Nghiên cứu bào chế nhũ tương đa lớp chứa dầu silicon ứng dụng trong các chế phẩm dùng cho tóc

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TÍNH TOÁN LIỀU HẤP THỤ VÀ PHÂN BỐ LIỀU TRONG CÁC SẢN PHẨM CHIẾU XẠ TRÊN THIẾT BỊ SVSTCO-60/B" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 3.1 Tính toán phân bố liều thùng hàng chiếu xạ Chúng tiến hành tính toán phân bố liều thùng hàng chiếu xạ mật độ 0.1, 0.2, 0.3 0.4 g/cm3 cường độ nguồn 325 kCi, thời gian chiếu xạ 24 phút (mỗi ... Kết tính toán mật độ hàng 0.2 đưa trình bày hình So sánh kết tính toán phân bố suất liều không gian thùng hàng chiếu xạ với kết thực nghiệm [3] mật độ 0.2g/cm3 suy thời gian chiếu xạ tchiếu =16 ... lệch tính toán thực nghiệm nhìn chung không vượt 6% Trong thực nghiệm, sai số 10%; sai số tính toán ...
 • 5
 • 191
 • 0

Nghiên cứu công nghệ truyền thông qua đường dây điện lực ứng dụng cho hệ thống điều khiển ngôi nhà thông minh

Nghiên cứu công nghệ truyền thông qua đường dây điện lực ứng dụng cho hệ thống điều khiển ngôi nhà thông minh
... với nội dung: Nghiên cứu công nghệ truyền thông qua đường dây điện lực ứng dụng cho hệ thống điều khiển Ngôi nhà thông minh Đề tài gồm nội dung nhƣ sau: Chương 1: Tổng quan công nghệ PLC – Trình ... HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - - LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG QUA ĐƢỜNG DÂY ĐIỆN LỰC ỨNG DỤNG CHO Hệ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHÀ THÔNG MINH Ngành: Kỹ thuật điện tử Mã số: ... KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHÀ THÔNG MINH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ PLC 3.1 Giới thiệu nhà thông minh 3.1.1 Thế nhà thông minh ? 3.1.2 Các giải pháp điều khiển nhà thông minh 3.1.3 Các yêu cầu thiết kế nhà...
 • 151
 • 403
 • 2

nghiên cứu công nghệ truyền thông qua đường dây điện lực ứng dụng cho hệ thống đọc công tơ điện từ xa

nghiên cứu công nghệ truyền thông qua đường dây điện lực ứng dụng cho hệ thống đọc công tơ điện từ xa
... ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP  LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG QUA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN LỰC ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG ĐỌC CÔNG TƠ ĐIỆN TỪ XA Ngành: Kỹ thuật điện tử Mã số: 605270 ... thuật công nghiệp Thái Nguyên, xin hoàn thành luận văn tốt nghiệp cao học với nội dung: Nghiên cứu công nghệ truyền thông qua đường dây điện lực ứng dụng cho hệ thống đọc công điện từ xa Đề ... phân tìm công nghệ rẻ tiền mà giá phù hợp triển khai cho ứng dụng đọc công từ xa Trong ngành công nghiệp lượng sử dụng truyền thông qua đường dây điện lực( PLCC) từ lâu PLCC hệ thống thông tin...
 • 168
 • 409
 • 4

Nghiên cứu hệ thống thông tin cáp sợi quang WNM và ứng dụng cho đường trục viễn thông Bắc Nam

Nghiên cứu hệ thống thông tin cáp sợi quang WNM và ứng dụng cho đường trục viễn thông Bắc Nam
... tiến kỹ thuật thơng tin quang, đáp ứng đƣợc nhu cầu truyền dẫn hệ thống Vì “ Nghiên cứu hệ thống thơng tin cáp sợi quang WDM ứng dụng đƣờng trục viễn thơng Bắc Nam là u cầu quan trọng nhằm tăng ... 70 Hình 4.1 Mạng cáp quang đƣờng trục Bắc Nam 73 Hình 4.2 Bốn vòng ring mạng cáp quang đƣờng trục Bắc Nam 74 Hình 4.3 Sơ đồ tuyến cáp quang trục Bắc - Nam 78 H×nh 4.4 ... qt hệ thống thơng tin quang Tuyến thơng tin quang bao gồm: Bộ phát quang, sợi quang, khuếch đại quang thu quang Mơ hình chung tuyến thơng tin quang nhƣ sau: Thiết Mã Phát bị hố phát quang Bộ Sợi...
 • 97
 • 239
 • 0

Nghiên cứu công nghệ thu nhận bột từ lá dâu tằm sử dụng cho người bệnh tiểu đường

Nghiên cứu công nghệ thu nhận bột từ lá dâu tằm sử dụng cho người bệnh tiểu đường
... cm, có hình tim g c lá, nh n chóp có khía cưa mép [29] Ngư i ta phân bi t hai lo i dâu: dâu dâu qu Dâu to, nhi u, qu bé, lo i dâu tr ng ch y u ñ nuôi t m Dâu qu r t gi ng dâu v ñ c tính th c ... h tr cho ngư i b nh ti u ñư ng nói riêng h u ñư c nh p kh u t nư c láng gi ng, ngu n nguyên li u (lá dâu t m) vô d i Chính v y vi c nghiên c u thu nh n h p ch t DNJ t ngu n nguyên li u dâu t ... h p cho s n ph m b t dâu t m Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………… PH N T NG QUAN TÀI LI U 2.1 Gi i thi u v dâu 2.1.1 Ngu n g c Cây dâu thu c h Dâu...
 • 98
 • 680
 • 2

Nghiên cứu giải pháp xử lý sự cố thấm đập đất, ứng dụng cho công trình hồ chứa nước Bản Muông, thành phố Sơn La

Nghiên cứu giải pháp xử lý sự cố thấm đập đất, ứng dụng cho công trình hồ chứa nước Bản Muông, thành phố Sơn La
... Cỏc gii phỏp x s c thm cho cụng trỡnh p 51 2.4.1 X bng phng phỏp khoan pht chng thm[15] 52 2.4.2 X bng phng phỏp thi cụng tng ho chng thm thõn p[11]52 2.4.3 X bng phng phỏp ... 74 3.4 Phõn tớch la chn gii phỏp x s c thm 74 3.5 Thit k phng ỏn x s c 75 3.5.1 C s thit k phng ỏn x 75 3.5.2 Yờu cu chung ca thit k phng ỏn x 75 3.5.3 ... x s c thm p t, ng dng cho cụng trỡnh h cha nc Bn Muụng, thnh ph Sn La cng nhm gii quyt nhng trờn Mc ớch nghiờn cu Mc ớch chớnh ca ti l nghiờn cu nguyờn nhõn gõy s c v c s thuyt thm la...
 • 137
 • 1,449
 • 6

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG QUA ĐƯỜNG dây điện lực ỨNG DỤNG CHO hệ THỐNG điều KHIỂN NHÀ THÔNG MINH

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG QUA ĐƯỜNG dây điện lực ỨNG DỤNG CHO hệ THỐNG điều KHIỂN NHÀ THÔNG MINH
... khiển nhà thông minh Điều khiển công nghệ PLC  Điều khiển thiết bị điện thoại  Điều khiển thông qua giao diện phím ấn thông minh :  Điều khiển thông qua điều khiển từ xa :  Điều khiển thông ... tác giả tập trung Nghiên cứu công nghệ truyền thông qua đường dây điện lực ứng dụng cho hệ thống điều khiển nhà thông minh. ” Ý nghĩa đề tài 2.1 Ý nghĩa khoa học Kết nghiên cứu đề tài đưa nguyên ... điều khiển Pic thiết kế minh họa hệ thống điều khiển thiết bị Ngôi nhà thông minh thông qua đường dây điện lực 3.1 Giới thiệu nhà thông minh 3.1.1 Thế nhà thông minh ? -83.1.2 Các giải pháp điều...
 • 20
 • 197
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG QUA ĐƯỜNG dây điện lực ỨNG DỤNG CHO hệ THỐNG đọc CÔNG tơ điện từ XA

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG QUA ĐƯỜNG dây điện lực ỨNG DỤNG CHO hệ THỐNG đọc CÔNG tơ điện từ XA
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ****** BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG QUA ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN LỰC ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG ĐỌC CÔNG TƠ ĐIỆN TỪ XA Học Viên: ... luận chương CHƯƠNG THIẾT KẾ ỨNG DỤNG 3.1 Tổng quan hệ thống 3.1.1 Giới thiệu Dựa ứng dụng truyền thông đường dây điện lực phần trước, chương thiết kế hệ thống sử dụng công nghệ truyền thông đường ... vào công việc thủ công - Ngoài tích hợp chức đọc xa: nước, khí đốt Xuất phát từ vấn đề trên, tác giả tập trung Nghiên cứu công nghệ truyền thông qua đường dây điện lực - Ứng dụng cho hệ thống...
 • 27
 • 103
 • 0

Nghiên cứu hai bộ chỉnh lưu mắc song song ngược và ứng dụng cho các cuộn tải thích hợp

Nghiên cứu hai bộ chỉnh lưu mắc song song ngược và ứng dụng cho các cuộn tải thích hợp
... ĐỘNG LỰC I - DÙNG HAI BỘ BIẾN ĐỔI MẮC SONG SONG NGƯỢC Sơ đồ biến đổi có đảo chiều sử dụng chỉnh lưu hình cầu pha , tia pha, cầu pha Trong sơ đồ có chỉnh lưu thuận chỉnh lưu ngược Ưu điểm : tác ... cho dòng qua tải theo chiều thuận Các van lại tạo thành sơ đồ chỉnh lưu cầu pha cho dòng qua tải theo chiều ngược, ta gọi chỉnh lưu ngược Khi làm việc nguyên lý hai sơ đồ tương tự nhau, ta xét ... Trong sơ đồ có hai chỉnh lưu thuận gồm T có katốt chung, ngược gồm T có Anốt chung Khi làm việc chế độ chỉnh lưu chế độ chờ nghịch lưu không làm việc Khi làm việc cung cấp điện cho tải hai biến đổi...
 • 45
 • 321
 • 4

Nghiên cứu quy trình sản xuất vi nang tinh dầu tỏi ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm

Nghiên cứu quy trình sản xuất vi nang tinh dầu tỏi ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm
... hình nghiên cứu, sản xuất ứng dụng tỏi tinh dầu tỏi 23 1.5.1 Tình hình nghiên cứu, sản xuất ứng dụng tỏi tinh dầu tỏi giới 23 1.5.2 Tình hình nghiên cứu, sản xuất ứng dụng tỏi tinh dầu tỏi Vi t ... phạm vi ứng dụng sản phẩm tinh dầu tỏi Vi t Nam, em mạnh dạn lựa chọn đề tài với nội dung: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất vi nang tinh dầu tỏi, ứng dụng công nghiệp thực phẩm dược phẩm ... nghiệp giấy, công nghiệp dầu khí, công nghiệp dược, mỹ phẩm 1.5 Tình hình nghiên cứu, sản xuất ứng dụng tỏi tinh dầu tỏi 1.5.1 Tình hình nghiên cứu, sản xuất ứng dụng tỏi tinh dầu tỏi giới Tỏi...
 • 63
 • 93
 • 0

Nghiên cứu bào chế vi nhũ tương natri diclofenac dùng qua da

Nghiên cứu bào chế vi nhũ tương natri diclofenac dùng qua da
... thm ca diclofenac qua da ln ụng lnh ch phm vi nh tng thp hn so vi ch phm dung dch, thc t kh nng thm qua da ln ca diclofenac vi nh tng khụng b nh hng bi iu kin bo qun da cũn kh nng thm ca diclofenac ... 0918.775.368 i vi pentacain, dng gel vi nh tng thm tt hn dng vi nh tng lng v thp nht l pentacain dng dung dch [38] Dng Nht Quang vi ti Nghiờn cu bo ch th vi nh tng natri diclofenac dựng qua da [8] ... lờn nhit bo qun da gim Zabka, M.Skoviera F ó ng dng vi nh tng dng thuc dựng ngoi da vi dc cht l diclofenac diethylamin, indomethacin v pentacain So sỏnh kh nng thm in vitro qua da chut nht ó co...
 • 59
 • 1,152
 • 3

Nghiên cứu bào chế vi nhũ tương indomethacin dùng qua da

Nghiên cứu bào chế vi nhũ tương indomethacin dùng qua da
... nõng hõp thu qua da in vitro vụi cõc loai mng da dụng võt khõc thuục loi gm nhõ'm l da chuụt dở long, da chuụt dõ cao long, da chuụt nhõt, da chuụt lang dõ cao long dieu kiờn da mụi v da dở dụng ... truc vi mụ cỹa vi nhỹ tuong ta cõn quan tõm dờ'n cõc dõc tfnh vợ mụ cỹa nụ [11], [19] Cõc dac tinh vợ mụ cỹa vi nhỹ tuang : - Cõm quan: vi nhỹ tuong phõi suụ't hoõc mụ, õnh sang cụ thở di qua ... 1.2.6 Chợ dợnh Bờnh khụp vi m, nhu vi m khụp dang thõ'p, vi m cụt sụ'ng dmh khụp, hụi chỹng Reiter, hu khụp, vi m dõy thõn kinh, dau lung, dau sau phõu thuõt Con cap bờnh gỹt Indomethacin khụng dựng...
 • 54
 • 189
 • 1

Nghiên cứu bào chế vi nhũ tương natri diclofennac dùng qua da

Nghiên cứu bào chế vi nhũ tương natri diclofennac dùng qua da
... nghiờn cỹu vố vi nhỹ tirong natri diclofenac Nghiờn cỷu giõi phụng natri diclofenac tự dang bo ch vi nhỹ tuong qua da chuụt Mue dich cỹa nghiờn cỹu l xõc dinh giõ tri v so sõnh invitro v invivo vờ ... nuục: Da chuụt (mouse) > da chuụt loai bụ long > da chuụt (rat) ô da Ion ghinờ loai bụ long > da Ion 13 Ddi vụi diclofenac vi nhỹ tirong: Da chuụt (mouse) > da chuụt (mouse) loai bụ long ~ da chuụt ... duoc dang bo chộ ny thi truụng Vi t Nam chỹng tụi tiộn hnh dờ ti : " Nghiờn cỹfu bo chộ vi nhỹ tuong natri diclofenac dựng qua da " vụi cõc mue tiờu sau: Nghiờn ciru bo chộ duoc vi nhỹ tuong natri...
 • 42
 • 283
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu bào chế nhũ tương tiêm truyền lipid phối hợp với dung dịch tiêm truyền glucose acid amin và chất điện giảinghiên cứu bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt diclofenac và đánh giá khả năng giải phóng dược chất in vitro của chế phẩmnghiên cứu bào chế hệ trị liệu hấp thu qua da đối với seopolamin clonidin và captoprilnghiên cứu bào chế thuốc thấm qua da profenid gel 2 5nghiên cứu bào chế viên nén captopril giải phóng kéo dài bằng phương pháp dập nhiều lớpnghiên cứu bào chế dung dịch ttb có tác dụng tan sỏi mậtnghiên cứu bào chế viên loratadin rã nhanhnghiên cứu bào chế viên trimetazidin phóng thích kéo dàinghiên cứu bào chế viên nén isosorbid mononitrat 60 mg tác dụng kéo dàinghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng hỗn dịch nano piroxicam dùng cho nhãn khoanghiên cứu bào chế đánh giánghiên cứu bào chế itraconazoltrung tâm nghiên cứu bảo vệ môi trường đà nẵngnghiên cứu bào chế viên nénnghiên cứu bào chế hệ tiểu phân nano curcuminbao cao thuong nien nam 2016bctc da kiem toan nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017bien ban dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.ThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại học3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch cdhaThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Thông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAđề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Mau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)