Tiểu luận phân tích định giá trái phiếu

Ứng dụng các mô hình trong việc phân tích, định giá cổ phiếu FPT

Ứng dụng các mô hình trong việc phân tích, định giá cổ phiếu FPT
... thực tế hình áp dụng định giá cổ phiếu ưu đãi loại cổ phiếu đặc biệt ấn định trước mức trả cổ tức cố định từ đầu 2.1.3 hình DDM trường hợp cổ tức tăng trưởng – hình Gordon hình M.J ... :g=ROE*(1-p)=ROE*b=38.445*63.72%=24.5% Định giá cổ phiếu FPT 2.1 hình chiết khấu luồng cổ tức – hình DDM Giả định cổ tức tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng g=24.5% Ta có công thức định giá cổ phiếu Po: P0 = d0 Trong năm ... đầu tư cổ phiếu P/Ethực tế > P/Echuẩn : cổ phiếu định giá cao giá trị thực P/Ethực tế < P/Echuẩn : cổ phiếu bị định giá thấp giá trị thực 2.3 hình chiếu khấu dòng tiền – DCF Có hình chiết...
 • 17
 • 858
 • 6

phân tích định giá cổ phiếux

phân tích định giá cổ phiếux
... khoảng: Là việc phân chia thành tình phân tích – tình tốt nhất, tình xấu tình kỳ vọng Các kết phân tích thể giá trị dạng khoảng xác suất xuất kết o Phân tích nhân quả: Là dạng phân tích nhằm trả ... tìm kiếm chắn để đạt kết xác định thông thường mục tiêu mô hình phân tích Phân tích rủi ro sử dụng mô hình xem xét biến ảnh hưởng đến mục tiêu cần phân tích Phân tích rủi ro có thể: o o o Giúp ... Excel Xác định biến nhạy cảm không chắn: Định phân phối xác suất, phân phối xác suất thông thường là: Phân phối xác xuất chuẩn, phân phối xác suất tam giác, phân phối xác suất đều, phân phối...
 • 47
 • 230
 • 1

phân tích định giá cổ phiếu nhóm ngành ngân hàngx

phân tích định giá cổ phiếu nhóm ngành ngân hàngx
... chung nhóm ngành Tổng quan chung nhóm ngành 2.Giới thiệu nhóm ngành Các mã cổ phiếu nhóm ngành Các mã cổ phiếu nhóm ngành Các mã cổ phiếu nhóm ngành Mô tả liệu Phân tích chuỗi lợi suất cổ phiếu ... lợi suất cổ phiếu Mô tả liệu Phân tích chuỗi lợi suất cổ phiếu Phân tích chuỗi lợi suất cổ phiếu Mô tả liệu Mô tả liệu Đồ thị chuỗi lợi suất ngành Kiểm định tính phân phối chuẩn Mô tả liệu Sử...
 • 50
 • 300
 • 0

Bài 2 – phần 2: Định giá Trái phiếu (Bond Valuation)

Bài 2 – phần 2: Định giá Trái phiếu (Bond Valuation)
... price) trái phiếu Giá trị dòng tiền lãi suất thay đổi Giá trị trái phiếu = Giá trị lãi p hưởng + Giá trị mệnh giá (B = PV of coupons + PV of par) Giá trị trái phiếu = Giá trị niên kiêm + Giá trị ... (Interest Rate Risk) Thay đổi giá thay đổi lãi suất Trái phiếu dài hạn chịu rủi ro giá trái phiếu ngắn hạn Ví dụ Giá trái phiếu $ Lãi suất % Giá trái phiếu có lãi suất trái phiếu 10% năm với mức lãi ... rate), mệnh giá với giá trái phiếu (par value = bond price) Nếu lợi tức đáo hạn lớn lãi suất trái phiếu (YTM > coupon rate), mệnh giá lớn giá trái phiếu (par value > bond price) Trái phiếu bán...
 • 18
 • 2,151
 • 7

Tiểu luận Phân tích đánh giá chiến lược của công ty liên doanh nhà máy bia Việt nam và một số giải pháp góp phầnhoàn thiện chiến lược

Tiểu luận Phân tích đánh giá chiến lược của công ty liên doanh nhà máy bia Việt nam và một số giải pháp góp phầnhoàn thiện chiến lược
... trường, thúc đẩy doanh nghiệp ngày lớn mạnh Qua việc thực đề tài Phân tích, đánh giá chiến lược công ty Liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam số giải pháp góp phần hoàn thiện chiến lược giúp chúng ... QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT NAM 1.1 Lịch sử hình thành công ty Có mặt thị trường Việt Nam từ năm 1991, đơn vị liên doanh Tp.HCM, Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam (VBL) đánh giá doanh ... động tổng thể Công ty Tổng giám đốc đại diện hợp pháp Công ty Việt Nam phải có trách nhiệm hoạt động Công ty Nhà máy bia Bộ phận chịu trách nhiệm vấn đề sản xuất liên quan Quản lý nhà máy người đứng...
 • 36
 • 3,198
 • 32

tiểu luận phân tích định lượng

tiểu luận phân tích định lượng
... Mơn Phân tích định lượng MỤC LỤC Lậ p ma trận hệ số tương quan gi ữa t ất c ả biến Phân tích m a trận loại bỏ số biến Lựa chọn biến phân tích Xây dựng mơ hình hồn chỉnh Phân tích m hình Kết luận ... 11 -.76 -.402 -.191 -.209 -.693 -.009 611 632 323 Page Mơn Phân tích định lượng [Nhóm 6- MBA 8] Page Mơn Phân tích định lượng Phân tích m a trận loại bỏ số biến Từ bảng liệu trên, – – – – – Ch ... hình Sử dụng phương pháp Enter đưa tất biến vào phân tích cùn g m ột lúc, Ta có g ph ân tích liệu sau [Nhóm 6- MBA 8] Page Mơn Phân tích định lượng Variables Entered/Remo ved (b) M od el Variable...
 • 17
 • 520
 • 2

tiểu luận' phân tích định nghĩa vật chất, ý nghĩa phương pháp luận khoa học'

tiểu luận' phân tích định nghĩa vật chất, ý nghĩa phương pháp luận khoa học'
... ba chiều 4 nghĩa phương pháp luận rút tư định nghĩa : Định nghĩa vật chất Lênin khắc phục tính trực quan siêu hình, máy móc quan niệm vật chất chủ nghĩa vật cũ, làm cho chủ nghĩa vật phát triển ... Trên sở phân tích Lênin đưa định nghĩa phạm trù vật chất, định nghĩa khoa học đại thừa nhận Định nghĩa vật chất Lênin Theo Lênin vật chất phạm trù rộng đến cực, rộng mà thực nhận thức luận chưa ... bảo đứng vững cho chủ nghĩa vật trước phát triển khoa học tự nhiên Định nghĩa vật chất Lênin trang bị giới quan phương pháp luận khoa học cho nhà khoa học nghiên cứu giới vật chất, động viên cổ...
 • 18
 • 1,316
 • 0

Tiểu luận: Phân tích thuế giá trị gia tăng và một số giải pháp nhằm hạn chế hiện tượng tránh trốn thuế VAT pot

Tiểu luận: Phân tích thuế giá trị gia tăng và một số giải pháp nhằm hạn chế hiện tượng tránh trốn thuế VAT pot
... dung bàI vIết Đề tài: PHÂN TÍCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ HIỆN TƯỢNG TRÁNH TRỐN THUẾ VAT Khoa Luật Kinh tế PHẦN NỘI DUNG I.THUẾ 1.- Nguồn gốc thuế Nhà nước ta đờI ... pháp nhằm hạn chế việc tránh trốn thuế VAT thuế nói chung 22 Các nguyên tắc tránh thuế 22 Một số biện pháp nhằm hạn chế việc tránh trốn thuế nói chung 24 Một số biện pháp ... gIá trị loạI thuế tính cách áp dụng thuế suất tỷ lệ tính thuế, tính theo gIá trị (Ví dụ: Như Thuế gIá trị gIa tăng, Thuế tIêu thụ đặc bIệt…) NgoIaì ra, số nước,còn phân thuế thành thuế phân tích...
 • 34
 • 198
 • 0

Tiểu luận: "Phân tích đánh giá chỉ tiêu lợi nhuận và các biện pháp nâng cao lợi nhuận của Công ty Hoá chất vật liệu điện và vật tư khoa học kỹ thuật ( CEMACO )" pdf

Tiểu luận:
... hoá chất vật Nhà nước cần phải có quy định rõ ràng khuyến khích để ngành hàng phát triển Chương III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY HOÁ CHẤT VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC ... nghiệp hoạt động có lợi nhuận biện pháp tăng lợi nhuận? Đó vấn đề bách có tính thời cho muốn vào lĩnh vực kinh tế Công ty hoá chất vật liệu điên vật khoa học kỹ thuật (CEMACO) doanh nghiệp ... Trụ sở Công ty đặt tại: 70 Hàng Mã - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội Chức nhiệm vụ Công ty Công ty CEMACO có chức kinh doanh hoá chất, vật liệu điện vật khoa học kỹ thuật loại hoá chất công nghiệp,...
 • 29
 • 174
 • 0

Ứng dụng các mô hình trong phân tích, định giá cổ phiếu ACB

Ứng dụng các mô hình trong phân tích, định giá cổ phiếu ACB
... TÍCH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU Các phương pháp phân tích cổ phiếu Phân tích cổ phiếu nhằm định giá cổ phiếu so sánh với giá thị trường để phát cổ phiếu định giá sai Có phương pháp để phân tích cổ phiếu thường ... ACB từ năm 2007 13 CHƯƠNG III ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH TRONG PHÂN TÍCH, ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU ACB Dựa vào số liệu cổ phiếu ACB từ năm 2007 Ước lượng hệ số 1.1 Hệ số β: Sử dụng hình SIM cho chuỗi giá ... sử dụng phân tích kết hợp với phân tích kĩ thuật định giá cổ phiếu Trong đó, nhà đầu tư ngắn hạn chủ yếu sử dụng phân tích kĩ thuật Phương pháp định giá cổ phiếu 2.1 Phương pháp định giá cổ phiếu...
 • 21
 • 234
 • 3

Tiểu luận phân tích định lượng trong quản trị

Tiểu luận phân tích định lượng trong quản trị
... học Phân tích định lượng quản trị Quan điểm phân tích định lượng quản trị: • Lý thuyết định lượng quản trị xây dựng dựa nhận thức là: Quản trị định (Management is decision making) muốn việc quản ... Lớp: Quản lý Kinh tế- K26 Tiểu luận: Phân tích Định lượng Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán -80.000 15 Họ tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26 Tiểu luận: Phân tích Định lượng Quản trị ... lượng Các yếu tố thuộc lượng thông tin xử lý chế biến khoa học phân tích định lượng Như vậy, phân tích định lượng việc nghiên cứu giải khoa học việc định quản trị Nguyên liệu phân tích định lượng...
 • 29
 • 627
 • 9

Thuyết trình phân tích định giá cổ phiếu

Thuyết trình phân tích định giá cổ phiếu
... 0,045 Định giá cổ phiếu theo mô hình FCFF • Tính • Tính theo giá trị sổ sách (giá cổ phiếu tính theo mệnh giá) :  WACC= 0,7 x 9% + 0,3 x 4,3% = 7,6% • Tính theo giá trị thị trường (giá cổ phiếu ... sở hữu= Giá trị công ty – Giá trị khoản nợ • Bước 3: Giá trị cổ phần = Vốn chủ sở hữu/Tổng số cổ phiếu lưu hành Định giá cổ phiếu theo mô hình FCFF • Xác định WACC Tính • Lãi suất trái phiếu ... dung trình bày • Định giá trị cổ phiếu theo phương pháp FCFF • Khái quát hai dạng định đầu tư • Tập hợp kết định giá theo mô hình DDM, FCFE, FCFF P/E • Giải thích định có mua hay không mua cổ phiếu...
 • 21
 • 479
 • 0

Bài giảng thị trường chứng khoán phần 5 định giá trái phiếu và cổ phiếu

Bài giảng thị trường chứng khoán phần 5  định giá trái phiếu và cổ phiếu
... cách định giá trái phiếu vĩnh cửu Giả sử mua trái phiếu hưởng lãi 50 $/năm khoảng thời gian vô hạn bạn đòi hỏi tỷ suất lợi nhuận đầu tư 12% Định giá trái phiếu này? Giải: Giá trái phiếu giá toàn ... nhiêu, định giá vào ngày 20/6/2011 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Giải: Lãi trái phiếu hàng năm hưởng là: I = 100.000 * (8 ,5% ) = 8 .50 0 $ Nếu định giá vào ngày 20/6/2011 trái phiếu hưởng kỳ lãi, kỳ 8 .50 0 ... thứ xác định mô hình Gordon: D5 (1 + g ) 53 .52 9(1 + 5% ) FV ( P2 ) = = = 624 .50 0$ (ke − g ) 14% − 5% Hiện giá dòng tiền thứ từ năm thứ trở là: 624 .50 0 P2 = = 324.3 45$ (1 + 14%) Vậy giá cổ phiếu: ...
 • 27
 • 249
 • 1

Đề cương tiểu luận phân tích đánh giá mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Đề cương tiểu luận phân tích đánh giá mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
... I: HÌNH THỨC CHỦ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ DỰ ÁN I TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH CHỦ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP QLDA Đây hình quản dự án chủ đầu tự thực dự án (tự sản xuất, tự xây dựng, tự tổ chức giám ... chủ đầu có đủ lực chuyên môn kỹ kinh nghiệm quản dự án Để quản chủ đầu lập sử dụng máy có lực chuyên môn mà không cần lập ban quản dự án - Là hình thức chủ đầu có đủ lực quản ... dự án theo quy định pháp luật tự trực tiếp quản công việc dự án, có dạng sau đây: Không lập thành ban quản dự án: Chủ đầu sử dụng máy có để trực tiếp tổ chức quản thực dự án hình...
 • 20
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận phân tích định lượng trong kinh doanhtiểu luận phân tích đánh giá thực trạng nguồn lực tài chính của doanh nghiệptiểu luận phân tích đánh giá thực trạng nguồn lực tài chínhtieu luan phan tich dinh luong trong quan triứng dụng các mô hình trong phân tích định giá cổ phiếu acbcác phương pháp phân tích định giá cổ phiếutiểu luận phân tích và định giá cổ phiếutiểu luận phân tích và định giá cổ phiếu công ty cổ phần đại thiện lộcphân tích và định giá trái phiếutiểu luận phân tích và đánh giá công ty tập đoàn dầu khí anpha asptiểu luận phân tích so sánh đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của đcsvn trước và trong thời kỳ đổi mớitiểu luận phân tích chính sách thuế cơ sở pháp lý cho việc chống chuyển giá của cơ quan thuế tại việt namtiểu luận phân tích chính sách thuế chủ đề đề xuất một số biện pháp chống chuyển giá ở việt namtài liệu tiểu luận phân tích và thẩm định dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ internet ppttiểu luận phân tích môi trường kinh doanh của công ty hoang anh gia lai8 KH HOI THI TIM HIEU BAC HOĐề kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh khối 8 lần 1 kì 1 kèm file ngheUnit 12. MusicUnit 4. Special educationNghiên cứu mô hình phân cụm có thứ bậc của các đồ thị dữ liệu (tt)Unit 3. Ways of socialisingHOÀN THIỆN CÔNG tác HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NGUỒN vốn NGÂN SÁCH NHÀ nước đầu tư xây DỰNG kết cấu hạ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG bộ TRÊN địa bàn HUYỆN QUẢNG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾẢnh hưởng của thức ăn đến sinh trưởng và phát triển của cá ong bầu rhynchopelates oxyrhynchus (temminck schlegel, 1842) giai đoạn nuôi vỗ tại thừa thiên huếẢnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống và việc làm của người dân tại huyện triệu phong, tỉnh quảng trịCÁC ỨNG DỤNG vật lý TRONG các LĨNH vực NÔNG lâm NGƯ NGHIÊPĐánh giá khả năng hấp thụ CO2 của rừng trồng tại công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp ba tơ – tỉnh quảng ngãiĐánh giá khả năng sản xuất của đà điểu sinh sản trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp tại trung tâm giống đà điểu khatoco quảng namĐánh giá khả năng sinh sản của lợn nái lai f1 (landrace × yorkshire) phối với tinh đực duroc tại trại nhật minh của công ty cổ phần CP việt nam thuộc thôn hòn lay, xã khánh hiệp, huyện khánh vĩnh, tĩnh khánh hòaTìm hiểu tình hình nuôi và dịch bệnh trên cá trắm cỏ (ctenopharyngodon idellus) nuôi lồng tại xã quảng thái, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huếTình hình sử dụng nguồn thức ăn trong chăn nuôi tại ba xã cam thủy, cam an, cam thanh, huyện cam lộ, tỉnh quảng trịBài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxitAir Minima lslidedizerBài giảng TỔNG QUAN về MARKETINGGÁI án PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN