Sinh học 6 cấp tỉnh

Sinh học 6 - THỤ TINH, KẾT HẠT, TẠO QUẢ doc

Sinh học 6 - THỤ TINH, KẾT HẠT, TẠO QUẢ doc
... - HS bổ sung - GV nhận xét giúp HS hoàn thiện - Thụ tinh tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục (trứng) có noãn, tạo thành tế bào môi gọi hợp tử HĐ3 Kết thụ ... phần lại - Noãn sau thụ tinh thành noãn biến thành phận chứa chất dự phận hạt? trữ - Sự tạo quả: - Quả phận hạt tạo Bầu nhụy phát triển thành chứa thành? Quả có chức gì? hạt Củng cố: - Phân biệt ... : Tìm hiểu tượng thụ phấn : - HS tiếp tục quan sát H31.1 đọc II Thụ tinh: thông tin mục 2SGK trả lời câu hỏi - Sau thụ phấn đến lúc thụ tinh có tượng xảy ra? - Thụ tinh gì? - Chỉ định HS lên...
 • 4
 • 465
 • 0

Giáo án Sinh học 6 - THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ pps

Giáo án Sinh học 6 - THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ pps
... sau: -Hạt phận hoa tạo thành? -Noãn sau thụ tinh hình thành + Sau thụ tinh phận hạt? - Hợp tử -> phôi -Quả phận hoa tạo thành? - Noãn -> hạt chứa phôi Quả có chức gì? - Bầu -> chứa hạt - Các ... phận khác -> héo rụng GV rút kết luận nội dung SGK *Tiểu kết: + Sau thụ tinh - Hợp tử -> phôi - Noãn -> hạt chứa phôi - Bầu -> chứa hạt - Các phận khác -> héo rụng IV/Kiểm tra, đánh giá : *Vài HS ... Sự thụ tinh ? => Sự sinh sản có tham gia tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục Tai nói thụ tinh dấu hiệu thụ tinh-> sinh sản hữu tính sinh sản hữu tính ? *Tiểu kết: Thụ tinh kết hợp tế bào sinh...
 • 4
 • 542
 • 0

Giáo án Sinh học 6 - THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ ppsx

Giáo án Sinh học 6 - THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ ppsx
... sau: -Hạt phận hoa tạo thành? -Noãn sau thụ tinh hình thành + Sau thụ tinh phận hạt? - Hợp tử -> phôi -Quả phận hoa tạo thành? - Noãn -> hạt chứa phôi Quả có chức gì? - Bầu -> chứa hạt - Các ... phận khác -> héo rụng GV rút kết luận nội dung SGK *Tiểu kết: + Sau thụ tinh - Hợp tử -> phôi - Noãn -> hạt chứa phôi - Bầu -> chứa hạt - Các phận khác -> héo rụng IV/Kiểm tra, đánh giá : *Vài HS ... bào sinh dục đực tế bào sinh dục Sự thụ tinh xảy phần hoa ? Sự thụ tinh ? => Sự sinh sản có tham gia tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục Tai nói thụ tinh dấu hiệu thụ tinh-> sinh sản hữu tính sinh...
 • 5
 • 480
 • 0

Tài liệu ôn thi hsg sinh học 9 cấp tỉnh (hay)

Tài liệu ôn thi hsg sinh học 9 cấp tỉnh (hay)
... sinh hc m bo n nh vt cht di truyn qua cỏc th h - u l c ch sinh hc m bo vt cht di truyn c trỡ n nh qua cỏc th h c th v t bo sinh vt *Khỏc nhau: Nguyờn phõn - L hỡnh thc sinh sn ca cỏc t bo sinh ... t, t bo phụi, t bo sinh dc s khai (t bo mm sinh dc), - Gm ln phõn bo - NST t nhõn ụi ln kỡ trung gian v phõn li ln kỡ sau Gim phõn - L hỡnh thc sinh sn ca t bo sinh dc thi kỡ chớn - Cú ln ... cỏc th h sinh vt cú hỡnh thc sinh sn hu tớnh + Gúp phn to ngun bin d t hp phong phỳ nhng sinh vt cú hỡnh thc sinh sn hu tớnh - l nguyờn liu chớnh cho chn ging v tin húa Lu ý: - T bo sinh Tinh,...
 • 70
 • 5,260
 • 28

Ôn thi HSG Sinh học 9 cấp tỉnh (lí thuyết và bài tập vật chết di truyền)

Ôn thi HSG Sinh học 9 cấp tỉnh (lí thuyết và bài tập vật chết di truyền)
... sắc thể Ch-ơng 6: ứng dụng Di truyền học Phần Di truyền & Biến dị Ch-ơng 3: ADN Gen Ch-ơng 5: Di truyền học ng-ời Ch-ơng 4: Biến dị Ch-ơng 5: Di truyền học ng-ời Hc sinh: Nguyn Chõu An -3- Trng ... lụng, sc ln, sc sinh sn, Di truyn v Bin d l hin tng song song v gn lin vi quỏ trỡnh sinh sn Ti núi: Di truyn v Bin d l hai hin tng song song v gn lin vi quỏ trỡnh sinh sn? Tr li: Di truyn v Bin ... trỡnh sng Hin tng Di truyn v Bin d luụn gn kt vi quỏ trỡnh sinh sn Phi cú sinh sn mi cú Di truyn, Bin d Vỡ vy, Di truyn v Bin d l hai hin tng song song v gn lin vi quỏ trỡnh sinh sn Phng phỏp...
 • 76
 • 426
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng sinh học 9 cấp tỉnh tham khảo (2)

Tài liệu bồi dưỡng sinh học 9 cấp tỉnh tham khảo (2)
... sinh học lĩnh vực sản xuất đời sống? - Cơng nghệ sinh học ngành cơng nghệ sử dụng tế bào sống q trình sinh học để tạo sản phẩm sinh học cần thiết cho người - Các lĩnh vực cơng nghệ sinh học đại ... giao phối với F2 có 90 1 đỏ, tròn; 299 đỏ, bầu dục; 301 vàng, tròn; 103 vàng, bầu dục Hãy lập sơ đồ từ P đến F2 Giải 15 Sinh học Đề cương HS giỏi Theo đề F2 có tỉ lệ: 90 1 : 299 : 301 : 103, kết ... sinh dưỡng quan sinh sản có hoa nêu chức chúng? - Cơ quan sinh dưỡng gồm: Rễ, thân, + Chức năng: Rễ hút nước muối khống, thân vận chuyển chất, thu nhận ánh sáng, tổng hợp chất hữu - Cơ quan sinh...
 • 20
 • 306
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng sinh học 9 cấp tỉnh tham khảo (1)

Tài liệu bồi dưỡng sinh học 9 cấp tỉnh tham khảo (1)
... đơn * Bộ NST: - Trong TB sinh dưỡng tồn cặp: 2n - TB sinh giao tử = TB sinh dục sơ khai: 2n GV: Nguyễn Điệp 16 Năm học 2012 - 2013 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh - TB giao tử (trứng, ... = 2. 492 + 3.738 = 3 198 (liên kết) - Số liên kết H bị phá vỡ là: GV: Nguyễn Điệp 40 Năm học 2012 - 2013 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh Hp.vỡ = Hgen (24 – 1) = 3 198 (16- 1) = 4 797 0 (liên ... Năm học 2012 - 2013 Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh G=X= 3000 - 600 = 90 0( nu) - Vậy số liên kết H gen là: Hgen= 2A+ 3G = 2.600+ 3 .90 0 = 390 0( liên kết) c Số nu loại môi trường cung cấp...
 • 53
 • 295
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Hóa học 9 cấp tỉnh số 6

Đề thi học sinh giỏi Hóa học 9 cấp tỉnh số 6
... có: mCl2 = 58,8 16, 2 = 42,6g => nCl2 = 42 ,6/ 71 = 0 ,6 mol 0,25đ mO2 = 63 ,6 - 58,8 = 4,8g => nO2 = 4,8/32 = 0,15 mol 0,25đ Ta có: 2R + xCl2 > 2RClx (1) 0,125đ 2x0 ,6/ x mol 0 ,6 mol 4R + xO2 > ... 0,125đ điểm Số mol chất: Đổi 300ml = 0,3 ml; số mol Ba(OH)2 = 0,3 x 0,5 = 0,15 mol 0,25đ Số mol NaOH = 0,3 x = 0,3 mol Số mol BaCO3 = 19, 7/ 197 = 0,1 mol * Trờng hợp 1: Dung dịch Ba(OH)2 thi u, tạo ... (1)(2)(3) số mol Al(OH)3 lại là: (0,1 + x ) - (0,2 3x ) = 0,14 => x = 0, 06 (mol) Theo phản ứng (1)(2) số mol AlCl3 phản ứng : 0,1 + x = 0,1 + 0, 06 = 0, 16 mol Vậy nồng độ mol AlCl3 là: 0, 16/ 0,1 = 1,6...
 • 4
 • 179
 • 0

đề thi học sinh giỏi lớp 6 cấp tỉnh TP

đề thi học sinh giỏi lớp 6 cấp tỉnh TP
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN KỲ THI HSG GIẢI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC: 2011-2012 Ngày thi: 05 tháng 02 năm 2012 KHỐI LỚP ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Bài Nội dung Tính ... thông thường Tính thông thường Điểm 0,5 0,5 1 5035 ƯCLN: 144 BCNN: 38817792 11819 2,24 264 98 765 4321.12345 = ( 98 765 .104 + 4321) 12345 12192592592745 = 1219253925.10 + 53342745 = 12192539250000 + 53342745 ... 1) ( + 1) ( + 1) ( + 1) ( + 1) ( + 1) = 5.4 .6. 2.2.2.2.2 = 3840 Chú ý: - Sai chữ số thập phân cuối trừ 0,2 điểm; Sai hai chữ số thập phân điểm - Nếu thi u dư số thập phân theo quy định trừ 0,5...
 • 2
 • 183
 • 1

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp cấp tỉnh năm học 2012-2013 môn sinh học cấp THPT

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp cấp tỉnh năm học 2012-2013 môn sinh học cấp THPT
... tượng vàng da thường gặp trẻ sơ sinh tháng có phải tượng bệnh lý không? Vì sao? b Trong sổ khám bệnh ng ười, bác sĩ có ghi: “Huyết áp tối đa 120 mmHg, huyết áp tối thi u 80 mmHg” Huyết áp đo nào? ... xác suất người phụ nữ sinh bé trai bình thường (không mắc hai bệnh di truyền tr ên) bao nhiêu? Giải thích Bài (4,0 điểm): a Sau hủy tủy mổ lộ tim ếch dùng tẩm dung dịch muối sinh lý nhỏ cho tim, ... dịch muối sinh lý nhỏ cho tim, tim hoạt động Giải thích b Thi t kế bước thực hành để tách chiết sắc tố từ v tách nhóm sắc tố phương pháp hóa học Dự đoán kết thực h ành giải thích kết dự đoán có ...
 • 2
 • 780
 • 1

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp cấp tỉnh năm học 2012-2013 môn tiếng anh cấp THPT

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp cấp tỉnh năm học 2012-2013 môn tiếng anh cấp THPT
... tests of that kind Điểm số Điểm chữ Chữ ký G.khảo Chữ ký G.khảo Số phách Số T.tự Bài thi 69 What did the writer think when she took the test? A She could not understand some of the questions B She ... …………….… her homework last night 77 I couldn’t find a parking space this morning ANYWHERE I was ………………………………………… … ……………………… to park this morning 78 I don’t intend to wait here all morning INTENTION ... 38 39 40 Điểm số Điểm chữ Chữ ký G.khảo Chữ ký G.khảo Số phách Số T.tự Bài thi Part 4: The passage below contains mistakes Underline the mistakes and write their correct forms...
 • 10
 • 562
 • 2

KÌ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP TỈNH Năm học 2009 -2010 MÔN SINH HỌC 12 CẤP THPT

KÌ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP TỈNH Năm học 2009 -2010            MÔN SINH HỌC 12 CẤP THPT
... 12, 5% số tinh trùng chứa Y thụ tinh tạo 168 hợp tử a) Tính số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho trình phát sinh tinh trùng từ tế bào sinh dục sơ khai đực nói b) Xác định số cá thể đực số ... Nhận xét biến thi n tần số alen Cách giải Kết Câu 8: (5 điểm) Gen a gen A có chiều dài nhau, nằm tế bào khác Khi gen nhân đôi liên tiếp môi trường cung cấp 121 5 ađênin Trong gen A có tổng số liên ... sung 126 00, tổng chúng 250 Môi trường cung cấp 540 uraxin Số lượng ađênin gen A gấp lần số nuclêôtit loại mạch bổ sung gấp lần số ađenin gen a Tìm số lượng ribônuclêôtit loại mà môi trường cung cấp...
 • 8
 • 232
 • 1

Xem thêm