BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ xúc TIẾN THƯƠNG mại điện tử

Bài giảng thương mại điện tử quản trị xúc tiến thương mại điện tử

Bài giảng thương mại điện tử quản trị xúc tiến thương mại điện tử
... thông Chương Quản trị xúc tiến TMĐT 6.1 Tổng quan xúc tiến TMĐT 6.2 Quảng cáo trực tuyến 6.3 Marketing quan hệ công chúng điện tử 6.4 Xúc tiến bán hàng điện tử 6.5 Marketing điện tử trực tiếp ... hình ảnh DN 6.1.2 Các công cụ xúc tiến TMĐT Các công cụ xúc tiến TMĐT: Quảng cáo trực tuyến Xúc tiến bán hàng điện tử Quan hệ công chúng điện tử Marketing điện tử trực tiếp Ứng dụng CNTT giúp ... truyền 6.5.3 SMS 6.6 Ma trận xúc tiến TMĐT Chương Quản trị xúc tiến TMĐT 6.1 Tổng quan xúc tiến TMĐT 6.1.1 Khái niệm đặc điểm xúc tiến TMĐT 6.1.2 Các công cụ xúc tiến TMĐT 6.1.3 Sự ảnh hưởng...
 • 62
 • 357
 • 0

Tài liệu Bài giảng thương mại điện tử: Quản trị xúc tiến thương mại điện tử doc

Tài liệu Bài giảng thương mại điện tử: Quản trị xúc tiến thương mại điện tử doc
... thông Chương Quản trị xúc tiến TMĐT 6.1 Tổng quan xúc tiến TMĐT 6.2 Quảng cáo trực tuyến 6.3 Marketing quan hệ công chúng điện tử 6.4 Xúc tiến bán hàng điện tử 6.5 Marketing điện tử trực tiếp ... hình ảnh DN 6.1.2 Các công cụ xúc tiến TMĐT Các công cụ xúc tiến TMĐT: Quảng cáo trực tuyến Xúc tiến bán hàng điện tử Quan hệ công chúng điện tử Marketing điện tử trực tiếp Ứng dụng CNTT giúp ... truyền 6.5.3 SMS 6.6 Ma trận xúc tiến TMĐT Chương Quản trị xúc tiến TMĐT 6.1 Tổng quan xúc tiến TMĐT 6.1.1 Khái niệm đặc điểm xúc tiến TMĐT 6.1.2 Các công cụ xúc tiến TMĐT 6.1.3 Sự ảnh hưởng...
 • 62
 • 568
 • 0

E-marketing: Quản trị xúc tiến thương mại điện tử

E-marketing: Quản trị xúc tiến thương mại điện tử
... thông Chương Quản trị xúc tiến TMĐT 6.1 Tổng quan xúc tiến TMĐT 6.2 Quảng cáo trực tuyến 6.3 Marketing quan hệ công chúng điện tử 6.4 Xúc tiến bán hàng điện tử 6.5 Marketing điện tử trực tiếp ... hình ảnh DN 6.1.2 Các công cụ xúc tiến TMĐT Các công cụ xúc tiến TMĐT: Quảng cáo trực tuyến Xúc tiến bán hàng điện tử Quan hệ công chúng điện tử Marketing điện tử trực tiếp Ứng dụng CNTT giúp ... truyền 6.5.3 SMS 6.6 Ma trận xúc tiến TMĐT Chương Quản trị xúc tiến TMĐT 6.1 Tổng quan xúc tiến TMĐT 6.1.1 Khái niệm đặc điểm xúc tiến TMĐT 6.1.2 Các công cụ xúc tiến TMĐT 6.1.3 Sự ảnh hưởng...
 • 62
 • 466
 • 1

Quản trị xúc tiến thương mại điện tử

Quản trị xúc tiến thương mại điện tử
... xúc tiến TMĐT  6.2 Quảng cáo trực tuyến  6.3 Marketing quan hệ công chúng điện tử  6.4 Xúc tiến bán hàng điện tử  6.5 Marketing điện tử trực tiếp  6.6 Ma trận xúc tiến TMĐT Bộ môn Quản trị ... xúc tiến TMĐT  6.2 Quảng cáo trực tuyến  6.3 Marketing quan hệ công chúng điện tử  6.4 Xúc tiến bán hàng điện tử  6.5 Marketing điện tử trực tiếp  6.6 Ma trận xúc tiến TMĐT Bộ môn Quản trị ... môn Quản trị chiến lược – Khoa TMĐT 10 6.1.2 Các công cụ xúc tiến TMĐT  Các công cụ xúc tiến TMĐT mà DN sử dụng:  Quảng cáo trực tuyến  Xúc tiến bán điện tử  Quan hệ công chúng điện tử (MPR)...
 • 75
 • 209
 • 0

Chương 7 - Quản trị xúc tiến thương mại điện tử pptx

Chương 7 - Quản trị xúc tiến thương mại điện tử pptx
... chúng điện tử 7. 4 Xúc tiến bán hàng điện tử 7. 5 Marketing điện tử trực tiếp Bộ môn Quản trị chiến lược – Khoa TMĐT 7. 1 Tổng quan xúc tiến TMĐT  7. 1.1 Khái niệm đặc điểm xúc tiến TMĐT  7. 1.2 ... dung  7. 1 Tổng quan xúc tiến TMĐT  7. 2 Quảng cáo trực tuyến  7. 3 Marketing quan hệ công chúng điện tử 7. 4 Xúc tiến bán hàng điện tử 7. 5 Marketing điện tử trực tiếp  6.6 Ma trận xúc tiến ... tuyến  7. 3 Marketing quan hệ công chúng điện tử 7. 4 Xúc tiến bán hàng điện tử 7. 5 Marketing điện tử trực tiếp  6.6 Ma trận xúc tiến TMĐT Bộ môn Quản trị chiến lược – Khoa TMĐT 36 7. 3 Marketing...
 • 70
 • 273
 • 0

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại Bài 1 NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI

 Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại Bài 1 NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
... Tài sản Có Ngân hàng A Dự trữ: Tín dụng: Tài sản Có Tài sản Nợ 10 Tiền gửi: 85 Vốn chủ sở hữu: Ngân hàng B Dự trữ: Tín dụng: 90 Tài sản Nợ 10 Tiền gửi: 85 Vốn chủ sở hữu: 96 -1 Nh vy, quan trng ... 10 0 10 10 Cõu hi: Nhng gỡ xy nu cú dũng tin gi rỳt l 10 triu? http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 11 */ Bng cõn i sau cú hiu ng rỳt tin gi: Tài sản Có Dự trữ: Tín dụng: Chứng khoán: VCB 10 ... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 12 Tỡnh 2: NH trỡ d tr khụng d dt: Tài sản Có Dự trữ: Tín dụng: Chứng khoán: VCB 10 90 10 Tài sản Nợ Tiền gửi: Vốn chủ sở hữu: 10 0 10 Cõu hi: Nhng gỡ xy vi NH nu cú dũng tin gi rỳt l 10 triu?...
 • 38
 • 932
 • 0

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại Bài 2: Yếu tố lãi suất

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại Bài 2: Yếu tố lãi suất
... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 1.2 Lãi suất đơn: Lãi suất đơn lãi suất tính số tiền gốc mà yếu tố nhập lãi vào gốc để tính lãi cho kỳ tiếp theo, tức yếu tố lãi sinh lãi hay lãi mẹ đẻ lãi - Áp dụng cho HĐ tài ... Phương án 2: Áp dụng lãi suất đơn Hãy bình luận yếu tố lãi mẹ đẻ lãi nào? http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 1.4 Lãi suất hiệu dụng "Mức lãi suất ghi hợp đồng" mức lãi suất nhìn thấy đọc hợp ... 1.149, 425 12 Bài 5.1: Một kỳ phiếu mệnh giá 100 USD, kỳ hạn tháng, lãi suất 9%/năm, trả lãi trước Hãy quy mức lãi suất trả trước sang mức lãi suất trả sau Bài giải: Bước 1: Xác định số lãi trả trước...
 • 56
 • 664
 • 1

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 3 LƯỢNG HÓA RỦI RO LÃI SUẤT TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 3 LƯỢNG HÓA RỦI RO LÃI SUẤT TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
... 1,1 236 35 ,6000 35 ,6000 40 1,1910 33 ,5852 50 ,37 78 1040 1,2625 8 23, 7774 1647,5548 N=4 - - N PVt 9 03, 70 t N t PVt n 1752,40 t 1752,40 D 1,88 nă m 930 ,70 http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 38 ... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 35 t CFt (1+r/n)t PVt PVt.t/n (n = 1) 80 1,0800 74,07 74,07 80 1,1664 68,59 137 ,18 80 1,2597 63, 51 190, 53 80 1 ,36 05 58,80 2 53, 20 80 1,46 93 54,45 272,25 1080 1,5869 680,58 40 83, 48 N=6 ... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 30 Bc 2: Xỏc nh t trng giỏ tr hin thi w1/2 PV1/2 53, 49 0, 534 9 53, 49% PV 100 PV1 46,51 w1 0, 4651 46,51% PV 100 Bc 3: Xỏc nh thi lng DL w1/2 w1 0, 534 9 0,4651 0, 732 6 năm...
 • 58
 • 605
 • 0

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 4 CÔNG CỤ PHÁI SINH PHÒNG NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 4 CÔNG CỤ PHÁI SINH PHÒNG NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT
... CAP: - Kch bn LS tng: Mức lãi suất 11% 10% LS Cap 9% Ký hợp đồng Cuối năm http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ Cuối năm Cuối năm Thời hạn 30 - Kch bn LS gim: Mức lãi suất LS Cap 9% 8% 7% Ký ... Interbank + 4% , thỡ NHA c phũng nga RRLS mt cỏch hon ho, bi vỡ chờnh lch V v R s l mt hng s: VR = LSCV - LSH = (LS Inter + 4% ) - (LS Inter + 2%) = +2% http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 44 i vi ... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 42 Swap Cash Flows K TT LS Inter Inter + 2% NHA TT NHB TT A to B 9% 11% $5,5 tr $5 tr +$0,5 tr 9% 11% $5,5 tr $5 tr +$0,5 tr 7% 9% $4, 5 tr $5 tr -$0,5 tr 6% 8% $4, 0 tr $5 tr -$1,0...
 • 45
 • 630
 • 0

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 5 QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 5 QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
... TSN (USD) TSN (VND+USD) CDVR (TSC - TSN) 19.200 11,0% 8% 8 ,5% 8, 25% + 3,0% 19.100 10,7% 8% 8 ,5% 7,96% + 2,7% 19.300 11,3% 8% 8 ,5% 8 ,55 % + 3,3% http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 14 Kt lun: ... tho thun l GBP = USD (tc l $100 tr = x 50 tr GBP) Quỏ trỡnh giao dch gia hai NH c mụ t nh sau: http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 31 Ngân hàng Mỹ Ngân hàng Anh Tài sản có USD với lãi suất ... định (50 tr GBP, 10% coupon) http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 32 Cỏc lung tin Cui NH M TT NH Anh TT NH Anh TT tng nm (tr.USD) (tr GBP) ng (tr USD) (tr USD) 10 10 10 10 10 10 110 55 110...
 • 48
 • 758
 • 3

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 6 QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

 Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 6 QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
... TK? đâu? chi phí nào? c/ Rủi ro khoản: Rủi ro TK khả NH không đáp ứng nghĩa vụ tài cách tức thời phải huy động vốn bổ sung với chi phí cao phải bán TS với giá thấp Rủi ro TK xảy khiến NH phải ... nên vấn đề khoản cho ngân hàng; tương tự vậy, người vay tiền thực cam kết tín dụng hay sử dụng hạn mức tín dụng gây cho ngân hàng gặp phải vấn đề khoản • Bảng rằng, cam kết tín dụng trị giá triệu ... PHÁP QUẢN LÝ THANH KHOẢN - Đặc trưng TSN: Ngắn hạn rút trước hạn - Đặc trưng TSC: Dài hạn khó thu hồi trước hạn - Nhu cầu rút tiền gửi hàng ngày cân đối chủ yếu khoản tiền gửi thu nhập từ HĐ ngân...
 • 23
 • 582
 • 0

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BAI 7 RRTD

 Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BAI 7  RRTD
... dng, phc tp, khú kim soỏt, sn sng chp nhn RR cao bng tin i vay Cõu hi: Ti RRTD i vi NH li nghiờm trng? 1.3 Tỏc ng ca RRTD n NH: Cn c mc vi phm cam kt ca KH, nu: a/ Ngi vay khụng hon tr n vay ... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 1.4 Nguyn nhõn dn n RRTD: Nguyờn nhõn Nguyờn nhõn khỏch quan t mụi trng bờn ngoi Nguyờn nhõn t phớa khỏch hng RRTD Nguyờn nhõn t phớa ngõn hng http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ ... 1 KHI QUT RRTD 1.1 Khỏi nim: Ri ro tớn dng H ngõn hng l kh nng xy tn tht khỏch hng khụng thc hin hoc khụng...
 • 85
 • 331
 • 0

thực trạng hoạt động quản trị xúc tiến thương mại của công ty unilever đối với sản phẩm OMO

thực trạng hoạt động quản trị xúc tiến thương mại của công ty unilever đối với sản phẩm OMO
... tn cụng sc hn II _Hoạt động quản trị xúc tiến dành cho sản phẩm OMO Unilever Hoạt động quản trị quảng cáo Mục tiêu quảng cáo Bằng chơng trình quảng cáo rầm rộ Sản phẩm OMO công ty tạo sức hút ấn ... trình quảng cáo công ty giới thiệu sản phẩm, tính năng, lợi ích sản phẩm tới ngời tiêu dùng Đồng thời nhắc nhở ngời tiêu dùng nhớ đến sản phẩm mua sản phẩm công ty, xây dựng hình ảnh sản phẩm công ... dành cho sản phẩm ,công ty. Mà không biét đợc khách hàng cần làm tốt đợc.PR mối quan hệ với công chúng ,sản phẩm đợc công chúng quan tâm,để ý nh nào? PR tập trung vào nhóm đối tợng định,Quảng cáo...
 • 13
 • 660
 • 1

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chuyên đề 6 - Đại học Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chuyên đề 6 - Đại học Kinh tế Quốc dân
... vấn Ngân hàng Tài - Đại học Kinh tế Quốc dân 17 Tài liệu QTKD NHTM Marketing Ngân hàng phẩm dịch vụ ngân hàng (khó so sánh) Gần 80% dân chúng tin tất ngân hàng giống nhau; 90% tin ngân hàng ... dụng nhân dân 918 - NHTM Cổ phần 38 - Chi nhánh ngân hàng nớc 26 - Văn phòng đại diện ngân hàng nớc 70 - Ngân hàng liên doanh - Công ty tài Nguồn: Ngân hàng nhà nớc Việt Nam Chi nhánh ngân hàng đợc ... dỡng T vấn Ngân hàng Tài - Đại học Kinh tế Quốc dân 14 Tài liệu QTKD NHTM Marketing Ngân hàng - Họ mua gì? - Tại họ mua? - Ai liên quan đến trình mua? - Họ mua nh nào? - Họ mua đâu? - Họ mua nào?...
 • 75
 • 678
 • 1

bài giảng quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ

bài giảng quản trị kinh doanh thương mại dịch vụ
... tiếp cận quản trị nói chung * Quản trị bán hàng Hoạt động quản trị người thuộc lực lượng bán hàng/Hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng bán hàng DN Con người Mục tiêu Lợi nhuận Các thang bậc quản trị: Người ... V KINH DOANH Nghiờn cu th trng Mt hng, phng thc kinh doanh? To ngun mua hng Duy trỡ lng lng d tr ti u, phỏt trin hiu qu vn, kinh doanh Qun tr d tr hng húa Dch v Marketing KDTM v bỏn hng Tng doanh ... ng kinh doanh CC LOI HèNH KDTM Chuyờn mụn húa Kinh doanh mt mt hng hoc mt s mt hng cựng tớnh cht Tng hp Kinh doanh nhiu mt hng khỏc a dng húa Kt hp bin chng gia chuyờn mụn húa vi tng hp Kinh...
 • 124
 • 977
 • 4

Xem thêm