5 CÁCH QUẢN TRỊ VMWARE ESX SERVER

Tài liệu 5 cách quản trị VMware ESX Server doc

Tài liệu 5 cách quản trị VMware ESX Server doc
... vào máy chủ ESX Cách đơn giản để truy cập vào cửa sổ quản trị đồ họa máy chủ VMware ESX sử dụng giao diện VMware Virtual Infrastructure (VI) Web Access Đây giao diện cài đặt kích hoạt cách mặc định ... với VMware Virtual Center Server – để tạo cho bạn tùy chọn bên VMware Virtual Infrastructure Client (VI Client) vào Virtual Center Server (VC Server) Cũng VI Client sử dụng để quản trị máy chủ ESX ... phần cứng bổ sung Kết luận Máy chủ VMware ESX thật sản phẩm đáng kinh ngạc với số tùy chọn quản trị khác Trong viết giới thiệu cho bạn cách quản trị máy chủ ESX từ giao diện điều khiển, thông...
 • 11
 • 125
 • 2

5 cách quản trị VMware ESX Server pdf

5 cách quản trị VMware ESX Server pdf
... vào máy chủ ESX Cách đơn giản để truy cập vào cửa sổ quản trị đồ họa máy chủ VMware ESX sử dụng giao diện VMware Virtual Infrastructure (VI) Web Access Đây giao diện cài đặt kích hoạt cách mặc định ... với VMware Virtual Center Server – để tạo cho bạn tùy chọn bên VMware Virtual Infrastructure Client (VI Client) vào Virtual Center Server (VC Server) Cũng VI Client sử dụng để quản trị máy chủ ESX ... phần cứng bổ sung Kết luận Máy chủ VMware ESX thật sản phẩm đáng kinh ngạc với số tùy chọn quản trị khác Trong viết giới thiệu cho bạn cách quản trị máy chủ ESX từ giao diện điều khiển, thông...
 • 11
 • 109
 • 0

Quản trị mạng windows server 2003 - Chương 5

Quản trị mạng windows server 2003 - Chương 5
... Đây tính Windows Server 2003 Đĩa lưu trữ dynamic chia thành volume dynamic Volume dynamic không chứa partition ổ đĩa logic, truy cập Windows Server 2003 Windows 2000 Windows Server 2003/ Windows ... nhiều kênh I/O 15 Volume RAID -5 16 III.SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DISK MANAGER Disk Manager tiện ích giao diện đồ hoạ phục vụ việc quản lý đĩa volume môi trường Windows 2000 Windows Server 2003 Để sử dụng ... RAID -5 Tương tự volume striped RAID -5 lại dùng thêm dãy (strip) ghi thông tin kiểm lỗi parity Nếu đĩa volume bị hỏng thông tin parity ghi đĩa khác giúp phục hồi lại liệu đĩa hỏng Volume RAID-5...
 • 65
 • 342
 • 0

Giáo trình quản trị mạng windows server 2003 (chương 5)

Giáo trình quản trị mạng windows server 2003 (chương 5)
... Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương – PRINT SERVER + Print : Quyền in + Manage Printers : Quyền quản lý máy in ( bạn vào quản lí properties máy in) + Manage Document : Quyền quản ... khôi Thọ Trang 11 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương – PRINT SERVER V CÀI THÊM ADDITIONAL DRIVER Mục đích : Ví dụ hệ thống mạng có máy khác phiên windows với print server connect ... khôi Thọ Trang Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương – PRINT SERVER III MAP MÁY IN XUỐNG CÁC MÁY CON B1 : Từ máy nhân viên bình thường > mở start > run > đánh IP máy server \\192.168.8.12...
 • 13
 • 260
 • 3

Tài liệu cisco migrationn_This document describes how to deploy VMware ESX Server 2.5 into the Cisco data center architecture. doc

Tài liệu cisco migrationn_This document describes how to deploy VMware ESX Server 2.5 into the Cisco data center architecture. doc
... max-task-time 5000 ntp server 1 92.5. 41.41 # External NTP Server ntp server 1 92.5. 41.40 # External NTP Server ntp server 216.210.169.40 # External NTP Server ntp server 10.81.254.202 source Ethernet0 # Internet ... browser is the sink Multicast over IPsec VPN Design Guide OL-9028-01 27 IPmc Deployment Topology The basic topology shown in Figure is implemented It is similar to the sample topology in Figure The ... on the Cisco Catalyst 6500 or Cisco 7600 platform This design is not applicable to a DVTI deployment However, it is applicable to a p2p GRE over IPsec with dynamic crypto maps There are two Cisco...
 • 41
 • 317
 • 0

Quản trị mạng window server 2003 Giới thiệu và cài đặt

Quản trị mạng window server 2003 Giới thiệu và cài đặt
... dulieu$ Khi ó truy c p t máy khác vào ph i nh p \\192.168.1.3\dulieu$ m i vào c Có th ánh x ĩa i v i thư m c Share thư ng xuyên truy c p b ng cách nh p ph i vào thư m c c n Share c n ánh x ch ... quy n cho ngư i ch c n nh p chu t vào nút add 4/30/2010 T o thư m c dùng chung C u hình Share Permission T o thư m c dùng chung C u hình Share Share n thêm d u $ vào sau m c Share Name VD: Máy có ... folder ó -> Click ph i, ch n Properties -> Ch n tab Security i v i Windows XP hi n th tab Security Properties c a file ho c folder: Windows Explorer >Tools > Folder Options > Ch n tab View > Click...
 • 10
 • 770
 • 12

Quản trị mạng window server 2003 Giới thiệu và cài đặt

Quản trị mạng window server 2003 Giới thiệu và cài đặt
... H Windows server 2003 Các phiên b n c a h H H Windows server 2003: Windows server 2003 Web Edition Windows server 2003 Standard Edition Windows server 2003 Enterprise Edtion Windows server 2003 ... Enterprise Edition, v i Service Pack ho c l n Windows 2000 Server Windows 2000 Advanced Server Windows Server 2003, Standard Edition Chu n b cài t Windows server 2003 (t.t) Phân chia ĩa Lư ng không gian ... c p thành Windows server 2003 Enterprise Edition Windows NT Server 4.0 v i Service Pack ho c l n Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, v i Service Pack ho c l n Windows NT Server 4.0,...
 • 37
 • 609
 • 6

Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản

Quản trị mạng window server 2003 Quản lý tài khoản
... 4/13/2010 Tài kho n ngư i dùng (t.t) Yêu c u tài kho n ngư i dùng • Username: dài 1-20 ký t (trên Windows Server 2003, username có th dài 104 ký t , nhiên ăng nh p t máy cài h i u hành Windows ... Active Directory User and Computer thông qua MMC Qu n tài kho n ngư i dùng nhóm Active Directory Qu n tài kho n user Active Directory T o tài kho n User: t i c a s Active Directory Users and ... như:!@#$%^ Qu n tài kho n ngư i dùng nhóm Active Directory C u hình thu c tính tài kho n ngư i dùng c u hình thu c tính c a tài kho n ngư i dùng hình Active Directory ta nh p ph i chu t vào tài kho...
 • 14
 • 431
 • 6

Quản trị mạng window server 2003 Chính sách hệ thống

Quản trị mạng window server 2003 Chính sách hệ thống
... IP Security (IPSec) Tri n khai IPSec Windows Server 2003 10 4/21/2010 Tri n khai IPSec Windows Server 2003 Các sách IPSec t o s n Client (Respond Only): sách quy nh máy tính b n không ch ng dùng ... 30 phút Chính sách c c b Local Policies cho phép thi t l p sách giám sát i tư ng m ng Chính sách ki m toán (Audit Policies) giúp giám sát ghi nh n s ki n di n h th ng 4/21/2010 Chính sách ki ... tin, thư m c, máy tin Audit Policy Change Ghi nh n thay i sách ki m toán Chính sách ki m toán Các l a ch n sách ki m toán (t.t) Chính sách Mô t Audit privilege use H th ng s ghi nh n l i b n b...
 • 11
 • 719
 • 8

Quản trị mạng window server 2003 Chính sách nhóm

Quản trị mạng window server 2003 Chính sách nhóm
... ch c sách h th ng (ch c t t c ch c sách h th ng th n a) Chính sách nhóm t ng hu b tác d ng cg b Có th áp d ng sách nhóm nhi u c p (cho ngư i dùng ho c t ng nhóm) Ch có th áp d ng sách nhóm cho ... dùng sách nhóm sách nhóm t i ch máy c c b s x lý trư c sách dành cho site, mi n ho c OU Tri n khai m t sách nhóm mi n Xem sách c c b c a m t máy xa GPEDIT.MSC /gpcomputer: machinename T o sách ... t sách nhóm mi n Group Policy Object (GPO) t o GPO ta dùng Group Policy Object Editor Computer Configuration: C u hình máy tính User Configuration: C u hình ngư i dùng Tri n khai m t sách nhóm...
 • 5
 • 531
 • 14

Quản trị windows 2000 server

Quản trị windows 2000 server
... người quản trị server định nghĩa quyền giao diện tương tác server giúp người quản trị thao tác server dễ dàng an toàn Tên lựa chọn Mô tả Mặc định Allow Server Operators to Cho phép nhóm Server ... viên nhóm quản trị server vùng Nhóm có quyền hạn chế Thành viên nhóm quản lí chứng thực công ty Nhóm có quyền quản lí dịch vụ DHCP Nhóm có quyền sử dụng dịch vụ DHCP Nhóm có quyền quản lí dịch ... mã,khoá tài khoản chứng thực Kerberos vùng.Nếu Windows 2000 thành viên bạn thấy mục Password Policy Account Lockout Policy,trên máy Windows 2000 Server làm DC(Domain Controller) bạn thấy mục:Password...
 • 11
 • 366
 • 0

Tìm hiểu về VMWARE ESX SERVER

Tìm hiểu về VMWARE ESX SERVER
... Mục tiêu đồ án Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ ảo hóa với VMware ESX Server 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Hệ điều hành ESX Server CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ VMWARE ESX SERVER 2.1 Giới thiệu 2.1.1 ... quan VMware ESX Server - ESX Server lõi phần mềm Vmware Infrastructure Chúng hoạt động hypervisor, hay lớp ảo hóa (virtualization layer) ESX Server bao gồm thành phần: Server Console Vmkernel o Server ... chạy VMware ESX Server (cả windows linux) Tính miễn phí Chú ý: VMware ESX Server đóng gói bán gói khác VMware ESXi – phiên không đủ chức máy chủ ESX , phiên giao diện điều khiển dịch vụ Nếu mua ESXi,...
 • 82
 • 1,114
 • 9

Ảo Hóa Với Vmware ESX Server và Xây Dựng Mô Hình Ứng Dụng Ảo Hóa Cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Ảo Hóa Với Vmware ESX Server và Xây Dựng Mô Hình Ứng Dụng Ảo Hóa Cho Doanh Nghiệp Nhỏ
... tiêu cho nhà cung cấp sản phẩm ảo hóa cho phù hợp với nhu cầu thị trường yêu cầu thực tiễn Nhiệm vụ luận văn nghiên cứu công nghệ ảo hóa nhằm ứng dụng xây dựng hình ứng dụng ảo hóa cho doanh nghiệp ... tính vượt trội sản phẩm ảo hóa Chương : Xây Dựng Hình Ứng Dụng Ảo Hóa Cho Doanh Nghiệp Nhỏ  Chương trình bày triển khai xây dựng hình thực tế,từ thấy ưu nhược điểm ứng dụng Chương 6: Kết Luận ... Công Nghệ Ảo Hóa Chương : Xây dựng hình ứng dụng ảo hóa cho doanh ngiệp nhỏ 5.1.Mục tiêu giải pháp Xây dựng hệ thống ảo hóa server chủ nhằm  Tiết kiệm chí phí đầu tư mua nhiều server lúc...
 • 75
 • 1,988
 • 36

Tài liệu quản trị mạng Access Server

Tài liệu quản trị mạng Access Server
... access servers Figure 1-1 Functions of the Access Server PC (TCP) PC (LAT) Branch Office Access server Telecommuter’s PC (SLIP, PPP, CSLIP, XRemote) Terminal (LAT) Terminal (TCP) IP Access server ... S1923 Access server DEC VMS Host (LAT) Figure 1-4 shows a generic telecommuting connection Figure 1-4 AppleShare server Telecommuting Connection UNIX mail server AppleShare Server Access server ... lines The access server provides network functionality to remote X terminals Figure 1-3 illustrates an XRemote connection using an access server See the chapter “Configuring XRemote” in the Access...
 • 8
 • 374
 • 5

Quản trị mạng windows server 2003 - Chương 1

Quản trị mạng windows server 2003 - Chương 1
... điều hành Windows - Tổng quan họ hệ điều hành Windows Server 2003 server 2003 - Cài đặt Windows server 2003 - Cách thức cài đặt Server tay - Tự động hóa trình cài đặt - Cách thức cài đặt Server ... tiết CÁC THIẾT BỊ MẠNG Switch Router Gateway Card mạng Repeater Hub Bridge 19 Card mạng Card mạng không dây 20 Card mạng TEL9939 Lan Card 10 /10 0Base-TX PCI Adapter 21 Card mạng 10 /10 0M PCI FAST ETHERNET ... Command-Line (dòng lệnh) cho phép người quản trị thực nhiều tác vụ command console 15 Tổng quan Windows Server 2003 Quản lý lưu giữ:  Windows Server 2003 có chứa đặc tính nâng cao khả nǎng quản...
 • 74
 • 415
 • 3

Xem thêm