BÀI GIẢNG lập TRÌNH MẠNG GIỚI THIỆU về TCPIP

Bài giảng lập trình C - Giới thiệu mảng

Bài giảng lập trình C - Giới thiệu mảng
... Chương 6 Tên mảng (Lưu ý phần tử mảng c tên, c) c[ 0] -4 5 c[ 1] c[ 2] c[ 3] 72 c[ 4] 1543 c[ 5] -8 9 c[ 6] c[ 7] 62 c[ 8] -3 c[ 9] c[ 10] 6453 c[ 11] 78 Chỉ số phần tử mảng c © 2004 Trần Minh Châu FOTECH ... tên mảng vị trí - position (chỉ số - index) – C pháp: tên _mảng[ chỉ_số ] – Phần tử vị trí • Mảng c có n phần tử c[ ], c[ ] … c[ n - ] – Phần tử thứ N vị trí thứ N-1 © 2004 Trần Minh Châu FOTECH ... VNU Chương 5 4.2 Mảng • Phần tử mảng biến kh c – Gán giá trị in mảng số nguyên c c[ ] = 3; cout ...
 • 6
 • 204
 • 0

Bài giảng lập trình C - Ví dụ về sử dụng mảng

Bài giảng lập trình C - Ví dụ về sử dụng mảng
... Minh Châu FOTECH VNU Element Value 32 27 64 18 95 14 90 70 60 37 12 fig04_04.cpp output (1 of 1) ©2004 Trần Minh Châu FOTECH VNU 13 4.4 dụ sử dụng mảng • Kích thư c mảng C thể x c định ... 2 2 11 ©2004 Trần Minh Châu FOTECH VNU 24 25 4.4 dụ sử dụng mảng • Xâu - string (xem thêm chương 5) – Mảng ký tự – Mọi xâu kết th c với ký tự null ('\0') – dụ • char string1[] = "hello"; ... 11 12 13 #include #include 14 15 16 17 18 int main() { const int arraySize = 7; int frequency[ arraySize ] = { }; Viết lại chương trình c Một mảng sử dụng thay cho biến thường,...
 • 26
 • 282
 • 0

Bài giảng CWNA chương 01 giới thiệu về các tổ chức và tiêu chuẩn của mạng không dây

Bài giảng CWNA chương 01  giới thiệu về các tổ chức và tiêu chuẩn của mạng không dây
... Mục tiêu  Vai trò tổ chức • FCC • IEEE • WIFI – Alliance Mạng LAN không dây, PANs, MAN, WAN  Xác định vai trò công nghệ cho công nghệ WLAN  Ưu điểm nhược điểm mạng WLAN Các tổ chức  The ... Là tổ chức phi phủ Mỹ thành lập vào năm 1934 FCC tạo văn pháp luật mà thiết bị WLAN phải tuân thủ theo FCC qui định phổ tần số vô tuyến mà WLAN hoạt động, mức công suất cho phép,… Các tổ chức ... (IEEE)  The Wi-Fi Alliance FCC  Là tổ chức phi phủ Mỹ thành lập vào năm 1934  FCC tạo văn pháp luật mà thiết bị WLAN phải tuân thủ theo chẳng hạn như:  Các tần số sóng vô tuyến (Radio)  Mức...
 • 51
 • 319
 • 0

Bài giảng lập trình mạng

Bài giảng lập trình mạng
... Trang Bài giảng Lập trình Mạng PHẦN 3: LẬP TRÌNH SOCKET 102 CHƯƠNG 1: LậP TRÌNH TCP SOCKET 102 I Xây dựng chương trình EchoServer 102 II Xây dựng chương trình ... Trang 13 Bài giảng Lập trình Mạng System.out.println (line); } }catch (Exception e) { // Quá trình mở kết nối với trang web bị lỗi System.out.println (e) ; } Trang 14 Bài giảng Lập trình Mạng Phần ... .116 TÀI LIỆU THAM KHẢO .119 Trang Bài giảng Lập trình Mạng Phần 1: Tổng quan lập trình mạng I.Các giao thức mạng I.1.Họ giao thức TCP/IP Để hai hay nhiều máy giao tiếp...
 • 120
 • 311
 • 3

Giáo án - Bài giảng: BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH MẠNG VỚI C SHARP

Giáo án - Bài giảng: BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH MẠNG VỚI C SHARP
... nghe c c k t n i ủ n t i ủ a ch IP v c ng ch ủ nh + C c phng th c kh c Name Description AcceptSocket Ch p nh n m t yờu c u k t n i ủang ch AcceptTcpClient Ch p nh n m t yờu c u k t n i ủang ch ... 9050); sock.Bind(iep); sock.Listen(5); sock.BeginAccept(new AsyncCallback(CallAccept), sock); Trong ủú phng th c CallAccept th ng ủ c vi t nh sau: private static void CallAccept(IAsyncResult iar) ... c c c host, ủ c bi t ủ n nh c c nhúm multicast, c c m ng kh c M t s ủ a ch Multicast a ch multicast Ch c nng 224.0.0.0 a ch c s 224.0.0.1 T t c c c h th ng trờn m ng ny 224.0.0.2 T t c c c Router...
 • 117
 • 342
 • 0

Đề cương bài giảng Lập trình mạng ppt

Đề cương bài giảng Lập trình mạng ppt
... v thiết lập với trạm từ xa mặc định PUBLIC Method Name Description BeginReceive Nhận liệu Không đồng từ máy xa BeginSend Gửi không đồng liệu tới máy xa Close Đóng kết nối Connect Thiết lập Default ... bên gửi liệu cho bên m không cần biết l bên đ sẵn s ng hay cha ? (Nói cách khác l không cần thiết lập kết nối hai bên tiến h nh trao đổi thông tin) Giao thức n y không tin cậy giao thức TCP nhng...
 • 117
 • 164
 • 0

Bài giảng điều trị HIV : Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV part 1 ppt

Bài giảng điều trị HIV : Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV part 1 ppt
... Chẩn đoán HIV Nhiễm HIV chủ yếu chẩn đoán cách phát kháng thể kháng HIV máu người bị nhiễm Có ba loại xét nghiệm kháng thể kháng HIV: Giới thiệu xét nghiệm HIV • ELISA • Western Blot • Xét nghiệm ... chẩn đoán điều trị HIV/ AIDS • Một mẫu máu khẳng định HIV dương tính phản ứng (dương tính) với ba lần xét nghiệm sử dụng ba xét nghiệm khác (Chiến lược III WHO) : Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên ... Độ xác thử nghiệm sinh học mô tả ba thông số sau: • Độ nhạy • Độ đặc hiệu Giới thiệu xét nghiệm HIV • Giá trị dự đoán Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông...
 • 6
 • 247
 • 1

Bài giảng điều trị HIV : Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV part 2 pot

Bài giảng điều trị HIV : Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV part 2 pot
... Lây truyền HIV Bốn điều kiện (TTST) Thoát (EXIT) Vi rút phải thoát khỏi thể người bị nhiễm Tồn (SURVIVE) Vi rút phải có điều kiện để tồn Truyền thông thay đổi hành vi Lây truyền HIV đủ số lượng ... mit th i vi ngi nhim HIV/ AIDS H tr t cng ng, xó hi v nhúm ng ng, k c nhúm h tr nhng ngi sng chung vi HIV Tip cn cỏc dch v k hoch húa gia ỡnh Tip cn bao cao su (cho nam v n) KVR: Khỏng vi rỳt TVXNTN ... Module PPT 02 T TVXNTN l gỡ? Cung cp thụng tin v HIV; Tỡm hiu v gii quyt nhng khú khn m mi cỏ nhõn gp phi thc hin cỏc hnh vi lm gim nguy c; H tr tit l thụng tin v tỡnh trng HIV cho bn tỡnh,...
 • 6
 • 266
 • 0

Bài giảng điều trị HIV : Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV part 3 docx

Bài giảng điều trị HIV : Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV part 3 docx
... hướng vấn Giai đoạn Qúa trình vấn diễn Giai đoạn Kết thúc quan hệ vấn Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á Mục đích vấn HIV/ AIDS vấn ... vi rút Định hướng vấn Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á Mục đích vấn HIV/ AIDS Định hướng vấn Phòng chống lan truyền HIV cách cung cấp ... liệu đào tạo giảng viên TVXNTN TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á vấn HIV/ AIDS gì? Định hướng vấn vấn HIV/ AIDS giao tiếp kín đáo khách hàng cán cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe...
 • 6
 • 143
 • 0

Bài giảng điều trị HIV : Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV part 4 pptx

Bài giảng điều trị HIV : Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV part 4 pptx
... vc ụng nam chõu Phẩm chất thuộc tính vấn giỏi Chân thật Biết lắng nghe Thái độ quan tâm tích cực không điều kiện Giá trị Thái độ vấn viên Tin ng vào khách hàng Trớch t ti liu o to ging ... Cỏn b t t c cỏc mc ớch bng cỏch: Cung cp thụng tin cp nht v phũng trỏnh, iu tr v chm súc ngi b nhim HIV/ AIDS Thụng bỏo cho khỏch hng bit cỏc ngun lc v t chc (chớnh ... liu o to ging viờn TVXNTN ca TCYTTG/Vn phũng khu vc ụng nam chõu Cỏn b t t c cỏc mc ớch bng cỏch: nh hng t Lu ý khỏch hng v quyn li phỏp lý ca h Giỳp ngi bnh kim soỏt c cuc sng ca mỡnh Giỳp ngi...
 • 6
 • 135
 • 0

Bài giảng điều trị HIV : Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV part 5 potx

Bài giảng điều trị HIV : Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV part 5 potx
... mật điều tối quan trọng Vào thời điểm tôn trọng điều tâm tiết lộ cho bạn Giá trị Thái độ vấn viên Không sa đà vào ngồi lê đôi mách Điều dễ dàng phá hủy niềm tin vào bạn Điều gây đau khổ cho khách ... thuộc tính vấn giỏi Không phán xét Biết kiềm chế Cảm thông Hiểu biết Giá trị Thái độ vấn viên Trớch t ti liu o to ging viờn TVXNTN ca TCYTTG/Vn phũng khu vc ụng nam chõu Giữ bí mật điều tối ... đặt câu hỏi Nên sử dụng câu hỏi nhằm khám phá, hiểu vấn đề nâng cao nhận thức không Nên hỏi câu hỏi đơn giản nhằm thỏa mãn tò m : Các tiểu kỹ vấn Các câu hỏi không phù hợp gây cho người trả...
 • 6
 • 110
 • 0

Bài giảng điều trị HIV : Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV part 6 doc

Bài giảng điều trị HIV : Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV part 6 doc
... hội vấn sau xét nghiệm vấn trước xét nghiệm Đánh giá nguy lâm sàng Tổng quan vấn trước sau xét nghiệm HIV Các tiểu kỹ vấn Truyền thông thay đổi hành vi Cơ sở cho TVXNTN Thông tin HIV ... y v phi t nguyn Chun b cho khỏch hng vi bt k kt qa xột nghim no h nhn: dng tớnh, õm tớnh hay khụng xỏc nh T trc xột nghim HIV Cung cp cho khỏch hng cỏch thc v thụng tin lm gim nguy c, dự cú hay ... khỏch hng xõy dng k hoch Giỳp khỏch hng xõy dng cỏc k nng ng u T trc xột nghim HIV To iu kin ci thin h thng h tr khỏch hng: thụng qua ngi khỏc hoc quen bit Trớch t ti liu o to ging viờn TVXNTN ca...
 • 6
 • 131
 • 0

Bài giảng điều trị HIV : Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV part 7 pdf

Bài giảng điều trị HIV : Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV part 7 pdf
... bước vấn trước xét nghiệm Thảo luận xét nghiệm • • • • vấn trước xét nghiệm HIV • • Giải thích quy trình làm xét nghiệm trả kết qủa Thảo luận loại kết qủa ý nghĩa chúng Lợi ích xét nghiệm ... Các bước vấn trước xét nghiệm Cần phải linh hoạt, vd Nếu khách hàng xuất với dáng vẻ lo âu cần phải xử lý vấn đề trước tiên vấn trước xét nghiệm HIV Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên ... TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông nam châu Á Các bước vấn trước xét nghiệm Bài tập đóng vai vấn trước xét nghiệm HIV Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên TVXNTN TCYTTG/Văn phòng khu vực Đông...
 • 6
 • 146
 • 0

Bài giảng điều trị HIV : Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV part 9 pdf

Bài giảng điều trị HIV : Giới thiệu về Tư vấn và Xét nghiệm HIV part 9 pdf
... hàng vào lấy kết qủa Khi đưa kết qủa phải thẳng vào vấn đề Giải thích ý nghĩa kết qủa cho khách hàng Cho phép thời gian để kết qủa tiếp nhận vấn sau xét nghiệm HIV Trích từ tài liệu đào tạo giảng ... lộ cảm xúc: Cảm xúc bị đè nén Đã làm xét nghiệm trước vấn sau xét nghiệm HIV Cho phép thời gian tiếp nhận kết qủa Để cho khách hàng cảm nhận nỗi lo sợ họ Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên ... quan h : chào hỏi/ nói chuyện phiếm với khách hàng Đảm bảo khách hàng sẵn sàng để nhận kết qủa: Anh/chị sẵn sàng nhận kết qủa chưa? vấn sau xét nghiệm HIV Trích từ tài liệu đào tạo giảng viên...
 • 6
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng vi khuẩn phân giải keratin trong chăn nuôi (tt)HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG BẮC MIỀN TRUNGChương I. §4. Hệ trục toạ độBộ Điều Khiển Nhiệt Độ Tự Động Điều Chỉnh PID KépĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG CỤ, ĐỔI MỚI VÀ THÁCH THỨCchuong3 tu tuong Ho Chi Minhchuongmodau tu tuong Ho Chi MinhĐánh giá hiệu quả công tác quản lý văn bản đi và đến tại sở y tếKiểm tra chất lượng thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại koreabankChương II. §3. Hàm số bậc haiChương III. §3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩnĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNThuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Đô thị mới Mộc Bài thuộc Khu kinh tế Mộc Bài,tỉnh Tây Ninh đến năm 2020Chương II. §3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây1472016102924VRTS baocaoquantricongty6thangdaunam2016 signedThông báo cổ đông .Thông báo cổ đông .Thông tư liên tịch 45 2015 TTLT-BNNPTNT-BKHCN hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵnBỘ TIÊU CHUẨN CÔNG TÁC LƯỚI ĐIỆNVận hành hệ thống điện