BÀI GIẢNG CHƯƠNG TỔNG QUAN về MẠNG máy TÍNH

BÀI GIẢNG MẠNG & TRUYỀN THÔNG (ThS.Nguyễn Văn Chức) - Chương 1. Tổng quan về mạng máy tính pdf

BÀI GIẢNG MẠNG & TRUYỀN THÔNG (ThS.Nguyễn Văn Chức) - Chương 1. Tổng quan về mạng máy tính pdf
... quan mạng máy tính 1.1 Khái niệm truyền thông & mạng máy tính Hệ thống truyền thông ThS.Nguyễn Văn Chức Chương Tổng quan mạng máy tính 1.1 Khái niệm truyền thông & mạng máy tính Hệ thống truyền thông ... ThS.Nguyễn Văn Chức Chương Tổng quan mạng máy tính 1.1 Khái niệm truyền thông & mạng máy tính b Mạng máy tính - Đường truyền hữu tuyến: cáp mạng ThS.Nguyễn Văn Chức Chương Tổng quan mạng máy tính 1.1 ... Chương Tổng quan mạng máy tính 1.1 Khái niệm truyền thông & mạng máy tính 1.2 Ứng dụng mạng máy tính 1.3 Các kỹ thuật truyền tin mạng 1.4 Phân loại mạng máy tính ThS.Nguyễn Văn Chức Chương Tổng...
 • 32
 • 515
 • 1

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Giáo án Bài giảng: Giáo án môn mạng máy tính nâng cao Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính
... dung Mạng máy tính gì? Lịch sử MMT Các khái niệm Các thành phần mạng máy tính Đồ hình mạng Các ứng dụng mạng Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh Mạng máy tính ... dung Mạng máy tính gì? Lịch sử MMT Các khái niệm Các thành phần mạng máy tính Đồ hình mạng Các ứng dụng mạng 31 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh Thành phần mạng ... dung Mạng máy tính gì? Lịch sử MMT Các khái niệm Các thành phần mạng máy tính Đồ hình mạng Các ứng dụng mạng 37 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh Đồ hình mạng...
 • 46
 • 842
 • 0

Bài giảng mạng máy tính chương 1: tổng quan về mạng máy tính cđ CNTT hữu nghị việt hàn

Bài giảng mạng máy tính chương 1: tổng quan về mạng máy tính  cđ CNTT hữu nghị việt hàn
... Liên mạng máy tính CH TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Các mơ hình mạng Mạng cục nhỏ phòng CH TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Các mơ hình mạng Mạng cục cho nhà, trường học CH TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH ... (ITU-D) CH TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN VỀ MẠNG MÁY TÍNH • Các tổ chức tiêu chuẩn mạng Internet CH TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG CH TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH THE ... DUNG CH TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH • Vai trò mạng máy tính vấn đề liên quan • Phần cứng mạng • Phần mềm mạng • Các tổ chức tiêu chuẩn mạng máy tính • Đơn vị đo lường CH TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH...
 • 40
 • 378
 • 0

Bài giảng mạng máy tính Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Bài giảng mạng máy tính Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính
... Tổng quan mạng máy tính     Các mạng truyền liệu Cấu trúc mạng máy tính Các phương pháp truyền tải thông tin Lợi ích mạng máy tính Tổng quan mạng máy tính - Ngô Bá Hùng Mạng điện ... trúc Tổng quan mạng máy tính - Ngô Bá Hùng Mạng máy tính Mạng đầy đủ gồm thành phần: • • • Đường biên mạng Mạng đường trục Mạng truy cập Tổng quan mạng máy tính - Ngô Bá Hùng Đường biên mạng ... cuối  Mạng máy tính lớn (Main Frame) M¸y chñ Host (Host) ® ThiÕt bÞ® Çu cuèi (Dumb Terminal) Dumb Terminal Tổng quan mạng máy tính - Ngô Bá Hùng Mạng máy tính Mạng hai hay nhiều máy tính nối...
 • 19
 • 136
 • 0

Bài giảng Mạng máy tính: Tổng quan về mạng máy tính doc

Bài giảng Mạng máy tính: Tổng quan về mạng máy tính doc
... Tổng quan mạng máy tính     Các mạng truyền liệu Cấu trúc mạng máy tính Các phương pháp truyền tải thông tin Lợi ích mạng máy tính Đại Học Cần Thơ - Khoa CNTT- Ngô Bá Hùng Mạng điện ... Khoa CNTT- Ngô Bá Hùng Mạng máy tính Mạng hai hay nhiều máy tính nối lại với đường truyền vật lý theo kiến trúc Đại Học Cần Thơ - Khoa CNTT- Ngô Bá Hùng Mạng máy tính Mạng đầy đủ gồm thành ... Bá Hùng Mạng điện thoại   Mạng chuyển mạch định hướng nối kết Thiết lập nối kết tận hiến hai bên truyền nhận A B Đại Học Cần Thơ - Khoa CNTT- Ngô Bá Hùng Mạng hướng đầu cuối  Mạng máy tính lớn...
 • 19
 • 289
 • 0

Bài giảng Tổng quan về mạng máy tính

Bài giảng Tổng quan về mạng máy tính
... Chương 1: Tổng quan mạng máy tính 23 Mục đích hình thành mạng máy tính Mô hình chức mạng máy tính Phân loại mạng máy tính Kiến trúc mạng máy tính Mã hóa trao đổi thông tin mạng máy tính Điều ... Chương 1: Tổng quan mạng máy tính 36 Mục đích hình thành mạng máy tính Mô hình chức mạng máy tính Phân loại mạng máy tính Kiến trúc mạng máy tính Mã hóa trao đổi thông tin mạng máy tính Điều ... mạng máy tính Mục đích hình thành mạng máy tính Mô hình chức mạng máy tính Phân loại mạng máy tính Kiến trúc mạng máy tính Mã hóa trao đổi thông tin mạng máy tính Điều khiển luồng Địa hóa Các...
 • 25
 • 348
 • 1

Bài Giảng Mạng Máy Tính - Tổng Quan Về Mạng Máy Tính

Bài Giảng Mạng Máy Tính - Tổng Quan Về Mạng Máy Tính
... Gia đình Tổng quan Mạng máy tính 1-3 3 Kiến trúc mạng cáp: Tổng quan cable headend cable distribution network (simplified) Gia đình Tổng quan Mạng máy tính 1-3 4 Kiến trúc mạng cáp: Tổng quan server(s) ... Triển khai: qua công ty truyền hình cáp ‰ Tổng quan Mạng máy tính 1-3 1 Mạng truy cập dân cư: cable modem Tổng quan Mạng máy tính 1-3 2 Kiến trúc mạng cáp: Tổng quan Thường 500 tới 5,000 gia đình cable ... local ISP Tier-2 ISP Tier ISP Tier ISP Tier-2 ISP local local ISP ISP NAP Tier ISP Tier-2 ISP local ISP Tier-2 ISP local ISP Tổng quan Mạng máy tính 1-4 7 Chương 1: Tổng quan Mạng máy tính 1.1 Một...
 • 68
 • 202
 • 1

Bài 5: Tổng quan về mạng máy tính

Bài 5: Tổng quan về mạng máy tính
... Các khái niệm mạng Nội dung Trình bày khái niệm thành phần kiến trúc mạng máy tính Giới thiệu mạng máy tính Các thiết bò mạng phổ biến Các đồ hình mạng máy tính Các chuẩn mạng máy tính Các giao ... hai máy tính Môi trường mạng Môi trường mạng Tại phải có mạng máy tính? Với sức mạnh PC ngày nay, câu hỏi thường gặp lại phải có mạng máy tính? Đôi làm việc với máy tính sử dụng tiện ích mạng ... lưu trữ máy tính Mạng máy tính phát triển để đáp ứng nhu cầu chia sẻ thông tin máy tính người Nhu cầu chia sẻ thông tin chia sẻ file liệu máy tính với máy tính khác Trong môi trường mạng, người...
 • 25
 • 324
 • 0

Tài liệu MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG -Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính ppt

Tài liệu MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG -Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính ppt
... hiểu biết mạng việc truyền thông mạng máy tính Sinh viên trang bị kiến thức mạng máy tính: Các thành phần cấu thành mạng máy tính, kiến trúc mạng máy tính, truyền thông tin mạng máy tính Sinh ... Chương MẠNG LAN Chương ỨNG DỤNG MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Mạng truyền thông – ĐH Thương Mại Mạng máy tính – Ngạc Văn An, NXB Giáo dục, 2006 Mạng máy tính hệ ... loại mạng 1.2.7 Quản trị mạng hệ điều hành mạng 1.2.8 Kiến trúc mạng chuẩn hóa mạng 1.2.1 .Mạng máy tính Khái niệm: Mạng máy tính tập hợp máy tính thiết bị liên quan kết nối thiết bị truyền thông...
 • 68
 • 455
 • 10

Chương I: Tổng quan về mạng máy tính pot

Chương I: Tổng quan về mạng máy tính pot
... loại mạng máy tính + Căn vào quy mô, vị trí địa lý - LAN (Local Area Network): mạng cục bộ, mạng cài đặt phạm vi tương đối nhỏ (ví dụ nhà, khu trường học ) với khoảng cách lớn máy tính nút mạng ... động máy tính - Peer to Peer (mạng ngang quyền): Theo mô hình này, máy mạng có vai trò Mạng thích hợp với tổ chức có quy mô nhỏ, đơn giản - Client-Server (mạng phân quyền): Trong mô hình có số máy ... Server) cho máy khác (Client) Các Server dùng để làm công tác quản lý 4 Giao thức mạng - Giao thức (protocol) quy tắc quy định cách truyền liệu Điều đảm bảo cho máy tính mạng đọc gói liệu dù máy chạy...
 • 16
 • 460
 • 0

chương 1 Tổng quan về mạng máy tính

 chương 1 Tổng quan về mạng máy tính
... chiếu Số lượng NSD (triệu người) 20.0 20 17 .94 15 .0 15 13 .36 10 .0 18 .6 7.69 5.0 Một số khá i niệm khác 25 22.04 11 .1 % dân số Mục đích hình thành 10 14 .9 3.8 6.3 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 ... Cơ sở hạ tầng: cáp đồng trục, cáp quang, v.v  Thí dụ: Mạng điện thoại, mạng di động, mạng máy tính, Internet, … CHƯƠNG – TỔNG QUAN PGS TS Nguyễn Hữu Thanh Mạng truyền thông  Dịch vụ truyền ... Network): mạng cục Dùng để kết nối máy tính, thiết bị ngoại vi phạm vi quan, đơn vị 10 0m – vài km Một số khá i niệm khác CHƯƠNG – TỔNG QUAN PGS TS Nguyễn Hữu Thanh 28 14 Kích cỡ mạng (tiếp…)...
 • 38
 • 173
 • 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH ppsx

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH ppsx
... Net – mạng máy tính lớn giới, xác mạng mạng, tức bao gồm nhiều máy tính nối lại với Một số mạng máy tính bao gồm máy tính trung tâm (Còn gọi máy chủ hay máy phục vụ) nhiều máy khác (Còn gọi máy ... loại mạng máy tính Có nhiều quan điểm cách thức để phân chia mạng máy tính  Phân loại mạng theo chế hoạt động mạng : Theo quan điểm mạng phân chia theo khả cung cầu tài nguyên máy tính mạng ... biến môi trường liên mạng 19 CHƯƠNG II:LẮP ĐẶT VÀ BẢO DƯỠNG MẠNG LAN Lắp đặt cách thiết lập mạng máy tính với quy mô nhỏ Một mạng máy tính mang lại kết sử dụng máy tối ưu máy tính đơn lẻ Ngoài lí...
 • 50
 • 139
 • 0

Chương 1. Tổng quan về mạng máy tính pptx

Chương 1. Tổng quan về mạng máy tính pptx
... Telecommunications 24 1/2009 Chng Tng quan v mng mỏy tớnh Chng Định nghĩa giao thức (Protocol) Giao thức (protocol) tập quy tắc quy định phơng thức truyền nhận/thông tin máy tính mạng Hanoi University of ... request From: 192.168 .1.2 P t 2070 F 192 168 Port To: 209.1 91.9 3.52 Port 80 Hanoi University of Technology 1/2009 HTTP server Faculty of Electronics and Telecommunications Chng Tng quan v mng mỏy tớnh ... Telecommunications 16 1/2009 Chng Tng quan v mng mỏy tớnh Chng Transport Control Protocol (TCP) DNS server ACK ACK, TCP connection request From: 209.1 91.9 3.52 Port 80 To: 192.168 .1.2 Port 2070 User TCP connection...
 • 40
 • 100
 • 0

slide bài giảng chương tổng quan về kế toán ngân hàng

slide bài giảng chương tổng quan về kế toán ngân hàng
... điểm Kế tốn Ngân hàng  Mơi trường kế tốn  Giới hạn phạm vi phản ánh KTNH  Luật, Chuẩn mực áp dụng Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG II Đặc điểm Kế tốn Ngân hàng 2.1.Mơi trường kế tốn  Các ... Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG III.Tổ chức Kế tốn Ngân hàng 3.4.Tổ chức hồ sơ - sổ sách KTNH Tiền gửi Ngân quỹ Tiền vay Sổ Tài trợ thương mại KD ngoại hối Thanh toán HỒ SƠ KHÁCH HÀNG Chương ... theo Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG III.Tổ chức Kế tốn Ngân hàng 3.3.Chứng từ KTNH Phân loại: vào địa điểm lập chứng từ: Chứng từ nội bộ: Là chứng từ Ngân hàng lập để thực nghiệp vụ liên quan...
 • 31
 • 216
 • 0

Xem thêm