BÀI GIẢNG các CÔNG NGHỆ MẠNG máy TÍNH

Tài liệu Mạng máy tính - VT: Các công nghệ mạng máy tính docx

Tài liệu Mạng máy tính - VT: Các công nghệ mạng máy tính docx
... Nội dung Các công nghệ LAN  Các công nghệ WAN  PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT Các công nghệ mạng cục (LAN) Nội dung Các công nghệ LAN  Ethernet  Chuyển mạch Ethernet  Mạng LAN ảo  Wireless ... cuối  1: miền dụng độ PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 17 Quy tắc 5-4 - 3-2 -1 Quy tắc 5-4 - 3-2 -1 không áp dụng switch giao thức STP PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT 18 Các phiên Ethernet  Ethernet (Ethernet ... Gigabit Ethernet  PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT Cơ chế truyền liệu Ethernet Khung liệu Dữ liệu truyền máy dạng khung (frame) PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT Cấu trúc khung liệu Ethernet Preambe SFD...
 • 99
 • 840
 • 5

Tài liệu Tập bài giảng Công nghệ mạng máy tính ppt

Tài liệu Tập bài giảng Công nghệ mạng máy tính ppt
... loại mạng theo khoảng cách địa lý : Nếu lấy khoảng cách địa lý làm yếu tố phân loại mạng ta có mạng cục bộ, mạng đô thị, mạng diện rộng, mạng toàn cầu Tập giảng - Công nghệ mạng máy tính Mạng ... đoàn/tổ chức mạng kết nối nhiều tập đoàn/tổ chức WAN Links LAN Tập giảng - Công nghệ mạng máy tính I.4.3 Liên mạng INTERNET Với phát triển nhanh chóng công nghệ đời liên mạng INTERNET, - mạng toàn ... cục nhng thực tế, quy mô mạng định nhiều đặc tính công nghệ mạng Sau số đặc điểm mạng cục bộ: Đặc điểm mạng cục Tập giảng - Công nghệ mạng máy tính Mạng cục có quy mô nhỏ, thờng bán kính dới vài...
 • 31
 • 454
 • 7

Bài giảng các công nghệ tấn công mạng

Bài giảng các công nghệ tấn công mạng
... cảm 4/13 18/11/2013 Các kiểu công Tấn công thăm dò • Tấn công mật • Tấn công từ chối dịch vụ • Tấn công mạng Wireless • Tấn công nghe lén • Tấn công khai thác lỗ hổng • Tấn công giả mạo • Malicious ... Tổng quan công mạng Tấn công có chủ đích Những hiểm họa Các biện pháp phòng chống NỘI DUNG Tổng quan công mạng Đích công • Mục đích • Các đích công o Hạ tầng hệ thống o Các ứng dụng o Các thông ... Trojan, Backdoor, Worm…) 5/13 18/11/2013 Các bước công Reconnaissance Scanning Gaining Access Maintain Access Cover Tracks 6/13 NỘI DUNG Tấn công có chủ đích Tấn công hạ tầng Hệ thống máy chủ, trạm,...
 • 23
 • 3,894
 • 3

Tổng quan về công nghệ mạng máy tínhmạng cục bộ

Tổng quan về công nghệ mạng máy tính và mạng cục bộ
... Tổng quan công nghệ mạng máy tính mạng cục Mạng máy tính • Các thiết bị mạng thông dụng chuẩn kết nối vật lý QTSC-ITA Mạng máy tính • Lịch sử mạng máy tính • Giới thiệu mạng máy tính Mạng cục ... thức mạng máy tính phân loại mạng máy tính Các nội dung giới thiệu mang tính tổng quan mạng cục bộ, kiến trúc mạng cục bộ, phương pháp truy cập mạng cục chuẩn vật lý thiết bị mạng QTSC-ITA Tổng ... thiệu mạng máy tính • Định nghĩa mạng máy tính mục đích việc kết nối mạng • Đặc trưng kỹ thuật mạng máy tính • Phân loại mạng máy tính • Giới thiệu mạng máy tính thông dụng QTSC-ITA Định nghĩa mạng...
 • 51
 • 1,031
 • 3

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính
... dung Mạng máy tính gì? Lịch sử MMT Các khái niệm Các thành phần mạng máy tính Đồ hình mạng Các ứng dụng mạng Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh Mạng máy tính ... dung Mạng máy tính gì? Lịch sử MMT Các khái niệm Các thành phần mạng máy tính Đồ hình mạng Các ứng dụng mạng 31 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh Thành phần mạng ... dung Mạng máy tính gì? Lịch sử MMT Các khái niệm Các thành phần mạng máy tính Đồ hình mạng Các ứng dụng mạng 37 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh Đồ hình mạng...
 • 46
 • 891
 • 0

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 2: Mô hình OSI và TCP/IP

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 2: Mô hình OSI và TCP/IP
... Chí Minh 14 Nội dung Giới thiệu hình OSI hình TCP/IP Đóng gói liệu Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 15 hình TCP/IP - TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet ... Giới thiệu - SNA Cần có hình chung ARPANET GiẢI QUYẾT?? Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh DECNET Nội dung Giới thiệu hình OSI hình TCP/IP Đóng gói liệu ... Nội dung Giới thiệu hình OSI hình TCP/IP Đóng gói liệu Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh...
 • 53
 • 592
 • 1

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 4: Tầng liên kết dữ liệu

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 4: Tầng liên kết dữ liệu
... Dùng parity chẵn  N= Dữ liệu nhận: 3, M = 101011 111100 011101 001010 Không có lỗi Dữ liệu thật: 10101 11110 01110 Dữ liệu nhận: 101011 101100 011101 001010 Có lỗi Dữ liệu thật: 10101 11110 ... lẻ: • Dữ liệu thật: 011100011010101  Đặc điểm:  Phát lỗi số bit lỗi liệu số lẻ  Không sửa lỗi Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 12 Parity chiều - Dữ liệu ... gởi:  Chia liệu cần gởi thành khối liệu (với số bit số vị trí đặt vào Hamming Code)  Với khối liệu  tạo Hamming Code • Đặt bit liệu vào vị trí lũy thừa Hamming Code – lưu ý: vị trí đánh số từ...
 • 74
 • 523
 • 2

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 5: Tầng mạng

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 5: Tầng mạng
... nhiên TP Hồ Chí Minh Tầng mạng vs tầng vận chuyển  Tầng mạng: cung cấp kết nối logic host  Tầng vận chuyển: cung cấp kết nối logic tiến trình  Dựa trên, mở rộng dịch vụ tầng mạng Ví dụ: A gởi ... • Tìm record thích hợp bảng định tuyến – Tính địa đường mạng địa đích đến với subnetmask record – So sánh destination network với địa đường mạng vừa tính • Gởi gói tin theo thông tin record tìm ... 172.29.50.7/24 192.168.8.1/24 Máy D Máy A LAN 1: 192.168.7.0/24 LAN 2: 192.168.8.0/24 Yêu cầu: cấu hình thông tin định tuyến cho R1 R2 để máy LAN1 liên lạc với máy LAN2 Tại router R1: Destination...
 • 59
 • 296
 • 0

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 6: Tầng vận chuyển

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 6: Tầng vận chuyển
... tầng Transport Chuyển segment xuống tầng mạng (network layer)  Bên nhận: thực Phân kênh  Nhận segment từ tầng mạng  Phân rã segment thành thông điệp tầng ứng dụng  Chuyển thông điệp lên tầng ... transport network tầng vận chuyển -  Thực thi end-system  Bên gởi: thực Dồn kênh     Nhận liệu từ tầng ứng dụng (từ socket) Phân đoạn thông điệp tầng ứng dụng thành segment Dán nhãn liệu: đóng ... học tự nhiên TP Hồ Chí Minh tầng vận chuyển - Hỗ trợ  Truyền liệu đáng tin cậy • Điều khiển luồng • Điều khiển tắt nghẽn • Thiết lập trì kết nối  Truyền liệu không đáng tin cậy • Nổ lực gởi liệu...
 • 69
 • 292
 • 0

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 7: Tầng ứng dụng

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 7: Tầng ứng dụng
... Minh 40 Lập trình ứng dụng mạng Xác định kiến trúc mạng: Client – Server, Peer-toPeer Giao thức sử dụng tầng Transport: TCP, UDP Các port sử dụng Server Client Giao thức tầng ứng dụng trao đổi liệu ... số khái niệm khác - Giao thức tầng ứng dụng:  Do người cài đặt ứng dụng xây dựng  VD: HTTP, FTP, … Những yêu cầu dịch vụ tầng ứng dụng:     Truyền liệu đáng tin cậy Thời gian Băng thông ... lập trình mạng tầng Transport  Một socket end-point liên kết hai ứng dụng Windows Socket Application Programming Interface (Winsock API)  thư viện hàm socket  xây dựng ứng dụng mạng TCP/IP...
 • 50
 • 333
 • 0

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 8: Thiết bị mạng

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 8: Thiết bị mạng
... số máy tính Repeater - Repeater thiết bị mạng nối kết nhánh mạng  nhận tín hiệu nhánh mạng  khuyếch đại tín hiệu (không xử lý nội dung)  truyền tiếp vào nhánh mạng lại Số lượng repeater mạng ... Không cho phép giảm tải mạng  Cho phép mở rộng mạng dễ dàng Bridge - Là thiết bị mạng cho phép nối kết nhánh mạng vật lý Chức năng: chuyển có chọn lọc gói tin đến nhánh mạng chứa trạm nhận gói ... tích hợp chức Router THIẾT BỊ MẠNG Nhu cầu Kết nối nhiều máy tính Net Thiết bị SW, Hub, Bridge Kết nối nhiều Net Truyền qua điện thoại Router Modem Kéo dài dây cáp Thiết lập mạng không dây Repeater...
 • 33
 • 258
 • 0

bài giảng môn quản trị mạng máy tính

bài giảng môn quản trị mạng máy tính
... mạn – Bài tập CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH • • • • Khái niệm mạng máy tính Ứng dụng mạng máy tính Phân loại mạng máy tính Mô hình OSI Khái niệm mạng máy tính • Một tập hợp máy tính độc ... dịch vụ mạng cho ứng dụng email, truyền file… Mô hình OSI Những lớp tồn máy tính nguồn máy tính đích Mô hình OSI Những lớp quản lý thông tin di chuyển mạng LAN WAN máy tính nguồn máy tính đích ... mềm • Quản lý tập trung Phân loại mạng máy tính • Cách phân loại mạng máy tính sử dụng ph ổ biến dựa theo khoảng cách địa lý m ạng: Lan, Man, Wan • Theo kỹ thuật chuyển mạch mà mạng áp dụng: mạng...
 • 281
 • 118
 • 0

Bài giảng Tổng quan về mạng máy tính

Bài giảng Tổng quan về mạng máy tính
... Chương 1: Tổng quan mạng máy tính 23 Mục đích hình thành mạng máy tính Mô hình chức mạng máy tính Phân loại mạng máy tính Kiến trúc mạng máy tính Mã hóa trao đổi thông tin mạng máy tính Điều ... Chương 1: Tổng quan mạng máy tính 36 Mục đích hình thành mạng máy tính Mô hình chức mạng máy tính Phân loại mạng máy tính Kiến trúc mạng máy tính Mã hóa trao đổi thông tin mạng máy tính Điều ... mạng máy tính Mục đích hình thành mạng máy tính Mô hình chức mạng máy tính Phân loại mạng máy tính Kiến trúc mạng máy tính Mã hóa trao đổi thông tin mạng máy tính Điều khiển luồng Địa hóa Các...
 • 25
 • 356
 • 1

Xem thêm