BÀI GIẢNG các DỊCH vụ MẠNG

Bài giảng: Các dịch vụ mạng ppt

Bài giảng: Các dịch vụ mạng ppt
... Server chạy dịch vụ DHCP(tạm gọi DHCP Server1 DHCP Server2) nội domain  Nhưng có DHCP Server1 cấp phép chạy dịch vụ Đầu tiên dịch vụ DHCP Server1 kích hoạt (start) Server1 kiểm tra xem dịch vụ DHCP ... thiệu dịch vụ DHCP Dynamic :  Địa IP động địa thay đổi khoản thời gian xác định  Người quản trị dùng dịch vụ DHCP để cấp phát địa IP động cho máy trạm mạng  Phù hợp với việc cấp phát địa cho mạng ...  Ngược lại với Server1, Server2 sau khởi động dịch vụ DHCP tiến hành nhờ Domain Controller kiểm tra Do không cấp phép hoạt động dịch vụ, dịch vụ start Server2 không phép cung cấp địa IP động...
 • 71
 • 682
 • 2

Tài liệu Bài 01 : CÁC DỊCH VỤ MẠNG WINDOWS 2000 pptx

Tài liệu Bài 01 : CÁC DỊCH VỤ MẠNG WINDOWS 2000 pptx
... (Card mạng) Những thành phần Routing Table Network destination : Địa mạng đích đến Netmask : mặt nạ mạng Gateway : Cổng (một Router khác) Interface : Địa IP giao diện mạng đích đến(Địa card mạng ... Thời gian chuyển phát th : Thời gian chuyển thư đến điểm nhận: phụ thuộc vào kết nối mạng Thời điểm đọc th : phụ thuộc vào người sử dụng Nhận xét: Dịch vụ E-mail không dịch vụ End-to-End Hoạt động ... 71 Tạo FTP sites Windows 2000 Server IIS5.0 với a FTP site Dùng default FTP Site đặt tên: nhanvien TCP port : Mặc định Home Directory : E:\InetPub\Publics Virtual Directory : D:\thongbao Quyền...
 • 36
 • 174
 • 0

Tài liệu QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000 (Nâng cao) Bài 01 : CÁC DỊCH VỤ MẠNG WINDOWS 2000 Gv : docx

Tài liệu QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000 (Nâng cao) Bài 01 : CÁC DỊCH VỤ MẠNG WINDOWS 2000 Gv : docx
... (Card mạng) Những thành phần Routing Table Network destination : Địa mạng đích đến Netmask : mặt nạ mạng Gateway : Cổng (một Router khác) Interface : Địa IP giao diện mạng đích đến(Địa card mạng ... Thời gian chuyển phát th : Thời gian chuyển thư đến điểm nhận: phụ thuộc vào kết nối mạng Thời điểm đọc th : phụ thuộc vào người sử dụng Nhận xét: Dịch vụ E-mail không dịch vụ End-to-End Hoạt động ... 71 Tạo FTP sites Windows 2000 Server IIS5.0 với a FTP site Dùng default FTP Site đặt tên: nhanvien TCP port : Mặc định Home Directory : E:\InetPub\Publics Virtual Directory : D:\thongbao Quyền...
 • 36
 • 164
 • 0

Bài 01 : CÁC DỊCH VỤ MẠNG WINDOWS 2000 pptx

Bài 01 : CÁC DỊCH VỤ MẠNG WINDOWS 2000 pptx
... Exclusions : 192.168.0.33 – 192.168.0.40 Lease Duration : days Scope Options : Router : 192.168.0.33 DNS Domain Name : bk-atech.edu.vn DNS Server : 192.168.0.34, 192.168.0.35 Windows 2000 Professional ... Trang 18 Trang 19 Windows 2000 Sever, tạo Scope với yêu sau Scope Name : Tên phận (Ví dụ : Phòng kế toán) IP Address Range : 192.168.0.33-192.168.0.62 Lengh : 27 (bits) Subnet mask : 255.255.224.0 ... cho DHCP DHCP Server Cài dịch vụ DHCP Địa IP tĩnh, subnet mask, default gateway Phạm vi IP cấp cho Client DHCP Clients Windows 2000 Professional hay Windows 2000 Server Windows NT Server or Workstation...
 • 15
 • 143
 • 0

Bài giảng môn Quản trị mạng Chương 3: Thiết lập cấu hình các dịch vụ mạng

Bài giảng môn Quản trị mạng Chương 3: Thiết lập cấu hình các dịch vụ mạng
... suất mạng Cấu trúc tiêu biểu mạng LAN 10 Kết nối mạng dùng Switch 11 Mạng với subnets 12 II Thiết lập địa IP Địa IP Thiết lập địa IP tĩnh Thiết lập địa IP động Thiết lập cấu hình thay Kiểm tra cấu ... Alternate configuration Thiết lập cấu hình thay DHCP server • IP version •… Thiết kế thực mạng TCP/IP Thiết kế kết nối mạng vật lý Thiết lập cấu hình địa IP, subnets Thiết lập tên máy Điều chỉnh ... Cài đặt DNS server Thiết lập cấu hình DNS Server Thiết lập cấu hình DNS Client 41 Khái niệm Dịch vụ DNS chuyển đổi tên máy thành địa IP mạng TCP/IP DNS dùng mạng Internet mạng cục bộ: Tên máy...
 • 49
 • 151
 • 0

MẠNG MÁY TÍNH BÀI 07: CÁC DỊCH VỤ TRÊN MẠNG INTERNET

MẠNG MÁY TÍNH BÀI 07: CÁC DỊCH VỤ TRÊN MẠNG INTERNET
... Windows Commander làm FTP Client Dịch vụ MAIL Mô hình hoạt động dịch vụ mail Các loại Mail Sử dụng Webmail Sử dụng Outlook Express Dịch vụ World Wide Web Là dịch vụ cung cấp trang liệu HTML cho ... Nội dung Dịch vụ Web Một số thuật ngữ Giới thiệu mô hình hoạt động dịch vụ www Khảo sát Web Browser Internet Explorer Tìm kiếm thông tin Internet Dịch vụ FTP Mô hình hoạt động ... ngữ sở IXP (Internet Exchange Provider): nhà cung cấp đường truyền cổng truy cập Internet ISP (Internet Service Provider): nhà cung cấp dịch vụ Internet cho người dùng trực tiếp qua mạng điện thoại...
 • 21
 • 304
 • 1

Thực hành Hệ điều hành Mạng - Linux - Bài 6 Các dịch vụ Background

Thực hành Hệ điều hành Mạng - Linux - Bài 6 Các dịch vụ Background
... write, auth • Dễ dàng tích hợp vào hệ thống • Dễ quản trị thông qua lệnh webbase Thực hành • Đọc kỹ yêu cầu thực hành Thực thời gian sớm ... openldap-… /etc/openldap/slapd.conf Hỗ trợ nhiều dạng liệu thông qua schema Cung cấp xác thực theo mức – anonymous, user, root • Cung cấp khả phân quyền – read, write, auth • Dễ dàng tích hợp vào hệ ... gói: bind-… • /etc/named.conf – Định nghĩa zone • /var/named/ – Cấu hình zone • chroot Dynamic Host Configuration Protocol • Tên gói: dhcpd-… • /etc/dhcpd.conf – /usr/share/doc/dhcpd-…/dhcpd.conf.example...
 • 8
 • 219
 • 0

Nghiên cứu tìm hiểu các dịch vụ mạng trong hệ điều hành windows ( bài tập lớn )

Nghiên cứu tìm hiểu các dịch vụ mạng trong hệ điều hành windows ( bài tập lớn )
... 802.3 (cho mng cc b) vi cỏch t tờn qui c theo thụng s: tc truyn tớnh hiu (1 ,10 hoc 100 Mb/s); BASE (nu l Baseband) hoc BROAD (nu l Broadband) 10BASE5: Dựng cỏp ng trc ng kớnh ln (1 0mm) vi tr ... (nh hn 4Mb/s) Loi (Cat 3): tc truyn d liu khong 16 Mb/s , nú l chun cho hu ht cỏc mng in thoi Loi (Cat 4): Thớch hp cho ng truyn 20Mb/s Loi (Cat 5): Thớch hp cho ng truyn 100Mb/s Loi (Cat 6): ... mng Windows Chng 13: Qun lý v khai thỏc file, th mc mng Windows (P 1) Qun lý v khai thỏc file, th mc mng Window ( mt vi chỳ ý ) Chng 14: S dng mỏy in mng Windows Chng 15: Cỏc dch v mng ca Windows...
 • 148
 • 1,022
 • 7

Các dịch vụ mạng của Windows NT Server

Các dịch vụ mạng của Windows NT Server
... IP động mạng Trong mạng máy tính NT máy phát yêu cầu thông tin TCPIP gọi DHCP client, máy cung cấp thông tin TCPIP gọi DHCP server Các máy DHCP server bắt buộc phải Windows NT server Cách cấp ... so với qua card mạng với tác vụ LAN liệu truyền nhiều Với khả to lớn dịch vụ mạng, hệ điều hành Windows NT hệ điều hành mạng tốt Hệ điều hành Windows NT vừa cho phép giao lưu máy mạng, vừa cho ... hộp Windows NT server setup lúc cài đặt hệ điều hành Windows NT Với RAS tất ứng dụng thực máy từ xa, thay kết nối với mạng thông qua card mạng đường dây mạng máy xa liên kết qua modem tới RAS Server...
 • 5
 • 393
 • 3

Mô Tả Các Chức Năng Của Các Dịch Vụ mạng DNS, DHCP, WWW, File Server Triển Khai Các Dịch Vụ Này Trên Hệ Điều Hành Linux

Mô Tả Các Chức Năng Của Các Dịch Vụ mạng DNS, DHCP, WWW, File Server Triển Khai Các Dịch Vụ Này Trên Hệ Điều Hành Linux
... định để triển khai dịch vụ, ứng dụng phục vụ hoạt động kinh doanh lưu trữ thông tin, liệu quan trọng khác doanh nghiệp Xây dựng triễn khai dịch vụ mạng ( DNS , DHCP , Web, Mail , File Server .) ... 13 V.Cấu Hình Dịch Vụ DNS SLAVE Server Trên Máy 16 5.1 Cài đặt gói bind 16 5.2 Cấu hình DNS SLAVE Server 16 VI.Cấu Hình Dịch Vụ WEB SEVER Trên Máy 18 6.1 ... IV.Cấu Hình Dịch Vụ DNS Server Trên Máy .11 4.1 Cài đặt gói bind 11 4.2 Tạo file named.conf 12 4.3 Tạo file zone .13 4.4 Định nghĩa file có zone ...
 • 75
 • 2,046
 • 18

Tiểu luận chuyên ngành - Tìm hiểu & cài đặt các dịch vụ mạng trên Ipv6

Tiểu luận chuyên ngành - Tìm hiểu & cài đặt các dịch vụ mạng trên Ipv6
... 46 Tiểu luận chuyên ngành - Tìm hiểu & cài đặt dịch vụ mạng Ipv6 192.168.1.1 3ff:b00:a:1::1 IPv6 192.168.2.1 IPv4 IPv4 IPv6 IPv6 IPv4 IPv6 Header Data Header header 3ffe:b00:a::3: IPv6 IPv6 IPv6 ... đặc tính ƣu việt mạng IPv6 so với mạng IPv4  Tận dụng hạ tầng sẵn có mạng IPv4 giai đoạn chuyển tiếp sang mạng IPv6 41 Tiểu luận chuyên ngành - Tìm hiểu & cài đặt dịch vụ mạng Ipv6  Đảm bảo host ... nghệ NAT-PT 51 Tiểu luận chuyên ngành - Tìm hiểu & cài đặt dịch vụ mạng Ipv6 DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 : Các lớp địa IPv4 14 Bảng 3.1 : Cấp phát địa IPv6 21 Bảng 3.2 : Cách đặt địa IPv6...
 • 98
 • 516
 • 2

Mô tả các chức năng cảu các dịch vụ mạng DNS, DHCP, WWW, File Sever triển khai các dịch vụ này trên hệ điều hành Linux

Mô tả các chức năng cảu các dịch vụ mạng DNS, DHCP, WWW, File Sever triển khai các dịch vụ này trên hệ điều hành Linux
... ổn định để triển khai dịch vụ, ứng dụng phục vụ hoạt động kinh doanh lưu trữ thông tin, liệu quan trọng khác doanh nghiệp Xây dựng triễn khai dịch vụ mạng ( DNS , DHCP , Web, Mail , File Server….) ... 13 V.Cấu Hình Dịch Vụ DNS SLAVE Server Trên Máy 16 5.1 Cài đặt gói bind 16 5.2 Cấu hình DNS SLAVE Server 16 VI.Cấu Hình Dịch Vụ WEB SEVER Trên Máy 18 6.1 ... cài đặt dịch vụ DNS cần cài gói bind gói hổ trợ thư viện chức khác Tuy nhiên , không đảm bảo tính bảo mật hệ thống , hacker từ hệ thống DNS biết toàn cấu trúc hệ thống Để khắc phục điều ta sữ...
 • 72
 • 594
 • 3

Mô tả các chức năng của các dịch vụ Mạng DNS, DHCP,WWW

Mô tả các chức năng của các dịch vụ Mạng DNS, DHCP,WWW
... WIN2K3 có địa Ip 10.0.0.5 Các máy Client dành cho nhân viên có địa IP cung cấp dịch vụ DHCP (vùng ip 10.0.0.11-10.0.0.100) II.Cấu Hình IP Cho Các Máy Dịch Vụ : Dùng vmware card mạng kết nối , sử dụng ... vững mạnh, ổn định để triển khai dịch vụ, ứng dụng phục vụ hoạt động kinh doanh lưu trữ thông tin, liệu quan trọng khác doanh nghiệp Xây dựng triễn khai dịch vụ mạng ( DNS , DHCP , Web, Mail , ... Chí Minh, Tháng 05 năm 2011 Thực Tập Tốt Nghiệp MỤC LỤC I Giới Thiệu Hình Mạng II.Cấu Hình IP Cho Các Máy Dịch Vụ III Cấu Hình Services DHCP Server Tại Máy 3.1 Cấu hình...
 • 72
 • 584
 • 0

CÁC DỊCH VỤ MẠNG THÔNG DỤNG

CÁC DỊCH VỤ MẠNG THÔNG DỤNG
... Nghệ Thông Tin Trung Hình VII-45 Minh họa Website giới thiệu sản phẩm I.2 Giới thiệu mô hình hoạt động Web Dịch vụ World Wide Web (viết tắt www Web) dịch vụ cung cấp thông tin hệ thống mạng Các thông ... Netscape ) cấu hình thông số vào chương trình Từ bạn sử dụng chương trình để soạn thảo gởi nhận mail cách dễ dàng III.2 Các loại mail Thông thường có hai loại mail thông dụng WebMail POP Mail ... Quang Khoa Công Nghệ Thông Tin Trung III E-MAIL III.1 Mô hình hoạt động E-mail (electronic mail) thư điện tử, hình thức trao đổi thư từ thông qua mạng Internet Dịch vụ sử dụng phổ biến không đòi...
 • 6
 • 346
 • 1

Chương 15 : Các dịch vụ mạng của Windows NT Server

Chương 15 : Các dịch vụ mạng của Windows NT Server
... IP động mạng Trong mạng máy tính NT máy phát yêu cầu thông tin TCPIP gọi DHCP client, máy cung cấp thông tin TCPIP gọi DHCP server Các máy DHCP server bắt buộc phải Windows NT server Cách cấp ... so với qua card mạng với tác vụ LAN liệu truyền nhiều Với khả to lớn dịch vụ mạng, hệ điều hành Windows NT hệ điều hành mạng tốt Hệ điều hành Windows NT vừa cho phép giao lưu máy mạng, vừa cho ... tạo quản lý đối tượng DNS nh : Servers, Zone, Các mẫu tin, Domains, Tích hợp với Win, Cài đặt DNS cài Windows NT server mà cài Client Các bước thực sau: Login vào Server với tên Administrator...
 • 5
 • 154
 • 0

Xem thêm