BÀI GIẢNG môn kỹ THUẬT số 2 CHƯƠNG 5 THIẾT kế số DÙNG VHDL

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 1 GV nguyễn hữu chân thành

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 1  GV nguyễn hữu chân thành
... viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 22 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 3 .2. 1 Phương pháp tìm hàng tương đương: (tt) Ví dụ 1. 4: (tt) Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 23 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 3 .2. 1 Phương ... khối mạch phát chuỗi ví dụ 1 .2 0/0 1/ 0 S0 1/ 1 0/0 S2 S1 1/ 0 0/0 Hình 1. 12 Giản đồ Mealy cho ví dụ 1 .2 Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 15 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 3 .1 XÂY DỰNG GIẢN ĐỒ TRẠNG THÁI ... dụ 1. 4: (tt) Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 24 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 3 .2. 1 Phương pháp tìm hàng tương đương: (tt) Ví dụ 1. 4: (tt) Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 25 Bài giảng mơn Kỹ thuật...
 • 49
 • 142
 • 1

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 2 GV nguyễn hữu chân thành

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 2  GV nguyễn hữu chân thành
... lại Z2 =1 xe khỏi bãi đậu xe Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 20 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 2 THÀNH LẬP LƯU ĐỒ ASM (tt) Lưu đồ ASM cho ví dụ 2. 3: Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 21 Bài giảng ... thái Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 25 Bài giảng mơn Kỹ thuật số THÀNH LẬP BẢNG ASM (tt) Bảng đầu điều kiện Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 26 Bài giảng mơn Kỹ thuật số THÀNH LẬP BẢNG ASM ... kết hợp Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 27 Bài giảng mơn Kỹ thuật số THÀNH LẬP BẢNG ASM (tt) Các bảng hàm hệ thống cho ASM Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 28 Bài giảng mơn Kỹ thuật số LIÊN...
 • 64
 • 137
 • 0

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 3 GV nguyễn hữu chân thành

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 3  GV nguyễn hữu chân thành
... Hình 3. 32 Cấu trúc CPLD Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 34 Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU VỀ CPLD (tt) Hình 3. 33 Cấu trúc phần CPLD Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 35 Bài giảng mơn Kỹ thuật ... Hình 3. 37 LUT ngõ vào Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 44 Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU VỀ FPGA (tt) Hình 3. 38 LUT ngõ vào Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 45 Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI ... “Complex”) Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 31 Bài giảng mơn Kỹ thuật số THIẾT KẾ MẠCH DÙNG GAL (tt) Hình 3. 30 Sơ đồ logic GAL 16V8R (cấu hình “Registered”) Giảng viên: NguyễnHữu Chân Thành 32 Bài giảng...
 • 53
 • 177
 • 0

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 4 GV nguyễn hữu chân thành

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 4  GV nguyễn hữu chân thành
... Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU  Trong thiết kế hệ thống số, người ta thường chia hệ thống thành phần: Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU ... the multiplier control circuit Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành Bài giảng mơn Kỹ thuật số 2 MỘT SỐ VÍ DỤ THIẾT KẾ  Bài tập: Thiết kế mạch chia số n-bit 15 140 B 50 45 (a) An example using decimal ... Done LR z ASM chart for the divider control circuit Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 12 Bài giảng mơn Kỹ thuật số Q&A Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 13 ...
 • 13
 • 88
 • 0

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 5 GV nguyễn hữu chân thành

Bài giảng môn kỹ thuật số 2 chương 5  GV nguyễn hữu chân thành
... HDL, ABEL, … Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU (tt)  Q trình thiết kế hệ thống số: Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành Bài giảng mơn Kỹ thuật số GIỚI THIỆU ... basketball else ‘0’; Giảng viên: Nguyễn Hữu Chân Thành 31 Bài giảng mơn Kỹ thuật số 2. 5. 1 .2 Kiểu integer  VHDL hỗ trợ số ngun khoảng – 21 47483648 (hay – (23 1-1)) ÷ 21 47483647 ( (23 1-1)) → ( 32- bit) type ... busb.enable ...
 • 135
 • 204
 • 1

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 2

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 2
... Vtb v( )d V P sin d VP DI R D2 Vtb 2 v( )d 21 V P sin d 2V P R Vtb 2 v( )d 21 V P sin d 2V P R ...
 • 4
 • 1,079
 • 52

Bài giảng môn kỹ thuật điện tử - Chương 2

Bài giảng môn kỹ thuật điện tử - Chương 2
... Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM 12  Ví dụ mạch chọn kênh 4→1:  Mạch có tín hiệu vào  tín hiệu  tín hiệu điều khiển ( = 22 ) Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM 2. 4 ... C-1 : số nhớ từ bit thấp đưa lên  S: tổng  C : số nhớ  Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM  Lập bảng giá trị:  Rút gọn hàm: S=A B C-1 + A B C-1 + A B C-1 + A B C-1  S= C-1 ... hiệu ( y1 y2 … ym ) Lê Thị Kim Loan - Khoa Điện - ĐH Công Nghiệp Tp.HCM  Một cách tổng quát, m hàm viết sau: y1 = f1 (x1, x2 ,…,xn)  y2 = f2 (x1, x2 ,…,xn)  ……  ym = fm (x1, x2 ,…,xn)  ...
 • 17
 • 726
 • 3

Bài giảng môn Kỹ thuật số

Bài giảng môn Kỹ thuật số
... Phân loại Các họ vi mạch số  Các họ mạch logic đơn cực  Các họ mạch logic lưỡng cực  Các đặc trưng vi mạch số  Các ứng dụng mạch số  Khái niệm họ vi mạch số (họ phần tử Logic) họ mạch ... phép so sánh số để đònh tính đònh lượng trọng số số nhò phân  4/ Truyền liệu qua kênh thông tin chung (đến Bus liệu)  5/ Có thể trình dược PLA  6/ Kiểm soát để xử lý lỗi mạch số 22 3/ Phân ... phối) đến số N đầu mã đòa đầu vào chọn đònh đầu chọn Với N đầu ra, cần n bit để tạo mã đòa cho đầu với 2n≥ N mạch phân kênh liệu số 34 4/ MỘT SỐ LOẠI MẠCH LOGIC TỔ HP THÔNG DỤNG Một Số Mạch Tổ...
 • 39
 • 1,541
 • 9

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 1

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 1
... dẫn, q =1, 6 .10 -1 9C VT: nhiệt nhiệt độ phòng VT = 25,5mV 1. 4 .1. 4 Kết luận: Tiếp xúc p-n cho dòng điện chạy qua theo chiều từ p đến n Đó tính chất chỉnh lưu tiếp xúc p-n 1. 5 Đặc tuyến V- A Đặc ... xúc 0, hiệu tiếp xúc l 0.1V Ge 0.4 V Si 1. 4 .1. 2 Khi tiếp xúc p-n phân cực nghịch : Hình 1. 5 Tiếp xúc p-n bị phân cực nghịch Điện trường nội chiều với điện trường nên tổng điện trường vùng tiếp xúc ... V- A Đặc tuyến V-A tiếp xúcp-n mô tả mối quan hệ dòng điện áp hai đầu tiép xúc ậ ị Hình 1. 7 Đặc tuyến V-A tiếp xúc p-n VBR: điện đánh thủng điện áp ngược tối đa mà tiếp xúc p-n chịu đựng phân...
 • 6
 • 1,380
 • 41

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 3

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 3
... BB VCC R B ; R BB R B1 R B IB V BB V BE ; IC R BB (1 )RE R BB R B1 // R B 32 k // 6.8k V BB VCC R B R B1 R B 15 * 6,8 32 6,8 IB V BB R BB IC IB VCE VCC V BE (1 ) RE R B1 // R B I B ; VCE VCC I...
 • 7
 • 991
 • 49

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 4

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 4
... BE R (1 ) Re (15 0.7)V 0. 043 mA (280 51)k IC I B 100.0, 043 mA 4, 3mA VCE VCC VCC I C RC I C RC I E Re Re 15V (4, 3mA)(1,5k ) 8,55V rS rbe rce Rt R1 vS re VT IE VT IC 26mV 4, 3mA RV R1 // rbe Ku Rc ... rV rs RV H ình 4. 17 H ình 4. 18 Dạng sóng điện áp dòng Khi tín hiệu vào có dạng sóng sin, công suất tín hiệu xác định theo biểu thức : VCEp I Cp Pr = VCE.IC = = V2 CEp I Cp (4. 14) 2RC Căn vào ... 2CC RC VCC I CQ (4. 16) Công suất cung cấp cho mạch : PCC = 1T VCC I CQ T0 I Cp sin t dt VCCI CQ V2 CC 2RC (4. 17) Ta thấy tín hiệu vào hình sin trị trung bình đại số điện áp C - E dòng collector...
 • 14
 • 1,052
 • 8

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 8

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử - Chương 8
... linh kiãûn mảch : Vc1 (t) = [ Vc ( ) - Vc1 (0) ].(1 - exp (-( t - t0)/ )) + Vc (0) Vc1 (0) = - Vcc ; Vc1 ( ) = Vcc Vc1 (t) = (2.Vcc ).(1 - exp (-( t - t0)/ )) -Vcc Khi t = t + T0 Vc1 (t0 + T0 ) = ... T = T + T2 Xạc âënh T : Q1 tàõt , Q2 dáùn bo Vc1 (t) = [ Vc ( ) - Vc1 (0) ](1 - exp (- t/ )) + Vc (0) Vc1 ( ) = Vcc ; Vc (0) = - Vcc Khi t = T Vc1 (T1 ) = V T1 = ln 2Vcc Vcc ; = Rb1 C1 Xạc âënh ... = Rb2 = Rb T = 1,4 C R b 8. 3.2 Mảch monostable dng BJT : 8. 3.2.1 Så âäư mảch v dảng sọng : dng biãún tråí âãø thay âäøi VCC RC1 Rb2 RC2 C1 R1 Q1 Rb1 Vi VO Q2 -Vbb Hçnh 8. 9 Så âäư mảch v dảng sọng...
 • 8
 • 1,027
 • 12

Xem thêm