Kế hoạch tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên

Giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niênthành phố hà nội hiện nay thực trạng và giải pháp

Giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên ở thành phố hà nội hiện nay thực trạng và giải pháp
... giáo dục pháp luật cho thiếu niên Chương 2: Thực trạng giáo dục pháp luật cho thiếu niên thành phố Nội Chương 3: Quan điểm giải pháp tăng cường giáo dục pháp luật cho thiếu niên thành phố Nội ... dục pháp luật "lố bịch", phi văn hóa bị tẩy chay Chương THỰC TRẠNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY 2.1 Thực trạng thiếu niên hiểu biết pháp luật thành phố Nội ... Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Giáo dục pháp luật cho thiếu niên thành phố Nội -Yêu cầu cấp bách Thanh niên lực lượng nghiệp...
 • 16
 • 655
 • 10

Giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niênthành phố Hà Nội hiện nay thực trạng và giải pháp

Giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên ở thành phố Hà Nội hiện nay thực trạng và giải pháp
... giáo dục pháp luật cho thiếu niên Chương 2: Thực trạng giáo dục pháp luật cho thiếu niên thành phố Nội Chương 3: Quan điểm giải pháp tăng cường giáo dục pháp luật cho thiếu niên thành phố Nội ... 58 THIẾU NIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY 2.1 Thực trạng thiếu niên hiểu biết pháp luật thành phố Nội 58 2.1.1 Thực trạng thiếu niên Nội 58 2.1.2 Thực trạng hiểu biết pháp luật thiếu niên ... CƯỜNG GIÁO DỤC 2.2.4 84 PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Giáo dục pháp luật cho thiếu niên thành phố Nội - 84 Yêu cầu cấp bách 3.2 Quan điểm giáo dục pháp luật cho thiếu niên...
 • 112
 • 271
 • 1

Coi trọng giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trong bối cảnh toàn cầu hóa (ths đỗ thanh hương)

Coi trọng giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trong bối cảnh toàn cầu hóa (ths đỗ thanh hương)
... phổ biến, giáo dục pháp luật cho thiếu niên 2.2 Còn nhiều thiếu niên vi phạm pháp luật Mặc dù quan, tổ chức, cấp Đảng, quyền có nhiều nỗ lực để phổ biến, giáo dục pháp luật cho thiếu niên, nhƣng ... đảm triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thiếu niên Kết luận: Việc giáo dục pháp luật cho thiếu niên, giảm tình trạng thiếu niên vi phạm pháp luật, giảm tình trạng bạo lực học ... địa phƣơng, nhà quản lý giáo dục vị trí, vai trò thiếu niên công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thiếu niên trƣớc yêu cầu thời kỳ toàn cầu hóa xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa...
 • 7
 • 60
 • 1

Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố huế, tỉnh thừa thiên huế

Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố huế, tỉnh thừa thiên huế
... luật cho thiếu niên địa bàn thành phố Huế - Về không gian: Đề tài nghiên cứu công tác quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho thiếu niên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - Về ... luận quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho thiếu niên 10 Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật cho thiếu niên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa ... tài quản lý nhà nước công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thiếu niên địa bàn thành phố Huế 8 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Công tác quản lý nhà nước phổ biến, giáo dục pháp luật...
 • 109
 • 152
 • 3

kế hoạch giáo dục pháp luật cho học sinh tiểu học

kế hoạch giáo dục pháp luật cho học sinh tiểu học
... huấn giáo dục kỷ luật tích cực kỹ sống cho học sinh tiểu học, hội thi, thi tìm hiểu pháp luật Sơ kết hoạt động PBGDPL năm 2011, tiếp tục đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhà trường năm học ... biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, nhân dân +) Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ... PBGDPL: - Nhà trường cử cán QL, giáo viên làm công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật phải thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, cập nhật văn quy phạm pháp luật mới, tham dự đầy đủ...
 • 3
 • 204
 • 0

Kế hoạch tuyên truyền dịch bệnh cho học sinh

Kế hoạch tuyên truyền dịch bệnh cho học sinh
... đạo, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh: - Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát toàn trường hàng ngày (Khi có dịch xảy nhà trường) số dịch bệnh cách phòng dịch bệnh CBVC, HS nhà trường - Tuyên truyền ... III NỘI DUNG KẾ HOẠCH: Nội dung triển khai phòng chống dịch bệnh: - Tuyên truyền đến Cán bộ, giáo viên, học sinh trường nhận biết số dịch bệnh thông tin kịp thời đến Trạm ... ATGT học sinh để theo dõi tình trạng tham gia giao thông học sinh, nhận xét qua tiết chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, + Ngã đùa nghịch: GVCN phải có biện pháp học sinh mình, không cho học sinh...
 • 7
 • 1,141
 • 9

Thực trạng ý thức pháp luật của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay

Thực trạng ý thức pháp luật của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay
... luật, chương trình tuyên truyền kiến thức pháp luật cho thanh, thiếu niên 2 Thực trạng thái độ, tình cảm thanh, thiếu niên pháp luật: Thanh, thiếu niên Việt Nam lực lượng đông đảo xã hội, có vị ... niên III Kết luận: Để nâng cao ý thức pháp luật thanh, thiếu niên cần đặt nhiệm vụ giáo dục ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên nhiệm vụ hàng đầu, cấp bách Đưa chương trình giáo dục pháp luật ... nên hệ thống pháp luật Niềm tin vào pháp luật thể tôn trọng, ủng hộ pháp luật, làm theo điều pháp luật quy định Một số ví dụ thanh, thiếu niên có niềm tin vào pháp luật, tuân thủ pháp luật, biến...
 • 6
 • 2,434
 • 42

Ý thức pháp luật của thanh, thiếu niên trong thời kỳ hiện nay

Ý thức pháp luật của thanh, thiếu niên trong thời kỳ hiện nay
... đại học quốc gia hà nội khoa luật đinh thị ánh hồng ý thức pháp luật thanh, thiếu niên thời kỳ Chuyên ngành : Lí luận lịch sử nhà n-ớc pháp luật luận văn thạc sĩ luật học Ng-ời h-ớng dẫn khoa ... nhn thc: ý thc phỏp lut chia thnh ý thc thụng thng v ý thc mang tinh lý lun - Cn c vo ch th mang ý thc phỏp lut: ý thc phỏp lut chia thnh ý thc phỏp lut xó hi; ý thc phỏp lut nhúm; ý thc phỏp ... THANH THIU NIấN Nhng lý lun c bn v ý thc phỏp lut Khỏi nim v chc nng ca ý thc phỏp lut Khỏi nim ý thc phỏp lut Chc nng ca ý thc phỏp lut 14 C cu ca ý thc phỏp lut 16 Vai trũ ca ý thc phỏp lut 18...
 • 16
 • 637
 • 6

vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp

vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp
... VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA THANH THIẾU NIÊN Ở VI T NAM CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA THANH THIẾU NIÊN VI T NAM HIỆN NAY CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA THANH THIẾU ... THIẾU NIÊN Ở VI T NAM HIỆN NAY CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA THANH THIẾU NIÊN Ở VI T NAM 1.1 Thanh thiếu niên khái niệm vi phạm pháp luật thiếu niên: 1.1.1 Thanh thiếu ... thực trạng vi phạm pháp luật thiếu niên Vi t Nam nay; - Tìm hiểu nguyên nhân phát sinh vi phạm pháp luật thiếu niên Vi t Nam năm gần đây; - Đề xuất số giải pháp nhằm kiềm chế vi phạm pháp luật...
 • 52
 • 1,572
 • 9

Tình hình vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay và các biện pháp phòng chống

Tình hình vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay và các biện pháp phòng chống
... bắt tình hình vi phạm pháp luật thiếu niên nước ta cần phải hiểu vi phạm pháp luật gì? Có loại vi phạm pháp luật nào? Cấu thành vi phạm pháp luật gồm phận nào? Lý luận chung: 1.1, Khái niệm Vi phạm ... người vi phạm thực hành vi trái pháp luật họ Mục đích vi phạm pháp luật kết cuối mà suy nghĩ người vi phạm mong muốn đạt thực hành vi trái pháp luật c, Chủ thể vi phạm pháp luật Chủ thể vi phạm pháp ... nguy hiểm hành vi trái pháp luật Tình hình vi phạm pháp luật thiếu niên nước ta nay: Tình hình vi phạm pháp luật thiếu niên nước ta ngày diễn biến phức tạp Theo số liệu thống kê Vi n kiểm sát...
 • 10
 • 2,001
 • 4

Ý thức pháp luật của thanh, thiếu niên trong thời kỳ hiện nay

Ý thức pháp luật của thanh, thiếu niên trong thời kỳ hiện nay
... quốc gia hà nội khoa luật đinh thị ánh hồng ý thức pháp luật thanh, thiếu niên thời kỳ Chuyên ngành : Lí luận lịch sử nhà n-ớc pháp luật Mã số : 60 38 01 luận văn thạc sĩ luật học Ng-ời h-ớng ... lý lun c bn v ý thc phỏp lut 1.1.1 Khỏi nim v chc nng ca ý thc phỏp lut 1.1.1.1 Khỏi nim ý thc phỏp lut 1.1.1.2 Chc nng ca ý thc phỏp lut 14 1.1.2 C cu ca ý thc phỏp lut 16 1.1.3 Vai trũ ca ý ... Chng 1: Nhng võ n thanh, thiu niờn lý lun c ban v ý thc phỏp lut ca Chng 2: Thc trng ý thc phỏp lut ca thanh, thiu niờn Chng 3: Nhng g ii phỏp c bn nhm nõng cao ý thc phỏp lut ca thanh, thiu niờn...
 • 116
 • 457
 • 2

Tình hình vi phạm pháp luật của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay và các biện pháp phòng chống (có phụ lục hình ảnh)

Tình hình vi phạm pháp luật của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay và các biện pháp phòng chống (có phụ lục hình ảnh)
... Tình hình vi phạm pháp luật thanh, thiếu niên Vi t Nam biện pháp phòng chống em xin đưa số thực trạng biện pháp khắc phục cho vấn đề để người biết có nhận thức đắn nhằm hạn chế hành vi vi phạm ... vi phạm pháp luật NỘI DUNG I) Lý luận chung vấn đề vi phạm pháp luật thanh, thiếu niên 1) Vi phạm pháp luật: -Vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật, có lỗi chủ thể có lực trách nhiệm pháp lý ... phạm pháp luật thanh, thiếu niên Vi t Nam nay: Tình trạng thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật có nhiều diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng số lượng mức độ nghiêm trọng.Trong có vi phạm hành...
 • 24
 • 126
 • 0

tình hình vi phạm pháp luật của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay

tình hình vi phạm pháp luật của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay
... số lượng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật phạm tội có chiều hướng ngày gia tăng Tính chất, mức độ vi phạm pháp luật, đặc biệt tội phạm hình thiếu niên thực ngày nghiêm trọng như: hình thành ... vi phạm pháp luật người chưa thành niên có khác địa phương, theo tỷ lệ tăng nhiều chủ yếu tập trung thành phố lớn Nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật thanh, thiếu niên Vi t Nam nay: ... KẾT LUẬN Tựu chung lại, qua thực trạng vi phạm pháp luật thanh, thiếu niên Vi t Nam nay, kết luận vai trò gia đình vi c quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên – đặc biệt vai trò cha mẹ – quan trọng...
 • 7
 • 579
 • 0

Xem thêm