗ Thị Mai Dung N i thực ... tổng hợp chất 2b 26 Sơ đồ 3. 5: Sơ đồ tổng hợp chất 3b 26 Sơ đồ 3. 6: Sơ đồ tổng hợp chất 2c 27 Sơ đồ 3. 7: Sơ đồ tổng hợp chất 3c 27 Sơ đồ 3. 8: Sơ đồ tổng hợp chất 2d 28 Sơ đồ 3. 9: Sơ đồ tổng hợp ... II[50] Tr n sở nghi n cứu tr n, ti n hành thay nhóm nh n di n bề mặt PXD-101 vớ - - - Tổng hợp thử tác dụng sinh học số d n chất Nhydroxypropenamid mang khung 3- hydroxyimino -2- oxoindolin với hai...
 • 66
 • 140
 • 0

Tổng hợp thử tác dụng sinh học một số dẫn chất isoquinolin 3 carboxylat

Tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất isoquinolin  3 carboxylat
... thấy dẫn chất isoquinolin việc điều trị hai bệnh ung thư [ 13] HIV[8 ]- coi hiểm họa giới Với tác dụng to lớn dẫn chất isoquinolin, thực đề tài: "Tổng hợp thử tác dụng sinh học số dẫn chất isoquinolin3 -carboxylat" ... phương pháp tổng hợp dẫn chất isoquinoiin 1 .3 Một số tác dụng dẫn chất ỉsoquinolin : 12 1.4 Một số phương pháp tổng hợp isoquino!in -3- carboxyỉat 14 Chương II ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ... isoquinolin3 -carboxylat" với mục tiêu sau: Tổng hợp hợp chất ethyl 7-hydroxy-l-methyI -3, 4dỉhydroisoquinolin -3- carboxylat, chứng minh cẩu trúc hợp chất hợp chất trung gian Thử tác dụng chống đông...
 • 57
 • 142
 • 0

Bán tổng hợp thử tác dụng sinh học một số dẫn chất của nuciferin

Bán tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất của nuciferin
... hoạt chất tác dụng chữa bệnh Đề tài Bán tổng hợp thử tác dụng sinh học số dẫn chất nuciferin đƣợc thực với mục tiêu sau: Bán tổng hợp số dẫn chất nuciferin Thử tác dụng chống oxy hóa dẫn chất ... BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI NGUYỄN ĐẮC TÙNG BÁN TỔNG HỢP VÀ THỬ TÁC DỤNG SINH HỌC MỘT SỐ DẪN CHẤT CỦA NUCIFERIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn: ThS Đào Nguyệt Sương ... 2.3.4 Thử tác dụng sinh học - Thử tác dụng chống oxy hóa sản phẩm demethyl hóa sản phẩm O-alkyl hóa Bộ môn Dƣợc lực – Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.4.1 Bán tổng hợp dẫn chất...
 • 80
 • 149
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp thử tác dụng sinh học một số dẫn chất 2 mercaptobenzimidazol

Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất 2 mercaptobenzimidazol
... 1.3: Tổng hợp dẫn chất 2- mercaptobenzimidazol 10 Sơ đồ 1.4: Tổng hợp vài dẫn chất 2- mercaptobenzimidazol 13 Sơ đồ 3.1: Tổng hợp dẫn chất 2- mercaptobenzimidazol 19 Sơ đồ 3 .2: Tổng hợp 2- mercaptobenzimidazol ... tác dụng sinh học dẫn chất benzimidazol, định thực đề tài: Nghiên cứu tổng hợp thử tác dụng sinh học số dẫn chất 2mercaptobenzimidazol với mục tiêu sau: Tổng hợp số dẫn chất 2- mercaptobenzimidazol ... Các hợp chất 5e, 5f 5i thể tác dụng chống co giật cao [3] 1 .2. 3 Tác dụng khác dẫn chất 2- mercaptobenzimidazol Một số nghiên cứu cho thấy dẫn chất 2- mercaptobenzimidazol tác dụng chống ký sinh...
 • 43
 • 74
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp thử tác dụng sinh học một số dẫn chất 2 arylbenzimidazol

Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất 2 arylbenzimidazol
... 1 .2: Kết tổng hợp số dẫn chất 2- arylbenzimidazol Hiệu Diamin Aldehyd Sản phẩm suất tonc (oC) % 90 28 8 -29 0 89 29 2 -29 3 84 310-311 90 198 -20 0 86 22 0 -22 1 Năm 20 12, Chen cộng nghiên cứu tổng hợp dẫn ... -3NO2 4a H -2Cl 5a H -4Cl 6a -2NO2 -2NO2 7a -2NO2 -3NO2 8a -3NO2 -2NO2 9a -3NO2 -3NO2 10a -2Cl -2NO2 11 -2Cl -3NO2 Hình 1.3: Công thức cấu tạo số dẫn chất 2- aryl-1H-benzimidazol Năm 20 12, Ju-Fang ... cứu tổng hợp đánh giá tác dụng sinh học chúng hứa hẹn nhiều triển vọng Chình vậy, thực đề tài: Nghiên cứu tổng hợp thử tác dụng sinh học số dẫn chất 2- arylbenzimidazol với mục tiêu sau: Tổng hợp...
 • 81
 • 129
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp thử tác dụng sinh học một số dẫn chất acid 3 (benzimidazol 2 yl) propanoic

Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất acid 3 (benzimidazol 2 yl) propanoic
... cứng 18 24 ,1 17,9 19 52, 7 27 ,4 21 23 , 9 17,0 22 104 79,0 23 46,4 31 ,7 24 63, 8 54,4 Cis -25 63, 8 56,9 Trans -25 39 ,1 25 ,6 Cis -26 80 ,3 63, 8 Trans -26 43, 2 29,1 27 29 ,2 27,0 28 18 ,2 9 ,26 29 27 ,2 18,5 ... từ o- 20 phenylendiamin 21 Sơ đồ 3. 3 Tổng hợp ester ethyl 3- (benzimidazol- 2- yl)propanoat (2a) 22 Sơ đồ 3. 4 Tổng hợp ester methyl 3- (benzimidazol- 2- yl)propanoat (2b) 22 Sơ đồ 3. 5 Tổng hợp 3- (benzimidazol- 2- yl)propanhydrazid ... phong phú thêm nghiên cứu tổng hợp tác dụng sinh học dẫn chất benzimidazol, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu tổng hợp thử tác dụng sinh học số dẫn chất acid 3( benzimidazol -2- yl )propanoic với...
 • 86
 • 110
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm thực vật thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây gạo bombax malabaricum dc họ gạonghiên cứu tác dụng sinh học và độc tính của cây lược vàng callisia fragrans lindl woodshàm lượng thành phần hóa học và tác dụng sinh học của tinh dầu lá đương quy di thực từ nhật bảnhoc tac dung sinh hoc va cong dung cua cac vi thuoc trong bai thuoc huu quy hoanhoc tac dung sinh hoc va cong dung cua cac vi thuoc trong bai sam linh bach truat tanhoc tac dung sinh hoc va cong dung cua cac vi thuoc trong bai thuoc tri soi thanđược hấp thu hoàn toàn ở ruột non sau khi uống là 3 6 giờ khả dụng sinh học khoảng 60 tuy thời gian bán thải ngắn khoảng 40 phút nhưng tác dụng sinh học kéo dài 24 giờ nên có thể dùng 1 lần ngàytác dụng sinh học của ánh sángtác dụng sinh học của bức xạtác dụng sinh học của histamincông ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón hóa sinhtổng hợp kiến thức chương 1 sinh học 12tác dụng sinh học actisotác dụng sinh học của flavonoidtác dụng sinh học của dòng điệnTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcCHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHBài 23. g, ghBài 22. p-ph, nh