Góp phần nghiên cứu nâng cao hoạt tính tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 184 21

Nghiên cứu cải tạo giống nhằm tăng khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 184.221

Nghiên cứu cải tạo giống nhằm tăng khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 184.221
... tập trung nghiên cứu vào chi xạ khuẩn Tại môn Vi sinh Sinh học trường đại học Dược Hà Nội chọn đề tài : Nghiên cứu cải tạo giống nhằm tăng khả sinh tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 184.221 ... n=3) 2.3.3.Phƣơng pháp cải tạo giống - Mục đích: sử dụng kết hợp phương pháp cải tạo giống thích hợp nhằm nâng cao hiệu sinh tổng hợp KS chủng giống Streptomyces 184.221 tạo biến chủng có HTKS ... trình sinh tổng hợp KS .7 1.4.3.Lên men sinh tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 1.5.Chiết tách tinh chế kháng sinh từ dịch lên men .9 1.5.1.Vai trò chiết tách tinh chế kháng sinh ...
 • 96
 • 368
 • 0

Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 184 213

Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 184 213
... phẩm bán thành phẩm) Đây hƣớng nghiên cứu tìm kháng sinh từ đƣa vào sản xuất, điều trị Do chọn đề tài “ Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 184. 213 làm khóa luận với mục tiêu ... ta tổng hợp bán tổng hợp kháng sinh tự nhiên( chloramphenicol), tổng hợp nhân tạo chất có hoạt tính kháng sinh ( sulfamid, quinolon)- nên định nghĩa kháng sinh y học đại đƣợc mở rộng Tóm lại, kháng ... suất sinh tổng hợp kháng sinh  Xác định điều kiện tối th ch để lên men, chiết tách kháng sinh  Sơ xác định số tính chất lý, hóa kháng sinh thu đƣợc 2 CHƢƠNG I TỔNG QUAN 1.1 Đại cƣơng kháng sinh...
 • 56
 • 179
 • 0

Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 155 21

Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 155 21
... methanol Kháng sinh – KS3 (5 mg) Hình 3.7 S Kháng sinh – KS1 (10 mg) Kháng sinh – KS2 (21 mg) phân lập kháng sinh sinh tổng h Sau trình phân lậ h c t Streptomyces 155. 21 c kho ng 21 mg kháng sinh KS2 ... Một số nghiên cứu tổng hợp kháng sinh từ chủng Streptomyces 1.7.1 Kỹ thuật tăng sinh tổng hợp toyocamycin từ Streptomyces diastatochromogenes 1628 N 2015 Li i Tao c ng hư g h g hiệu qu sinh tổng ... NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 2.1.1 Chủng xạ khuẩn nghiên cứu Ch ng Streptomyces 155. 21 q phân lập n chọn có kh g sinh ườ g Đ i học tổng h p KS cao, phổ tác dụng r ng, b môn Vi sinh - Sinh...
 • 84
 • 195
 • 1

GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG TỔNG HỢP KHÁNG SINH TỪ STREPTOMYCES 182.15

GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG TỔNG HỢP KHÁNG SINH TỪ STREPTOMYCES 182.15
... 1101190 GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG TỔNG HỢP KHÁNG SINH TỪ STREPTOMYCES 182.15 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: PGS TS Cao Văn Thu Nơi thực hiện: Bộ môn Vi sinh Sinh học ... Do đó, tại Bộ môn Vi Sinh sinh học trường Đại học Dược Hà Nội lựa chọn đề tài: Góp phần nghiên cứu nâng cao khả tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 182.15 với những mục ... kháng sinh có nguồn gốc từ Streptomyces nước thế giới 14 1.7.1 Nghiên cứu kháng sinh kháng nấm mới từ Streptomyces setonii 14 1.7.2 Nghiên cứu lên men sinh tổng hợp kháng...
 • 71
 • 213
 • 0

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 166 28

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 166 28
... suất sinh tổng h p kh ng sinh thấp, hiệu suất tinh chế chƣa cao, chƣa x c định đƣ c cấu tr c chất kh ng sinh Do đó, ch ng lựa chọn đề tài Nghiên cứu nâng cao khả sinh tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces ... VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐẶNG THỊ HẰNG NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP KHÁNG SINH TỪ STREPTOMYCES 166. 28 LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ DƢỢC PHẨM ... Streptomyces 166. 28 với ba mục tiêu sau: Nâng cao ho t tính kháng sinh ằng chọn lọc, cải t o giống Nâng cao hiệu suất chiết t ch kháng sinh Nghiên cứu cấu tr c hóa học thành phần kh ng sinh CHƯƠNG TỔNG...
 • 88
 • 122
 • 0

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 173 113

Nghiên cứu nâng cao khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 173 113
... Sơ đồ tổng quát sinh tổng hợp kháng sinh từ xạ khuẩn………………… 1.1.4 Những điểm lưu ý nghiên cứu chất kháng sinh từ xạ khuẩn…… 1.2 Bước đầu nghiên cứu lên men sinh tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces ... nguyên liệu kháng sinh hệ đáp ứng nhu cầu nguyên liệu để sản xuất kháng sinh nước [4] Tổng hợp hoá học, bán tổng hợp sinh tổng hợp ba hướng phát tổng hợp kháng sinh Trong sinh tổng hợp kháng sinh với ... nghiên cứu phát nhiều chủng xạ khuẩn phân lập từ đất, bùn, … có khả sinh tổng hợp kháng sinh, có chủng xạ khuẩn Streptomyces 173. 113 Bước đầu nghiên cứu cho thấy Streptomyces 173. 113 khả sinh tổng...
 • 92
 • 167
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ streptomyces 155 21

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ streptomyces 155 21
... men tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces 155. 21 với mục tiêu sau: - Nghiên cứu cải tạo giống theo hướng tăng sinh tổng hợp kháng sinh lựa chọn môi trường lên men thích hợp chủng Streptomyces 155. 21 ... HUY TRÌNH GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU LÊN MEN TỔNG HỢP KHÁNG SINH NHỜ STREPTOMYCES 155. 21 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Cao Văn Thu Nơi thực : Bộ môn Vi Sinh Sinh Học Trường ... lên men để Streptomyces 155. 21 sinh kháng sinh tốt  Tiến hành lên men Streptomyces 155. 21 (biến chủng ĐB1.10) MT1dt, MT2dt, MT5dt Các kết trình bày bảng 29 Bảng 9: Kết chọn môi trường lên men...
 • 63
 • 191
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 119.112

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 119.112
... 1.5 Lên men sinh tổng hợp kháng sinh 1.5.1 Các phương pháp lên men 1.5.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến trình lên men .10 1.6 Chiết tách tinh chế kháng sinh từ dịch lên men ... gốc từ xạ khuẩn 60% số thuộc chi Streptomyces Đó sở để nhà khoa học nước ta tập trung nghiên cứu vào chi xạ khuẩn Chính vậy, em chọn đề tài: Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces ... sáng UV từ đến lần để nâng cao khả sinh tổng hợp kháng sinh chủng xạ khuẩn gốc  Đột biến hóa học 2.2.2 Lên men, chiết tách kháng sinh tối ưu  Từ MT lên men bề mặt tốt nhất, chọn MT lên men chìm...
 • 64
 • 115
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 155.16

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 155.16
... nên lựa chọn đề tài: Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 155.16 Khóa luận mong muốn đạt mục tiêu sau đây: Nâng cao hiệu suất sinh tổng hợp kháng sinh thông qua chọn ... ………………………………….20 2.3.5 Lên men chìm tổng hợp kháng sinh ………………………… 21 2.3.6 Chiết kháng sinh từ dịch lên men dung môi hữu ……21 2.3.7 Tách thành phần kháng sinh sắc ký lớp mỏng…… 22 2.3.8 Thu kháng sinh thô ... THẮM GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU LÊN MEN TỔNG HỢP KHÁNG SINH TỪ Streptomyces 155.16 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn ThS Lê Thị Thu Hương TS Bùi Quang Phúc Nơi thực Bộ môn Vi sinh – Sinh...
 • 54
 • 147
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 156.11

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 156.11
... xuất kháng sinh, bên cạnh tổng hợp bán tổng hợp, phương pháp phân lập kháng sinh từ xạ khuẩn đường quan trọng để tìm chủng có khả sinh tổng hợp kháng sinh từ phát hoạt chất Trong tổng số kháng sinh ... vi sinh vật (VSV kiểm định P mirabilis) Hình P.20: Phổ UV kháng sinh Streptomyces 156.11 sinh tổng hợp Hình P.21: Phổ IR kháng sinh Streptomyces 156.11 sinh tổng hợp Hình P.22: Phổ MS kháng sinh ... 1.4 Lên men sinh tổng hợp kháng sinh 1.4.1.Các phương pháp lên men .10 1.4.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến trình lên men 10 1.5.Chiết tách tinh chế kháng sinh từ dịch lên men...
 • 65
 • 207
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 168.27

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 168.27
... khả sinh tổng hợp kháng sinh, chi xạ khuẩn Streptomyces với khả tổng hợp kháng sinh đa dạng cấu trúc đặc điểm Chính lựa chọn đề tài: Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ Streptomyces 168.27 ... tiêu sau: - Nghiên cứu cải tạo nhằm nâng cao khả sinh tổng hợp kháng sinh chủng Streptomyces 168.27 - Nghiên cứu điều kiện lên men, tách chiết, tinh chế kháng sinh từ dịch lọc, dịch lên men tối thích ... vật lý hóa học – Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh, khảo sát độ bền pH, độ bền nhiệt hoạt chất Nghiên cứu chiết xuất tinh chế kháng sinh Streptomyces 168.27 tổng hợp – Xác định phổ UV, phổ...
 • 61
 • 172
 • 0

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 183.222

Góp phần nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh từ streptomyces 183.222
... UV từ đến lần để nâng cao khả sinh tổng hợp kháng sinh chủng xạ khuẩn gốc 18 2.2.3 Lên men, chiết tách kháng sinh - Từ MT lên men bề mặt tốt nhất, chọn MT lên men chìm tốt - Thực lên men từ ... hành nghiên cứu 3.4 Kết lên men sinh tổng hợp kháng sinh * Chọn môi trường lên men chìm tốt nhất: Từ biến chủng ĐB1.7 tiến hành lên men MT1, MT2, MT7 dịch thể Sau trình lên men loại bỏ sinh khối ... NGUYỄN THỊ NGUYỆT GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU LÊN MEN TỔNG HỢP KHÁNG SINH TỪ STREPTOMYCES 183.222 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Ngườihướngdẫn: PGS.TS Cao Văn Thu Nơithựchiện: BộmônVisinhvàSinhhọc TrườngĐạihọcDượcHàNội...
 • 60
 • 335
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng ch tnkq dùng để kiểm tra đánh giá môn hóa học 12 ban khtn trường thpt yên lạc ii tỉnh vĩnh phúcgóp phần nghiên cứu tính đa hình của nhông cát leiolepis belliana guttata cuvier ở thừa thiên huếloi cam on ve phuong phap nghien cuu nang cao chat luong hoat dong am nhac cho tre mam nonnghiên cứu nâng cao hiệu suất khai thác và chất lượng tinh dầu hồi việt namkết quả nghiên cứu nâng cao hiệu quả phân bón cho lúa cao sản ở đồng bằng sông cửu longgóp phần nghiên cứu các rối loạn lipid và lipoprotein trong máu ở bệnh nhân bệnh mạch vành và cao huyết ápgóp phần nghiên cứu dân tộc học việt namnghiên cứu cấu trúc hoạt tínhgóp phần nghiên cứu văn hóa và tộc ngườinghiên cứu nâng cao hiệu quả và hiện đại hoá dạng bào chế một số thuốc y học cổ truyềnnghiên cứu qui trình tách chiết tổng hợp dẫn xuất và xác định tính chất hoạt tính của tinh dầu và curcumin từ cây nghệ vàng curcuma longa l bình dươnggóp phần nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản sất củ bi giống khoai tây từ củ siêu bi in vitronghiên cứu nâng cao octannghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp điều khiển phi tuyến tựa theo thụ động passivity basednghiên cứu nâng cao trị số octan của xăng bằng các phụ gia không chì và ứng dụng dưới dạng thương phẩmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ