THANG HANH DONG PHONG CHONG MA TUY

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP (Hành động phòng, chống ma tuý trong thanh, thiếu niên)

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP (Hành động phòng, chống ma tuý trong thanh, thiếu niên)
... tranh phòng, chống tệ nạn ma tuý - Phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma tuý ; “Ngày quốc tế Ngày toàn dân phòng chống ma tuý đợt cao điểm phòng, chống ... tranh phòng, chống ma tuý IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Cấp huyện: - Thành lập Ban đạo thực kế hoạch phối hợp hành động phòng, chống ma tuý thiếu niên - Lập dự toán báo cáo UBND huyện duyệt kinh phí thực kế ... mô hình phòng, chống ma tuý hoạt động hiệu quả, nhân rộng triển khai thực phạm vi toàn huyện - Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phối hợp phòng, chống ma tuý thanh, thiếu niên,...
 • 6
 • 1,059
 • 11

Thái độ của sinh viên trường đại học sư phạm đại học đà nẵng với hoạt động phòng chống ma túy

Thái độ của sinh viên trường đại học sư phạm đại học đà nẵng với hoạt động phòng chống ma túy
... ni m Thái ñ c a sinh viên v i ho t ñ ng phòng ch ng ma tuý sau: Thái ñ c a sinh viên v i ho t ñ ng phòng ch ng ma tuý nh ng ñánh giá, nh ng ph n ng tích c c hay tiêu c c c a sinh viên ñ i v i ho ... - Đ i tư ng nghiên c u: Thái ñ c a sinh viên trư ng Đ i h c ph m v i ho t ñ ng phòng ch ng ma tuý - Khách th nghiên c u: Sinh viên trư ng Đ i h c ph m - Đ i h c Đà N ng - Ph m vi nghiên ... ng có sinh viên s d ng ma tuý.[24] Nh ng tác h i mà ma tuý gây ra, t i ph m ma tuý ngày gia tăng tình tr ng s d ng ma tuý sinh viên v y, qu th t h i chuông báo ñ ng n ph i suy nghĩ Sinh viên ñã...
 • 96
 • 853
 • 1

Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS

Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS
... hợp xây dựng kế hoạch Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS Ban giám hiệu định thành lập Ban đạo, phổ biến rộng rãi chủ đề, nội dung Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm ... phòng, chống HIV/AIDS ngành giáo dục IV CÁC HOẠT ĐỘNG 1.Tổ chức mít tinh lúc 7h30 ngày 28 tháng 11 năm 2010 để hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2.Các hoạt động khác Tháng hành ... nhiễm HIV/AIDS! c) Phòng, chống HIV/AIDS bảo vệ bạn gia đình bạn! d) Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày giới phòng, chống AIDS 1/12/2010! đ) Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS...
 • 7
 • 3,033
 • 24

Các bài phát biểu lễ phát động phòng chống Ma túy-HIV/AIDS

Các bài phát biểu lễ phát động phòng chống Ma túy-HIV/AIDS
... phòng chống tệ nạn xã hôi: ma tuý, HIV/AIDS với mục đích: Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên, học sinh Cha mẹ học sinh ma tuý, tệ nạn ma tuý, tham gia hoạt động giáo dục phòng chống ma tuý, phòng ... đại biểu, thầy cô giáo em học sinh sức khoẻ, hạnh phúc Bài phát biểu học sinh hởng ứng phòng chống tệ nạn xã hội: ma tuý -HIV/AIDS Kính tha: Hiện huyện, tỉnh ta nh nớc, tỷ lệ ngời nghiện Ma tuý ... ứng xử có văn hoá Kính chúc quý vị đại biểu, thầy cô giáo bạn học sinh sức khoẻ, hạnh phúc Bài phát biểu đại biểu xã hởng ứng phòng chống tệ nạn xã hội: ma tuý -HIV/AIDS Kính tha: Tôi vui mừng...
 • 6
 • 5,021
 • 32

Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS: Cần chú ý gì khi điều trị bằng thuốc kháng HIV? potx

Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS: Cần chú ý gì khi điều trị bằng thuốc kháng HIV? potx
... Tuân thủ điều trị yêu cầu số điều trị thuốc ARV Điều trị thuốc ARV nào? Khi đưa bệnh nhân vào điều trị thuốc ARV, bác sĩ phải dựa vào giai đoạn lâm sàng ... định điều trị ARV người nhiễm HIV giai đoạn lâm sàng 3,4 Và lưu ý dùng thuốc Khi người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV phải áp dụng biện pháp dự phòng lây nhiễm virut cho người khác Với người điều trị ... bệnh cần phải theo dõi kỹ Trường hợp đau liên tục cần tới sở y tế nơi cấp thuốc để xử lý, chí phải thay thuốc khác đổi phác đồ điều trị Nổi ban đỏ, ngứa: Cũng giống thuốc điều trị khác, thuốc...
 • 6
 • 260
 • 0

Các biện pháp quản lý hoạt động phòng chống ma tuý trong tập thể sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Các biện pháp quản lý hoạt động phòng chống ma tuý trong tập thể sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
... 3: Các biện pháp quản hoạt động phòng chống ma túy tập thể sinh viên Trƣờng Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG MA TUÝ TRONG TẬP THỂ SINH ... trạng quản hoạt động phòng chống ma tuý tập thể sinh viên Trƣờng Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định năm gần 33 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG MA TUÝ TRONG TẬP THỂ SINH VIÊN ... phòng chống ma túy tập thể sinh viên Trƣờng Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định Chƣơng 2: Thực trạng quản hoạt động phòng chống ma túy tập thể sinh viên Trƣờng Đại học phạm Kỹ thuật Nam Định...
 • 105
 • 295
 • 0

Báo cáo tháng hành động phòng chống HIV/AIDS

Báo cáo tháng hành động phòng chống HIV/AIDS
... cam kết phòng chống HIV/AIDS phòng chống tệ nạn xã hội - Khẩu hiệu : Không kì thị phân biệt đối xử với ngời nhiễm HIV/AIDS Trên Báo cáo kết khai Tháng hành động chất lợng Vệ sinh ATTP Tháng chiến ... ứng tháng hành động chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011 Tháng chiến dịch truyền thông phòng, chống HIV/AIDS - Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhận thấy nguyên nhân tác hại HIV/AIDS ... Trên Báo cáo kết khai Tháng hành động chất lợng Vệ sinh ATTP Tháng chiến dịch truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trờng Tiểu học Nam Hồng Rất mong nhận đợc góp ý quan tâm cảu BCH công đoàn giáo...
 • 2
 • 435
 • 2

Thái độ của sinh viên trường đại học sư phạm đại học đà nẵng với hoạt động phòng chống ma tuý (sile)

Thái độ của sinh viên trường đại học sư phạm đại học đà nẵng với hoạt động phòng chống ma tuý (sile)
... phòng chống tệ nạn ma tuý có hiệu Xuất phát từ lý trên, ñã chọn ñề tài “ Thái ñộ sinh viên trường Đại học phạm- Đại học Đà Nẵng với hoạt ñộng phòng chống ma tuý Qua ñó, tìm hiểu thái ñộ sinh ... niệm thái ñộ sinh viên với hoạt ñộng PCMT Thái ñộ sinh viên với hoạt ñộng phòng chống ma tuý ñánh giá, phản ứng tích cực hay tiêu cực sinh viên ñối với hoạt ñộng sở họ ñã có nhận thức ma tuý hoạt ... sinh viên với hoạt ñộng phòng chống ma tuý - Tìm hiểu thái ñộ sinh viên xét theo nam- nữ Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Thái ñộ sinh viên trường Đại học phạm...
 • 30
 • 78
 • 0

Thái độ của sinh viên trường đại học sư phạm đại học đà nẵng với hoạt động phòng chống ma tuý (TT)

Thái độ của sinh viên trường đại học sư phạm đại học đà nẵng với hoạt động phòng chống ma tuý (TT)
... ñược 248 sinh viên Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI SƯ PHẠM- ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VỚI HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG MA TUÝ THỂ HIỆN QUA MẶT NHẬN THỨC 3.1.1 Nhận thức sinh viên khái ... ñộng phòng chống ma tuý 1.2.5 Khái niệm thái ñộ sinh viên với hoạt ñộng phòng chống ma tuý Thái ñộ sinh viên với hoạt ñộng phòng chống ma tuý ñánh giá, phản ứng tích cực hay tiêu cực sinh viên ... dụng ma tuý học sinh, sinh viên * Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma tuý năm 2010, * Chương trình phòng chống ma tuý nhà trường Việt Nam * Tình hình sử dụng ma tuý học sinh- sinh viên 1.2.4 Hoạt...
 • 17
 • 62
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG MA TÚY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH AN GIANG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG MA TÚY CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH AN GIANG
... thức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng GV làm công tác quản trường THPT tầm quan trọng công tác quản hoạt động giáo dục PCMT trường THPT nay: câu Tìm hiểu thực trạng công tác quản hoạt động giáo ... trường quan tâm thực tốt 2.4 Thực trạng quản hoạt động giáo dục PCMT Hiệu trưởng trường THPT tỉnh An Giang 2.4.1 Nhận thức CBQL GV tầm quan trọng công tác quản hoạt động giáo dục PCMT trường ... Nghiên cứu sở luận công tác quản hoạt động giáo dục PCMT Hiệu trưởng trường THPT 5.2 Khảo sát thực trạng công tác quản hoạt động giáo dục PCMT số trường THPT tỉnh An Giang 5.3 Đề xuất số...
 • 95
 • 1,282
 • 1

Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục phòng chống ma túy của hiệu trưởng các trường THPT tỉnh An Giang

Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục phòng chống ma túy của hiệu trưởng các trường THPT tỉnh An Giang
... nghiên cứu: Công tác quản hoạt động giáo dục trường THPT tỉnh An Giang 3.2- Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng công tác quản hoạt động giáo dục PCMT Hiệu trưởng trường THPT tỉnh An Giang Giả ... thức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng GV làm công tác quản trường THPT tầm quan trọng công tác quản hoạt động giáo dục PCMT trường THPT nay: câu Tìm hiểu thực trạng công tác quản hoạt động giáo ... thực trạng công tác quản hoạt động giáo dục PCMT số trường THPT tỉnh An Giang 5.3 Đề xuất số biện pháp nhằm khắc phục hạn chế công tác quản hoạt động giáo dục PCMT trường THPT tỉnh An Giang...
 • 95
 • 783
 • 1

Phat dong thang khuyen hoc, thang ATGT va hanh dong phong chong dich cum AH1N1

Phat dong thang khuyen hoc, thang ATGT va hanh dong phong chong dich cum AH1N1
... Nam, chưa có trường hợp tử vong Đáng lo ngại dịch lây lan nhanh cộng đồng đặc biệt xảy số trường học Dự báo dịch tiếp tục lây lan nhanh rộng cộng đồng vào thời gian tới, trường học, nhà trẻ bắt ... nh©n viªn vµ mçi häc sinh cđa nhµ trêng h·y lµ nh÷ng t×nh ngun viªn, nh÷ng tuyªn trun viªn vỊ lt ATGT vµ viƯc chÊp hµnh giao th«ng cho gia ®×nh, ngêi th©n, b¹n bÌ, nh÷ng ngêi sèng xung quanh chóng ... nhiễm trùng đường hơ hấp cấp tính vi rút cúm A(H1N1) gây nên Bệnh có khả lây nhiễm cao lây lan nhanh cộng đồng Tổ chức Y tế giới cảnh báo dịch cấp độ 6, cấp độ cao đại dịch quy mơ tồn cầu Cho...
 • 3
 • 244
 • 0

Phát động phong trào phòng chống ma tuý-HIV

Phát động phong trào phòng chống ma tuý-HIV
... quân phát động phong trào phòng chống tệ nạn xã hôi: ma tuý, HIV/AIDS với mục đích: Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên, học sinh Cha mẹ học sinh ma tuý, tệ nạn ma tuý, tham gia hoạt động giáo ... hiểm hoạ khôn lờng ma tuý nhằm phát huy cao độ ý thức tự giác tính chủ động, tự nguyện ngời cộng đồng tham gia tích cực vào việc phòng chống tệ nạn ma tuý -Thực kiên việc phòng ngừa xử lý kịp ... nhập tệ nạn xã hội nh Ma tuý, HIV/AIDS, Bạo lực Hiểu rõ hết hiểm hoạ tệ nạn lan tràn dề lây lan rộng đặc biệt tuổi trẻ học đờng Hởng ứng lời phát động phong trào phòng chống tệ nạn xã hội đồng...
 • 5
 • 169
 • 2

BÀI DỰ THI SÁNG KIẾN TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VY TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY

BÀI DỰ THI SÁNG KIẾN TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VY TRONG PHÒNG CHỐNG MA TÚY
... dục Đào tạo Lạng Sơn có đơn vị tham gia thi? Số dự thi? Trả lời: Theo toàn ngành GD&ĐT Lạng Sơn có ……… đơn vị tham gia thi có……… .bài thi Phần II Tác phẩm dự thi ... tụ điểm mua bán, hút chích ma túy, mại dâm Vận động thi u niên nghiện ma túy cai nghiện cộng đồng cai nghiện tập trung Nhận giáo dục, cảm hóa thi u niên hư phạm pháp, thi u niên có dấu hiệu phạm ... đức, lối sống, truyền thống cho học sinh: - Chú trọng vào công tác giáo dục truyền thống“Tôn sư - Trọng đạo”, truyền thống nhà trường, truyền thống cách mạng địa phương như: Duy trì thi làm báo...
 • 3
 • 769
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: cụng tác tuyên truyền vận động phòng chống ma túythực trạng việc quản lý hoạt động phòng chống ma tuý trong tập thể sinh viên trường đại học sư phạm kỹ thuật nam địnhphòng công tác hs sv với công tác quản lý hoạt động phòng chống ma tuý các tệ nạn xã hội trong tập thể sinh viên trường đại học sư phạm kỹ thuật nam địnhnhững nguyên nhân về sự yếu kém trong quản lý hoạt động phòng chống ma tuý của trƣờng đại học sƣ phạm kỹ thuật nam địnhcác biện pháp quản lý hoạt động phòng chống ma tuý trong tập thể sinh viên trường đại học sư phạm kỹ thuật nam địnhbiện pháp năm cải tiến đánh giá các hoạt động phòng chống ma tuý trong tập thể sinh viêntháng phòng chống ma túyquản lý hoạt động giáo dục phòng chống ma túy tại các trường thcs huyện kiến xương tỉnh thái bìnhtổ chức và lực lượng phòng chống ma túy chưa đồng bộ và đủ mạnh trong khi tình hình tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạptăng cường hoạt động kiểm soát chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và phòng chống ma túyphòng chống ma túychương trình phòng chống ma túyhướng dẫn phòng chống ma túyphương pháp phòng chống ma túycẩm nang phòng chống ma túyĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây