Đường lối ĐCS VN

Duong loi DCS VN

Duong loi DCS VN
... dân tộc VN, thể sức sống bên dân tộc, sắc dân tộc đậm nét hình thức biểu mang tính dân tộc độc đáo  Ba là, văn hoá VN văn hoá thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc VN  Cả cộng đồng dân tộc VN có ... chống xâm lược dân tộc VN luyện qua bề dày hàng ngàn năm lịch sử, làm thỏa lòng mong ước hệ cha anh trước Hồ Chí Minh  Mở cho dtộc VN kỷ nguyên - độc lập dtộc gắn liền với CNXH VN xuất nhà nước hoàn ... báo Nhân Đạo, Người tìm thấy lời giải cho đường CMVN Từ Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin Những công viêc chuẩn bị để tiến tới thành lập ĐCSVN:  Chuẩn bị tư tưởng: dùng kiến thức mình, Người...
 • 12
 • 164
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐƯỜNG LỐI ĐCS- ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐƯỜNG LỐI ĐCS- ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA
... hướng công nghiệp hoá, đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức 2.1 Đẩy mạnh công nghiệp, đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân: - Một là, công nghiệp ... nghĩa Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý sở phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp nông nghiệp nước thành thành cấu công - nông nghiệp; vừa xây dựng kinh ... triển công nghiệp nặng giai đoạn cần làm có mức độ, vừa sức, nhằm phục vụ thi t thực, có hiệu cho nông nghiệp công nghiệp nhẹ c Đặc trưng chủ yếu công nghiệp hóa thời kỳ 1960 -1985 - Công nghiệp hóa...
 • 27
 • 504
 • 0

DUONG LOI DSC VN - CHUONG 4 ppt

DUONG LOI DSC VN - CHUONG 4 ppt
... KT-XH I CễNG NGHIP HểA THI K TRC I MI Kt qu, ý ngha, hn ch v nguyờn nhõn a Kt qu thc hin ch trng v ý ngha Kt qu -So vi nm 1955 s xớ nghip ó tng lờn 16,5 ln -Nhiu khu cụng nghip ln ó hỡnh thnh -Cỏc ... Nụng nghip cha ỏp ng nhu cu XH Nguyờn nhõn Khỏch quan -Tin hnh CNH t nn KT lc hu -Chin tranh tn phỏ Ch quan -Mc sai lm xỏc nh mc tiờu, bc i -Ch quan ý nhn thc I CễNG NGHIP HểA THI K TRC I MI Kt ... trỡnh i mi t v cụng nghip húa b i hi i biu tũan quc ln th VII ca ng( 6-1 991) CH I HI i hi ca trớ tu - i mi, Dõn ch - k cng - on kt Ton cnh i hi VII II CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA THI K I MI Quỏ...
 • 64
 • 511
 • 6

Đường lối ĐCS viet nam

Đường lối ĐCS viet nam
... đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm hoành hành • Quá trình hình thành đường lối: Đường lối kháng chiến Đảng hình thành bước trình đạo Nam kháng chiến, qua thực tiễn đối phó với âm mưu, thủ đoạn địch ... thù lâu dài Pháp ko phải tưởng Nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp? (thể qua văn kiện trang 85) a Hoàn cảnh lịch sử trình hình thành đường lối – Hành động Pháp: + 02/09/1945 Pháp ... thống – Thể sáng suốt, tài tình DCSVN Phân tích đường lối CM miền Nam? (hội nghị trung ương lần thứ 15 Qua nghị hội nghị 15) Phong trào cách mạng miền Nam phận phong trào cách mạng chung toàn quốc...
 • 7
 • 142
 • 2

Thuyết trình Đường lối ĐCS Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặc lịch sử trong phong trào cách mạng

Thuyết trình Đường lối ĐCS Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặc lịch sử trong phong trào cách mạng
... để, trình độ trí tuệ ngày nâng cao Đảng ta Ngay từ vừa đời, Đảng ta đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại nắm bắt xu phát triển thời đại, gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng ... vào Việt Nam Những thành tựu đạt sau Đảng CSVN đời a) Về trị b) Về kinh tế xã hội c) Về văn hóa-giáo dục Những truyền thống quý báu Đảng CSVN Trong trình lãnh đạo cách mạng 80 năm, Đảng Cộng sản ... cấp công nhân thành lập Bộ Tham mưu giai cấp Đảng Cộng Sản Việt Nam + Giai cấp tư sản Việt Nam sau chiến tranh không điều kiện thuận lợi thời kỳ chiến tranh, khai thác thuộc địa lần thứ hai lôi...
 • 7
 • 670
 • 5

Đề cương bài giảng môn đường lối cách mạng VN

Đề cương bài giảng môn đường lối cách mạng VN
... tượng chủ yếu môn học hệ thống quan điểm, chủ trương, sách Đảng tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa Môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng ... với nội dung môn học Ý nghĩa việc học tập môn ĐLCMCĐCSVN - Môn đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên hiểu biết đời Đảng, quan điểm, đường lối Đảng cách mạng dân tộc ... Lao động Việt Nam kế thừa phát triển đường lối cách mạng cương lĩnh trị trước Đảng thành đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đường lối phản ánh Chính cương Đảng Lao động Việt Nam với nội...
 • 107
 • 3,648
 • 47

Cơ sở lý luận triết học của đường lối CNH-HĐH ở VN trong thời kỳ quá độ

Cơ sở lý luận triết học của đường lối CNH-HĐH ở VN trong thời kỳ quá độ
... gắn liền với đại hoá Công nghiệp hoá nớc ta nhằm xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội Đó nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ độ ... đại Xây dựng sở vật chất kĩ thuật cho sản xuất lớn đại quy luật chung, phổ biến tất nớc Tuy nhiên, tuỳ nớc khác nhau, điểm xuất phát tiến lên không giống cách thức tiến hành xây dựng sở vật chất, ... hội từ kinh tế phổ biến sản xuất nhỏ, lao động thủ công phổ biến Cái thiếu thốn đại công nghiệp Chính phải tiến hành công nghiệp hoá, đại hoá Trong thời đại ngày nay, công nghiệp hoá phải gắn...
 • 2
 • 724
 • 0

Cơ sở lý luận triết học của đường lối CNH-HĐH ở VN trong thời kỳ quá độ

Cơ sở lý luận triết học của đường lối CNH-HĐH ở VN trong thời kỳ quá độ
... Tất điều đợc thực sở khoa học, công nghệ phát triển đến trình độ định Khi mà khoa học giới có phát triển nh vũ bão, khoa học trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp, mà công nghệ trở thành nhân tố ... trởng cha thật ổn định, cần tập trung, nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn, sức phát triển ngành công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản II sở luận triết học đờng lối ... sản xuất, sở vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội sở thực khí hoá sản xuất xã hội, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ đại Quá trình công nghiệp hoá, đại hóa trớc hết trình cải biến lao động thủ...
 • 16
 • 661
 • 7

Đường lối CNH-HĐH ở VN trong thời kỳ quá độ

Đường lối CNH-HĐH ở VN trong thời kỳ quá độ
... sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- đại hóa đất nớc, mà đạt đợc tôc độ tăng trởng Thời kỳ 1991-2000, tốc độ tăng trởng bình quân hàng năm đạt 7,5%, đa GDP tăng gấp đôi, phải chịu tác động ... 11 Trong yếu tố lực lợng sản xuất, ngời lao động chủ thể trình lao động sản xuất, với sức mạnh kỹ lao động mình, sử dụng t liệu lao động, trớc hết công cụ lao động, tác động vào đối tợng lao động ... trung tâm thời kỳ độ Cơ sở lý luận để xác định quan điểm công nghiệp hóa- đại hóa nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ độ Việt Nam Công nghiệp hóa- đại hóa đất nớc phải bảo đảm xây dựng kinh tế độc lập...
 • 17
 • 347
 • 2

Nguyên tắc toàn diện trong triết học Mác Lenin với việc phân tích đường lối đổi mới ở VN

Nguyên tắc toàn diện trong triết học Mác Lenin với việc phân tích đường lối đổi mới ở VN
... http://www.docs .vn Email : lienhe@docs .vn Tel (: 0918.775.368 nguyên nhân định thắng lợi công đổi mới, góp phần xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày giàu đẹp Vận dụng nguyên tắc toàn diện vào công đổi ... nhiêu, hiệu lớn nhiêu Trong quản lý kinh tế cần phải tôn trọng nguyên tắc toàn diện Trong kinh tế không vó kiện tồn trạng thái cô lập tách rời kiện khác Đổi doanh nghiệp việc định phơng án sản ... trọng làm để ứng dụng nguyên tắc toàn diện không bỏ sót, không tính trùng Để khắc phục đợc tình trạng cần phân loại mối liên hệ theo phơng pháp khác Trên bình diện triết học ngời ta thờng quan...
 • 15
 • 2,368
 • 5

Slide môn đường lối cách mạng - chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở VN

Slide môn đường lối cách mạng - chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở VN
... hướng hội chủ nghĩa mô hỡnh kinh tế tổng quát nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội ú l: I QU TRèNH I MI NHN THC V KINH T TH TRNG + Kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa theo quan ... điểm chung kinh tế thị trường - c điểm chung kinh tế thị trường + Các chủ thể kinh tế có quyền tự chủ cao khác với kinh tế tập trung + Vấn đề lợi ích đặt nghiêm ngặt + Dung lượng thị trường lớn, ... dụng kinh tế thị trường làm phương tiện quan trọng để xây dựng CNXH - Xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN góp phần huy động nguồn lực để phát triển kinh tế, thực tiến công hội - Cần chủ...
 • 37
 • 12,963
 • 164

Ôn Tập Thi Môn Đường Lối Đảng CS VN pdf

Ôn Tập Thi Môn Đường Lối Đảng CS VN pdf
... đại hoá nông nghiệp nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân Phải phát triển toàn diện nông nghiệp, chuyển dịch mạnh cấu nông nghiệp kinh tế nông thôn theo hướng tạo giá trị ... động làm công nghiệp dịch vụ Trong việc phát triển công nghiệp, xây dựng dịch vụ, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tác, công nghiệp phần mềm công nghiệp ... Khái quát hoàn cảnh lịch sử trình hình thành đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế thời kỳ đổi Đảng? Trả lời: Kể từ Đại hội Đảng VI (1986), với đường lối đổi đất nước, đặc biệt đổi kinh tế, 23...
 • 14
 • 322
 • 0

đề cương môn đường lối CM của Đảng cs VN

đề cương môn đường lối CM của Đảng cs VN
... Dương; Định tên Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam; Thảo Chính cương Điều lệ sơ lược Đảng; Định kế hoạch thực việc thống nước; Created by minhk49it -6- Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt ... ảnh hưởng CMtháng 10 Nga *Khác nhau: cvả kiện có điểm giông nhưngvẫn có nhiều điểm khác :Cưong lĩch trị xây dựng đường lỗi CMVN Created by minhk49it - 12 - Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng ... định thuận lợi khó khăn sở để Đảng đề đường lối cho kháng chiến b Quá trình hình thành nội dung đường lối kháng chiến Quá trình hình thành - Đường lối kháng chiến Đảng hình thành bước trình đạo...
 • 87
 • 296
 • 1

Tiểu luận khoa học chính trị: Cơ sở triết học trong đường lối phát triển nền KTTT ở VN trong thời kỳ quá độ doc

Tiểu luận khoa học chính trị: Cơ sở triết học trong đường lối phát triển nền KTTT ở VN trong thời kỳ quá độ doc
... lao động cao Tất điều thực sở khoa học, công nghệ phát triển đến trình độ định Khi mà khoa học giới có phát triển vũ bão, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, mà công nghệ trở thành ... cho khoa học công nghệ phát triển ngược lại, việc lựa chọn sai ảnh hưởng xấu tới phát triển khoa học công nghệ mà ảnh hưởng không tốt đến công nghiệp hoá, đại hoá Phương hướng chung cho phát triển ... dựng điều kiện cần thiết cho phát triển khoa học công nghệ Việc xác định phương hướng cho phát triển khoa học công nghệ cần thiết chưa đủ, mà khoa học công nghệ phát triển đảm bảo điều kiện kinh...
 • 20
 • 371
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi đường lối đcs đường lối công nghiệp hóatài liệu thi đường lối cách mạng của đcs vntai lieu on thi mon duong loi cach mang cua dcs vnđường lối cm của đcs việt nam nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namđường lối cách mạng của đcs việt namcâu hỏi và đáp án đường lối cách mạng vnđường lối cách mạng đảng cộng sản vnđường lối cách mạng của đảng cộng sản vnác giai đoạn hình thành phát triển đường lối đối ngoại vn trong thời kì đổi mới thành tựu đạt được trong thời kì đỏi mớitiểu luận duong lối cách mạng vn ábài tập lớn môn đường lối lãnh tụ nguyễn ái quốc là người sang lập đảng cộng sản vnamđường lối đảng cộng sản vnduong loi cah mang dcs viet namslide môn đường lối cách mạng chương 5 kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở vnđề 57 đường lối cm của dcs việt namBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 16. ADN và bản chất của genBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 12. Phân bón hoá họcỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 3. People''''s backgroundUnit 9. Undersea worldUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement SystemBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsPPCT KHTN6 2017 2018