BO DE KT CHUONG 1 VAT LI 9 TPHCM

Đề KT chương 1(Đại số 9)

Đề KT chương 1(Đại số 9)
... - - HẾT TRƯỜNG THCS XUÂN CANH ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN Đại số đề I - TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) Trang 2/5 - Mã đề thi 132 10 −5 Câu 1: Trục thức mẫu − 10 10 A kết khác B ... - HẾT TRƯỜNG THCS XUÂN CANH ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN Đại số đề I -TRẮC NGHIỆM(3 ĐIỂM) Câu 1: Kết A 12,5 0,5 là: B 0,5 C 25 D 125 Trang 3/5 - Mã đề thi 132 3−x Câu 2: Điều kiện xác định ... MÔN Đại số đề I - TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) Câu 1: Căn bậc hai số học 144 là: A 144 B ± 12 Câu 2: Điều kiện xác định biểu thức A x ≤ B x > C -12 3−x D 12 là: C x < D x ≥ Trang 4/5 - Mã đề thi 132...
 • 5
 • 270
 • 5

KT chuong 1 vat ly 9: 2010 - 2011

KT chuong 1 vat ly 9: 2010 - 2011
... bóng đèn có ghi: 6V - 6W c) Nêu ý nghĩa số đó? d) Tính điện trớ cường độ dòng điện định mức bóng đèn ? c) Bóng đèn mắc vào mạch điện có hiệu điện UAB = 12 V; R1 = Ω ; R2 = 12 Ω sơ đồ bên Đèn sáng ... dòng điện mạch qua điện trở? d)Tính công suất đoạn mạch Đ e) Tính điện sử dụng mạch thời gian 15 phút? R1 f) Nếu tháo điện trở R2 đèn có sáng bình thường không? R2 A C B ………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 359
 • 4

DE KT HK 1 VAT LI 7(10-11)

DE KT HK 1 VAT LI 7(10-11)
... Câu Đáp án A D Câu 10 Đáp án A C Câu 17 18 Đáp án B C B 11 B 19 A C 12 D 20 D A 13 A 21 A B 14 D 22 B C 15 C 23 C D 16 A II Tự luận: (4,0 đ) Câu Câu (2,0 đ) Câu (2,0 đ) a 1, 0đ b 1, 0đ Nội dung Biểu ... thấy Câu 10 : Xác định pháp tuyến điểm tới gương phẳng: A trùng với mặt phẳng gương điểm tới B phía trái so với tia tới C vuông góc với gương phẳng điểm tới D phía phải so với tia tới Câu 11 : Đặt ... lớn vật B vật C nhỏ vật D vật Câu 14 : Khi mắt ta nhìn thấy vật: A mắt ta hướng vào vật B vật mắt khoảng tối B C vật lớn D có ánh sáng truyền từ vật vào mắt ta Câu 15 : Tìm cụm từ thích hợp để điền...
 • 4
 • 118
 • 0

Bộ de cuong on tap vat li 9 ki 2

Bộ de cuong on tap vat li 9 ki 2
... viễn voùng D Kính râm Câu 28 : Hai thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm 5cm dùng làm kính lúp Số bội giác hai kính lúp lần lượt: A 2, 5X 5X B 5X 2, 5X C 5X 25 X D 25 X 5X Câu 29 : Hai kính lúp có độ bôị ... quanh D Có thể biến đổi dễ dàng thành thấu kính phân kỳ Câu 22 : Tiêu cự thể thuỷ tinh cỡ vào khoảng: A 25 cm B 15cm C 60mm D 22 ,8mm Câu 23 : Điểm cực cận là: A Vị trí vật gần mắt mà mắt nhìn thấy ... vật tạo thấu kính phân kỳ (2 ) Trong dụng cụ tiêu thụ điện năng, điện biến đổi thành dạng lượng để sử dụng trực tiếp? Cho ví dụ ÔN TẬP HKII – MÔN VẬT LÍ NĂM HỌC 20 12 20 13 Câu 1: Em trình bày...
 • 16
 • 596
 • 2

bộ đề ôn thi học kì 1 vật 9

bộ đề ôn thi học kì 1 vật lí 9
... ĐÁ ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ I A 12 0A B 30A C 4A D 0,25A Đáp án: C Câu 35: (Chương 1/ bài 2/ mức 2) Chọn biến đổi biến đổi sau: A 1kΩ = 10 00Ω = 0,01MΩ B 1MΩ = 10 00kΩ = 10 00000Ω C 1 = 0,001kΩ = 0,0001MΩ ... cường độ 1, 25A Các điện trở R1 R2 cặp giá trị sau đây, biết R1 = 2R2 A R1 = 72Ω R2 = 36Ω B R1 = 36Ω R2 = 18 Ω C R1 = 18 Ω R2 = 9 D R1 = 9 R2 = 4,5Ω Đáp án: A Câu 11 2: (Chương 1/ bài 7-8/ mức 1) Để ... án: C Câu 16 6: (Chương 1/ bài 9/ mức 2) Một dây dẫn đồng có chiều dài l = 10 0m, tiết diện S =10 -6m2, điện trở suất ρ = 1, 7 .10 -8 Ωm Điện trở dây là: A 1, 7 .10 -8 Ω B 1, 7Ω C 1, 7 10 -6 Ω D 1, 7 .10 -2Ω Đáp...
 • 74
 • 369
 • 7

Đề kiểm tra chương 1 Vật9

Đề kiểm tra chương 1 Vật lý 9
... 5(0,5đ): Hai dây dẫn đợc làm từ loại vật liệu tiết diện S1 , S2, có chiều dài l1 = l2 Ta có: A R1 l2 = R2 l1 B R1 l1 = R2 l2 C R1 S1 = R2 S2 D R1 S2 = R2 S1 Câu 6(0,5đ): Mối quan hệ nhiệt lợng ... Trờng thcs vạn hoà Bài kiểm tra môn vật (Tiết 19 ) Họ tên Năm học 2 010 -2 011 Lớp: Thời gian làm 45 Điểm Lời phê thầy, cô giáo Đề chẵn I trắc nghiệm.(3điểm) Hãy chọn đáp ... 4(0,5đ): Hai điện trở R1 = 30 R2 = 20 đợc mắc nối tiếp với vào mạch điện có hiệu điện 45V Điện trở tơng đơng R12 đoạn mạch là: A R12 = 10 B R12 = 12 C R12 = 30 D R12 = 50 Câu 5(0,5đ): Hai...
 • 2
 • 4,613
 • 198

Đề cương ôn tập vật 9 học kì 1

Đề cương ôn tập vật lí 9 học kì 1
... I1đm I2đm hai đèn Vì đèn sáng bình thường nên = m = 11 0V, I 1 = I1đm = 75 /11 0A, Iđ2 = I2đm = 25 /11 0A; P 1 = P1đm = 75W, Pđ2 = P2đm = 25W Đ Nên Ub = U – = 220 -11 0 = 11 0V; Ib = I 1 + Iđ2 = 10 0 /11 0A ... = 12 Ω C Bài tập áp dụng đònh luật Jun – Len-xơ ( Xem lại tập 16 -17 .5, 16 -17 .6 trang 23 SBT ; tập 19 trang 56 SGK ) D.Bài tập tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng điện năng.(Xem lại tập 13 .5, ... tập 13 .5, 13 .6trang 20 SBT) ( Xem lại kiểm tra tập SBT ) Giáo viên: Khổng Văn Thắng trang 10 Năm học: 20 09 - 2 010 Trường THCS Bùi Thò Xuân HTKT Vật Lý HKI ĐỀ THI VẬT LÍ – HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2005...
 • 13
 • 12,552
 • 203

De KT chuong 1 DS 9

De KT chuong 1 DS 9
... Chøng minh r»ng 1 1 1 + + = + + a b c a b c Bµi lµm phÇn tù luËn: ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 154
 • 0

bộ đề kt kì 1 anh 9

bộ đề kt kì 1 anh 9
... điểm I.(7,0 điểm): Mỗi từ chọn đợc 0,5 điểm 10 11 12 13 14 c d c b a b a a a b a d a c II. (1, 5 điểm): Mỗi câu làm đợc 0,25 điểm) 1F 2F 3F 4F 5T 6F 7T III (1, 5 điểm): Mỗi câu làm đợc 0,25 điểm) I ... may boys and girls learn about? C/ Đáp án biểu điểm I.(7,0 điểm): Mỗi từ chọn đợc 0,5 điểm 10 11 12 13 14 c c a a b b d b a b b B a b II (2,0 điểm): Mỗi câu viết đợc 0,5 điểm Rice is grown in tropical ... án biểu điểm I.(7,0 điểm): Mỗi từ chọn đợc 0,5 điểm 10 11 12 c d c b a b a a a b a D II. (1, 0 điểm): Mỗi câu chọn đợc 0,25 điểm c b d III (1, 0 điểm): Viết câu đợc 0,25 điểm I saw you waiting for...
 • 9
 • 100
 • 0

Bộ đề ôn chương 1 số 9 có đáp án

Bộ đề ôn chương 1 số 9 có đáp án
... = (3 điểm) x 1 1 ( )( x 1 x ( )( x 1 ) ⋅ x +1 b) Để A = ⇔ x ) 0,25 điểm : x +1 0,25 điểm x +1 x +1 = x x 1 x 0,5 điểm x 1 điểm =2⇔ x=4 = 1+ x 1 x 1 Để A ∈ Z thỡ x − ∈ Ư (1) = { ± * x − ... Q∈ Z./ x −2 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ Câu Nội dung a) b ) c) 3 = 25 81 = 25 1, 0 2 61 = = 8 ,1 20 = Điểm 1, 0 8 ,1. 20.8 81. 16 = 9. 4= 36 1, 0 11 + 30 − 11 − 30 = + + − − + = d ) a) ( 6+ ) − ( 6− ) = 6+ − 6− 0,5 ... đ ; 97 ; ; A= 18 ; B= xy + + x + y = ( x + 1) ( y + 1) Phân tích } (0,5 đ) b Rỳt gọn P  x P = −  x 1 x x 1   ( = x 1 x ( : ) ( x 1 x 1+ )( x +1  x =  x 1 − x x 1   ( = ) x 1 x...
 • 10
 • 109
 • 0

Đề thi học kì 1 vật 9

Đề thi học kì 1 vật lí 9
... Cộng Hòa – Xã Hội – Chủ Nghĩa – Việt Nam Tổ Vật độc lập – tự – hạnh phúc Đáp án đề thi học I Môn Vật Thời gian: 45 phút CÂU Câu THANG ĐIỂM 1 ĐÁP ÁN a Phát biểu: Nhiệt lượng tỏa dây dẫn ... 3 .12 00 = 3600 J d Điện trở toàn mạch Điện trở R13 R13 = R – R2 = 40 – 36 = 4Ω Điện trở R3: Hiệu điện hai đầu R2 U2 = IR2 = 0,3.36 = 10 ,8 V Hiệu điện hai đầu R13 U13 = U – U2 = 12 10 ,8 = 1, 2V ... chiều dòng điện ngón tay choãi 90 0 chiều lực điện từ 0,25đ Tóm tắt: 0,5đ 0,75đ 0,75đ 1 R1 = 12 Ω R2 = 36Ω U = 12 V a RAB = ? b I1, I2 = ? c P = ?, t = 20 phút = 12 00s, A = ? d I = 0,3A, P3 = ?...
 • 3
 • 203
 • 0

ÔN tập học kì 1 vật 9 phần trắc nghiệm dùng cho giáo viên ra đề có đáp án

ÔN tập học kì 1 vật lí 9 phần trắc nghiệm dùng cho giáo viên ra đề có đáp án
... 12 V Công suất tiêu thụ của điện trở sẽ giá trị sau đây? A P1 = 0,9W ; P2 = 3,6W B P1 = 3,6W ; P2 = 2,7W C P1 = 2,7W ; P2 = 0,9W D P1 = 0,9W ; P2 = 2,7W Đáp án: D Câu 211 : (Chương 1/ bài 12 / ... Đáp án: D Câu 215 : (Chương 1/ bài 12 / mức 3) Một đèn dây tóc loại 220V – 10 0W, mắc vào hiệu điện 11 0V Công suất tiêu thụ của đèn là: A 50W B 10 0W C 25W D 11 0W Đáp án: C Câu 216 : (Chương 1/ bài 12 / ... 1, 44J B 14 ,4J C 14 4J D .14 40J Đáp án: C R2 R1 A B R1 R2 A B R1 A Câu 247: (Chương 1/ bài 16 / mức 1) Định luật Jun-Lenxơ cho biết điện biến đổi thành A B hoá C nhiệt D lượng ánh sáng Đáp án: C Câu...
 • 20
 • 337
 • 0

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT 12 NC

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT LÍ 12 NC
... CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH TRỤC CỐ ĐỊNH CHƯƠNG I Câu 10 Trong chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định: Vật rắn thứ có momen quán tính I1, momen động lượng L1; Vật rắn thứ có momen ... Câu 13 Một điểm vật rắn quay cách trục quay khoảng R A vật quay gia tốc góc vật không đổi dương B vật quay nhanh dần gia tốc điểm tăng dần C vật quay gia tốc toàn phần điểm không thay đổi D vật ... rad/s Câu 26 Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Góc quay φ vật rắn biến thiên theo thời gian theo phương trình φ = + 2t + t2 (rong φ tính rad, t tính giây) Một điểm thuộc vật cách...
 • 4
 • 632
 • 7

Xem thêm