BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ INTERNET TCP IP địa CHỈ IP

Bài giảng công nghệ Internet, TCP/IP, Địa chỉ IP pdf

Bài giảng công nghệ Internet, TCP/IP, Địa chỉ IP pdf
... hệ thống địa IP chia loại địa chỉ: Địa IPv4  Địa IPv6 Trên thực tế nguồn tài nguyên địa IPv4 dần cạn kiệt, địa IPv6 giải pháp nhằm dần thay cho địa IPv4 Tại Việt Nam sử dụng loại địa IPv4 với ... cho địa IPv6 Cấu trúc địa IP Địa IPv4 cấu tạo 32 bit chia làm octet, octet chiếm bit  Địa IP cấu tạo phần là: – – Network ID (Địa mạng) Host ID (Địa host) Network ID Host ID Cấu trúc địa IP ... thống địa IP (32 bit) để "định vị" máy tính liên kết với Hệ thống địa thiết kế mềm dẻo qua phân lớp Có lớp địa IP : A, B, C, D, E Sự khác lớp địa khả tổ chức cấu trúc Địa IP Cấu trúc địa IP Trong...
 • 123
 • 424
 • 0

Bài giảng Công nghệ Internet , TCP/IP, Địa chỉ IP docx

Bài giảng Công nghệ Internet , TCP/IP, Địa chỉ IP docx
... Địa IP Cấu trúc địa IP Trong hệ thống địa IP chia loại địa chỉ: Địa IPv4  Địa IPv6 Trên thực tế nguồn tài nguyên địa IPv4 dần cạn kiệt, địa IPv6 giải pháp nhằm dần thay cho địa IPv4 Tại Việt ... Mạng Internet dùng hệ thống địa IP (32 bit) để "định vị" máy tính liên kết với Hệ thống địa thiết kế mềm dẻo qua phân lớp Có lớp địa IP : A, B, C, D, E Sự khác lớp địa khả tổ chức cấu trúc Địa IP ... dụng loại địa IPv4 với lý nhiều máy tính không hỗ trợ cho địa IPv6 Cấu trúc địa IP   Địa IPv4 cấu tạo 32 bit chia làm octet, octet chiếm bit Địa IP cấu tạo phần là: – – Network ID (Địa mạng)...
 • 123
 • 519
 • 2

Bài giảng Công nghệ Internet - TCP/IP - Địa chỉ IP pptx

Bài giảng Công nghệ Internet - TCP/IP - Địa chỉ IP pptx
... Địa IP Cấu trúc địa IP Trong hệ thống địa IP chia loại địa chỉ: Địa IPv4  Địa IPv6 Trên thực tế nguồn tài nguyên địa IPv4 dần cạn kiệt, địa IPv6 giải pháp nhằm dần thay cho địa IPv4 Tại Việt ... dụng loại địa IPv4 với lý nhiều máy tính không hỗ trợ cho địa IPv6 Cấu trúc địa IP   Địa IPv4 cấu tạo 32 bit chia làm octet, octet chiếm bit Địa IP cấu tạo phần là: – – Network ID (Địa mạng) ... (Địa mạng) Host ID (Địa host) Network ID Host ID Cấu trúc địa IP Các lớp địa IP Các lớp địa IP Địa mạng    Địa mạng thuận tiện việc cung cấp địa cho mạng riêng mạng host với địa mạng khác yêu...
 • 123
 • 1,789
 • 0

Tài liệu Công nghệ Internet TCP/IP, địa chỉ IP ppt

Tài liệu Công nghệ Internet TCP/IP, địa chỉ IP ppt
... Địa IP Cấu trúc địa IP Trong hệ thống địa IP chia loại địa chỉ: Địa IPv4  Địa IPv6 Trên thực tế nguồn tài nguyên địa IPv4 dần cạn kiệt, địa IPv6 giải pháp nhằm dần thay cho địa IPv4 Tại Việt ... dụng loại địa IPv4 với lý nhiều máy tính không hỗ trợ cho địa IPv6 Cấu trúc địa IP   Địa IPv4 cấu tạo 32 bit chia làm octet, octet chiếm bit Địa IP cấu tạo phần là: – – Network ID (Địa mạng) ... (Địa mạng) Host ID (Địa host) Network ID Host ID Cấu trúc địa IP Các lớp địa IP Các lớp địa IP Địa mạng    Địa mạng thuận tiện việc cung cấp địa cho mạng riêng mạng host với địa mạng khác yêu...
 • 123
 • 237
 • 0

Bài giảng công nghệ internet

Bài giảng công nghệ internet
... Monitoring Protocol): Giao thức quản trị mạng cung cấp công cụ quản trị mạng từ xa RIP (Routing Internet Protocol): Giao thức dẫn đường động ICMP (Internet Control Message Protocol): Nghi thức thông ... kiểm tra lỗi xác nhận dịch vụ cho liên mạng Đóng vai trò giao diện cho ứng dụng mạng Tầng internet (Internet Layer)  Cung cấp địa logic, độc lập với phần cứng, để liệu có giao thông hỗ trợ việc ... chuẩn cho mạng ARPANET mạng DoD mang tên DARPA Internet protocol suit, thường gọi giao thức TCP/IP hay gọi tắt TCP/IP (Transmission Control Protocol /Internet Protocol) Kiến trúc giao thức TCP/IP...
 • 123
 • 269
 • 0

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Giới thiệu về địa chỉ Internet Protorcol phiên bản v4

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Giới thiệu về địa chỉ Internet Protorcol phiên bản v4
... PuQJ KD\ pD FK Pt\ FK pX EvQJ KD\ pX EvQJ iLX Qq\ pĂQJ FKR W~W Fr FtF OS pD FK H g@ BG -O " 7êQJTXWFKXQJ %LWWKằQKWOELWQKQGQJOS$ ELWFÔQOLWURQJ2FWHWWKằQKWGQKFKR~ÊDFKPQJ...
 • 41
 • 286
 • 2

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hướng dẫn tạo đĩa Multi boot setup windows 7 setup windows xp hirens boot

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về hướng dẫn tạo đĩa Multi boot setup windows 7 setup windows xp hirens boot
... Generate Bootinfotable ^ ;) Make Multi- Boot CD/DVD lifu file v6i ten win7.bif thu" muc C:\EasyBoot\diskl\ezboot 4.To Multi- Boot bng EasyBoot Giaú din ca phn mm Date/Time Folder 2009- 07- 14 11.950 ... zoneid=14&cb=13831 876 25&n=a2d0cf2d' border='0' alt=" /> #2 J14-12-2009, 16:35 MrNgocHoang Senior Member Join Date: 10-2008 Posts: 146 Re: H úng dn to a Multi- boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & ... 2009- 07- 14 2.362,389 KB Folder 2009- 07- 14 27, 909 KB Folder 2009- 07- 14 41.121 KB Extract Boot Sector from Floppy/HDD drive Type 15.635 KB Size Folder 2009- 07- 14 Setup Information 2009- 07- 14 375 ...
 • 24
 • 375
 • 0

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về cách ghost bằng đỉa Hiren

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về cách ghost bằng đỉa Hiren
... Snapshot 1.39 ■ ■ .Back ban U9 1 chon < vao Je Enter a choice: Z Hiren' s All in BootCD u9.6 Menu Ghost Uith USB Support Z Ghost With SCSI Support Ghost Uith Network Support Ghost (-FFX -FMI Different ... Ho name Destination fiie lo c a l file 1.2: \Ghost. GH0 from Local drive C l ] , 5 HB Tdi day no hoi ban co muon nen file cuocsong6s Symantec Ghost 11,5 Copyright (C) 1998-2008 Symantec Corporation ... ST Bung file Ghost Chú ý không h ế t đống g iữ liệ u nha Sym an tec Ghost 11.5 Copyright CC) 9 - 0 Sym an tec Corporation All rig h ts r e se rv e d Hướng dẫn bung file ghost Symantec Hoàn toàn...
 • 23
 • 301
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm

Bài giảng công nghệ phần mềm
... dùng Xác định yêu cầu phần mềm Thiết kế phần mềm Thiết kế cấu trúc Thiết kế cấu trúc phần hóa mềm Lập trình cấu trúc thiết kế chi tiết: Thiết kế cấu Phơng pháp trúc bên phần mềm Jackson (đơn vị ... lập trình hóa Kiểm tra chất lợng phần mềm Phơng pháp kiểm phát triển thử chơng trình Sử dụng, vận hành phần mềm phát triển Biến đổi, điều Cha cụ thể chỉnh phần mềm phng phỏp lun v k thut cho tng...
 • 18
 • 952
 • 9

Bài giảng: Công nghệ sản xuất đồ uống

Bài giảng: Công nghệ sản xuất đồ uống
... ảnh hưởng đến nhà sản xuất nhỏ • Việc hạn chế nhập lúa mạch Nigeria dẫn đến việc phát triển sản phẩm Beer nhẹ làm từ lúa miến • Thuế suất tăng cao ngun liệu sản xuất Beer dẫn đến sản phẩm SoSho ... dụng sản xuất beer Đức Cộng hòa Séc thời gian từ 1000- 1200 nước Anh sử dụng vào kỷ 14 • Văn luật quy định việc sử dụng houblon sản xuất beer luật độ khiết ban hành vào năm 1516 – Nhà sản xuất ... Nước sản xuất beer • Để tạo đơn vị thể tích sản phẩm thường 1: (1 l beer cần l nước) • Beer sản phẩm chứa 90% nước • Ngồi q trình nảy mần cần lượng nước 30- 40 Hl/ malt • Lắp đặt nhà máy sản xuất...
 • 61
 • 1,377
 • 8

Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Bê Tông

Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Bê Tông
... gian chu kỳ công nghệ -> nâng cao tốc độ 10 Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Tông CHƯƠNG II : CHẾ TẠO HỖN HP BÊ TÔNG I SƠ ĐỒ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO HỖN HP BÊ TÔNG CÁC TUYẾN CÔNG NGHỆ CKD CỐT ... xưởng Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Tông • Loại Poligone : qui trình chế tạo sản phẩm cấu kiện có qui trình chế tạo tông, linh kiện cốt thép đặt nhà, công tác khác thực trời Người ta chế tạo ... Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Tông  : Qui trình công nghệ  : Qui trình công nghệ phụ  : Qui trình công nghệ phục vụ A, B, C, D, E, F, K : khu qui...
 • 76
 • 910
 • 0

Bài giảng công nghệ chế tạo vật liệu bê tông - Chương 1

Bài giảng công nghệ chế tạo vật liệu bê tông - Chương 1
... Công đoạn thiết bò Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Tông - - - - Công đoạn thủ công công tác thực dụng cụ máy móc đơn giản Như công đoạn tháo lắp khuôn; công đoạn đặt cốt thép Công đoạn máy thực ... thường ứng dụng Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Tông Công nghệ chế tạo khung lưới cốt thép tuyến công nghệ tự động  Để chế tạo hỗn hợp vữa thiết bò vận hành liên tục;  Để tạo hình sản phẩm ... xưởng Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Tông  Loại Poligone : qui trình chế tạo sản phẩm cấu kiện có qui trình chế tạo tông, linh kiện cốt thép đặt nhà, công tác khác thực trời Người ta chế tạo...
 • 10
 • 617
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng công nghệ cncbài giảng công nghệ hànbài giảng công nghệ cad/cambài giảng công nghệ đúcbài giảng công nghệ phần mềmbài giảng công nghệ cncbài giảng công nghệ bao bì:bài giảng công nghệ 8 bài 59bài giảng công nghệ 8 bài 58bài giảng công nghệ 8 bài 57bài giảng công nghệ 8 bài 56bài giảng công nghệ 8 bài 55bài giảng công nghệ 8 bài 54bài giảng công nghệ 8 bài 53bài giảng công nghệ 8 bài 50Chính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu một số trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo)Slide Quản lý công nghiệpThuyết trình phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngTiểu luận phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngXây dựng chiến lược phát triển cho Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, giai đoạn 2016 2025.Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Sở Giao Dịch – Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamBài giảng chuyên đề đông nam á aseanGiáo trình tiếng anh chuyên ngành lịch sửGIÁO TRÌNH CHUYÊN đề LỊCH sử VN tự CHỌN 1 LÀNG xã VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG tám 1945Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan làng ngang na tỉnh bắc ninh nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống (tt)Bài giảng địa lí 2giáo án toán lớp 3 học kỳ 1MAI THƯƠNG địa lý DU LỊCH THẾ GIỚIMAI THƯƠNG ĐIA lý tự NHIÊN VIỆT NAM 1Bài giảng thực hành công tác xã hội 2Bài giảng xã hội học việt namGiáo trình nhà máy nhiệt điện, tuabin, lò hơi phần 2Năng lượng mặt trời lý thuyết và ứng dụng phần 2Cô giáo vùng lũ viết tâm thư xin sách cho học trò nghèoBÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN THỰC PHẨM