GIÁO TRÌNH lập TRÌNH DI ĐỘNG JAVA

Lập trình di động dùng Java

Lập trình di động dùng Java
... bị di động khác có vi xử lý tập lệnh khác Không có KVM, chương trình Java phải biên dịch thành tập lệnh cho thiết bị di động Như lập trình viên phải xây dựng nhiều đích cho loại thiết bị di động ... Development Environment): Lập trình viên: Tạo tập tin nguồn Java Bước lập trình viên phải tạo mã nguồn Java, có nhiều tập tin (* .java) Trên IDE: Bộ biên dịch Java (Java Compiler): Biên dịch mã ... cho thiết bị di động để ứng dụng J2ME sau biên dịch hoạt động thiết bị di động có J2ME KVM Tầng cấu hình (Configuration Layer) Tầng cấu hình CLDC định nghĩa giao di n ngôn ngữ Java (Java language...
 • 43
 • 454
 • 3

Đồ án lập trình di động Lập trình game code java

Đồ án lập trình di động Lập trình game code java
... thiệu chung game game thiết bị di động Trình bày số hiểu biết chung game game thiết bị di động Các thành phần game, lưu ý xây dụng game thiết bị di động Chương 2: Giới thiệu AndEngine Trình bày kiến ... tính toán Hạn chế pin 1.3 Sơ lược quy trình phát triển game di động Một đội phát triển game thiết bị di động thường có vị trí sau: + Người viết kịch + Lập trình viên + Người thiết kế đồ họa ... người chơi chọn đáp án, ẩn khỏi hình sau khoảng thời gian e ThoiGianDemNguoc .java Diem .java Hình 3.27: Thể lớp ThoiGianDemNguoc .java Diem .java Level Lớp ThoiGianDemNguoc .java Diem .java chứa đối tượng...
 • 58
 • 1,507
 • 4

Lập trình di động với J2ME

Lập trình di động với J2ME
... MIDlet's Display object protected Display display; // Flag indicating first call of startApp protected boolean started; protected void startApp() { if (!started) { display = Display.getDisplay(this); ... { display = Display.getDisplay(this); radioButtons = new ChoiceGroup( "Chon mau ban yeu thich:", Choice.EXCLUSIVE); radioButtons.append("Red", null); radioButtons.append("White", null); radioButtons.append("Blue", ... javax.microedition.midlet.*; import javax.microedition.lcdui.*; public class HelloTextBox extends MIDlet{ private Display display; // The display for this MIDlet public HelloTextBox() { display = Display.getDisplay(this);...
 • 83
 • 322
 • 3

Lập trình di động với thiết bị J2ME

Lập trình di động với thiết bị J2ME
... cấp điện thoại di động họ Do đủ thiết bị để nghiên cứu nên em trình bày kỹ thuật lập trình điện thoại di động thiết bị di động khác nói chung Do đề tài này, cụm từ thiết bị di động hiểu theo ... thoại di động Nếu thời gian, tìm hiểu ý tưởng lập trình phân tán thiết bị di động Đây ý tưởng chưa áp dụng cho thiết bị di động Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu chi tiết công nghệ J2ME kỹ thuật lập trình ... nghệ J2ME cho việc lập trình thiết bị di động việc không khó lập trình viên Tuy lập trình J2ME, lập trình viên gặp phải số khó khăn đạc trưng tránh khỏi: - Không hỗ trợ phép tính dấu phẩy động...
 • 105
 • 252
 • 1

Lập trình di động với J2ME - phần 1

Lập trình di động với J2ME - phần 1
... rotate 15 0 degrees g.drawArc (10 , 10 , 10 0, 10 0, 0, 15 0); // Fill the arc g.fillArc (10 , 10 , 10 0, 10 0, 0, 15 0); // Start at 12 o'clock and rotate 15 0 degrees // g.drawArc (10 , 10 , 10 0, 10 0, 90, 15 0); ... 15 : NhomChonRadio1, nhóm chọn dạng Radio, hiển thị mục chọn lên thiết bị // Radio1.java import javax.microedition.midlet.*; import javax.microedition.lcdui.*; public class Radio1 extends MIDlet ... javax.microedition.midlet.*; import javax.microedition.lcdui.*; public class HelloTextBox extends MIDlet{ private Display display; // The display for this MIDlet public HelloTextBox() { display = Display.getDisplay(this);...
 • 41
 • 325
 • 3

Lập trình di động với J2ME - phần 2

Lập trình di động với J2ME - phần 2
... graphics.setColor (25 5 ,25 5 ,25 5); graphics.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight()); graphics.setColor(0, 0, 25 5); graphics.fillRect (2, 2, 20 , 20 ); graphics.fillRoundRect (20 , 20 , 60, 60, 15, 45); ... TiledLayer(8,9,tileImages, 32, 32) ; int[] map = { 49 5, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 5, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 5, 1, 4, 2, 1, 2, 1, 1, 5, 1, 1, 4, 1, 2, 1, 1, 5, 1, 1, ... Thong diep gui toi cac ban!" }; myAlert.setTimeout(Alert.FOREVER); // Add an image to Alert if (display.numColors() > 2) { String icon = (display.isColor()) ?"/JavaPowered-8.png" : "/JavaPowered -2 . png";...
 • 83
 • 211
 • 0

Tài liệu Lập trình di động ppt

Tài liệu Lập trình di động ppt
... bị di động Như lập trình viên phải xây dựng nhiều đích cho loại thiết bị di động Hình biểu di n tiến trình xây dựng ứng dụng MIDlet hoàn chỉnh vai trò KVM Hình Tiến trình xây dựng MIDlet Quá trình ... Từng bước lập trình cho điện thoại di động J2ME - Phần Lập trình Web Service với MIDP Lập trình mạng MIDP HTTP client Khái quát Đặc tả MIDP 1.0 phát biểu triển khai MIDP thiết bị di động bắt buộc ... Object Từng bước lập trình cho điện thoại di động J2ME - Phần Lưu trữ ghi (Record Store) Lưu trữ ghi cho phép lưu liệu ứng dụng thoát, khởi động lại thiết bị di động tắt hay thay pin Dữ liệu lưu trữ...
 • 43
 • 202
 • 0

Tài liệu Lập trình di động pdf

Tài liệu Lập trình di động pdf
... bị di động Như lập trình viên phải xây dựng nhiều đích cho loại thiết bị di động Hình biểu di n tiến trình xây dựng ứng dụng MIDlet hoàn chỉnh vai trò KVM Hình Tiến trình xây dựng MIDlet Quá trình ... Từng bước lập trình cho điện thoại di động J2ME - Phần Lập trình Web Service với MIDP Lập trình mạng MIDP HTTP client Khái quát Đặc tả MIDP 1.0 phát biểu triển khai MIDP thiết bị di động bắt buộc ... Object Từng bước lập trình cho điện thoại di động J2ME - Phần Lưu trữ ghi (Record Store) Lưu trữ ghi cho phép lưu liệu ứng dụng thoát, khởi động lại thiết bị di động tắt hay thay pin Dữ liệu lưu trữ...
 • 43
 • 233
 • 0

LẬP TRÌNH DI ĐỘNG và bài TOÁN ỨNG DỤNG GAME bắn XE TĂNG

LẬP TRÌNH DI ĐỘNG và bài TOÁN ỨNG DỤNG GAME bắn XE TĂNG
... Tên Use-case Vào trò chơi Phát sinh đồ Phát sinh xe tăng địch Xe tăng địch di chuyển Xe tăng địch bắn đạn Di chuyển xe tăng Bắn đạn Phá hủy chướng ngại vật Bắn chết xe tăng địch 10 Xem hướng dẫn ... di chuyển Use case làm cho xe tăng địch tự động bắn đạn Use case giúp người chơi di chuyển xe tăng Use case giúp xe tăng người chơi bắn đạn để tiêu di t xe tăng địch Use case người chơi bắn vào ... chuyển bắn đạn: - Xe tăng địch tự động phát sinh, di chuyển bắn đạn - Mọi hoạt động xe tăng địch tự động - Xe tăng địch tự động tìm đường ngắn đến đại bàng để bắn chết đại bàng quân ta Xem hướng...
 • 104
 • 700
 • 2

Lập trình di động part 2 pps

Lập trình di động part 2 pps
... tầng trạng mục đích định nghĩa API cho thiết bị di động Một thiết bị di động hỗ trợ nhiều trạng Một trạng áp đặt thêm giới hạn loại thiết bị di động (như nhiều nhớ hay độ phân giải hình cao hơn) ... Nó không bắt buộc nhà sản xuất cách mà lớp MIDP thực Từng bước lập trình cho điện thoại di động J2ME - Phần 1/ MIDlet Các ứng dụng J2ME gọi MIDlet (Mobile Information Device applet) Hình MIDlet ... Ngược lại, MIDlet4 không truy xuất lớp, hình ảnh, liệu chúng Từng bước lập trình cho điện thoại di động J2ME - Phần Bài - Đồ họa J2ME Đồ họa (Graphic) ...
 • 8
 • 198
 • 1

Lập trình di động part 3 pdf

Lập trình di động part 3 pdf
... extends Object Từng bước lập trình cho điện thoại di động J2ME - Phần Lưu trữ ghi (Record Store) Lưu trữ ghi cho phép lưu liệu ứng dụng thoát, khởi động lại thiết bị di động tắt hay thay pin Dữ ... phát 1 .3 Form Form Item Sử dụng form cho phép nhiều item khác hình Lập trình viên không điều khiển xếp item hình Sau định nghĩa đối tượng Form, sau thêm vào item Mỗi item lớp lớp Item 1 .3. a String ... động lại thiết bị di động tắt hay thay pin Dữ liệu lưu trữ ghi tồn thiết bị di động ứng dụng thật xóa khỏi thiết bị di động Khi MIDlet bị xóa, tất lưu trữ ghi bị xóa Hình minh họa liệu lưu trữ...
 • 5
 • 172
 • 0

Lập trình di động part 4 docx

Lập trình di động part 4 docx
... ghi Dòng cuối biểu di n ví dụ cách duyệt tất ghi theo thứ tự ngẫu nhiên Như ta thấy, hai tham số lọc so sánh đặt null Từng bước lập trình cho điện thoại di động J2ME - Phần Lập trình mạng 1.1 Khung ... Giao di n OutputConnection dùng để thực luồng xuất liệu viết Giao di n StreamConnection Giao di n StreamConnection kết hợp hai giao di n InputConnection OutputConnection Nó dùng cho thiết bị di động ... Connector.open("datagram://192.365.789.100:12 34" ); // Chế độ client c = Connector.open("datagram://:12 34" ); // Chế độ server Giao di n InputConnection Giao di n InputConnection dùng để thực luồng nhập liệu đọc Giao di n OutputConnection...
 • 9
 • 194
 • 2

Lập trình di động part 5 pdf

Lập trình di động part 5 pdf
... Exception e ){} } } Để bảo đảm tính ổn định chương trình, việc gởi nhận thông điệp nên giao cho thread riêng đảm nhận Từng bước lập trình cho điện thoại di động J2ME - Phần Lĩnh vực Ứng dụng không dây ... Mặc dù có hướng kiến trúc J2ME, thiết bị di động không dây dường quan tâm đến J2ME Bao gồm: * * * * * Điện thoại di động Trợ tá cá nhân số (Personal Digital Assistant-PDA) Máy nhắn tin Thiết ... Bất kể mang lại đổi cho thị trường, tính đa dạng thiết bị ác mộng lập trình viên Nếu muốn xây dựng ứng dụng cho điện thoại di động, có phải viết mã lại, xây dựng lại, kiểm tra lại cho thiết bị...
 • 6
 • 178
 • 1

Lập trình di động part 6 doc

Lập trình di động part 6 doc
... Từng bước lập trình cho điện thoại di động J2ME - Phần Lập trình Web Service với MIDP Lập trình mạng MIDP HTTP client Khái quát Đặc tả MIDP 1.0 phát biểu triển khai MIDP thiết bị di động bắt buộc ... trúc N-tầng kiến trúc J2EE mà ta thấy * Mediation domain: Hình Môi giới tầng domain * Mediation/Translation tầng trình di n: Hình Môi giới tầng trình di n MIDP client dựa nhiều vào phần mềm J2EE ... tương tự Tối ưu hóa truyền thông Client/Server cho ứng dụng di động Ứng dụng di động client/server Ngoài ứng dụng chạy đơn thiết bị di động không cần tương tác với tài nguyên bên ngoài, có nhu...
 • 8
 • 192
 • 2

Lập trình di động part 7 ppsx

Lập trình di động part 7 ppsx
... ràng buộc, chúng dựa vào mạng Các hạn chế mạng di động ảnh hưởng đến ứng dụng di động nhiều so với trình duyệt Web thông thường Nói chung, thiết bị di động gặp phải vấn đề sau: Độ trễ cao Băng thông ... (firewall) Hầu hết server tách biệt khỏi client di động firewall, HTTP số giao thức mà hầu hết firewall cho phép qua Các API lập trình mạng Java làm cho lập trình HTTP dễ dàng MIDP hỗ trợ HTTP 1.1 API ... indicator) Bởi hoạt động kết nối mạng tốn nhiều thời gian, ứng dụng nên cung cấp cho người dùng thông tin phản hồi di n tiến hoạt động Ví dụ đưa hoạt hình gauge để biểu thị di n tiến Biểu thị di n...
 • 7
 • 179
 • 1

Xem thêm