AUTOCAD CHO tự ĐỘNG hóa THIẾT kế NXB GIÁO dục

AutoCad cho tự động hóa thiết kế

AutoCad cho tự động hóa thiết kế
... Third point: Fourth point: Third point: solid J 2.11 SKETCH: Vi! duang t\l L¢nh SKETCH (ve phac) cho phep b~ ve-cac dUCmg tv bOi cac thiet bi ... troang cho AutoCAD DOng thtl 5,6,7 de x6 cae bien.mOi truUng da cM d~t sau thoat khbi AutoCAD b Man hinh Au/oCAD' D6i vOl ACADI2 man hloh la man blnh graphics, xem hlob I-I Man hlnh h9' AutoCAD ... x.ac dinh khac nbau: • Cho 14m va ban klnh (hinh 2-4): Command: circle 3P/2P{ITR/: 75,50 Diameter/: 30 • CII 14m va...
 • 164
 • 414
 • 13

Auto CAD cho tự động hóa thiết kế

Auto CAD cho tự động hóa thiết kế
... FONTS;C:'ACAIJ\ADS SET ACADCF(M;:\ACAD SET ACADDRV=C:\ACAJN)RV C:\ACAD\ACAD.EXE 1% 2% SET ACA[):= SET ACADCFG= SET ACADDRV:::: DOng thu 1,2, d~t cac bien mOi troang cho AutoCAD DOng thtl 5,6,7 de ... 1.2.3 Giao di~n AutoCAD a KhOi diing AU/DeAD co cach d6 khiri d~ng AutoCAD : 1- Khffi dQng bang file acad.exe: Gia sit AutoCAD duqc cai d~t vao ctffig C: vai t~n thu m\lc la ACAD, b~n hay go ... ktt cau h~thanh dam "im - H~ phan m~m CADKEY eua hang CADKey vll h¢ AutoCAD eua hang AutoDesk elLa My duqe su dl,lng rAt n)ng rai tr~n.the gi6LNhung h¢ AutoCAD Iii hang dang dan dau v~ h~ th6ng...
 • 164
 • 460
 • 6

Tài liệu do an tot nghiep chuyen nganh tu dong hoa: thiet ke he thong trang bi dien tu dong hoa cho may bao giuong docx

Tài liệu do an tot nghiep chuyen nganh tu dong hoa: thiet ke he thong trang bi dien tu dong hoa cho may bao giuong docx
... khiển phải cho > 900, cho dòng phần ứng giảm nhanh không Lúc cắt xung điều khiển để khoá BBĐ1 Đến thời điểm (t2) đợc xác định cảm bi n dòng điện phần ứng không ta cho trễ khoảng thời gian T = t3- ... trụ thép đứng vững dầm ngang Trong dầm đặt động để di chuyển xà ngang lên xuống, dọc theo trục có xẻ rãnh, có trục vít nâng hạ dao động - Xà ngang: Chuyển động lên xuống theo hai trục xà SVTK: lý ... bào giừơng quan trọng, thời gian độ phụ thuộc vào mô men quán tính, mô men tỉ lệ với chiều dài bàn máy Tuy nhiên thời gian độ giảm nhỏ đợc bị hạn chế lực phát sinh hệ thống thời gian qúa độ phải...
 • 89
 • 1,040
 • 9

đồ án tự động hóa Thiết kế trang bị điện - Tự động hoá cho hệ thống truyền động nâng hạ điện cực lò hồ quang nấu thép

đồ án tự động hóa Thiết kế trang bị điện - Tự động hoá cho hệ thống truyền động nâng hạ điện cực lò hồ quang nấu thép
... dựng h T - 1CL BD R1 2R NG D1 KĐ D2 FX1 ĐK R2 NĐKT FX2 1C 3R KKN 2C 2CL 2BA DZ DZ 4R 5R D D Trng H K thut Cụng nghip M C KTM 21 Hình 2- : Sơ đồ điều khiển dịch cực hồ quang hệ thống T - Đ ỏn ... giai đoạn nấu chảy kim loại oxy hoá tinh luyện t ( 3-4 )h Trng H K thut Cụng nghip ỏn tt nghip hoỏ B mụn T ng H.1.2: Đồ thị công suất hữu công tiêu MCH IN CHNH Lề H QUANG thụ hồ quang 100 T ... 3 Hình 1.1a : nung nóng trực tiếp Điện cực Hình 1.1b: nung nóng gián tiếp Ngọn lửa HQ Vật gia công nhiệt Tường * Phõn loi theo phng phỏp np liu vo lũ: - Lũ np liu sn - Lũ np liu nh...
 • 120
 • 258
 • 0

đồ án tự động hóa Thiết kế chế tạo mô hình mô phỏng hệ điều khiển giám sát cho hệ thống xe cầu, xe con, nâng hạ và đóng mở gầu ngoạm. Sử dụng PLC và WinCC

đồ án tự động hóa Thiết kế chế tạo mô hình mô phỏng hệ điều khiển giám sát cho hệ thống xe cầu, xe con, nâng hạ và đóng mở gầu ngoạm. Sử dụng PLC và WinCC
... man” điều khiển nâng, hạ - đóng, mở gầu → bước  Bước 9: + Các hoạt động: - Hệ thống dừng động nâng, hạ đóng, mở gầu xe tời + Các điều kiện chuyển bước: - Các động nâng, hạ đóng, mở gầu xe tời ... nâng cho tang đóng, mở gầu - Công tắc giới hạn giảm tốc độ hạ cho tang nâng, hạ gầu - Công tắc giới hạn giảm tốc độ hạ cho tang đóng, mở gầu - Công tắc giới hạn dừng chuyển động hạ cho tang nâng, ... • Hạ gầu ngoạm đóng Việc thực cách gạt tay gạt điều khiển theo hướng tiến (DOWN) Các động nâng, hạ đóng, mở gầu theo hướng hạ đóng điện cho chuyển động Hệ thống phân phối tải cho động nâng gầu...
 • 75
 • 178
 • 1

đồ án tự động hóa Thiết kế phần cứng và phần mềm cho hệ thống đo lường và điều khiển nhiệt độ đa kênh

đồ án tự động hóa Thiết kế phần cứng và phần mềm cho hệ thống đo lường và điều khiển nhiệt độ đa kênh
... 3.10: Sơ đồ nguyên lý hoạt động điều khiển van Nguồn cung cấp khí Màng xếp Tín hiệu khí nén Cam follower arm Cam disc Trục - Đòn cân ỏn tt nghip inh Xuõn Thng Lờ Vn H - Điều khiển van ... khin nhit c th bng mỏy tớnh ta xột i tng iu khin l nhit ca lụ sy Hình 3.9: sơ đồ nghuên lý điều khiển nhiệt độ lô sấy i tng o v iu khin l lụ sy: Trong ú:R/U chuyn i in tr sang in ỏp R/U chuyển ... hiu 0ữ5V c phỏt t b D/A sang dũng in 4ữ20mA truyn cho b chuyn i I/P iu khin van khớ nộn S nguyờn lý: Uvào R1 R2 R3 Ira D V CC R4 Hình 3.11: sơ đồ nguyên lý mạch chuyển đổi U/I Uvo: 0ữ5V Ira: 4ữ20mA...
 • 39
 • 211
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN TỰ ĐỘNG HÓA: Thiết kế mạch điều khiển, mạch lực cho công nghệ máy vận chuyển

ĐỒ ÁN MÔN TỰ ĐỘNG HÓA: Thiết kế mạch điều khiển, mạch lực cho công nghệ máy vận chuyển
... NỘI DUNG Đề tài: Thiết kế mạch điều khiển, mạch động lực cho công nghệ máy vận chuyển Cho công nghệ hình vẽ: A m T X P B C L X’ L’ A,B,C công tắc hành trình0 dạng xung Sử dụng động chiều KTDL ... phải máy vận chuyển T : công tắc tơ thực trái máy vận chuyển X: công tắc tơ thực xuống máy vận chuyển L: công tắc tơ thực lên máy vận chuyển -Hàm điều khiển biến Với công tắc hành trình B tác động ... Nhà máy công nghiệp đại hệ thống máy vận chuyển rải liệu quân Máy vận chuyển thiết bị vận chuyển, nâng hạ di chuyển sảm phẩm nhà máy, suất máy ảnh hưởng lớn đến đến suất chung nhà máy Vì vậy, thiết...
 • 32
 • 550
 • 10

Giáo trình tự động hoá thiết kế cầu đường

Giáo trình tự động hoá thiết kế cầu đường
... _ 273 GIÁO TRÌNH TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG  Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com (center, chordPoint, leaderLen) ZoomAll End Sub Đường kích thước đường kính – DimDiametric  ... đối tượng Linetype 265 GIÁO TRÌNH TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG  Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CHÚ Ý Không thể đổi tên kiểu đường BYLAYER, BYBLOCK, ... hình dùng để tạo điểm tham chiếu để thấy rõ thay đổi vị trí văn thiết lập lại chế độ canh hàng 259 GIÁO TRÌNH TỰ ĐỘNG HOÁ THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG  Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com...
 • 20
 • 352
 • 0

Tự động hóa thiết kế mạch điện tử trên Computer

Tự động hóa thiết kế mạch điện tử trên Computer
... giá trị điện trở điện dung mạch : An oscillation of ……… Hz Duty cycle of …….… % Kiểm tra tần số dao động tần số đếm mạch Hoàn thiện mạch tạo dao động 555 Từ mạch dao động 555 thiết kế trên, thêm ... đo DC Trên hình đồng hồ, bạn thấy đầu mạch phía cho điện áp dương, đầu mạch bên cho điện áp âm Bởi vậy, ta gọi mạch mạch khuếch đại không đảo, mạch bên mạch khuếch đại đảo Điện áp vào điện áp ... lại file thiết kế dạng cần thiết cho việc thiết kế mạch in thí nghiệm sau Kết thúc thí nghiệm 2: Trong thí nghiệm nghiên cứu tỉ mỉ viêch thiết kế, chạy mô vài phương pháp phân tích mạch http://www.dieukhientudong.com...
 • 13
 • 981
 • 6

Ngôn ngữ lập trình và tự động hóa thiết kế

Ngôn ngữ lập trình và tự động hóa thiết kế
... tongue", tiếng nói chung cho lập trình Ngày trường học, lớp học lập trình, kỳ thi khiếu ngôn ngữ ngôn ngữ thức để truyền thụ thi tài C ngôn ngữ lập trình đa năng, ứng dụng vào việc giải công việc ... đưa vào lớp (class) đối tượng công cụ quản lý đối tượng liền phát huy mạnh đến mức không ngờ Ngôn ngữ lập trình kể đầy đủ phải bao gồm từ ngôn ngữ máy ngôn ngữ gần với ngôn ngữ máy Có thể xếp ngôn ... Assembler Ngôn ngữ Assembly đời năm năm mươi đến tận hôm giữ vị trí cao làng ngôn ngữ lập trình, thân cầu nối "ngôn ngữ bậc thấp" với "ngôn ngữ bậc cao" Thế hệ thứ ba đánh dấu đời thống trị "ngôn ngữ...
 • 5
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tự động hóa thiết kế cơ khígiáo trình tự động hóa thiết kế cơ khítự động hóa thiết kế cầu đườngtự động hóa thiết kế mạch điện tử trên computertu dong hoa thiet keđồ án tự động hóa thiết kế cầu đườngtự động hóa thiết kế tàugiáo trình tự động hóa thiết kế cầu đườngluận văn thạc sỹ kỹ thuật ngành tự động hóa thiết kế bộ điều khiển mờ trượt điều khiển tốc độ động cơứng dụng công nghệ nhóm trong tự động hóa thiết kế quy trình công nghệ chế tạođề tài tự động hóa thiết kế cụm trục trung gian hộp giảm tốc bánh răngphần iii tự động hóa thiết kế chi tiết máy nhờ sự trợ giúp của phần mềm mdt 680kg h tu dong hoa thiet ketổng quan về thiết kế và tự động hóa thiết kế công trình giao thôngkhái niệm về thiết kế và tự động hóa thiết kế công trình giao thôngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học