môn tin học đại cương đề thi mẫu

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 -. Mã 0809.11.19. pdf

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 -. Mã 0809.11.19. pdf
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thời gian: 60 phút (Không sử dụng tài liệu) Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Lớp: _– số đề: IT0 01. 0809 .11 .19 Họ ... 19 68 TP 4 Trần Văn Nhanh 19 80 PP Trần Văn Nhàn 19 78 NV 10 Phạm Mạnh Hùng 19 84 KTV 7 Nguyễn Thị Hồng 19 60 PV 8 NV 12 THỨ ANBM QTM SQL TRUNG VIÊN 11 XẾP Nhạn Trần Văn Thanh 19 58 BẢNG XẾP LOẠI HỌC ... LIEU) - Tính Điểm Trung Bình học tập (ĐTBHT), tính điểm cho học viên theo học có điểm thi cho môn học (xem BẢNG TÍN CHỈ MÔN HỌC trang tính THONG _TIN) ĐTBHT = Tổng (điểm thi x số tín chỉ) / tổng (số...
 • 6
 • 316
 • 2

Đề thi môn tin học đại cương đề: IT001.0809.11.13 potx

Đề thi môn tin học đại cương đề: IT001.0809.11.13 potx
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thời gian: 60 phút (Không sử dụng tài liệu) Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Lớp: _– Mã số đề: IT001.0809.11.13 ... _MSSV: Số BD: THỰC HIỆN BÀI TẬP EXCEL TRÊN MÁY TÍNH: Lưu tệp tin tenlop_tensinhvien.xls (tên tệp tin tiếng Việt – không dấu) thực yêu cầu sau: Yêu cầu tính toán: Tính Mã loại...
 • 3
 • 1,474
 • 13

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG đề:IT001.0809.11.01 doc

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG đề:IT001.0809.11.01 doc
... ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thời gian: 60 phút (Không sử dụng tài liệu) Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Lớp: _– Mã số đề: IT0 01. 0809 .11 . 01 ... (1. 5 đ) CÔNG TY ĐIỆN MÁY BÁO CÁO HÓA ĐƠN BÁN HÀNG SỐ ĐƠN MÃ NGÀY TÊN LƯỢNG GIÁ HÀNG BÁN HÀNG (USD) TV 4 /16 /19 95 250 TL 4 /17 /19 95 500 TV 4/23 /19 95 420 MG 4/26 /19 95 16 0 TL 5 /13 /19 95 370 MG 5 /14 /19 95 ... 5 /13 /19 95 370 MG 5 /14 /19 95 240 TV 5 /15 /19 95 320 MG 6 /13 /19 95 98 TL 6 /14 /19 95 380 TV 6 /15 /19 95 14 5 Bảng MÃ HÀNG TV TL MG TÊN HÀNG TIVI TỦ LẠNH MÁY GIẶT Bảng THỜI ĐIỂM (tháng) -HẾT - TV (USD) 420...
 • 2
 • 292
 • 0

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngân hàng đề thi môn Tin Học Đại Cương ứng dụng tại trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngân hàng đề thi môn Tin Học Đại Cương ứng dụng tại trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân
... thi t kế hệ thống thông tin quản ngân hàng đề thi môn Tin Học I Đặc tả yêu cầu hệ thống Hệ thống quản ngân hàng đề thi bao gồm: quản câu hỏi, đáp án , nội dung chúng quản mức độ đề ... nhằm tạo đề thi trắc nghiệm cho hệ thống II Phân tích thi t kế hệ thống 1.Sơ đồ chức hệ thống _BFD Hệ Thống Quản Ngân Hàng Đề Thi Thi Trắc Nghiệm Tạo Bộ Đề Thi Quản Ngời Sử Dụng Thi t Kế ... Khoá 2.3 Thi t Kế Module chơng trình Hệ Thống Quản Ngân Hàng Đề Thi Tạo đề thi Tạo tài khoản Thi trắc nghiệm Thoát Mức B Mức A Mức C Sử dụng ngôn ngữ Visual Basic để xây dựng hoàn thi n Module...
 • 22
 • 844
 • 4

Tài liệu Đề thi hết môn tin học đại cương pdf

Tài liệu Đề thi hết môn tin học đại cương pdf
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thời gian: 60 phút (Không sử dụng tài liệu) Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Lớp: _– Mã số đề: IT001.0809.11.03 ... _ MSSV: Số BD: THỰC HIỆN BÀI TẬP EXCEL TRÊN MÁY TÍNH: Lưu tệp tin tenlop_tensinhvien.xls (tên tệp tin tiếng Việt – không dấu) thực yêu cầu sau: Nhập hiệu chỉnh bảng theo trang ... MỨC - ĐỊNH MỨC giá trị tương ứng Bảng Định Mức Tính KW VƯỢT ĐMỨC, biết: (1 đ) - Nếu không sử dụng hết định mức VƯỢT ĐMỨC = - Ngược lại VƯỢT ĐMỨC = SỐ MỚI – SỐ CŨ – TRONG ĐMỨC Tính TIỀN TRONG ĐMỨC...
 • 4
 • 1,399
 • 13

Tài liệu Đề thi hết môn tin học đại cương căn bản ppt

Tài liệu Đề thi hết môn tin học đại cương căn bản ppt
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thời gian: 60 phút (Không sử dụng tài liệu) Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Lớp: _– Mã số đề: IT001.0809.11.04 ... _ THỰC HIỆN BÀI TẬP EXCEL TRÊN MÁY TÍNH: Lưu tệp tin tenlop_tensinhvien.xls (tên tệp tin tiếng Việt – không dấu) thực yêu cầu sau: Một đại lý nước giải khát dùng Excel để quản lý hàng xuất ... giải khát, phần cuối (L/C) cho biết loại nước giải khát đóng lon hay chai Yêu cầu - Nhập định dạng bảng - Ghi công thức cho ô để trống - Cột ĐV: Thùng nước giải khát đóng lon, Két nước giải khát...
 • 4
 • 870
 • 5

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Mã số đề: IT0010809.11.10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM1 pptx

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Mã số đề: IT0010809.11.10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM1 pptx
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thời gian: 60 phút (Không sử dụng tài liệu) Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Lớp: _– số đề: IT0 010 809 .11 .10 ... < T.Lượng 10 < TL điểm < =10 ...
 • 6
 • 569
 • 3

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNGĐỀ : IT001.0809.11.15.TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM ppt

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN 1 MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG MÃ ĐỀ : IT001.0809.11.15.TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM ppt
... ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thời gian: 60 phút (Không sử dụng tài liệu) Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Lớp: _– số đ : IT0 01. 0809 .11 .15 Họ tên: ... 25 20 Lê Hữu Thọ DN3 5800 28 Bảng hệ số loại Tổ làm việc K L M N A 10 12 15 16 B 11 13 14 C 10 12 13 D 9 11 12 HẾT - ... 4800 23 10 Trần Thúy Lan CM3 4800 25 11 Lê Tiến Thường BN1 6900 28 12 Lâm Văn Nam BL3 5200 25 13 Nguyễn Thị Mai BK1 5200 24 công làm tác việc số cấp lãnh Đoàn 14 Thành Tài AL2 6000 28 15 Lý Văn...
 • 5
 • 344
 • 3

Đề thi hết học phần lần 1 môn tin học đại cương căn bản trường đại học ngân hàng mã đề Mã số đề: IT001.0809.11.15 pot

Đề thi hết học phần lần 1 môn tin học đại cương căn bản trường đại học ngân hàng mã đề Mã số đề: IT001.0809.11.15 pot
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LẦN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Thời gian: 60 phút (Không sử dụng tài liệu) Môn: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Lớp: _– số đề: IT0 01. 0809 .11 .16 ... THỤ HÀNG THÁNG 9/2008 MÃ TÊN ƯU PHIẾU STT HÀNG ĐÃI ĐƠN THÀNH SỐ LƯỢNG GIÁ TV14A 35 MG15B 15 TL22A 10 TL23B 25 TV24B 18 TV21A 15 MG17B 10 TIỀN THUẾ TỔNG TIỀN TL24A 15 TL24B 18 10 TV32A 20 11 TV36B ... TV36B 22 12 TV42A 24 Bảng Bảng TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ TỔNG MÃ TÊN Mức HÀNG HÀNG TV Ti vi 10 0 12 0 10 % Ti vi TL Tủ lạnh 200 250 Miễn Tủ lạnh MG Máy giặt 240 270 8% Máy giặt Ưu đãi Thường Thuế TÊN SỐ HÀNG...
 • 4
 • 275
 • 2

Đề thi thử môn Tin học đại cương ueh

Đề thi thử môn Tin học đại cương ueh
... d Xem nội dung tập tin thông thường mà không cần cài đặt phần mềm máy tính 11 Cho liệu ô A1 sau: Công thức =DATE(2011,12,16) ... khỏi phần mềm Word a Chọn File / Close b Chọn File / Exit c Nhấn ALT + F4 d Click vào nút x tiêu đề 38 Điều chỉnh chức tự động save Word a File / Option / Save b Home / Option / Save c View / Option...
 • 6
 • 2,763
 • 61

Bộ đề thi 121 câu hỏi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Version 06 01 2014 có ĐÁP ÁN Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Bộ đề thi 121 câu hỏi trắc nghiệm môn TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Version 06 01 2014 có ĐÁP ÁN Đại học Nông Nghiệp Hà Nội
... Công Nghẹ Thông Tin: giáo trình! QUI CÁCH TRÌNH BÀY Mỗi câu hỏi đáp án, người làm chọn đáp án Nếu đáp án (a) đúng, (b) đáp án “(a) (b) đúng” đáp án Một số câu hỏi đáp án nội dung dài bình ... án) cho môn Tin học đại cương trường ĐH Nông Nghiệp Đề thi 121 câu trắc nghiệm (4 đáp án) làm thời gian 120 phút Đề thi thật số câu hỏi thời gian khoảng gần phút/1 câu - Là điểm duyệt lại ... 121 câu hoi trâc nghiệ m kiện thức bân vệ Công Nghệ Thông Tin (IT) Ver 06. 01. 2014 (+ đáp án) Trần Huy Thắng, 2013 MỤC ĐÍCH Tài liệu là: - Là dạng đề thi cuối kì (+ đáp án) cho môn Tin học đại...
 • 27
 • 878
 • 2

Đề thi thử môn tin học đại cương

Đề thi thử môn tin học đại cương
... A 9.5 B 8.0 C 15.5 D 15.0 -Hết Thí sinh KHÔNG sử dụng tài liệu CB coi thi không giải thích thêm nộp lại đề thi cho phòng chức theo quy chế Bộ Sưu tầm: Cao Văn Tú Trường: ĐH CNTT&TT Thái ... chọn khác Câu 44: thành phần sau hệ điều hành Windows có khả tự nhận biết thi t bị phần cứng tự động cài đặt cấu hình thi t bị: A Windows Explorer B Plog and Play C Mutimedia D Desktop Câu 45...
 • 8
 • 142
 • 0

Đề thi thử môn tin học đại cương

Đề thi thử môn tin học đại cương
... A 9.5 B 8.0 C 15.5 D 15.0 -Hết Thí sinh KHÔNG sử dụng tài liệu CB coi thi không giải thích thêm nộp lại đề thi cho phòng chức theo quy chế Bộ Sưu tầm: Cao Văn Tú Trường: ĐH CNTT&TT Thái ... chọn khác Câu 44: thành phần sau hệ điều hành Windows có khả tự nhận biết thi t bị phần cứng tự động cài đặt cấu hình thi t bị: A Windows Explorer B Plog and Play C Mutimedia D Desktop Câu 45...
 • 8
 • 107
 • 0

đề thi Trắc nghiệm môn tin học đại cương đại học thương mại

đề thi Trắc nghiệm môn tin học đại cương đại học thương mại
... A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) nhận kết quả? [a] TIN HOC VAN PHONG [b] Tin hoc van phong [c] tin hoc van phong [d] Tin Hoc Van Phong - Trong ... A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) nhận kết quả? [a] Tin hoc van phong [b] Tin hoc Van phong [c] TIN HOC VAN PHONG [d] Tin Hoc Van Phong - Trong ... A2 có giá trị chuỗi "Tinhoc"; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 nhận kết ô C2: [a] #Value [b] TINHOC [c] TinHoc [d] Tinhoc - Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong";...
 • 30
 • 341
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm môn tin học đại cươngđề thi môn tin học đại cương có đáp ánđề thi thực hành môn tin học đại cươngđề thi môn tin học đại cươngđề thi trắc nghiệm môn tin học đại cương có đáp ánđề thi tự luận môn tin học đại cươngđề thi cuối kì môn tin học đại cươngđề thi hết học phần môn tin học đại cươngđề thi hết môn tin học đại cươngđề thi và đáp án môn tin học đại cươngđề thi học kì môn tin học đại cươngđề thi kết thúc học phần môn tin học đại cươngngân hàng đề thi môn tin học đại cươngđề thi giữa kì môn tin học đại cươngtài liệu ôn thi môn tin học đại cươngchủ đề chất lượng dịch vụ voipQuản lý hoạt động nhập và xuất quạt máy của xí nghiệp điện cơ thống nhất hà nộibáo cáo thực tập nhà máy nông dược bình dươngTính toán và thiết kế hệ truyền động cho robotHoàn thiện bộ máy quản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại quang longXây dựng website bán hàng điện thoại di độngcác yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng internet trong các doanh nghiệp tại việt namcông nghệ sản xuất ván dăm, tái chế và thu hồi gỗHệ thống treo khí điện tử EMASPhòng vệ rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng tương laiGiáo trình “Các hệ quản trị cơ sở dữ liệubáo cáo thực tập tại công ty TNHH duyên hà có trụ sở tại số 441 phố tương mai, quận hoàng mai, TP hà nộiDe KT 15 ph tin 10 lan 1 hk1Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH kiểm toán tư vấn thuếgiáo án hình học 11 chương 1giáo án hình học 11 chương 2giáo án đại số và giải tích 11 Chuong 25 bài thuốc giảm bệnh trầm cảmnghiên cứu về hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm kế toán của việt namgiáo án hình học 10 chương 2