Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học người lớn trong giáo dục không chính qui

Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học vật lý THPT

Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học vật lý THPT
... đích nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nghiên cứu đổi phương pháp dạy học vật THPT Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ... 10 – THPT - Giáo viên, học sinh THPT Nghiên cứu đổi phương pháp dạy học vật THPT Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở luận việc phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo học sinh THPT - Nghiên ... phương pháp thực nghiệm lúc áp dụng cho 13 Nghiên cứu đổi phương pháp dạy học vật THPT tất kiểu học vật lí Do dạy học cần có lựa chọn phối hợp chặt chẽ phương pháp thực nghiệm với phương pháp...
 • 160
 • 374
 • 1

quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở trung tâm giáo dục thường xuyên huyện ninh giang,tỉnh hải dương

quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở trung tâm giáo dục thường xuyên huyện ninh giang,tỉnh hải dương
... chúng giáo dục nghiệp quần chúng Sơ đồ quản giáo dục Mục tiêu Khách thể quản Chủ thể quản Công cụ quản 1.2.2.3 Quản trình dạy học TTGDTX *Khái niệm dạy học Thông qua giáo dục, những ... học, quản trình đổi PPDH trƣờng học nhiệm vụ trọng tâm nhà quản sở giáo dục, đồng thời nội dung quan trọng công tác quản trƣờng học Đặc biệt giai đoạn đổi giáo dục quản trình đổi PPDH ... để đáp ứng xây dựng xã hội mới, phát triển đất nƣớc *Quản trình Dạy học - Khái niệm quản trình dạy học Quản trình dạy học điều khiển trình dạy học làm cho trình đƣợc vận hành cách có...
 • 110
 • 378
 • 1

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học kết hợp với giáo dục đạo đức học sinh

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học kết hợp với giáo dục đạo đức học sinh
... dụng phương pháp phân tích tổng hợp: Để hướng dẫn học sinh tìm lời giải , ta thường dùng phương pháp phân tích ( từ kết luận đến giả thiết) lúc trình bày lời giải theo phương pháp tổng hợp ( ... 26,5 11 18 52, ,8 Phần kết luận I Những học kinh nghiệm: a) Với học sinh: Học sinh chưa chăm học, kiến thức chưa nắm vững tất nhiên, với học sinh học kĩ chưa làm tập,hoặc làm sai, em có sai ... cực tư duy, học tập hoạt động khác - Hình thành tình cảm người, với khoa học, với đất nước , tích cực sáng tạo học tập và,đời sống - Hạn chế học sinh bỏ học, phần nhiều không học sinh lười biếng,...
 • 20
 • 66
 • 0

nghien cuu doi moi phuong phap day viet luan cho hoc vien chung chi TOEFL

nghien cuu doi moi phuong phap day viet luan cho hoc vien chung chi TOEFL
... learning-teaching method of TOEFL to Vietnamese students It is time researchers looked for a better learning-teaching methodology for TOEFL- specific skills Writing is the first part to be achieved ... teaching method to help Vietnamese teachers of writing motivate learners to write a better TOEFL essay Scope of the study The study is focused on only the learners who are taking part in TOEFL ... study were chosen at random and various in ages, occupations and locations Yet, the study results cannot be true to all Vietnamese learners Thus, my suggestions for TOEFL essay teaching writing...
 • 47
 • 236
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy nghe môn Tiếng anh

Sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy nghe môn Tiếng anh
... ngời dạy có nhiều hứng thú học nghe V- phơng pháp nghiên cứu: Ngiên cứu lý luận Thông qua việc nghiên cứu lý luận để thấy đợc tác dụng việc áp dụng phơng pháp dạy nghe vào tiết dạy nghe mới, ... học sinh nghe Đề tài sâu nghiên cứu lý luận việc đổi phơng pháp dạy nghe áp dụng phơng pháp dạy học vào số tiết học cụ thể tiết nghe chơng trình Tiếng Anh lớp lớp Trong phạm vi nghiên cứu đề tài ... án ) theo phơng pháp dạy nghe đạt hiệu cao + Thứ t: Kiểm nghiệm tính khả thi hiệu dạy nghe theo phơng pháp Phạm vi đề tài nghiên cứu -4- Kinh nghiệm giảng dạy Để áp dụng phơng pháp có hiệu cao...
 • 15
 • 298
 • 0

phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non

phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non
... c m i c gn hn óc non m m c d oáig gnort c c hcít c h y d páhp gn hP — — — — — — — non mầm cụd oáig gnort cực hcít cọh yạd páhp gnơưhp aủc mểiđ cặĐ 98 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD ... 58 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP :non m m c d oáig gnort c c hcít c h y d páhp gn hp a c m i c :non m m c d oáig gnort c c hcít c h y d páhp gn hp a c t hc n B :non m ... y d páhp gn hp v gnuhc c ht n ik gn hn s c nêrT non mầm cụd g g nort cực h cí t cọh yạd páhp gn ơưhp uểih mìT gnộđ tạoH NON MẦM CỤD OÁIG GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP g nud i ộN n b a c...
 • 46
 • 966
 • 1

phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non

phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non
... thể Câu 4: Hãy nêu kĩ thuật dạy học tích cực giáo dục mầm non nêu biểu tích cực hoạt động trường mầm non? Trả lời: Ngoài phương pháp dạy học tích cực biết dạy học tích cực có kỉ thuật sau: Kĩ thuật ... nêu ý nghĩa phương pháp dạy học tích cực giáo dục mầm non? Trả lời: Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo trẻ Giúp trẻ phát triển cách học mình, đặc biệt cách học tự học, tự tìm ... nhiệm vụ Kĩ thuật đặt câu hỏi Những biểu tích cực trẻ hoạt động trường mầm non: Trực tiếp hành động đồ dùng, đồ chơi Tận lực giải vấn đề hay tình đến Tích cực tư Trẻ thích hoạt động tìm hiểu khám...
 • 4
 • 8,560
 • 43

Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non nguyễn thị cẩm bích

Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non  nguyễn thị cẩm bích
... oeht c d oỏig cỏt gnục ov non m m rt a c gn nụgn n irt tỏhp m i c v t ib u ih gn hn gn d n V GNN K V gn nụgn v non m m rt i gnom uq t k v uờit c m gn hn c hn cỏX non m m rt v n b c c ht n ... hc t gn nụgn v non m m rt i gnom uq t k v uờit c m ,m i c cỏc gn v m n gn hC c d oỏig hnỡrt ỏuq gnort me rt a c gn nụgn n irt tỏhp s v gnờir m i c gn hn gn rt nụT I HT V i m non m m c d oỏig ... NHP gnu d i N c h T gnu rt p T 2 2 c h t it , naig i hT TT gnud i N non m m rt gn nụgn n irt tỏh p v i gnom uq t k h n cỏX non m m rt gn nụgn n irt tỏhp uờit c m gn hn u ih mỡT i ut rt a c gn...
 • 10
 • 332
 • 0

khái niệm dạy học tích hợp, lí do vận dụng phương pháp dạy học tích hợp trong giáo dục phổ thông

khái niệm dạy học tích hợp, lí do vận dụng phương pháp dạy học tích hợp trong giáo dục phổ thông
... học tích hợp giáo dục Bài báo cáo mong muốn làm rõ khái niệm dạy học tích hợp, vận dụng phương pháp dạy học tích hợp giáo dục phổ thông 1 .Khái niệm phân loại 1.1 Khái niệm dạy học tích hợp ... giảng dạy, học tập lĩnh vực vài lĩnh vực khác kế hoạch dạy học 1.1.2 Khái niệm dạy học tích hợp Dạy học Tích hợp phương pháp giảng dạy kết hợp nhiều môn học nhằm làm sáng tỏ cho môn học giáo ... học Giáo dục Việt Nam Hội thảo Dạy học tích hợp- Dạy học phân hóa chương trình giáo dục phổ thông vừa Bộ GD-ĐT tổ chức vào tháng 12/2012, CTGDGPT sau 2015, Dạy học tích hợp trình dạy học giáo...
 • 40
 • 163
 • 2

Nghiên cứu và áp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm thông qua dạng bài luyện tập và ôn tập môn hóa học THPT góp phần đổi mới phương pháp dạy học

Nghiên cứu và áp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm thông qua dạng bài luyện tập và ôn tập môn hóa học THPT góp phần đổi mới phương pháp dạy học
... thi phương pháp dạy học theo nhóm 4.Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết: phương pháp nghiên cứu lí thuyết, phương pháp nghiên cứu ... LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Sau thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu áp dụng phƣơng pháp dạy học hợp tác theo nhóm thông qua dạng luyện tập ôn tập môn hoá học THPT góp phần đổi ... dạng luyện tập ôn tập môn hoá học THPT góp phần đổi phƣơng pháp dạy học" với mong muốn góp phần nhỏ bé vào công đổi nâng cao chất lượng giáo dục THPT Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu phương pháp...
 • 24
 • 605
 • 1

Báo cáo " Để góp phần nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy Kỹ năng Nghe hiểu cho sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN " doc

Báo cáo
... Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, Ngoại ngữ 23 (2007) 21-30 môn thực hành tiếng sinh viên K31 năm Khoa Ngôn ngữ Văn hóa Pháp, Trường học 1998-1999 K37 năm học 2005-2006 Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc ... nghị Nghiên cứu Khoa học, Phương pháp dạy - học môn theo tinh thần đổi đào tạo đại học , Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1998 Đỗ Quang Việt / Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, ... 21-30 đổi phương pháp giảng dạy cần tiến hành loạt giải pháp đồng sở kết nghiên cứu ngôn ngữ, nội dung chương trình, kĩ thực hành ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy cách thức tổ chức dạy học 29...
 • 10
 • 453
 • 4

báo cáo nghiên cứu khoa học 'e-learning và việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học đào tạo theo học chế tín chỉ'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'e-learning và việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học đào tạo theo học chế tín chỉ'
... thụ dạy học Theo điều 36, Luật giáo dục quy định “ phương pháp dạy học đại học phải coi trọng việc bồi dưỡng lực tự học, tự nghiên cứu, tạo điều kiện cho người học phát triển lực tư sáng tạo, ... thông vào việc thực chương trình giáo dục, học tập, đào tạo, bồi dưỡng E-Learning đ cao ỉnh công nghệ dạy học đáp ứng tiêu chí giáo dục đào tạo: học nơi, học lúc, học thứ, học mềm dẻo, học với ... trở thành xu tất yếu kinh tế tri thức mà người ta coi học tập suốt đời Vận dụng e-Learning để đổi PPDH bậc đại học Chúng có số báo đề tài nghiên cứu khoa học e-Learning, đồng thời qua nghiên cứu...
 • 6
 • 320
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI KHOA ĐỊA LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... vụ đào tạo theo học chế tín Những khó khăn trước mắt dạy học theo yêu cầu đào tạo tín - Mặc dù đào tạo theo chương trình học chế tín từ năm 2006, thực chưa có học chế tín theo nghĩa nó, mà đổi ... điểm lớn đào tạo theo học chế tín tính mềm dẻo trình đào tạo, tính hiệu chi phí, khả thích ứng cao người học , đồng thời đào tạo theo học chế tín thể tính cạnh tranh đào thải trình đào tạo, thách ... cho hình thức đào tạo, không riêng đào tạo học chế tín Qua hai năm dạy học theo học chế tín chỉ, định hướng mục đích yêu cầu đổi phương pháp dạy học, tập trung vào vấn đề sau: 3.1 Đổi cách thức,...
 • 6
 • 400
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC CÁC MÔN VĂN HÓA ANH, MỸ VÀ GIAO THOA VĂN HÓA THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP DỰ ÁN" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... dạy môn Văn hóa Anh, Mỹ Giao thoa văn hóa Có thể thấy môn Văn hóa Anh, M Giao thoa Văn hóa ỹ đưa vào chương trình giảng dạy khoa tiếng Anh từ lâu Qua trình giảng dạy, thấy cần có thay đổi phương ... môn Đ nước học Anh, Đất nước học Mỹ Giao thoa văn hóa Trong ất khung chương trình đào tạo theo học chế tín áp dụng cho khóa từ 2006 trở đi, môn Đất nước học Anh, Mỹ đổi tên Văn hóa Anh, Mỹ; học ... thể học phần Văn hóa Anh chiếm ba tín chỉ; học phần Văn hóa Mỹ Giao thoa văn hóa học phần chiếm hai tín 162 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(33).2009 3.2 Thực trạng giảng dạy...
 • 6
 • 662
 • 2

nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy môn học đồ án kiến trúc công nghiệp sử dụng cho đào tạo khối chất lượng cao

nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy môn học đồ án kiến trúc công nghiệp sử dụng cho đào tạo khối chất lượng cao
... Việt Nam Lớp kiến trúc Chất lượng cao Lớp kiến trúc KD Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp 2013 MỞ ĐẦU Tổng quan tình hình nghiên cứu Đổi phương pháp giảng dạy môn học Đồ án Kiến trúc công nghiệp nước ... chức thực giảng dạy môn học Đồ án KTCN Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp 2013 Chương 1: Tổng quan kinh nghiệm dạy học Đồ án Kiến trúc Công nghiệp trường quốc tế hệ thống Đồ án Kiến trúc Công nghiệp trường ... phục vụ môn học Đồ án Kiến trúc công nghiệp Giáo trình môn học Kiến trúc công nghiệp bao gồm phần Kiến trúc công nghiệp 1- Kiến trúc công nghiệp a) Môn học Kiến trúc công nghiệp bao gồm toàn...
 • 161
 • 291
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm nonphương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non là gìđổi mới phương pháp dạy họcđịnh hướng đổi mới phương pháp dạy họcnghiên cứu xã hội phương pháp dạy họccác hình thức đổi mới phương pháp dạy họckế hoạch đổi mới phương pháp dạy học môn hóa họcđổi mới phương pháp dạy học môn vănđổi mới phương pháp dạy học môn toán 9đổi mới phương pháp dạy học thể dụcđổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thôngđổi mới phương pháp dạy học ở trường thcsđổi mới phương pháp dạy học môn tiếng anh thcsđổi mới phương pháp dạy học môn hóa thptđổi mới phương pháp dạy học môn hóa học thcsÂm chuẩn, tiết tấu trong đào tạo Violon ở Việt NamBài 5. Cách vẽ tranh đề tàiBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 9. Undersea worldUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUUnit 4. Learning a foreign languageKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUMạ đồng và bạc hóa họcPPCT KHTN6 2017 2018Vận động tại quảng trịIZOME hóa trong hóa dầu