GIÁO TRÌNH HỌC TIN HỌC

Giáo trình Word - Tin học cơ sở V2.0

Giáo trình Word - Tin học cơ sở V2.0
... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường học Bách Đại 3.1.1 Giới thiệu trình soạn thảo văn Winword  Giao diện Winword Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường học Bách ... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường học Bách Đại 3.1.1 Giới thiệu trình soạn thảo văn Winword  Cửa sổ soạn thảo văn Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường học ... Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 17 học Bách Đại 3.1.5 Bài thực hành 3.1 Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 18 học Bách Đại Nội dung trình bày 3.1 Căn Winword...
 • 101
 • 323
 • 2

Giáo trình Powerpoint - Tin học cơ sở V2.0

Giáo trình Powerpoint - Tin học cơ sở V2.0
... sửa kích thước Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 31 31 Câu hỏi Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 32 ... số Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 39 39 5.3.2 Hiệu ứng tạo âm slide Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa ... Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 41 41 5.3.2 Hiệu ứng tạo đoạn phim slide Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách...
 • 66
 • 340
 • 3

Giáo trình Internet - Tin học cơ sở V2.0

Giáo trình Internet - Tin học cơ sở V2.0
... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 22 Tìm kiếm thông tin với Google (tiếp) Trang hiển thị kết tìm kiếm Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - ... virus Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 40 Phần mềm diệt virus BKAV (tiếp) Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa ... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 31 Giao diện Yahoo! Mail (tiếp) Thư có tệp tin đính kèm Thư đọc Thư đọc Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin...
 • 42
 • 250
 • 1

Giáo trình Windows - Tin học cơ sở V2.0

Giáo trình Windows - Tin học cơ sở V2.0
... phím Alt-Tab hợp phím Alt-Tab Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 27 Câu hỏi Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách ... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 50 a Mở sọt rác  Xem đối tượng bị xóa chứa sọt rác Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách ... Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 40 b Hiển thị tệp tin thư mục Chọn Chọn nút nút Views Views Titles Thumbnails List Bài giảng Tin học sở - Khoa Công...
 • 92
 • 222
 • 0

Giáo trình Flash - Tin học cơ sở V2.0

Giáo trình Flash - Tin học cơ sở V2.0
... Projector) Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 30 học Bách Đại Cấu hình cho loại định dạng Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 31 học Bách Đại Các định ... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 45 học Bách Đại Ví dụ Free Transform Tool  Xoay Làm méo  Xô nghiêng Bẻ cong Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 46 học ... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường 12 học Bách Đại Không gian làm việc Flash (4)  Vùng thiết kế  Nơi đặt xếp đối tượng cần thiết kế cho chương trình Bài giảng Tin học sở - Khoa...
 • 204
 • 382
 • 8

Giáo trình Excel Tin học A

Giáo trình Excel Tin học A
... dạng Từ trình đơn Format Menu chọn lệnh Paragraph  Trong hộp thoại Paragraph chọn trang Indents and Spacing Các chức quy đònh hộp thoại Paragraph :  Mục chọn Aligment quy đònh cách canh lề cho ... soạn thảo (Text Area) Thanh trình đơn (Menu Bar) Thanh (Scroll Bar) Thanh công cụ vẽ đồ hoạ Thanh (Standard Bar) công  Tin học ứng dụng cụ chuẩn Chế độ hiển thò văn (View) 2000  Trang Gv: Nguyễn ... đoạn  Mục chọn Tab quy đònh cách mốc dừng cho văn  Tin học ứng dụng 2000  Trang 13 Giáo trình Excel 2000  Gv: Nguyễn Tấn Long Excel  Trang Line and Page Breaks có l a chọn sau :  Mục chọn...
 • 16
 • 259
 • 1

Giáo trình Internet - Tin học cơ sở Version 2

Giáo trình Internet - Tin học cơ sở Version 2
... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 22 Tìm kiếm thông tin với Google (tiếp) Trang hiển thị kết tìm kiếm Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - ... virus Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 40 Phần mềm diệt virus BKAV (tiếp) Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa ... giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 31 Giao diện Yahoo! Mail (tiếp) Thư có tệp tin đính kèm Thư đọc Thư đọc Bài giảng Tin học sở - Khoa Công nghệ thông tin...
 • 42
 • 226
 • 2

Tài liệu Giáo trình môn tin học ppt

Tài liệu Giáo trình môn tin học ppt
... Khoa Cụng ngh Thụng tin Trng H Bỏch Khoa Tp.HCM Mụn : Tin hc Chng : Th hin d liu mỏy tớnh s Slide 68 34 Hin th ca s thụng tin v file/th mc Qui trỡnh lm hin th ca s thụng tin th mc/file nh sau ... Cụng ngh Thụng tin Trng H Bỏch Khoa Tp.HCM Mụn : Tin hc Chng 4: Qui trỡnh thit k trc quan giao din ca ng dng Slide 95 Ca s ng VB Khoa Cụng ngh Thụng tin Trng H Bỏch Khoa Tp.HCM Mụn : Tin hc Chng ... cu buụn bỏn v trao i tin t Bn tớnh tay abacus l dng s khai ca mỏy tớnh n v n v Mụn : Tin hc Chng 1: Phng phỏp gii quyt bi toỏn bng mỏy tớnh s Slide 11 Khoa Cụng ngh Thụng tin Trng H Bỏch Khoa...
 • 176
 • 336
 • 2

giáo trình virus tin học

giáo trình virus tin học
... chơng trình gián đoạn vài ngày để backup liệu format lại đĩa, file tự nhiên tăng kích thớc gây hoang mang Đó cha kể đến đổ lỗi cho virus tin học thiếu hiểu biết Mặt khác, virus tin học nghĩa virus ... liên lạc tác giả: Ngô Anh Vũ Trung tâm CESAIS Ban tin học 17 Phạm Ngọc Thạch Q.3 TP Hồ Chí Minh Giới thiệu tổng quát virus tin học I - Virus Tin Học Trojan Horse Luật pháp nớc có chỗ không đồng ... Đầu tiên, virus tin học bắt đầu máy lớn nh CREEPER (1970, RABBIT (1974), ANIMAL (1980) Sau bắt đầu xuất máy PC Đã có số tài liệu cho virus tin học PC năm 1987, nhiên điều không đợc chắn virus Brain...
 • 179
 • 194
 • 0

giáo trình về tin học văn phòng căn bản

giáo trình về tin học văn phòng căn bản
... 29 Giáo trình Tin học văn phòng Nguyên Đàm Võ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Email: cntt.cdndq@gmail.com Trang 30 Giáo trình Tin học văn phòng Nguyên Đàm Võ BÀI 3: LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG VĂN BẢN ... THÔNG TIN Email: cntt.cdndq@gmail.com Trang 15 Giáo trình Tin học văn phòng Nguyên Đàm Võ BÀI 2: CÁC KỸ NĂNG ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Nhập văn bao gồm thao tác để gõ văn lên tài liệu Còn định dạng văn ... THÔNG TIN Email: cntt.cdndq@gmail.com Trang Giáo trình Tin học văn phòng Nguyên Đàm Võ SOẠN THẢO CƠ BẢN 2.1 Nhập văn Nhập văn khâu qui trình soạn thảo tài liệu, bạn tiếp cận nhiều tính nhập văn...
 • 110
 • 560
 • 0

giáo trình môn tin học căn bản - đỗ thanh liên ngân

giáo trình môn tin học căn bản - đỗ thanh liên ngân
... hnh Tin hc cn bn Nhúm tỏc gi Giỏo trỡnh Tin hc cn bn Chng 1: THễNG TIN V X Lí THễNG TIN CHNG 1: THễNG TIN V X Lí THễNG TIN - oOo - 1.1 THễNG TIN 1.1.1 Khỏi nim v thụng tin Khỏi nim thụng tin ... phõn l : Giỏo trỡnh Tin hc cn bn Trang Chng 1: THễNG TIN V X Lí THễNG TIN v trớ du chm cỏch S nh phõn : 1 1 S v trớ : Tr v trớ : 24 23 22 H 10 l : 16 1 -1 -2 21 20 2-1 2-2 0.5 0.25 nh vy: 11101.11(2) ... (ký t rng) - 31 : 31 ký t iu khin 32 - 47 : cỏc du trng SP (space) ! # $ % & ( ) * + , - / 48 - 57 : ký s t n 58 - 64 : cỏc du : ; < = > ? @ 65 - 90 : cỏc ch in hoa t A n Z 91 - 96 : cỏc du...
 • 173
 • 463
 • 0

GIÁO TRÌNH môn TIN học căn bản đh cần THƠ

GIÁO TRÌNH môn TIN học căn bản đh cần THƠ
... hnh Tin hc cn bn Nhúm tỏc gi Giỏo trỡnh Tin hc cn bn Chng 1: THễNG TIN V X Lí THễNG TIN CHNG 1: THễNG TIN V X Lí THễNG TIN - oOo - 1.1 THễNG TIN 1.1.1 Khỏi nim v thụng tin Khỏi nim thụng tin ... TP TIN 4.2.1 M tin/ th mc: Cú ba cỏch thc hin : Cỏch 1: D_Click lờn biu tng ca tin/ th mc Cỏch 2: R_Click lờn biu tng ca tin/ th mc v chn mc Open Cỏch 3: Chn tin/ th mc v nhn phớm Enter Nu tin ... lý thụng tin 1.1.4 X lý thụng tin bng mỏy tớnh in t Thụng tin l kt qu bao gm nhiu quỏ trỡnh x lý cỏc d liu v thụng tin cú th tr thnh d liu mi theo mt quỏ trỡnh x lý d liu khỏc to thụng tin mi...
 • 43
 • 145
 • 0

giao trinh ccA tin hoc

giao trinh ccA tin hoc
... tượng Click vào đối tượng Đối tượng chọn sáng lên để phân biệt với đối tượng khác Giao trinh A chọn, Giao trinh B Giao trinh XP không chọn b Sử dụng đối tượng Double Click đối tượng Khi cửa sổ chương ... tác tập tin  Tạo tập tin: Chon menu File -> New -> OK Ctrl_N chọn  Mở tập tin: Chọn menu File -> Open Ctrl_O chọn  Đóng tập tin: Chon menu File -> Close Ctrl_F4 chọn Lưu tập tin: Chọn ... thông tin làm Tính đặc biệt hữu ích bạn muốn chèn thông tin tên, tuổi, đòa chỉ…trong danh sách để gởi thư mời, thư cám ơn… Để làm việc bạn phải có hai tập tin riêng biệt trước trộn với Tập tin...
 • 96
 • 129
 • 0

Xem thêm