tai lieu tap huan nghiep vu cong doan 2013

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ bảo lãnh

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ bảo lãnh
... vấn đề bảo lãnh Các loại bảo lãnh thường gặp: - Bảo lãnh dự thầu - Bảo lãnh thực hợp đồng - Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước - Bảo lãnh toán - Bảo lãnh thuế quan - Bảo lãnh bảo hành - Bảo lãnh ... minh vi phạm trách nhiệm nghĩa vụ bảo lãnh Bên bảo lãnh Các vấn đề bảo lãnh BẢO LÃNH CÓ ĐIỀU KIỆN: bảo lãnh mà theo Bên bảo lãnh thực nghĩa vụ bảo lãnh Bên nhận bảo lãnh xuất trình chứng từ chứng ... Nam Phần Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh NHTMCPCTVN Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh NHTMCPCTVN Nghiệp vụ bảo lãnh NHTMCPCTVN - Xử lý tập trung phát hành bảo lãnh nước thông báo bảo lãnh cho tất chi nhánh...
 • 54
 • 205
 • 0

TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BÁO CÁO VIÊN NĂM 2009

TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BÁO CÁO VIÊN NĂM 2009
... nghiên cứu, xử lý tài liệu trình biến tri thức tài liệu thành nhận thức người báo cáo viên để truyền đạt lại cho người nghe 1- Chọn tài liệu Nguồn tài liệu báo cáo viên, tuyên truyền viên phong phú, ... - Các tin nội bộ, tài liệu tham khảo (dùng cho báo cáo viên) , thông tin cung cấp qua hội nghị báo cáo viên định kỳ… nguồn tài liệu quan trọng giúp báo cáo viên liệu, số liệu nhiều câu chuyện, ... môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; kết hợp hài hoà đội ngũ lâu năm có kinh nghiệm với đội ngũ cán trẻ, kế cận, bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ báo cáo viên, ...
 • 40
 • 833
 • 5

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo nghị định số 2032013NĐCP

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo nghị định số 2032013NĐCP
... TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN I Công thức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Điều 5) II Trữ lượng (Q) để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Điều 6) III Giá tính (G) tiền cấp quyền ... TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (Dành cho quan thuế): D Số ngày chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định: Số tiền phạt chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng ... phép khai thác: huyện X, tỉnh Y (theo hồ sơ xin cấp phép khai thác) ; - Lưu lượng nước khai thác cấp B: 100 m3/ngày V II TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản...
 • 31
 • 466
 • 0

tài liệu tập huấn nghiệp vụ hội nông dân cập nhật tháng 12 2014

tài liệu tập huấn nghiệp vụ hội nông dân cập nhật tháng 12 2014
... hiếp nông dân, không chịu lắng nghe ý kiến giải kiến nghị nông dân Cán Hội Nông dân cấp phải thường xuyên sở, tiếp xúc với nông 14 dân, nghe nông dân nói Khi tiếp xúc với nông dân, “muốn dân chúng ... thiết nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nông dân chủ thể trình phát triển” Nghị rõ nhiệm vụ Hội Nông dân Việt Nam là: “Đẩy mạnh hoạt động trực tiếp hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ dạy nghề cho nông dân ; ... hội viên, nông dân phát huy truyền thống cách mạng dân tộc, Đảng, giai cấp nông dân Hội Nông dân Việt Nam Giáo dục, khơi dậy phát huy truyền thống cách mạng dân tộc, Đảng, giai cấp nông dân Hội...
 • 90
 • 175
 • 0

TÀI LIỆU tập HUẤN NGHIỆP vụ tín DỤNG năm 2012 NGHIỆP vụ CHO VAY hộ GIA ĐÌNH , cá NHÂN

TÀI LIỆU tập HUẤN NGHIỆP vụ tín DỤNG năm 2012 NGHIỆP vụ CHO VAY hộ GIA ĐÌNH , cá NHÂN
... 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Lợi nhuận Tlũy - 0.5 1,0 2,0 3,0 4,0 Cộng 4,5 5,5 6,5 7,5 Lãi trả vốn vay ( VCĐ) Năm thứ =17 x18%= 3,0 3 Năm thứ hai = 17-3 x 18% = 2,5 2 Năm thứ ba = 17- 3- 4,5 x18% = 1,7 1 ... 1 6,6 13 1 6,2 39 1 5,9 16 1 5,4 31 1 4,6 23 Chi phớ trực tiếp triệu đồng 1 2,8 00 1 4,4 00 1 5,2 00 1 4,7 20 1 4,4 00 1 4,0 80 1 3,6 00 1 2,8 00 NVL,nhiờn liệu triệu đồng 9,6 00 1 0,8 00 1 1,4 00 1 1,0 40 1 0,8 00 1 0,5 60 1 0,2 00 ... đồng 1 6,0 00 1 8,0 00 1 9,0 00 1 8,4 00 1 8,0 00 1 7,6 00 1 7,0 00 1 6,0 00 Vải sợi cotong triệu đồng 1 6,0 00 1 8,0 00 1 9,0 00 1 8,4 00 1 8,0 00 1 7,6 00 1 7,0 00 1 6,0 00 Tổng chi phí hàng năm triệu đồng 1 4,8 78 1 6,4 26 1 7,1 66...
 • 28
 • 106
 • 0

TÀI LIỆU tập HUẤN cán bộ công đoàn

TÀI LIỆU tập HUẤN cán bộ công đoàn
... Đối với cán thủ trưởng đơn vị cử công tác trùng với lịch họp chi đoàn không tính cán vắng họp b Bình xét đoàn viên ưu tú Tài liệu tập huấn Cán Đoàn năm học 2012 - 2013 Đoàn viên sinh viên: Đoàn ... tính chất vi phạm, khuyết điểm cán bộ, Tài liệu tập huấn Cán Đoàn năm học 2012 - 2013 đoàn viên tổ chức Đoàn mà áp dụng hình thức kỉ luật sau: - Đối với cán bộ, đoàn viên: khiển trách, cảnh cáo, ... Tài liệu tập huấn Cán Đoàn năm học 2012 - 2013 trình “Rèn luyện đoàn viên” để phân công nhiệm vụ cho đoàn viên nhằm đảm bảo thực tốt quy định “Mỗi đoàn viên có việc làm thiết thực cho Đoàn Công...
 • 81
 • 54
 • 0

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ Đội

Tài liệu tập huấn nghiệp vụ Đội
... liên đội đại hội chi đội, liên đội bầu - Ở đơn vị thành lập tạm thời, Ban Chỉ huy Đội Hội đồng Đội cấp Đoàn cấp cử - Phân đội trưởng, phân đội phó tập thể đội viên phân đội cử CHƯƠNG III ĐỘI THIẾU ... Chí Minh đội viên Đội viên thực quyền sở Đội sinh hoạt, có ý kiến, kiến nghị nêu sáng kiến công việc Đội từ sở Đội đến Hội đồng Đội cấp * Nhiệm vụ đội viên: Đội viên thành viên tổ chức Đội Thiếu ... chi đội, liên đội theo quy định Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Việc quy định có đội viên thành lập chi đội, chi đội có từ đội viên trở lên chia thành phân đội (mỗi phân đội có đội...
 • 30
 • 152
 • 2

tài liệu tập huấn NGHIỆP vụ bảo vệ môi TRƯỜNG TRONG KINH DOANH KHÍ dầu mỏ hóa LỎNG (LPG)

tài liệu tập huấn NGHIỆP vụ bảo vệ môi TRƯỜNG TRONG KINH DOANH KHÍ dầu mỏ hóa LỎNG (LPG)
... sinh lao động, bảo vệ môi trường đo lường, chất lượng trình hoạt động kinh doanh Thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng phải tổ chức kiểm tra định kỳ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng thuộc quản ... tự; an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường đo lường, chất lượng Cán bộ, nhân viên làm việc sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng, kinh doanh dịch vụ khí dầu mỏ hoá lỏng, kể người điều ... động kinh doanh LPG đến môi trường, sức khỏe người biện pháp quản lý Khái niệm, đặc tính kỹ thuật, tính chất vật lý khí dầu mỏ hóa lỏng 1.1 Khái niệm chung khí dầu mỏ hoá lỏng Khí dầu mỏ hoá lỏng...
 • 58
 • 181
 • 4

TÀI LIỆU tập HUẤN NGHIỆP vụ bảo vệ môi TRƯỜNG TRONG KINH DOANH XĂNG dầu

TÀI LIỆU tập HUẤN NGHIỆP vụ bảo vệ môi TRƯỜNG TRONG KINH DOANH XĂNG dầu
... lĩnh vực môi trường 4.2 Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực công tác bảo vệ môi trường nào? - Xăng dầu mặt hàng dễ cháy, có ảnh hưởng môi trường yêu cầu kỹ thuật cao; mặt hàng kinh doanh có ... 23/6/2014 Bảo vệ môi trường: Luật quy định hoạt động bảo vệ môi trường; sách, biện pháp nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ trách nhiệm quan, tổ chức, hộ gia đình cá nhân bảo vệ môi trường ... phạm quy định đề án bảo vệ môi trường - Vi phạm quy định bảo vệ môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà cam kết bảo vệ môi trường báo cáo đánh giá tác động môi trường - Vi phạm quy...
 • 94
 • 225
 • 1

TÀI LIỆU TẬP HUẤN SÀNG LỌC & CHẨN ĐOÁN SƠ SINH potx

TÀI LIỆU TẬP HUẤN SÀNG LỌC & CHẨN ĐOÁN SƠ SINH potx
... sinh 10.1 Chăm sóc nhà hộ sinh 10.1.1 Những nét chăm sóc trẻ sinh nhà hộ sinh: Trẻ sinh đủ tháng bình thường lại nhà hộ sinh, nơi sinh từ đến ngày Trong giai đoạn phải thăm khám sinh ... sóc loại trẻ sinh 8.1 sinh đủ tháng Những bệnh lý gặp phải trình nuôi dưỡng trẻ sinh đủ tháng bình thường: - Nhiễm trùng sinh sớm truyền đường mẹ -thai, nhiễm trùng sinh mắc phải ... sinh - Giai đoạn sinh: từ ngày thứ đến ngày thứ 28 sau sinh + Giai đoạn sinh sớm: ngày thứ đến ngày thứ sau sinh + Giai đoạn sinh muộn: từ ngày thứ đến ngày 28 sau sinh II Sự thích nghi...
 • 68
 • 247
 • 2

Tài liệu tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tích cực

Tài liệu tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tích cực
... r t l n i v i ng i dùng mu n chia s tài li u D i ây m t s lo i phơng ch VN I hay dùng: Ki u VN I Helve CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ki u VN I-Times Công nghệ thông tin Ki u VN I-Bodon 26 Chia TL CN Nguyễn ... pháp gi ng d y, tích h p ng d ng CN TT m i mơn h c m t cách hi u qu sáng t o nh ng n i có i u ki n thi t b tin h c; xây d ng n i dung thơng tin s ph c v giáo d c; phát huy tính tích c c t h c, ... n t i thơng tin tun truy n, ti t ki m cơng s c kinh phí vi c photocopy tài li u Thí d : Khi g i th vào a ch phongdaotao.DH@moet.edu.vn, t t c phòng t o i h c s nh n c Khi g i th vào a ch Vanphong.So@moet.edu.vn,...
 • 169
 • 569
 • 0

Tài liệu tập huấn Giáo dục công dân 2014

Tài liệu tập huấn Giáo dục công dân 2014
... năm học 2014- 2015 nhằm định hướng phát triển lực học sinh cho phù hợp với đơn vị - Phòng GD&ĐT Tiên Yên thực theo PPCT năm 2011 thiết kế soạt phải theo hướng đổi tập huấn Sau tập huấn giáo viên ... sinh -Những nội dung khác thực theo Công văn số Số: 1071/GD&ĐT-THCS ngày 28/11/2013 việc Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục công dân cấp THCS từ năm học 2013 -2014 Trong bổ sung thêm nội dung Định ... kênh hình, bảng số liệu để nâng cao chất lượng dạy học kiểm tra, đánh giá học sinh Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, tập, đề thi, kế hoạch dạy, tài liệu tham khảo có...
 • 12
 • 481
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công đoàntập huấn nghiệp vụ công tác đoànkế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác đoànlớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoànhội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàntập huấn nghiệp vụ công tác mặt trậntập huấn nghiệp vụ công tác hội nông dântập huấn nghiệp vụ công tác hội phụ nữtập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sátkế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác đảngtài liệu tập huấn giáo viên chủ nhiệm 2013tài liệu tập huấn công tác tài chính công đoàntài liệu tập huấn công đoàn cơ sởtài liệu tập huấn tài chính công đoàntài liệu tập huấn công tác đoàn hộiX y d ng k ho ch marketing cho c ng ty tr ch nhi m h u h n nh n c m t th nh vi n i n c th ng nh tV n 1. GI I H N C A D Y S File word89bec diem trung tuyen dai hoc dot 1 nam 2017844a9 PDF thac sy nhat banDanh sach bo nhiem lai, mien nhiem cong chung vien dot 2 thang 7 nam 2017.docDanh sach bo nhiem, mien nhiem cong chung vien dot 1 thang 8 nam 2017.docDanh sách bổ nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 4 năm 2017.docThông báo về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cong van so 1330Nh ng kh kh n v thu n l i th tr ng ch ng kho n Vi t NamTh tr ng t i ch nh v vai tr c a n trong n n kinh t th tr ngTh c tr ng s c c nh tranh h ng may m c c a c ng ty Hanoisimex tr n th tr ng EUC c nh n t nh h ng n c c c ng c t i ch nh trong i u ki n th tr ngC ph n ho doanh nghi p Nh n c Vi t Namm t s v n v t gi h i o i nh h ng c a n v m t s bi n ph p ho n thi n t gi h i o i trong giai o n hi n nay Vi t NamV n 4. HAI M T PH NG VU NG G C File wordThông báo về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai - Thông tin công chứng - Trang tin Bổ trợ tư pháp - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Noi quy ky kiem traM t s gi i ph p c th n ng cao hi u qu c nh tranh m t s ng nh c s c c nh tranh c a Vi t NamN ng cao n ng l c c nh tranh c a t nh H T y trong thu h t v n u tDanh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên tháng 10 nam 2016.docDanh sách miễn nhiệm công chứng viên tháng 10 năm 2016.doc