CHỨC NĂNG CỦA VĂN HỌC

Đề tài " Chức năng của văn học " docx

Đề tài
... tản văn, kịch… Chức Văn học • • • • I Chức nhận thức II Chức giáo dục III Chức thẩm mỹ IV Chức giao tiếp I Chức nhận thức văn học Văn học cung cấp tri thức bách khoa thực đời sống: - Văn học ... CHỨC NĂNG CỦA VĂN HỌC Giới thiệu khái niệm Văn Học Văn học (nghĩa rộng): tên gọi chung tác phẩm ngôn ngữ nói hay viết • Văn học (nghĩa hẹp): văn học nghệ thuật, tức sáng ... liệt Không người viết văn, thưởng thức văn học nhận thấy chức phản ánh thực văn học Chính nhà kinh điển chủ nghĩa Marx đánh giá cao khả cung cấp tri thức văn học -Văn học giúp ta tìm hiểu thân...
 • 24
 • 664
 • 1

Về một vài chức năng của văn học pdf

Về một vài chức năng của văn học pdf
... Pythagore, mà đây, sau chúng văn học sáng tạo nuôi dưỡng nhiệt hứng chúng đó, cần phải tính tới tồn chúng Để tránh tranh cãi thể học siêu hình học, cần nói thực thể tồn thói quen văn hóa, quan điểm mang ... đánh tráo với chức giáo dục thật văn học, chức giáo dục không giới hạn việc chuyền tải những ý niệm đạo đức, dù chúng tốt hay xấu, hay việc giáo dục cảm nhận đẹp Yuri Lotman, Văn hóa bùng nổ, ... cần học nghiêm khắc “mang tính trấn áp” sách Tính trần thuật siêu văn giáo dục tự tính sáng tạo Tốt, tất Các câu chuyện “đã kể” dậy cách chết Tôi tin việc giảng dạy Số phận chết chức văn học...
 • 8
 • 183
 • 3

Về một vài chức năng của văn học docx

Về một vài chức năng của văn học docx
... vốn văn học có vai trò gì? Có lẽ cần đáp, giống làm, thứ cải tiêu thụ gratia sui (bởi tình yêu văn văn học - ND), mà chẳng phục vụ Nhưng nhìn coi nhẹ thích thú văn chương có nguy biến văn học ... giáo dục từ vựng Hôm nay, đieù muốn nói có loạt chức văn học đời sống cá nhân đời sống xã hội Văn học trì hoạt động ngôn ngữ Trước tiên văn học trì hoạt động ngôn ngữ thứ di sản tập thể Ngôn ... kế toán, ghi chép quy luật công thức khoa học, ghi chép biên hội nghị hay cung cấp bảng tàu chạy ngành đường sắt), mà gratia sui (bởi tình yêu văn văn học - tiếng latin-ND.), thân tình yêu họ...
 • 7
 • 166
 • 1

Đối tượng, nội dung và chức năng của văn học

Đối tượng, nội dung và chức năng của văn học
... đánh Giáo dục CHỨC NĂNG Thẩm mĩ Giao tiếp giá CHỦ ĐỀ 2: LÍ LUẬN VĂN HỌC I.ĐỐI TƯỢNG, NÔI DUNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NÔI DUNG CHỨC NĂNG VĂN HỌC 1 ĐỐI TƯỢNG CỦA VĂN HỌC: -Văn học nghệ thuật ... với thực Đối tượng văn học toàn thực khách quan sống người Nội dung văn học không đồng với đối tượng văn học: Nội dung văn học NỘI DUNG sống ý thức mặt tư Nội dung văn học tương đồng với đối tượng ... thơ, tiểu thuyết, tản văn, kịch • CHỨC NĂNG CỦA VĂN HỌC: - Chức nhận thức - Chức giáo dục - Chức thẩm mĩ - Chức giao tiếp - Chức giải trí a Chức nhận thức văn học: - Văn học cung cấp tri thức...
 • 25
 • 480
 • 1

Vai trò của thông tin trong việc thực hiện chức năng của văn phòng hiện đại

Vai trò của thông tin trong việc thực hiện chức năng của văn phòng hiện đại
... PHỊNG HIệN ĐạI 1.2.1 Văn phòng đại 1.2.2 Chức văn phòng đại CHƯƠNG 2: VAI TRỊ CỦA THƠNG TIN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THAM MƯU TỔNG HỢP CỦA VĂN PHỊNG 2.1 T HU THậP THƠNG TIN ... hội nhằm thực chức chuyển giao thơng tin hệ Vai trò thơng tin thể tất lĩnh vực đời sống xã hội nói chung cơng tác văn phòng nói riêng 1.2 Văn phòng chức văn phòng đại 1.2.1 Văn phòng đại Hiện có ... THƠNG TIN VÀ VĂN PHỊNG HIỆN ĐẠI 1.1 T HƠNG TIN CHứC NĂNG CủA THƠNG TIN 1.1.1 Khái qt chung thơng tin 1.1.2 Vai trò thơng tin 1.2 V ĂN PHỊNG VÀ CHứC NĂNG CủA VĂN...
 • 12
 • 566
 • 1

Tài liệu Khái niệm và chức năng của vận đơn hàng không Vận đơn hàng khôn doc

Tài liệu Khái niệm và chức năng của vận đơn hàng không Vận đơn hàng khôn doc
... hàng mà phát hành nhận hàng đầu - Nội dung vận đơn hàng không Vận đơn hàng không in theo mẫu tiêu chuẩn Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA (IATA standard form) Một vận đơn bao gồm nhiều bản, ... lĩnh vực hàng không sau: Tại sân bay đích, người gom hàng dùng vận đơn chủ để nhận hàng từ người chuyên chở hàng không, sau chia lẻ hàng, giao cho người chủ hàng lẻ thu hồi vận đơn gom hàng mà ... đến hàng hoá ghi vận đơn không xác, không hoàn chỉnh, không quy tắc dù vận đơn người gửi hàng hay người thay mặt người gửi hàng, kể người chuyên chở hay đại lý người chuyên chở người gửi hàng...
 • 6
 • 885
 • 2

Cấu trúc và chức năng của văn hoá

Cấu trúc và chức năng của văn hoá
... văn hoá địa phương văn hoá dân tộc, quốc gia: địa phương giữ sắc thái văn hoá cho vùng miền tổng thể văn hoá quốc gia Giữ gìn sắc văn hoá dân tộc giữ gìn tính đa dạng văn hoá nhân loại ... đến đồng hoá văn hoá nhanh, dân tộc dần sắc Con người trở thành máy công nghiệp Vì phải giữ gìn tính đa dạng văn hoá dân tộc ngày phong phú tổng thể văn hoá nhân loại toàn cầu Vấn đề văn hoá địa ... 1.2 Văn hoá cá nhân, văn hoá cộng đồng Có thể chia văn hóa theo phương pháp xã hội học: Văn hóa cá nhân, văn hóa cộng đồng Con người sống mà phải sống cùng, sống với 1.2.1 Văn hóa cá nhân Văn...
 • 7
 • 9,373
 • 41

Trường phái chức năng của Nhân học đại cương

Trường phái chức năng của Nhân học đại cương
... vũ trụ thoi thực chức thám hiểm mặt trăng => Vậy trường phái chức năng gì? Là vai trò tường phái xã hội Nói lên chất sâu xa tính chất đặc thù trường phái Trường phái chức năng, thuộc tính ... khoa học nói riêng chức năng mấu chốt vấn đề Để hiểu rỏ trường phái chức năng gì? Chúng ta vào tìm hiểu nội dung thảo luận 1.1 Khái niệm: Trường phái chức gì? Trường phái: + Nói đến khía ... nghĩa nhân tố (dẫn đến phát triển nhân học giải thích) đồng thời khẳng định kiện xã hội biến thành ý chí, khát vọng hay nhận thức mang tính cá nhân Các đại diện tiêu biểu trường phái chức Trường phái...
 • 21
 • 551
 • 8

VỀ CẤU TRÚC, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA VĂN HÓA PHÁP LUẬT pps

VỀ CẤU TRÚC, VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA VĂN HÓA PHÁP LUẬT pps
... Theo trên, văn hóa pháp luật cấu thành từ yếu tố: ý thức pháp luật, hệ thống pháp luật thiết chế pháp luật, hành vi pháp luật lối sống theo pháp luật. (*) Ý thức pháp luật Ý thức pháp luật bao gồm ... triển văn hóa pháp luật Hành vi pháp luật lối sống theo pháp luật Hành vi pháp luật lối sống theo pháp luật thành tố thứ ba văn hóa pháp luật; thể cách thức, khả trình độ sử dụng công cụ pháp luật ... chức văn hóa pháp luật Chức nhận thức Đây chức thiếu hoạt động lĩnh vực văn hóa, văn hóa pháp luật Nếu thiếu chức nhận thức nói đến chức khác; lẽ, luật, đạo luật đó, với tư cách sản phẩm văn...
 • 13
 • 257
 • 0

Vai trò của thông tin trong việc thực hiện chức năng của văn phòng hiện đại

Vai trò của thông tin trong việc thực hiện chức năng của văn phòng hiện đại
... ngày xã h i thơng tin, th i đ i th i đ i thơng tin, m i quan tâm l n c a t t c m i ngành, m i l nh v c c a c lý lu n ng d ng 1.1.2 Vai trò c a thơng tin Thơng tin ln gi vai trò quan tr ng qúa ... th p x lý cung c p thơng tin Qua vi c nghiên c u vai trò c a thơng tin vi c th c hi n ch c n ng tham m u t ng h p c a v n phòng giúp hi u rõ h n v vai trò c a thơng tin đ i s ng xã h i V i s ... ng h p) Thơng tin ch t li u c b n t ng ho t đ ng c a c quan Thơng tin t o thành d li u thơng qua phân tích x lý thơng tinh thành thơng tin có giá tr gia t ng Trong v n phòng thơng tin có m i quan...
 • 12
 • 67
 • 0

Chức năng của một số thể loại chính văn học trung đại việt nam

Chức năng của một số thể loại chính văn học trung đại việt nam
... vận văn Chương Chức số thể loại tản văn Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỂ LOẠI CỦA VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM VÀ CÁC CHỨC NĂNG CỦA NÓ 1.1 Một số đặc điểm chức văn học trung đại Việt Nam 1.1.1 Văn học trung ... tượng nghiên cứu chức số thể loại vận văn, tản văn văn học trung đại Việt Nam 3 2.2 Phạm vi nghiên cứu Do văn học trung đại Việt Nam có nhiều thể loại kể nội sinh ngoại nhập nên tập trung, cho có ... trung đại Việt Nam Văn học trung đại Việt Nam loại hình văn học tồn phát triển thời trung đại Việt Nam (từ kỷ X đến kỷ XIX) Đây văn học thời kì gắn với chế độ phong kiến Tuy nhiên ý thời trung đại...
 • 110
 • 4,037
 • 12

Các chức năng của quản lý giáo dục và những vấn đề mấu chốt cần quan tâm trong thực hiện chức năng quản lý trong trường đại học, cao đẳng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng việt nam

Các chức năng của quản lý giáo dục và những vấn đề mấu chốt cần quan tâm trong thực hiện chức năng quản lý trong trường đại học, cao đẳng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng việt nam
... đẳng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng Việt Nam 2.1 Vấn đề thực chức quản trường đại học, cao đẳng Hiện số trường đại học, cao đẳng, lãnh đạo gần trọng đến việc quản cấp ... cao đẳng có nhiều vấn đề cần thảo luận Trong tiểu luận xin đề cập vấn đề thân coi mấu chốt để nâng cao chất lượng giáo dục đại học vấn đề sách giáo dục; quản trường đại học, cao đẳng; quản ... mối quan hệ chủ thể đối tượng kiểm tra - Kiểm tra chủ thể quản đối tượng quản - Tự kiểm tra cá nhân, phận 2 Những vấn đề mấu chốt cần quan tâm thực chức quản trường Đại học, Cao đẳng nhằm...
 • 25
 • 865
 • 14

LUẬN VĂN: Quá trình hình thành, cơ cấu và chức năng của xã hội học pot

LUẬN VĂN: Quá trình hình thành, cơ cấu và chức năng của xã hội học pot
... trình, tượng hội cách khoa học 2- cấu chức hội học A- cấu hội học Có thể hình dung hội hoc kiến trúc nhiều tầng, tầng hội học đại cương, tiếp tầng lý luận hội học chuyên ... cường niềm tin vào tính khoa học hội triết học hội công trình nghiên cứu cụ thể hội học chuyên biệt hội học thực nghiệm.Tin vào khoa học hội có nghĩa tin vào tiến hội, vào tương ... cứu hội học Chương II- trình hình thành ,cơ câu chức hội học 1.Lịch sử phát triển hội học: Vào kỷ thứ 18, đầu kỷ thứ 19, tri thữc hội học phát triển tới mức tách khỏi triết học hình...
 • 25
 • 331
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chức năng của vận đơnchức năng của văn hoáchức năng của văn hóa là gìchức năng của văn hóa doanh nghiệpquan điểm của hồ chí minh về chức năng của văn hóaphân tích chức năng của văn phòngphân tích chức năng của văn bảnphân tích chức năng của văn hóachức năng của văn thư lưu trữchức năng của vận tảichức năng của vận tải biểncác chức năng của văn hóa doanh nghiệpphân tích các chức năng của văn phòngchức năng của văn phòng hội đồng quản trịchức năng của văn hóa theo tư tưởng hcmQuy cach quyen luan vandown load CV đi số 358(1)down loaddown load CV đi số 365Down CV đi số 366 2MAU DE XUAT DU ANCong van chieu sinh lop cv va cvc tai hndown load CV đi số 1562Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con naiGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninhĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015