BIA BAO CAO TOT NGHIEP CHUYÊN NGÀNH TRẮC ĐỊA

Báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành marketing

Báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành marketing
... chất kênh Marketing Từ định nghĩa kênh Marketing rút số ý chất kênh Marketing Qua ta phân biệt cách rõ ràng kênh Marketing kênh phân phối vật chất Trước hết, kênh Marketing tồn bên doanh nghiệp, ... doanh nghiệp để quản lý hoạt động phân phối sản phẩm nhằm đạt mục tiêu doanh nghiệp thị trường Một cách tổng quát, kênh Marketing tập hợp doanh nghiệp cá nhân độc lập phụ thuộc lẫn mà qua doanh nghiệp ... luận chung kênh Marketing I/ Khái niệm, chất, vai trò kênh Marketing Khái niệm kênh Marketing Hiện nay, có nhiều quan điểm khác kênh Marketing: *Đối với người sản xuất: kênh Marketing hình thức...
 • 54
 • 488
 • 0

hướng dẫn báo cáo thực tập và viết báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

hướng dẫn báo cáo thực tập và viết báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
... thúc trình thực tập, SV viết báo cáo thực tập tốt nghiệp để đánh giá kiến thức kỹ SV thu thập qua trình thực tập Báo cáo thực tập tốt nghiệp sản phẩm khoa học SV sau trình thực tập hướng dẫn giám ... thực tập tốt nghiệp Trang 4.1 Hướng dẫn kết cấu báo cáo thực tập tốt nghiệp a) Đối với đề tài có nội dung gắn liền đơn vị thực tập, kết cấu báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm phần sau:  Trang ... giá thực tập tốt nghiệp 5.1 Giáo viên hướng dẫn đánh giá: (10 điểm) Quá trình thực tập đánh giá qua nội dung sau:  Đánh giá thái độ, ý thức thực tập: điểm  Đánh giá báo cáo thực tập tốt nghiệp...
 • 10
 • 260
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhân lực công ty cổ phần vận tải và đầu tư thương mại trường an

Báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhân lực công ty cổ phần vận tải và đầu tư thương mại trường an
... PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN 1.1.Sự hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Vận tải và Đầu thương mại Trường An - Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải ... hình nhân sự của công ty Cổ phần Vận tải và Đầu thương mại Trường An ……………………………………………………………………… … Bảng 1.3 Tình hình thu nhập của công ty Cổ phần Vận tải và Đầu thương ... thang lương, bảng lương của cán bộ công nhân viên tại công ty Cổ phần Vận tải và Đầu thương mại Trường An ……………………………………….16 Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty Vận tải...
 • 33
 • 142
 • 0

bao cao tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

bao cao tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
... máy kế toán Công ty Cổ phần xây dựng 668 KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán tổng hợp fggfhfh Kế toán TSCĐ vật tư Thủ quỹ SVTH: NGUYỄN VĂN DŨNG_LỚP D9LTKT6 Kế toán tiền mặt, ngân hàng, kế toán lương Kế toán ... với tình hình kế toán công ty Kết cấu nội dung phản ánh tài khoản kế toán thực hiên chế độ kế toán hành Chính sách kế toán: -Kì kế toán: Công ty lập BCTC theo quý năm -Niên độ kế toán : Từ 01/01/N ... ngũ kế toán có trình độ cao ( có đại học chuyên ngành kế toán trở lên ), có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, có tinh thần học hỏi, không ngưng nâng cao tay nghề Bộ máy kế toán...
 • 80
 • 475
 • 0

đồ án tốt nghiệp chuyên ngành trắc địa ảnh trường mỏ địa chất

đồ án tốt nghiệp chuyên ngành trắc địa ảnh trường mỏ địa chất
... th c gi l b cm bin (Sensor) B cm bin cú th l cỏc mỏy chp nh hoc mỏy quột I.1.1.4 - Vt mang Phng tin mang cỏc sensors c gi l vt mang, cú th l mỏy bay, khinh khớ cu, tu thoi hoc v tinh Ngun nng ... o c bc x in t Cỏc quan trc v t v bc x thng c thc hin t mỏy bay, nhng thng c xem nh nhng quan trc a vt lý t mỏy bay nhiu hn l vin Chp nh mỏy bay l dng u tiờn ca vin , v tn ti nh mt phng phỏp c ... gian v cú mt giỏ tr nguyờn hu hn ng vi tng cp sỏng nh s c lu tr mỏy tớnh ( hay cỏc phng tin lu tr khỏc t ng ng) cú th xem trờn mỏy tớnh Quỏ trỡnh chuyn t ỏnh t ng t sang nh s c gi l s hoỏ, bao...
 • 100
 • 1,201
 • 0

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Trắc Địa Ảnh Trường Mỏ Địa Chất pdf

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Trắc Địa Ảnh Trường Mỏ Địa Chất pdf
... th c gi l b cm bin (Sensor) B cm bin cú th l cỏc mỏy chp nh hoc mỏy quột I.1.1.4 - Vt mang Phng tin mang cỏc sensors c gi l vt mang, cú th l mỏy bay, khinh khớ cu, tu thoi hoc v tinh Ngun nng ... o c bc x in t Cỏc quan trc v t v bc x thng c thc hin t mỏy bay, nhng thng c xem nh nhng quan trc a vt lý t mỏy bay nhiu hn l vin Chp nh mỏy bay l dng u tiờn ca vin , v tn ti nh mt phng phỏp c ... gian v cú mt giỏ tr nguyờn hu hn ng vi tng cp sỏng nh s c lu tr mỏy tớnh ( hay cỏc phng tin lu tr khỏc t ng ng) cú th xem trờn mỏy tớnh Quỏ trỡnh chuyn t ỏnh t ng t sang nh s c gi l s hoỏ, bao...
 • 100
 • 479
 • 0

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Trắc Địa Ảnh Trường Mỏ Địa Chấ

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Trắc Địa Ảnh Trường Mỏ Địa Chấ
... không ảnh, giải đoán ảnh , địa chất ảnh Về chất, tính chất vật thể xác định thông Sinh viên Nguyễn Thị Oanh -3- Lớp Cao đẳng Trắc địa B – K49 Đồ án tốt ngh iệp chuyên ngành Trắc Địa Ảnh Trường Mỏ ... vị ảnh vệ tinh từ ảnh đơn……………………………………………………… 80 Sinh viên Nguyễn Thị Oanh - 98 - Lớp Cao đẳng Trắc địa B – K49 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Trắc Địa Ảnh Trường Mỏ Địa Chất Đối với khối ảnh ……………………………………………………………… ... Thị Oanh - 90 - Lớp Cao đẳng Trắc địa B – K49 Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Trắc Địa Ảnh Trường Mỏ Địa Chất I.2.1.1 Ảnh tương tự …………………………… …………………………………………9 I.2.1.2 Ảnh số………………………………… …………………………………………...
 • 16
 • 310
 • 0

DO AN tốt nghiệp chuyên ngành trắc địa : Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính khu vực quận Hà Đông, Hà Nội

DO AN tốt nghiệp chuyên ngành trắc địa : Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính khu vực quận Hà Đông, Hà Nội
... nội dung kiểu thông tin CSDLĐC 2.1.2.1 Nội dung liệu địa sở liệu đất đai gồm sở liệu thành phần: + sở liệu địa + sở liệu quy hoạch + sở liệu đất + sở liệu trạng sử dụng đất + ... + sở liệu chất lượng đất + sở liệu liên quan khác SV: Nguyễn Duy Lợi 24 Lớp: GIS - K56 sở liệu địa thành phần sở liệu đất đai, làm sở để xây dựng sở liệu thành phần khác Dữ liệu địa bao ... DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH KHU VỰC QUẬN HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI 3.1 Mục đích yêu cầu thực nghiệm - Mục đích: thành lập đồ trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/10000 khu vực quận Đông – Nội từ đồ địa chính...
 • 74
 • 580
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp về đề tài địa chất chuyên môn ngành xây dựng

Báo cáo tốt nghiệp về đề tài địa chất chuyên môn ngành xây dựng
... đồ địa hình phạm vi xây dựng với tỷ lệ 1/1500 - Khoan hố khoan.BH3,BH7,BH8, với tổng chiều sâu 116m - Lấy thí nghiệm mẫu đất Dựa vào kết khảo sát địa chất công trình sơ đánh giá đặc điểm địa chất ... thi công công trình Địa tầng tính chất lý đất đá Dựa vào kết khoan khảo sát, kết thí nghiệm phòng thí nghiệm trờng, địa tầng khu xây dựng đợc chia thành lớp Để đánh giá tính chất biến dạng đất ... Chuyờn Mụn õy tụi xin chõn cam n Ts.Tụ Xuõn Vu thầy cô Bộ môn Địa chất Công trình bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Chơng I Đánh Giá Điều Kiện Địa Chất Công Trình SV: Nguyn Trng Trng -2- Lp: CCT-KTB -...
 • 60
 • 238
 • 0

báo cáo tốt nghiệp chuyên đề kế toán thanh toán.doc

báo cáo tốt nghiệp chuyên đề kế toán thanh toán.doc
... máy kế toán: 1.3.2.1 Sơ đồ tổ chức: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN SVTH: Trần Thị Thương TỔNG HỢP KẾ TOÁN THANH TOÁN KẾ TOÁN VẬT TƯ THỦ QUỸ Trang:9 Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp ... CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN: 1.3.1 Tình hình tổ chức công tác kế toán công ty: 1.3.1.1 Chế độ kế toán áp dụng công ty: Áp dụng hệ thống chứng từ kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép kế toán VNĐ áp ... PHÁT SINH BÁO CÁO KẾ TOÁN Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi định kỳ cuối kỳ Quan hệ đối chiếu SVTH: Trần Thị Thương Trang:8 Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: Phan Như Bích TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO...
 • 26
 • 1,138
 • 7

Báo cáo tốt nghiệp chuyên đề tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Báo cáo tốt nghiệp chuyên đề tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
... vấn đề nghiên cứu 3.1 Những vấn đề chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 3.1.1 Khái niệm lý luận chung tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 3.1.1.1 Chi phí sản ... kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm 3.1.1.4 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Các sở để xác định đối tượng hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính ... phản ánh chi phí Nội dung: TK154 tập hợp toàn chi phí sản xuất kỳ theo ngành sản xuất, nơi phát sinh chi phí, loại sản phẩm, chi tiết sản phẩm Bên nợ: Tập hợp chi phí sản xuất kỳ: chi phí nguyên...
 • 64
 • 344
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp - Chuyên đề cuối khóa

Báo cáo tốt nghiệp - Chuyên đề cuối khóa
... đây: Nguyễn Thị Liễu - K8b Kế toán - Khoa kinh tế & quản trị kinh doanh - Viện đại học mở Hà nội Báo cáo thực tập - Sổ tài sản; - Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm, hàng hoá; - Thẻ (ở kho vật liệu, ... - Sổ chi phí sản xuất kinh doanh; - Thẻ tính giá thành sản phẩm; - Sổ chi tiết thành phẩm; - Sổ chi tiết bán hàng - Sổ chi tiết tiền gửi, tiền vay - Sổ chi tiết toán với nguời mua, ngời bán - ... phát sinh Nguyễn Thị Liễu - K8b Kế toán - Khoa kinh tế & quản trị kinh doanh - Viện đại học mở Hà nội Báo cáo tài Báo cáo thực tập Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối kỳ Quan hệ đối chiếu Hệ thống tài...
 • 14
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành kế toáncách làm báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành kế toánbáo cáo tốt nghiệp chuyên ngành marketingbáo cáo tốt nghiệp chuyên ngành quản trị văn phòngbáo cáo tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanhbáo cáo tốt nghiệp chuyên ngành kế toán tiền lươngbáo cáo tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tinbáo cáo tốt nghiệp chuyên ngành kinh tếmẫu báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành kế toánbáo cáo tốt nghiệp chuyên ngành luậtbáo cáo tốt nghiệp chuyên ngành môi trườngbáo cáo tốt nghiệp chuyên ngành tài chính doanh nghiệpbáo cáo tốt nghiệp chuyên ngành tài chínhbáo cáo tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàngbáo cáo tốt nghiệp chuyên ngành thú yĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây