BÀI GIẢNG môn KIẾN TRÚC máy TÍNH và hợp NGỮ

Bài giảng môn kiến trúc máy tính hệ điều hành chương 6 các thành phần của hệ điều hành

Bài giảng môn kiến trúc máy tính và hệ điều hành  chương 6 các thành phần của hệ điều hành
... thuộc vào tải hệ thống Tính công  Các tiến trình độ ưu tiên phải đối xử www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 68 34 6/ 25/2014 ĐIỀU ... Thanh ghi trỏ ngăn xếp Các ghi điều kiện trạng thái Các ghi đa www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 60 30 6/ 25/2014 CÁC KHÁI NIỆM LIÊN ... toán điều độ tiến trình www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 67 ĐIỀU ĐỘ TIẾN TRÌNH Các tiêu chí điều độ (tt) Thời gian đáp ứng Tính...
 • 37
 • 267
 • 0

Bài giảng môn kiến trúc máy tính hệ điều hành chương 3 hệ thống nhớ

Bài giảng môn kiến trúc máy tính và hệ điều hành  chương 3 hệ thống nhớ
... 6/25/2014 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG CHÍNH Cấu trúc phân cấp nhớ máy tính Phân loại nhớ máy tính Bộ nhớ ROM Bộ nhớ RAM Bộ nhớ cache Bộ nhớ www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA ... cập hệ thống nhớ gần thời gian truy cập cache  Giảm giá thành sản xuất:  Nếu hệ thống có hiệu hệ thống có cache rẻ  Nếu hệ thống giá thành, hệ thống có cache nhanh www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: ... www.ptit.edu.vn Gfdsfd GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 32 16 6/25/2014 KIẾN TRÚC CACHE – LOOK ASIDE  Cache nhớ kết nối tới bus hệ thống  Cache nhớ “thấy”...
 • 45
 • 247
 • 0

Bài giảng môn kiến trúc máy tính hệ điều hành chương 1 ths nguyễn thị ngọc vinh

Bài giảng môn kiến trúc máy tính và hệ điều hành chương 1  ths nguyễn thị ngọc vinh
...  0 011 , 011 1, 010 1là số dương  10 11, 11 11, 11 01 số âm  Đối với số không dấu, tất bit lưu giá trị www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang ... 10 chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  Một số hệ thập phân biểu diễn dạng đa thức: anan -1 a1 = an *10 n-1an -1* 10n-2* *a1 *10 0 Ví dụ: 12 3 = 1* 102 + * 10 1 + 3 *10 0 = 10 0+20+3 12 3.456 = 1* 102 + 2 *10 1 ... GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 22 11 6/25/2 014 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÁY TÍNH– UNIVAC www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN:...
 • 27
 • 245
 • 0

Bài giảng môn kiến trúc máy tính hệ điều hành chương 4 hệ thống bus thiết bị ngoại vi

Bài giảng môn kiến trúc máy tính và hệ điều hành  chương 4 hệ thống bus và thiết bị ngoại vi
... NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 40 20 6/25/20 14 GIỚI THIỆU VỀ BUS MÁY TÍNH  Bus máy tính hệ thống (subsystem) có nhiệm vụ truyền liệu thành phần bên máy tính Bus máy tính ... www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THIẾT BỊ NGOẠI VI Thiết bị vào/ (thiết bị ngoại vi) thành phần máy tính chịu trách ... Gfdsfd GIẢNG VI N: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 34 17 6/25/20 14 MÁY IN LASER www.ptit.edu.vn GIẢNG VI N: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH...
 • 32
 • 225
 • 0

Bài giảng môn kiến trúc máy tính hệ điều hành chương 2 khối xử lý trung tâm

Bài giảng môn kiến trúc máy tính và hệ điều hành  chương 2 khối xử lý trung tâm
... 6 /25 /20 14 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CHÍNH Khối xử trung tâm       www.ptit.edu.vn Sơ đồ khối tổng quát Chu kỳ xử lệnh Thanh ghi Khối điều khiển (CU) Khối số học logic (ALU) Bus CPU GIẢNG ... Gfdsfd GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 6 /25 /20 14 2. 1 KHỐI XỬ LÝ TRUNG TÂM www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH Trang BỘ MÔN: KHOA ... M [20 00] R0 GIẢNG VIÊN: THS NGUYỄN THỊ NGỌC VINH BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH – KHOA CNTT1 Trang 52 26 6 /25 /20 14 BÀI TẬP Cho đoạn lệnh sau: ADD R2, (R0); SUBSTRACT R2, (R1); MOVE 500(R0), R2; LOAD R2, #5000;...
 • 49
 • 244
 • 0

Bài giảng kiến trúc máy tính hợp ngữ: Kiến trúc bộ lệnh MIPS doc

Bài giảng kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Kiến trúc bộ lệnh MIPS doc
... thiết kế lệnh • Quan điểm thiết kế lệnh MIPS Kiến trúc lệnh • Công việc CPU thực thi lệnh (instruction) • Các CPU khác cài đặt tập lệnh khác Tập hợp lệnh mà CPU cài đặt gọi kiến trúc lệnh (Instruction ... khả lập trình hợp ngữ MIPS – Giải thích quan điểm thiết kế lệnh MIPS – Trình bày vấn đề cần quan tâm thiết kế lệnh – Có khả tự thiết kế lệnh theo quan điểm Nội dung • Kiến trúc lệnh MIPS • Các vấn ... CPU, hiểu lệnh “add $t0,$0,$0” ? Không • Các lệnh “add $t0,$0,$0” cách thể dễ hiểu, gọi hợp ngữ (Assembly) • Máy tính (CPU) hiểu bit Dãy bit mà máy tính hiểu để thực công việc gọi lệnh máy (machine...
 • 107
 • 752
 • 2

bài giảng môn kiến trúc máy tính tiến tiến

bài giảng môn kiến trúc máy tính tiến tiến
... CNTT1 Trang BÀI GIẢNG MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH TIÊN TIẾN CHƯƠNG – GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 KIẾN TRÚC & TỔ CHỨC MÁY TÍNH Kiến trúc tổ chức máy tính khái niệm công nghệ máy tính  Tổ chức máy tính (Computer ... HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1 Trang BÀI GIẢNG MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH TIÊN TIẾN CHƯƠNG – GIỚI THIỆU CHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG 1 www.ptit.edu.vn Khái niệm kiến trúc tổ chức máy tính Cấu trúc chức máy tính ... www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS HOÀNG XUÂN DẬU BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1 Trang BÀI GIẢNG MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH TIÊN TIẾN CHƯƠNG – GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 KIẾN TRÚC & TỔ CHỨC MÁY TÍNH (tiếp)...
 • 51
 • 469
 • 2

Kiến trúc máy tính hợp ngữ-Bài 6 pptx

Kiến trúc máy tính và hợp ngữ-Bài 6 pptx
... TH028 – Kiến trúc máy tính hợp ngữ Bài Kiến trúc lệnh MIPS Phạm Tuấn Sơn ptson@fit.hcmuns.edu.vn Mục tiêu • Sau này, SV có khả năng: – Có khả lập trình hợp ngữ MIPS – Giải thích ... diễn lệnh • Máy tính, hay nói xác CPU, hiểu lệnh “add $t0,$0,$0” ? Không • Các lệnh “add $t0,$0,$0” cách thể dễ hiểu, gọi hợp ngữ (Assembly) • Máy tính (CPU) hiểu bit Dãy bit mà máy tính hiểu để ... CPU cài đặt gọi kiến trúc lệnh (Instruction Set Architecture – ISA) – Ví dụ: Intel 80x 86 (Pentium 4), IBM/Motorola PowerPC (Macintosh), MIPS, Intel IA64, • Môn học sử dụng kiến trúc MIPS để minh...
 • 108
 • 526
 • 2

Kiến trúc máy tính hợp ngữ

Kiến trúc máy tính và hợp ngữ
... người dễ hiểu lại ngôn ngữ máy tính “khó hiểu”  Ngôn ngữ bậc cao người dễ hiểu máy tính lại “khó hiểu”  Nhưng máy tính lại nơi cần hiểu nhanh để thực thi muốn  Ngôn ngữ máy (Machine language) ... ngôn ngữ máy lại đủ để người hiểu sử dụng tốt ngôn ngữ máy  Ví dụ: Ghi giá trị vào ghi $4 Ngôn ngữ máy: 00110100 0000100 00000000 00000101 Hợp ngữ : ori $4, $0, Lưu ý 11  Vì vi xử lý có cấu trúc ... Laguage Hợp ngữ 10  Các mã máy số (0 / 1)  Trong ngôn ngữ máy khái niệm biến  thay vào ô nhớ, ghi  Để dễ dàng lập trình  dùng ký hiệu mã giả thay cho số, tên gọi thay cho địa ô nhớ  Hợp ngữ...
 • 27
 • 706
 • 0

Kiến trúc máy tính hợp ngữ

Kiến trúc máy tính và hợp ngữ
... KTMT & H P NG Ki n Trúc Máy Tính Ki u nh V C L nh Nh y L p Th T c L nh Lu n Lý D ch L nh Nhân Chia L nh X Lý Chu i NMT - HN - V6.8 - Ch1 - Ns79 - 010806 Ki N TRÚC MÁY TÍNH Ki n Trúc PC CPU Qui Trình ... dùng đ a d li u vào máy Máy chính: ch a m ch n t y u c a máy tính thi t b ngo i vi khác NMT - HN - V6.8 - Ch1 - Ns79 - 010806 1.1 Ki n Trúc PC ̈ ̈ ̈ M ch n t quan tr ng nh t máy b ng m ch Trên ... hình bàn phím Màn hình Máy Bàn phím NMT - HN - V6.8 - Ch1 - Ns79 - 010806 1.1 Ki n Trúc PC ̈ D ng laptop Bàn phím Màn hình Máy NMT - HN - V6.8 - Ch1 - Ns79 - 010806 1.1 Ki n Trúc PC ̈ ̈ ̈ Màn hình:...
 • 79
 • 186
 • 0

Bài tập lớn môn Kiến trúc máy tính mạng truyền thông công nghiệp Giao tiếp I2C ( Master – Slave)

Bài tập lớn môn Kiến trúc máy tính và mạng truyền thông công nghiệp Giao tiếp I2C ( Master – Slave)
... StartI2C();// bắt đầu I2C  IdleI2C(); // ACK, đợi phản hồi  WriteI2C(noi dung can ghi);// ghi liệu  StopI2C();// dừng I2C  RestartI2C();// bắt đầu lại I2C  AckI2C(); // ACK phản hồi  NotAckI2C(); ... 3,4Mbits/s Chế độ cao tốc (High‐speed mode) Một bus I2C hoạt động nhiều chế độ khác nhau: - Một chủ tớ (one master one slave) - Một chủ nhiều tớ (one master multi slave) - Nhiều chủ nhiều tớ (Multi ... động truyền hay nhận tùy thuộc vào việc thiết bị chủ chủ (master) hay tớ (slave) Một thiết bị hay IC kết nối với bus I2C, địa (duy nhất) để phân biệt, cấu hình thiết bị chủ (master) hay tớ (slave)...
 • 13
 • 330
 • 0

Câu hỏi ôn tập hướng dẫn trả lời môn Kiến trúc máy tính hệ điều hành

Câu hỏi ôn tập và hướng dẫn trả lời môn Kiến trúc máy tính và hệ điều hành
... thuật • Hệ điều hành hệ thống chương trình bao trùm lên máy vật lí có để tạo máy logic với tài nguyên khả - Đối với người lập trình • Hệ điều hành hệ thống mô hình hóa mô hoạt động máy tính, người ... ngữ máy: ngôn ngữ thực hệ thống - Ngôn ngữ vận hành hệ thống: thao tác viên giao tiếp với hệ thống qua ngôn ngữ - Ngôn ngữ thuật toán: người sử dụng giao tiếp với hệ thống chủ yếu thông qua ngôn ... (371) Câu 2: Hãy nêu khái niệm hệ điều hành theo cách nhìn đối tượng làm việc với máy tính ( trang 152) - Đối với người sử dụng: • Hệ điều hành hệ thống chương trình phục vụ khai thác tài nguyên hệ...
 • 70
 • 1,016
 • 1

Cấu trúc máy tính hợp ngữ . chương 1

Cấu trúc máy tính và hợp ngữ . chương 1
.. . xếp Hình 1. 1 7 – Sơ đồ khối 8087 CLK (8284) 16 15 14 13 12 11 10 19 23 25 24 22 31 33 21 34 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 AD8 AD9 AD10 AD 11 AD12 AD13 AD14 AD15 CLK A16/S3 A17/S4 A18/S5 A19/S6 BUSY .. . S0 S1 34 33 32 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 66 65 68 67 80286 15 16 17 11 S0 S1 CLK PCLK X1 X2 READY RESET 10 13 12 ARDY AYEN EFI F/C RES SRDY SYEN 82284 Hình 1. 1 9 .. . RESET 16 17 80287 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D 11 D12 D13 D14 D15 ERROR BUSY PEREQ 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 12 11 26 25 24 36 38 40 42 44 46 48 50 37 39 41 43 45 47 49 51 52 31 54 53...
 • 28
 • 407
 • 4

Cấu trúc máy tính hợp ngữ .chương 2

Cấu trúc máy tính và hợp ngữ .chương 2
... Gi s xột cỏc on nh hỡnh 2. 9 a ch vt lý tng ng vi a ch logic 1000h on stack l: 29 000h + 1000h = 2A000h a ch vt lý tng ng vi a ch logic 20 00h on mó l: 28 000h + 20 00h = 2A000h Ta thy rng cú th a ... SS = 29 00h v ES = 1000h Ta cú v trớ cỏc on bng b nh nh sau: EFFFFh on d liu E0000h 38FFFh 37FFFh 29 000h 28 000h on stack 29 000h ữ 38FFFh on mó 28 000h ữ 37FFFh 1FFFFh on thờm 10000h Hỡnh 2. 9 V ... bank Byte 1048575 Word 524 287 Byte 1048574 Byte Word Byte Hỡnh 2. 6 Vựng nh ca 8086/8088 cú 1048576 byte hay 524 288 word Byte 1048574 Byte 1048575 Byte 1048575 Byte 10485 72 Byte 1048573 Byte 1048574...
 • 19
 • 526
 • 5

Cấu trúc máy tính hợp ngữ . chương 3

Cấu trúc máy tính và hợp ngữ . chương 3
.. . .t > a .B $ fX [ fXfX.-f3.f f f f $ f o fa ....
 • 45
 • 266
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu mon kien truc may tinh va hop ngubài giảng môn kiến trúc máy tínhslide bài giảng môn kiến trúc máy tínhbài giảng kiến trúc máy tính và hợp ngữtim bài tập kiến trúc máy tính và hợp ngữbài tập kiến truc máy tính và hợp ngữđề thi kiến trúc máy tính và hợp ngữ khtnđề thi kiến trúc máy tính và hợp ngữkiến trúc máy tính và hợp ngữtài liệu môn cấu trúc máy tính và hợp ngữtài liệu kiến trúc máy tính và hợp ngữkiến trúc máy tính và hợp ngữ khtnkiến trúc máy tính và hợp ngữ vũ minh tríbài tập môn kiến trúc máy tínhmôn kiến trúc máy tính và hệ điều hànhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chí