GIÁO TRÌNH QUẢN lý bộ PHẬN máy máy TRƯỞNG tàu cá HẠNG 4

giáo trình quản bộ phận máy nghề tàu trưởng hạng 4

giáo trình quản lý bộ phận máy nghề tàu cá trưởng hạng 4
... tối đa (kg) (tấn) 3/8 10 56 646 15 18 246 4 1.8 4. 00 ½ 13 56 648 15 18 247 1 3.0 6.8 5/8 16 5665015 18 248 8 4. 9 10.3 3 /4 20 5665215 18 249 5 7.1 16.0 7/8 22 566 541 5 152 948 10.9 19 .4 26 5661615 078965 15.3 ... 1/2" 34 13 48 16 30 21 2.0 0.3 5/8" 43 16 60 19 40 27 3.25 0.6 3 /4" 51 19 73 22 48 32 4. 75 1.1 7/8" 58 22 85 25 54 37 6.5 1.6 1" 68 25 95 28 60 43 8.5 2.3 1-1/8" 74 28 109 32 67 46 9.5 3 .4 1-1 /4" ... 1-3/8" 92 35 1 34 38 84 57 13.5 6.8 1-1/2" 98 38 146 42 92 60 17.0 8 .4 1-3 /4" 127 45 177 50 109 73 25.0 14. 9 2" 146 51 197 58 127 83 35.0 22.6 2-1/2” 1 84 69 267 70 150 15 55.0 46 .4 3” 200 79 330...
 • 97
 • 353
 • 1

giáo trình quản bộ phận máy

giáo trình quản lý bộ phận máy
... … Trong giáo trình sơ cấp nghề : Máy trƣởng tàu cá hạng Các nội dung đề cập giáo trình mô đun này gồ m : + Quản thuyền viên phận máy + Quản hồ sơ kỹ thuật phận máy + Quản máy móc, ... quyền hạn máy trƣởng 2.1 Nhiệm vụ máy trƣởng 2.2 Quyền hạn máy trƣởng Yêu cầu máy trƣởng Bài 1: QUẢN LÝ THUYỀN VIÊN BỘ PHẬN MÁY Tổ chức phận máy tàu cá 9 Kiểm tra, đánh giá nâng cao trình độ thuyền ... thực Giáo trình Tham gia biên soạn Chủ biên 2……… 2 MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG LỜI GIỚI THIỆU MỤC LỤC MÔ ĐUN: QUẢN LÝ BỘ PHẬN MÁY Bài mở đầu: CHỨC TRÁCH THUYỀN VIÊN BỘ PHẬN MÁY Vai trò, vị trí máy trƣởng...
 • 80
 • 178
 • 1

giáo trình điện thuật phần máy biến áp

giáo trình điện lý thuật phần máy biến áp
... TỰ BIẾN ÁP MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN MÁY BIẾN ÁP HÀN MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP Trang 82 II Cấu tạo máy biến áp CẤU CẤU TẠO BÊN TẠO BÊN TRONG U TẠO BÊN CẤ MÁY BIẾN ÁP NGOÀáI có phận chínhN đâyTRONGquấn vỏ máy ... dây gọi máy biến áp Máy biến áp có vai trò quan trọng hệ thống điện , dùng để truyền tải phân phối điện Ngoài máy biến áp sử dụng thiết bò lò nung ( máy biến áp lò ) ; hàn điện ( máy biến áp hàn ... loại máy biến áp Máy biến áp điện lực để truyền tải phân phối công suất hệ thống điện lực Máy biến áp chuyên dùng sử dụng lò luyện kim , thiết bò chỉnh lưu , máy biến áp hàn Máy biến áp tự...
 • 19
 • 111
 • 0

Giáo trình quản mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 8 ppsx

Giáo trình quản lý mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 8 ppsx
... thẻ mạch mạng thay, thay đổi giao thức, lập lại cấu hình vài đặc tính mạng, phần trình bày quy trình 8 .4. 1 Cài đặt mạng Windows 95 Windows 98 Nếu bạn cài thẻ mạch mạng, có lẽ thẻ mạch mạng đợc ... Windows 95 98 8 .4. 2Lập cấu hình thành phần mạng Windows 98 có khả tự xác lập phần cứng, bạn không cần bổ xung tay trình điều khiển thẻ mạch mạng trừ bạn sử dụng phần cứng mới, Windows 2000 nhận ... này, phần trình bày phơng pháp cài đặt phần mềm mạng, nối vào vùng truy cập tài nguyên vùng 8. 5.1 Cài đặt phần mềm mạng Windows For WorkGroup Khi Windows For WorkGroups đợc cài máy tính mạng, Setup...
 • 18
 • 158
 • 0

Giáo trình quản mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 7 ppt

Giáo trình quản lý mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 7 ppt
... phép bạn quản việc phân giải tên NetBIOS nh việc hỗ trợ NetBIOS cho kết nối Hình 7. 1.2 Troubleshooting TCP/IP http://www.ebook.edu.vn Trang 179 Quản v chia sẻ ti nguyên mạng TATA Jsc - CIC ... tính liên lạc http://www.ebook.edu.vn Trang 178 Quản v chia sẻ ti nguyên mạng TATA Jsc - CIC đợc với máy chủ hai mạng bạn phải cung cho địa hai mạng hinh Advance properties DNS setting Bạn ... Trang 177 Quản v chia sẻ ti nguyên mạng TATA Jsc - CIC Nếu bạn chọn phơng thức lấy địa IP tự động máy cố gắng lấy địa từ DHCP server,nếu không đợc máy lấy từ Automatic Private IP Address Địa mạng...
 • 11
 • 118
 • 0

Giáo trình quản mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 6 ppt

Giáo trình quản lý mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 6 ppt
... management cách kích chuột vào Start->Programs->Administrative tools->Computer management http://www.ebook.edu.vn Trang 167 Quản v chia sẻ ti nguyên mạng TATA Jsc - CIC Thực việc kết nối với máy ... cần,Nhắp chuột vào Finish bạn kêt thúc trình tìm kiếm .Ra duyệt mạng từ My Network place http://www.ebook.edu.vn Trang 173 Quản v chia sẻ ti nguyên mạng TATA Jsc - CIC Tìm kiếm Share Active Directory ... kiểu kết hợp permission mức nguyên tử lại http://www.ebook.edu.vn Trang 168 TATA Jsc - CIC Quản v chia sẻ ti nguyên mạng với Quan hệ permission mức phân tử nguyên tử đợc thể bảng sau: Bảng...
 • 9
 • 119
 • 0

Giáo trình quản mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 5 potx

Giáo trình quản lý mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 5 potx
... cấp nhiều cách giúp quản quan hệ thành viên nhóm Bạn có thể: Quản thành viên cá thể Quản nhiều thành viên đồng thời ấn định nhóm cho ngời dùng máy tính 5. 3.3.1 Quản thành viên cá ... tính mạng Định giới tuỳ chọn tài khoản http://www.ebook.edu.vn Trang 146 Thiết lập & quản ti khoản ngời dùng & nhom TATA Jsc - CIC Windows 2000 cung cấp nhiều cách giúp kiểm soát quản tài ... http://www.ebook.edu.vn Trang 142 Thiết lập & quản ti khoản ngời dùng & nhom TATA Jsc - CIC Muốn định rõ ngời chịu trách nhiệm quản ngời dùng Nhấp change, chọn tên ngời quản từ hộp thoại Select...
 • 41
 • 177
 • 0

Giáo trình quản mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 4 pot

Giáo trình quản lý mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 4 pot
... 2000 tự động hiển thị th mục Administrative Tools cho ngời dùng Snap-ins Snap-ins công cụ quản trị đợc đa vào console Bạn dùng snap-in để thực công việc quản trị mạng Ví dụ công cụ DHCP snap-in, ... chức quản trị từ xa Chức cho phép bạn thực tác nghiệp nghiệp vụ quản từ máy tính Để thực quản trị từ xa: Bạn sử dụng snap-ins từ computers chạy Windows 2000 Professional hay windows 2000 ... nghiệp sau: Ghi lại consoles để sử dụng sau Phân phối console cho quản trị mạng khác Sử dụng consoles từ máy tính để thực việc quản trị tập trung thống Để bắt đầu mở MMC trống rỗng bạn làm nh sau:...
 • 4
 • 146
 • 0

Giáo trình quản mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 3 doc

Giáo trình quản lý mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 3 doc
... nh đờng biên an tòan cho mạng Ngời quản trị Domain đợc quyền quản objects domain mà Mọi sách bảo mật (Security polices) thiết lập bảo mật (settings) nh quyền quản trị, sách bảo mật, danh sách ... địa mạng Tuy nhiên ngời quản trị mạng phải hiểu rõ đờng biên kết nối chúng Điều có ý nghĩa mạng WAN Bởi có thay đổi tất domain khác, có vùng xa Điều làm ảnh hởng đến khả tải đờng lối mạng ... site nhỏ quản trị viên điều phối truyền tải site cách cho phép lặp lại tất domain controller xảy vào cao điểm 3. 2 Thiết lập máy Windows 2000 Domain Controller 3. 2.1 Giới thiệu Windows 2000 Domain...
 • 8
 • 115
 • 0

Giáo trình quản mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 2 pot

Giáo trình quản lý mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 2 pot
... Jsc - CIC Ci đặt windows 20 00 server Bộ nhớ 128 MB of RAM (nên có 65 MB of RAM (nên có 128 25 6 MB) MB) Dung lợng đĩa 671MB trống (nên có 620 MB trống (nên có 2GB) 2GB) Màn hình VAG monitor 640 x480 ... máy để tải nạp chơng trình Windows 20 00 Setup Wizard 2. 2.3 Windows 20 00 Server Setup Wizard Phần giải thích cặn kẽ bớc cần thực wizard Windows 20 00 Setup Wizard Khi bắt đầu trình setup, hình cho ... cài đặt Windows 20 00 yêu cầu phải chuẩn bị Trong nhiều trờng hợp hình hiển thị (wizard) cài đặt Windows 20 00 Server Windows 20 00 Professional giống nh 2. 2.1 Tạo đĩa cài đặt Windows 20 00 Server ...
 • 10
 • 202
 • 0

Giáo trình quản mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 1 pdf

Giáo trình quản lý mạng - Phần 4 Quản trị mạng Windowns 2000 - Chương 1 pdf
... Jsc - CIC Nhiệm vụ ngời quản trị mạng 8 .1 8.2 8.3 8 .4 8.5 8.6 Các khách hàng Windows 2000 18 5 Windows 2000 Professional khách hàng mạng 18 5 Windows NT Workstation 4. 0 khách hàng mạng ... (Organization) Clà Country 1 .4 Giới thiệu Workgroup & Domain Window 2000 Window 2000 hỗ trợ cho hai loại mạng mạng theo nhóm làm việc (Workgroup) mạng theo miền (Domain) 1 .4. 1 Window 2000 Workgroups Workgroups ... nguyên khác Cho phép quản trị mạng, quản trị bảo mật tài nguyên Window 2000 Server lu giữ quản thông tin dịch vụ th mục chủ động (Active Directory services) Tính cao Hỗ trợ đa xử song song (SMP)...
 • 12
 • 163
 • 0

Giáo trình quản mạng - Phần 3 docx

Giáo trình quản lý mạng - Phần 3 docx
... in mạng, CSDL) http://www.ebook.edu.vn Trang 61 TATA Jsc - CIC Quản trị ti nguyên mạng Bảng quản địa mạng chứa thông tin mạng cấu thành nên mạng lớn bao gồm tên mạng, điạ mạng, mặt lạ mạng ... Trang 63 TATA Jsc - CIC Quản trị hiệu suất mạng Quản trị lỗi Mục tiêu quản trị lỗi Mục tiêu quản trị lỗi phát hiện, cô lập khắc phục lỗi mạng cách kịp thời Trình tự thao tác xử lỗi mạng đợc ... đảm bảo an toàn mạng thuộc ai, đợc ban hành có tính pháp lệnh nh Văn bao gồm hai phần: phần quản phần cá nhân sử dụng Phần quản phải mô tả trách nhiệm cấp tổ chức quản Các đối tợng cần...
 • 32
 • 215
 • 1

Giáo trình quản mạng - Phần 2 potx

Giáo trình quản lý mạng - Phần 2 potx
... Khái niệm v mô hình mạng internet TATA Jsc - CIC Class A: 10.0.0.0 10 .25 5 .25 5 .25 5 Class B: 1 72. 16.0.0 1 72. 31 .25 5 .25 5 Class C: 1 92. 168.0.0 1 92. 168 .25 5 .25 5 IP subnet mặt nạ mạng (mask) Do phát ... công: quản trị viên chịu trách nhiệm Có thể có nhiều DHCP server mạng; server quản vùng đc IP riêng biệt; nhiên, server không đợc quản vùng đc chồng chéo lên nhau; Với DHCP, việc quản ... TATA Jsc - CIC Nhìn lại số công nghệ mạng Giới thiệu giao thức TCP/IP i Nhìn lại số công nghệ mạng Việc kết nối mạng phân chia thành hai lớp: circuit-switched (chuyển mạch), packet - switched(chuyển...
 • 21
 • 135
 • 0

Giáo trình quản mạng - Phần 1 pot

Giáo trình quản lý mạng - Phần 1 pot
... kết nối vật điểm - điểm, thuật toán điều khiển nhập mạng đờng tròn đảm bảo phơng thức kết nối quảng bá 1. 2.2 Một số mạng tiêu biểu 1) Mạng cục - LAN Hầu hết quan tổ chức thiết lập mạng nội để ... Jsc - CIC Công nghệ mạng cục Thực hnh Bi 1: nhận biết môi trờng truyền dẫn - Cáp đôi dây xoắn - Cáp đồng trục - Cáp quang Phần thực hành dới đợc thực hành nhóm, nhóm khoảng 5-8 học viên Giáo ... tối thiểu hai máy tính 2,5m 5 .1. 2 10 0mbps Ethernet http://www.ebook.edu.vn Trang 16 TATA Jsc - CIC Công nghệ mạng cục Ethernet 10 0Mbps công nghệ mạng LAN tốc độ cao Mạng đợc chia loại tơng ứng...
 • 31
 • 208
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình quản lý tài nguyên và môi trườnggiáo trình quản lý nhà nước về môi trườnggiáo trình quan trắc và phân tích môi trường nướcgiáo trình quan trắc và phân tích môi trườngthẩm định và cấp phép tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng máy trưởng tàu cá hạng tư và năm cho các cơ sở đào tạogiáo trình quản lý bảo trì nhà máy công nghiệpMột số phương pháp rèn luyện tư duy lập trình pascal cho học sinh qua các dạng bài tập kiểu xâuskkn hướng dẫn học sinh lập trình giải các bài toán có sử dụng cấu trúc lặp bằng hệ thống các câu hỏiRèn luyện kĩ năng cho học sinh khi viết chương trình con bằng ngôn ngữ lập trình pascalsử dụng phần mềm kiểm tra trắc nghiệm NT test trong mạng lan giúp cho giáo viên tổ chức một tiết kiểm tra hoặc ôn tập nhanh chóng và học sinh ôn tập hiệu quả hơnhttps:taoto.vndienthoaiiphonexcogiabaonhieu.html iphone x bao nhiêuduy trì chế độ sở hữu toàn dân về đất đaiBài 27. Loài vật sống ở đâu?Tích hợp các kiến thức toán học, vật lí, sinh học, địa lí, văn hóa dân gian, thực tiễn đời sống vào ôn tập chương 3 cấu trúc rẽ nhánh và lặp tin học 11 giúp nâng cao chất lượỨng dụng phần mềm autoscreenrecorder 3 1 pro và netopschool 6 0 để nâng cao hiệu quả dạy học trong giờ thực hành tin họcỨng dụng phần mềm CAMTASIA STUDIO nâng cao chất lượng dạy học trực quan môn tin học lớp 12skkn sử dụng một số mô phỏng nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học bài toán và thuật toánskkn sử dụng phương pháp quy hoạch động trong bồi dưỡng HSG cấp tỉnh môn tin họcMột số vấn đề học sinh khối 11 gặp phải khi giải bài toán trên máy tính tin học 11Những kỹ năng cơ bản khi dạy lập trình pascal cho học sinh lớp 11Phát huy tính tích cực của học sinh bằng phương pháp dạy học hợp tác trong bài bài tập thực hành 5 tin học 11NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM đối với KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾPhân tích và khắc phục những sai lầm thường gặp của học sinh khi giải một số dạng bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 THPTPhân tích và khắc phục nhứng sai lầm thương gặp của học sinh khi giải một số dạng bài tập hóa học vô cơ lớp 11 THPTPhát huy tính tích cực và chủ động trong học tập cho học sinh khi áp dụng phương pháp dạy học theo góc bài “axit sunfuric muối sunfat” (hóa học 10 cơ bản)Phương pháp dạy bài phân bón hóa học lớp 11 bằng tích hợp liên môn và vận dụng thực tiễn