BÀI GIẢNG MẠNG INTERNET và GIAO THỨC TCP IP

Mạng máy tính - Internet va Giao thức TCP/IP

Mạng máy tính - Internet va Giao thức TCP/IP
... Nội dung  Liên mạng Internet     Bộ giao thức TCP/IP Giao thức IP       Liên mạng Internet Địa IP Phân lớp địa IP Cách biểu diễn địa IP Các địa IP đặc biệt: đ/c mạng, đ/c broadcast, ... Mỗi mạng vật lý phải quy định địa mạng Ví dụ: liên mạng gồm mạng nối qua Router Copyright © 2006, HaiVD Internet      Kết nối tất mạng liên mạng toàn cầu tạo thành mạng Internet Một mạng ... HaiVD Bộ giao thức TCP/IP TCP/IP giao thức để kết nối liên mạng Internet Application Layer Presentation Layer Application Layer Session Layer Transport Layer Transport Layer Network Layer Internet...
 • 7
 • 276
 • 3

bài tập về internet giao thức mạng

bài tập về internet và giao thức mạng
... dụ: 1.1, 1.1.1 1.1.1.a,… Các công thức phải ghi số thứ tự sát lề phải Mỗi trang phải có phần Header Footer Header: Phía trái ghi: Bài tập nhóm Internet giao thức - - - - Phía phải ghi: Chương ... làm lại trừ 40%) Bài tập phải nộp hạn, sai hạn trừ điểm/ngày Không nhận sau hạn tuần Không làm tập sinh viên nhận điểm không dự thi Nghiêm cấm sinh viên muộn, vào khu vực học tập lớp khác học ... FACULTY OF TELECOMMUNICATIONS Telecommunications Networks Division Bộ môn Mạng viễn thông Trang in chuẩn - Định dạng giấy: Bài tập nhóm viết khổ giấy A4 (định dạng chuẩn (page setup) tham khảo sau:...
 • 4
 • 681
 • 4

Mô hình bảo mật thông tin cho các mạng máy tính giao thức TCP IP giải pháp bảo mật ở các tầng khác nhau

Mô hình bảo mật thông tin cho các mạng máy tính  giao thức TCP IP và giải pháp bảo mật ở các tầng khác nhau
... nghiên cứu hình bảo mật thông tin cho mạng máy tính Quyển 2A: Giao thức TCP/ IP giải pháp bảo mật tầng khác Chủ trì nhóm nghiên cứu: ThS Đặng Hoà MụC LụC Phần I- Giao thức Mạng TCP/ IP Chơng Giới ... 10 102 Hình 1.1 Sự tăng Internet Chơng Cấu trúc phân tầng hình TCP/ IP 2.1 Cấu trúc hình TCP/ IP Trong văn thức chuẩn hoá việc miêu tả hình TCP/ IP nh hình gồm tầng, hình TCP/ IP thờng ... phép máy sử dụng TCP/ IP giao tiếp với máy có địa toàn mạng, mạng máy tính lớn nh mạng toàn cầu Bộ giao thức TCP/ IP chuẩn hoá giao thức tầng hớng đến tính ổn định, dễ sử dụng cho dịch vụ mạng...
 • 98
 • 437
 • 1

Mạng internet giao thức

Mạng internet và giao thức
... Telecommunications Interface: 0.0.0.0 - 0x2 Internet Address Physical Address 206.38.190.192 00-01-4a-c2-40-ab Type static Interface: 192.168.1.3 - 0x3 Internet Address Physical Address 192.168.1.1 ... University of Technology B Destination Faculty of Electronics and Telecommunications 8/2006 Chu Internet protocol (IP) IP packet header: ti a 20 byte, trng option khụng quỏ 40 byte 16 19 24 Version ... Protocol Header Checksum Source IP Address Destination IP Address Options Padding Version: IPv4 Internet Header Length (IHL): di IP header tớnh theo 32 bit/word Type of Service (ToS): Mc u tiờn...
 • 53
 • 200
 • 0

Mạng máy tính giao thức TCP-IP

Mạng máy tính và giao thức TCP-IP
... sử dụng mạng lưu trữ tập tin máy chủ 12 Một máy dịch vụ in máy tính, quản lý nhiều máy in, máy dịch vụ mạng máy tính quản lý luồng thông tin mạng Một máy dịch vụ sở liệu hệ thống máy tính xử ... cho mạng Dựa vào cách mà máy tính nối vào mạng cách mà chúng tương tác với mạng với nhau, mạng máy tính chia làm ba mô sau: 1.2.1 Mô hình trạm – chủ (client – server) Các máy trạm nối với máy ... máy tính kết nối với mạng lưới có TCP/IP, xử lý tập tin máy tính khác mạng lưới với mình, máy tính dùng hệ điều hành (nếu máy tính cho phép truy cập máy tính khác, dùng giao thức FTP) Hiện thị...
 • 95
 • 240
 • 0

Bài giảng mạng máy tính giao thức định tuyến

Bài giảng mạng máy tính giao thức định tuyến
... cần điều khiển: định tuyến lưu lượng chủ thể thực định tuyến qua mạng • Intra-AS: không cần định sách Tính mở rộng: • Định tuyến phân cấp giảm kích thước bảng lưu lượng định tuyến Hiệu năng: ... bảng định tuyến cách lấy thông tin từ thông điệp đáp ứng (RIP response messages) ❍ response messages chứa danh sách distance vectors ❒ Khi tìm thấy tuyến ngắn hơn, thay giá trị cũ bảng định tuyến ... tin định tuyến đến D qua R2 ❍ Khoảng cách tăng lên (2+1) ❍ Một distance vector lại gửi đến R2 D … D R1 ? R2 R3 Network Đếm vô hạn (Count to Infinity) (5/7) ❒ R2 cập nhật bảng định tuyến với tuyến...
 • 58
 • 65
 • 0

Bài giảng mạng máy tính giao thức IP

Bài giảng mạng máy tính giao thức IP
... ICMP ❍ Môi goi lăp lai lân Giao thức IP 4-47 Vi du Giao thức IP 4-48 NỘI DUNG ❒ Vị trí Internet Protocol ❒ Định dạng Datagram ❒ Địa IPv4 ❒ ICMP ❒ IPv6 Giao thức IP 4-49 IPv6 ❒ Động lực : Kho ñịa ... =0 =370 Giao thức IP 4-7 NỘI DUNG ❒ Vị trí Internet Protocol ❒ Định dạng Datagram ❒ Địa IPv4 ❒ ICMP ❒ IPv6 Giao thức IP 4-8 Địa IP ❒ Địa IP: ❍ danh ñịnh vị trí có 32-bit cho host cổng giao tiếp ... Internet Protocol ❒ Định dạng Datagram ❒ Địa IPv4 ❒ ICMP ❒ IPv6 Giao thức IP 4-2 Vị trí IP IP giao thức thực chức lớp mạng (lớp Internet) mô hình TCP /IP Transport layer: TCP, UDP Network layer...
 • 60
 • 72
 • 0

Ghéo nối mạng Lan bằng giao thức TCP/IP

Ghéo nối mạng Lan bằng giao thức TCP/IP
... Transport Network Data Link Physical Giao thức Tầng ứng dụng Trình diễn Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức Tầng Phiên Giao vận Mạng Liên kết liệu Vật lý Đờng truyền ... 1.5.2 Giao diện nối kết Hình 1- 12 cho ví dụ kết nối mạng SN l, SN2, SN3 SN4 nhờ giao diện nối kết G1 , G2, G3 G4 Ta xem mạng nối kết nh mạng gồm nút mạng giao diện nối kết G1, G2, G3, G4 đợc nối ... cảm ơn ! ghép nối mạng lan giao thức tcp/ip CHơNG I Tìm hiểu Về MạNG CụC Bộ (LAN) Và NHU CầU GHéP NốI CHúNG 1.1 Giới thiệu mạng máy tính Về bản, mạng máy tính số máy tính đợc kết nối với theo...
 • 45
 • 356
 • 1

Ghép nối các mạng LAN bằng giao thức TCP IP.

Ghép nối các mạng LAN bằng giao thức TCP IP.
... ơn ! ghép nối mạng lan giao thức tcp/ ip CHơNG I Tìm hiểu Về MạNG CụC Bộ (LAN) Và NHU CầU GHéP NốI CHúNG 1.1 Giới thiệu mạng máy tính Về bản, mạng máy tính số máy tính đợc kết nối với theo cách ... Transport Network Data Link Physical Giao thức Tầng ứng dụng Trình diễn Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức Tầng Phiên Giao vận Mạng Liên kết liệu Vật lý Đờng truyền ... quan trọng mạng LAN việc ghép nối chúng thành mạng đa dịch vụ Trong đợt làm đồ án này, dới hớng dẫn, động viên thầy giáo Nguyễn Khắc Hng, em chọn đề tài "Ghép nối mạng LAN giao thức TCP/ IP" Đây...
 • 45
 • 416
 • 1

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆTRUYỀN THOẠI QUA INTERNET SỬDỤNG GIAO THỨC TCP/IP (VOIP)

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆTRUYỀN THOẠI QUA INTERNET SỬDỤNG GIAO THỨC TCP/IP (VOIP)
... 1.3 CÁC GIAO THỨC TRONG TCP/IP Kiến trúc mạng TCP/IP định nghĩa cặp giao thức truyền thông tương ứng với tầng lớp hệ thống khác Giao thức tầng n Layer n Giao thức tầng Layer Layer Giao thức tầng ... trúc TCP/IP xây dựng dựa giao thức Internet, giao thức theo kiểu không định hướng, hoạt động tầng Internet cấu hình phân tầng TCP/IP Những dịch vụ cung cấp sử dụng với giao thức UDP với giao thức ... Transfer Protocol Giao thức truyền siêu văn IETF Internet Engineering Task Force IP Internet Protocol Giao thức Internet IPX Internetwork Protocol Exchange Chuyển đổi giao thức Internetwork IRQ...
 • 95
 • 182
 • 0

Ghép nối mạng LAN bằng giao thức TCP/IP

Ghép nối mạng LAN bằng giao thức TCP/IP
... đây: Giao thức application Tầng Presentation Sesssion Transport Network Data Link Physical Giao thức Tầng ứng dụng Trình diễn Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức ... ơn ! ghép nối mạng lan giao thức tcp/ip Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHơNG I Tìm hiểu Về MạNG CụC Bộ (LAN) Và NHU CầU GHéP NốI CHúNG 1.1 Giới thiệu mạng ... quan trọng mạng LAN việc ghép nối chúng thành mạng đa dịch vụ Trong đợt làm đồ án này, dới hớng dẫn, động viên thầy giáo Nguyễn Khắc Hng, em chọn đề tài "Ghép nối mạng LAN giao thức TCP/IP" Đây...
 • 45
 • 347
 • 0

ghép nối các mạng lan bằng giao thức tcp/ip

ghép nối các mạng lan bằng giao thức tcp/ip
... ơn ! ghép nối mạng lan giao thức tcp/ip CHơNG I Tìm hiểu Về MạNG CụC Bộ (LAN) Và NHU CầU GHéP NốI CHúNG 1.1 Giới thiệu mạng máy tính Về bản, mạng máy tính số máy tính đợc kết nối với theo cách ... Transport Network Data Link Physical Giao thức Tầng ứng dụng Trình diễn Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức Tầng Giao thức Tầng Phiên Giao vận Mạng Liên kết liệu Vật lý Đờng truyền ... quan trọng mạng LAN việc ghép nối chúng thành mạng đa dịch vụ Trong đợt làm đồ án này, dới hớng dẫn, động viên thầy giáo Nguyễn Khắc Hng, em chọn đề tài "Ghép nối mạng LAN giao thức TCP/IP" Đây...
 • 45
 • 149
 • 0

BÀI GIẢNG MẠNG & TRUYỀN THÔNG (ThS.Nguyễn Văn Chức) - Chương 4. Giao thức TCP/IP mạng Internet doc

BÀI GIẢNG MẠNG & TRUYỀN THÔNG (ThS.Nguyễn Văn Chức) - Chương 4. Giao thức TCP/IP và mạng Internet doc
... Chng Giao thc TCP/IP v mng Internet 4.1 H giao thc TCP/IP Cỏc giao thc ca mụ hỡnh TCP/IP - TCP (Transmission Control Protocol): Giao thc hng kt ni cung cp dch v truyn thụng tin tng - IP (Internet ... Vn Chc Chng Giao thc TCP/IP v mng Internet 4.1 H giao thc TCP/IP Mụ hỡnh TCP/IP: Mụ hỡnh TCP/IP c phõn lm tng Tng ng dng (Application Layer) Tng giao (Transport Layer) Tng Internet (Internet Layer) ... ARP Ethernet Internet Protocol Token Ring Token Bus FDDI Chng Giao thc TCP/IP v mng Internet 4.1 H giao thc TCP/IP Cỏc giao thc ca mụ hỡnh TCP/IP - FTP (File Transfer Protocol): Giao thc truyn...
 • 29
 • 208
 • 0

BÀI GIẢNG MẠNG & TRUYỀN THÔNG (ThS.Nguyễn Văn Chức) - Chương 4. Giao thức TCP/IP mạng Internet (tt) pdf

BÀI GIẢNG MẠNG & TRUYỀN THÔNG (ThS.Nguyễn Văn Chức) - Chương 4. Giao thức TCP/IP và mạng Internet (tt) pdf
... mng Internet Simple Network Management Protocol (SNMP) Giao thức quản trị mạng cung cấp phơng thức liên lạc manager, đối tợng đợc quản trị v agent Giao thức quản trị mạng ci đặt giao thức TCP/IP ... Chng Giao thc TCP/IP v mng Internet H giao thc TCP/IP Giao thc IP v TCP Cỏc dch v c bn ca mng Thc hnh lp rỏp v ci t mng ngang hng ThS.Nguyn Vn Chc Chng Giao thc TCP/IP v mng Internet 4.3 Cỏc ... 12 Chng Giao thc TCP/IP v mng Internet Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) L giao thức sử dụng cho việc trao đổi th điện tử ngời dùng mạng Chỉ cách thức hệ thống phân phát mail chuyển thông điệp...
 • 16
 • 258
 • 0

Xem thêm